Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor zdravotníctva

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA

riaditeľka odboru zdravotníctva
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A116

pracovisko výkonu správy zdravotníctva

Mgr. Margita Bistáková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A114
041 / 5032 131

Mgr. Katarína Cádriková

samostatná odborná referentka / sestra samosprávneho kraja - riešenie sťažností a podnetov
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 118   ||   0905 372 226
fax: 041 / 5032 702

Ing. Mária Chovancová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A115
041 / 5032 366

PhDr. Margita Porubčanská, MPH

samostatná odborná referentka - riešenie sťažností a podnetov
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 160   ||   0915 396 901

Mgr. Iveta Janurová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 119

MUDr. Mária Máchová

lekárka samosprávneho kraja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A114
041 / 5032 115

Mgr. Jana Stankovičová

farmaceutka samosprávneho kraja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A114
041 / 5032 115   ||   0907 765 946

oddelenie poskytovania zdravotníckych služieb

Mgr. Júlia Vráblová, MPH

zástupkyňa riaditeľky odboru, vedúca oddelenia poskytovania zdravotných služieb
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A117
041 / 5032 114   ||   0907 792 746

Zuzana Beláková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A115
041 / 5032 157

Mgr. Gabriela Maslanová

samostatná odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A119
041 / 5032 162

Ing. Katarína Mičencová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A117
041 / 5032 247

pracovisko analýz a kontroly

Ing. Ľubomír Křižánek

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A119
041 / 5032 116

oddelenie centier zdravotnej starostlivosti

Alena Jantošová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A120
041 / 5032 112

Ing. Jana Králiková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A120
041 / 5032 204

Vanda Králiková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A120
041 / 5032 108

pracovisko MOM

Lenka Gajdošová

referentka - administratívna pracovníčka na pracovisku MOM
MOM Turčianske Teplice

Monika Kolláriková

odborná referentka - zdravotníčka na pracovisku MOM
MOM Liptovský Hrádok

Július Levko

referent - administratívny pracovník na pracovisku MOM
MOM Bytča

Silvia Lukáčová

odborná referentka - zdravotníčka na pracovisku MOM
MOM Turčianske Teplice

Michaela Macková

odborná referentka - zdravotníčka na pracovisku MOM
MOM Liptovský Mikuláš

Gabriel Máthé

referent - administratívny pracovník na pracovisku MOM
MOM Liptovský Hrádok

Ivona Rybanská

referentka - administratívna pracovníčka na pracovisku MOM
MOM Turčianske Teplice

Bc. Cecília Šuličová

odborná referentka - zdravotníčka na pracovisku MOM
MOM Bytča

Viktória Valiašková

odborná referentka - zdravotníčka na pracovisku MOM
MOM Kysucké Nové Mesto

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky