Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor dopravy

Ing. Gabriela Tisoňová, PhD.

riaditeľka odboru dopravy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A223
041 / 5032 228   ||   0915 867 847
fax: 041 / 5032 235

oddelenie dopravnej infraštruktúry

Ing. Peter Mráz

vedúci oddelenia dopravnej infraštruktúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 237

Darina Delinčáková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A222
041 / 5032 230

Luisa Michulková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 223

Ing. Iveta Šnauková, PhD.

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A224
041 / 5032 407

Ing. Anastázia Urdová, PhD.

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 224

Ing. Marta Vráblová, PhD.

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A224
041 / 5032 460

oddelenie dopravnej obslužnosti, kontroly a analýz

Mgr. Blažena Hlávková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A222
041 / 5032 227

Ing. Jana Mičianová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A221
041 / 5032 225

Ing. Lucia Vráblová

samostatná odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A221
041 / 5032 246

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky