Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor riaditeľa Úradu ŽSK

JUDr. PhDr. Martin Cingel

riaditeľ Úradu ŽSK
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B104
041 / 5032 600   ||   0905 745 960

sekretariát riaditeľa úradu

Malvína Eliášová

asistentka riaditeľa
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B103
041 / 5032 603   ||   0905 784 108
fax: 041 / 5032 602

Edita Senková

asistentka riaditeľa
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B103
041 / 5032 600   ||   0915 839 182

projektový pracovník

Ing. Róbert Závacký

samostatný odborný referent - odborník senior pre činnosti riadenia OvZP
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A328
041 / 5032 330   ||   0905 784 108

oddelenie informatiky

Ing. Roman Kučerák

vedúci oddelenia informatiky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A407
041 / 5032 309

Ing. Petra Bellová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 404

Ing. Miroslav Imrich

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A425
041 / 5032 428

Ing. Martin Šimák

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 419

Ing. Jozef Višňovský

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A407
041 / 5032 427   ||   0905 683 862

oddelenie právne

Mgr. Erika Cenigová

vedúca oddelenia právneho
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A107
041 / 5032 105

JUDr. Tomáš Baláž

právnik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A109
041 / 5032 156

Mgr. Iveta Dulačková

právnička - špecialistka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A108
041 / 5032 104

JUDr. Ján Krištofík

právnik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A107
041 / 5032 152

JUDr. Veronika Mikundová

právnička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A107
041 / 5032 165

JUDr. Barbara Poláčková

právnička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A109
041 / 5032 501

Mgr. Tomáš Rybárik

právnik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A108
041 / 5032 102

oddelenie vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti

Ing. Rastislav Baran

vedúci oddelenia vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A410
041 / 5032 126   ||   0915 396 561

Milan Danek

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0907 842 982

Pavol Dlhopolček

údržbár
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S004
041 / 5032 143   ||   0905 236 388

Štefan Ďurana

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0915 595 331

Ing. Dalibor Fučík

samostatný odborný referent - oblasť bezpečnosti a krízového riadenia
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 416   ||   0907 720 521

Jana Gajdošová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 452

Ján Gjer

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0905 965 706

Ing. Gabriela Graňová

odborná referentka - oblasť civilnej ochrany
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 417

Darina Horničáková

informátorka
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Elena Hurtová

informátorka
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Mária Konušíková

referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C016
041 / 5032 145

Tatiana Kúdelová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A411
041 / 5032 408

Janka Lamošová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A412
041 / 5032 430

Silvia Mudra

informátorka
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Jozef Nemček

informátor
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111   ||   0918 964 941

Anna Slivková

informátorka
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Erika Šadláková

referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C016
041 / 5032 455

Mgr. Anna Šamajová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A411
041 / 5032 411   ||   0907 805 344

Ing. Ján Šamalik

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A412
041 / 5032 410   ||   0918 493 223

Božena Škutáková

informátorka
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Eva Grillová

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Elena Michálková

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Anna Sedliačková

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Oľga Vršanská

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky