Platy sú garantované a prepúšťanie učiteľov je zažehnané

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 19. marec 2013

Finančné prostriedky určené na osobné náklady (mzdy vrátane odvodov) pedagógov pôjdu prioritne do miezd. Avšak dnes prijatá novela umožňuje zriaďovateľom škôl v rámci 5 percent osobných nákladov vyrovnávať rozdiely medzi jednotlivými školami. „Garanciou je, že minimálne 95 percent zo mzdového normatívu pôjde na mzdy každej škole a tých zvyšných 5 percent bude možné použiť na vyrovnanie mzdových rozdielov medzi jednotlivými školami. Iba vo výnimočných prípadoch, a to na žiadosť riaditeľa so súhlasom zriaďovateľa, bude možné presunúť financie v rámci jednej školy z osobných nákladov do prevádzkových, ale len v rámci 5 percent. Išlo by najmä o havarijné situácie. Pričom táto zmena nemá žiadny vplyv na päťpercentné navýšenie platov, ktoré už realizuje vláda, “ povedal žilinský župan Juraj Blanár. Týmto sa odvrátila hrozba prepúšťania pedagógov, ktorú avizovali predstaviteľa ZMOS a Združenie samosprávnych krajov SK8. Cez pozmeňujúci návrh v parlamente to na dnešnej schôdzi parlamentu presadil poslanec za Smer-SD a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. V súčasnosti nebolo možné prerozdeľovať mzdový normatív medzi školami, a tým mali niektoré školy nadbytok, iné nedostatok. Školám s menším počtom detí a starším pedagogickým zborom totiž v súčasnosti chýbajú peniaze na mzdy a prepúšťanie hrozilo až tisícke učiteľov základných a tiež stredných škôl. „Pre ilustráciu uvediem, že konkrétne zo 65 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, bolo ohrozených až 17. Som rád, že sme tejto hrozbe zabránili,“ doplnil J. Blanár, ktorý zmenu presadil cez pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona o uznávaní odborných kvalifikácií. Tá bude v platnosti od 1. mája tohto roka. „Navrhnutý spôsob financovania je kompromisom aj so zástupcami odborov a treba ho vnímať ako dočasný, pokým nebude na svete nový zákon o financovaní škôl, ktorý pripravuje ministerstvo školstva. Číže platy učiteľom sú garantované a prepúšťanie zažehnané“ dodal Juraj Blanár.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK
Sekcie


Jazykové verzie webstránky