Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor verejného obstarávania

JUDr. Elena Sivová

riaditeľka odboru verejného obstarávania
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B102
041 / 5032 500   ||   0905 464 446
fax: 041 / 5032 702

Ing. Katarína Blanárová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A309
041 / 5032 459

Ing. Štefan Buzek

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A325
041 / 5032 252

Ing. Barbora Gondžárová, PhD.

samostatná odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A324
041 / 5032 457

Bc. Iveta Hlavatá

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A324
041 / 5032 317

Ing. Helena Kučková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A325
041 / 5032 414   ||   0915 972 555

Ing. Dagmar Lubelcová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A325
041 / 5032 413

Ing. Pavol Námešný

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A325
041 / 5032 464

Ing. Magdaléna Remšíková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A309
041 / 5032 333   ||   0907 852 358

Darina Šošková

referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A309
041 / 5032 412   ||   0905 835 290

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky