V Žilinskom kraji udeľujú Oskara pre klientov domovov sociálnych služieb

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 9. november 2012

Už po ôsmykrát bolo podujatie Žilinský Oskar bohatou ukážkou dramatického, hudobného, speváckeho a tanečného umenia klientov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Aj klienti z domovov sociálnych služieb vedia zažiariť na doskách, ktoré znamenajú svet. Za svoj výkon môžu už každoročne získať Žilinského Oskara. V stredu 7. novembra 2012 predviedlo v Dolnom Kubíne v rámci podujatia Žilinský Oskar 2012 svoj talent takmer 250 účinkujúcich klientov z domovov sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. „Výkony našich klientov sú obdivuhodné a sú výsledkom poctivej práce vychovávateľov, ktorí ich na Žilinského Oskara pripravujú počas celého roka. Našim klientom dávame šancu učiť sa a rozvíjať svoje talenty a následne možnosť prezentovať sa na doskách, ktoré znamenajú svet,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý prebral nad celým podujatím záštitu.
Žilinský Oskar ponúka možnosť prezentovať talent a nadanie v rôznorodých žánroch dramatickej tvorby, v poézii, próze, činohre, spevohre, tanci, balete či pantomíme. Do súťaže sa zapojilo 15 domovov sociálnych služieb pre deti a dospelých, ktorých zriaďovateľom je ŽSK a predstavilo sa spolu 250 súťažiacich. „Päťčlenná porota mala pri vynikajúcich výkonoch všetkých účinkujúcich náročnú úlohu určiť poradie tých najlepších,“ prezradil Dušan Vlkolinský, riaditeľ DSS a ZNB v Dolnom Kubíne, ktorý hostil v poradí ôsmy ročník obľúbeného podujatia. Žilinského Oskara 2012 nakoniec získal a prvé miesto obsadil Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Tvrdošín. Medzi tri kreatívne najzaujímavejšie súbory patril aj Domov sociálnych služieb TAU Turie a Domov sociálnych služieb Méta Martin. Ocenenie za výborné výkony však dostali všetky zúčastnené zariadenia.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK
Sekcie


Jazykové verzie webstránky