• Otázka: 
  1. Eviduje ŽSK v období od r. 2010 nejaké sťažnosti občanov v súvislosti s odmietnutím sprístupnenia zdravotnej dokumentácie? V akom počte? 
  2. Spomedzi nich, aký bol počet podnetov namietajúcich neprístupnosť formátu zdravotnej dokumentácie vzhľadom na zdravotné postihnutie občana? (napr. požiadavka na elektronický formát namiesto tlačeného 
  3. Eviduje ŽSK od r. 2010 nejaké podnety, návrhy, sťažnosti od občanov v súvislosti s nevhodným zaobchádzaním, nedostatočným informovaním zo strany zdravotníckeho personálu vyplývajúcim zo zdravotného postihnutia občana (telesné, zmyslové, mentálne, duševné ochorenie)? 
  4. V koľkých z takýchto prípadov uložil samosprávny kraj pokutu?
  • Odpoveď:
  1. Od roku 2010 zaevidoval odbor zdravotníctva 4 podnety, ktoré namietali odmietnutie sprístupnenia zdravotnej dokumentácie. 
  2. Jeden podnet.
  3. Neeviduje.
  4. Doteraz nebola uložená pokuta.
Sekcie


Jazykové verzie webstránky