Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor kultúry

Mgr. Martin Hromada, PhD.

riaditeľ odboru kultúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A323
041 / 5032 364   ||   0917 200 374
fax: 041 / 5032 702

pracovisko analýz a kontroly

Ing. Eva Chrustová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A322
041 / 5032 327

pracovisko kultúry

Bc. Martina Gazdíková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A311
041 / 5032 328

Bc. Katarína Kasprzyková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A310
041 / 5032 318

Mgr. Katarína Klučková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A310
041 / 5032 355   ||   0907 842 921

Mgr. Zuzana Mičíková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A311
041 / 5032 331

Katarína Surovčíková

referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A322
041 / 5032 304

Ing. Peter Šimčák

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A311
041 / 5032 359

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky