Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor regionálneho rozvoja

Ing. Ján Pavlík, PhD.

riaditeľ odboru regionálneho rozvoja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A124
041 / 5032 164   ||   0917 849 173
fax: 041 / 5032 702

oddelenie projektov EÚ

Ing. Michal Patúš

zástupca riaditeľa odboru, vedúci oddelenia projektov EÚ
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C017
041 / 5032 151   ||   0915 595 328

pracovisko Fond mikroprojektov INTERREG PL-SK

Ing. Tomáš Bela

projektový manažér
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C012
041 / 5032 314

Bc. Andrea Cúthová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C015
041 / 5032 155

Ing. Libor Gašpierik

projektový manažér
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C012
041 / 5032 147   ||   0915 595 327

Ing. Silvia Habovštiaková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C015
041 / 5032 307   ||   0905 595 497

Ing. Ján Stehlík

projektový manažér
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C012
041 / 5032 340   ||   0907 842 864

pracovisko Fond mikroprojektov INTERREG SK-CZ

Ing. Ivana Hanulová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C013
041 / 5032 103

Bc. Lenka Hujová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C013
041 / 5032 244

Mgr. Jana Olajcová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C014
041 / 5032 360

Ing. Martina Olešová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C014
041 / 5032 302

Ing. Michaela Ozaniaková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C014
041 / 5032 360

Ing. Gabriela Šimčíková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C013
041 / 5032 301

Ing. Miloslav Žilka

projektový manažér
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C014
041 / 5032 146

pracovisko Informačno - poradenské centrum pre EŠIF

Ing. Marianna Danajová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A202
041 / 5032 362

Ing. Michal Ďurčanský

projektový koordinátor
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A202
041 / 5032 159

Mgr. Lenka Goljanová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A202
041 / 5032 418

pracovisko riadenia projektov

Mgr. Martina Belčíková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A201
041 / 5032 206

Ing. Jaroslava Mišíková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A201
041 / 5032 138

oddelenie stratégie regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

Ing. Miriam Skácelová

vedúca oddelenia stratégie regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A316
041 / 5032 300   ||   0905 280 699

Mgr. Ivana Fiťmová

manažérka kvality ovzdušia
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C015
041 / 5032 303

Mgr. Marián Húska

odborník - senior pre činnosti manažmentu regionálneho rozvoja
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Dolný Kubín

Ing. Vladimír Krčmárik

odborník - senior pre činnosti manažmentu regionálneho rozvoja
RRA Kysuce, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

Ing. Janka Mikušáková

odborníčka - senior pre činnosti manažmentu regionálneho rozvoja
Mestský úrad Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin

Ing. Lenka Mravcová Vaníčková

odborníčka - senior analytička a metodička pre činnosti v oblasti regionálneho rozvoja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A317
041 / 5032 345

Ing. Katarína Náhliková

samostatná odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A316
041 / 5032 310

Ing. Veronika Ondreášová, PhD.

odborníčka - senior pre činnosti manažmentu regionálneho rozvoja
Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Mgr. Marcela Pavkovčeková

odborníčka - senior pre činnosti manažmentu regionálneho rozvoja
Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Mgr. Jana Špiláková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A320
041 / 5032 345

Ing. arch. Mária Zaymusová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A316
041 / 5032 334

pracovisko cestovného ruchu

RNDr. Juraj Hlatký, CSc.

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A317
041 / 5032 163

Bc. Dušan Kubička

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A317
041 / 5032 320

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky