Mesto a kraj spoločne zlepšili bezpečnosť chodcov v Považskom Chlmci

  TLAČOVÁ SPRÁVA

Žilina, 7. 6. 2013

Mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj spoločne zlepšili bezpečnosť chodcov v Považskom Chlmci vybudovaním nových chodníkov a priechodu pre chodcov v Považskom Chlmci na Bytčianskej ulici pri Chlmeckom námestí. Symbolické otvorenie nových chodníkov sa uskutočnilo v piatok 7. júna za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.

Situácia na Bytčianskej ulici v dvojitej zákrute pri Chlmeckom námestí v mestskej časti Považský Chlmec bola dlhodobo nebezpečná pre chodcov a miestnych obyvateľov najmä pre frekventovanú premávku a chýbajúce chodníky. Zdravie a život chodcov tak boli roky v každodennom ohrození. Kraj a mesto našli riešenie tejto situácie v najkritickejšom mieste cesty druhej triedy č. 507 tzv. „esíčku“. Najskôr kraj prostredníctvom Správy ciest ŽSK zatrubnil odvodňovaciu priekopu pri ceste a vybudoval oporný múr na hranici súkromného pozemku. Následne tu mesto Žilina koncom minulého a začiatkom tohto roka zrealizovalo výstavbu nového chodníka a osvetlenie. V závere Žilinský samosprávny kraj zrealizoval zvýraznený priechod pre chodcov, teda zvislé aj vodorovné dopravné značenie. Chodníky boli dobudované aj smerom k parku na Chlmeckom námestí a popri hlavnej ceste smerom na Bytču.

„Mestský úrad v Žiline pod mojím vedením zhromažďuje všetky podnety od občanov a v rámci finančných možností Mesta sa snažíme každodenné problémy občanov riešiť. Konkrétne v Považskom Chlmci bolo veľmi dlho ohrozované zdravie a životy chodcov. Som rád, že sa nám výstavbou nového chodníka so zámkovou dlažbou a priechodu pre chodcov podarilo vyriešiť“ skonštatoval primátor mesta Žilina Igor Choma.

Popri chodníkoch a priechodu pre chodcov sa nanovo vybudovala jedna uličná vpusť a došlo tiež k výškovej úprave štyroch kanalizačných poklopov. Všetky úpravy prispeli k výraznému zlepšeniu parametrov cesty II. triedy v uvedenej lokalite. „Správa ciest ŽSK pristúpila po zime k obnove všetkých prechodov pre chodcov v Považskom Chlmci, aby dokončila toto dielo. A výsledkom vzájomnej spolupráce mesta a kraja je bezpečnejšia situácia na ceste v tejto mestskej časti ,“ dodal žilinský župan Juraj Blanár.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta
Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK
Sekcie


Jazykové verzie webstránky