Projekt „otvorenej kultúry“ má za sebou šesť mesiacov a úspešne pokračuje ďalej

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 28. august 2013

Od 3. marca 2013 sa Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) otvorením svojich piatich galérií návštevníkom zdarma v každú prvú nedeľu v mesiaci pripojil k projektu Ministerstva kultúry SR. Galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK „otvorené nedele“ z hľadiska zvýšenia návštevnosti expozícií a výstav hodnotia pozitívne. „Návštevnosť počas voľných nedieľ je v porovnaní s ostatnými nedeľami v mesiaci štvornásobne vyššia. Často prichádzajú návštevníci cielene a opakovane, vítajú možnosť zhliadnuť expozície a výstavy zdarma,“ povedala Eva Ľuptáková, riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Aj v ďalších galériách sa stretli tiež len s pozitívnymi ohlasmi. Návštevníci si môžu počas „otvorených nedieľ“ bezplatne pozrieť nielen aktuálne výstavy, ale aj stále expozície. „Z hľadiska propagácie a prezentácie umenia je otvorená prvá nedeľa vhodným marketingovým nástrojom. Otvorená nedeľa zatraktívnila a priblížila umenie k ľuďom,“ uviedol Ľubomír Kraľovanský, riaditeľ Turčianskej galérie v Martine. „V tomto trende bude žilinská župa pokračovať aj naďalej. Návštevníci môžu využiť voľný vstup do galérií v našej pôsobnosti najbližšie v nedeľu 1. septembra 2013,“ pozval všetkých predseda ŽSK Juraj Blanár.
Medzi galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK patrí Kysucká galéria v Oščadnici, Liptovská galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Považská galéria umenia v Žiline a Turčianska galéria v Martine. Podrobnosti o otváracích hodinách a podmienkach vstupu nájdu návštevníci na webových stránkach jednotlivých galérií, stránkach ŽSK, ako aj prostredníctvom mobilnej aplikácie ZASK.

Považská galéria umenia v Žiline
- Stála expozícia Vincenta Hložníka
- Prvé múzeum intermédií
- aktuálne výstavy
Turčianska galéria v Martine
- Slovenská výtvarná moderna v Turci
- aktuálne výstavy
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
- Peter Michal Bohúň
- 19. storočie
- 20. storočie
- Osobnosti
- aktuálne výstavy
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Župný dom:
-Staré umenie 15. – 19. storočia
-Ikony
-Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
-Tradičné ľudové umenie – výber
-Štefan Siváň – rezbár z Oravy
Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne
- aktuálne výstavy

Kysucká galéria v Oščadnici
- stála expozícia
- aktuálne výstavy

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK
Sekcie


Jazykové verzie webstránky