Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor správy majetku a investícií

Ing. Peter Mrvečka

riaditeľ odboru správy majetku a investícií
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A417
041 / 5032 438   ||   0917 950 191
fax: 041 / 5032 702

oddelenie investícií

Ing. Ivana Šubjaková

vedúca oddelenia investícií (na základe poverenia)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A418
041 / 5032 454   ||   0907 977 320

pracovisko prípravy stavieb

Ing. Lýdia Holubová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A415
041 / 5032 436

Ing. Ľudovít Paulovič

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A418
041 / 5032 456

Anna Polachová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A415
041 / 5032 463

Anna Šurhaňáková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A415
041 / 5032 425

pracovisko realizácie stavieb

Ing. Anton Čavrk

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 444   ||   0918 806 553

Ing. Radoslav Guzma

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A419
041 / 5032 437   ||   0907 700 205

Ing. Július Ralbovský

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 443   ||   0907 788 938

Ing. Iveta Zalčíková

samostatná odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A419
041 / 5032 346   ||   0915 839 799

oddelenie nakladania s majetkom

Ing. Petra Fuzáková

vedúca oddelenia nakladania s majetkom
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A401
041 / 5032 229

pracovisko energetiky a technickej správy budov

Mária Zelná

samostatná odborná referentka - odborníčka senior pre implementačné a kontrolné činnosti
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A424
041 / 5032 465

pracovisko pre zefektívnenie využitia nehnuteľného majetku

Mgr. Miroslav Dráb

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A424
041 / 5032 313

Erika Mangová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 462

JUDr. Martin Sočuvka

samostaný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A424
041 / 5032 426

pracovisko usporiadania vlastníckych práv

Mgr. Martina Bugáňová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A401
041 / 5032 332

Ing. František Duračinský

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 250   ||   0908 147 746

Bc. Marcela Gáboriková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A401
041 / 5032 461

František Gaňa

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 453

Bc. Monika Halasová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 210

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky