Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor SO pre IROP

Ing. Renáta Neslušanová

riaditeľka odbor SO pre IROP
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C008
041 / 5032 347   ||   0917 200 373
fax: 041 / 5032 702

oddelenie implementácie projektov

Ing. Iveta Pažická

vedúca oddelenia implementácie projektov
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C011
041 / 5032 350

Mgr. Zuzana Harciníková

manažérka kontroly verejného obstarávania
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C007
041 / 5032 352

Ing. Zuzana Jankechová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C011
041 / 5032 148

Ing. Lenka Kadašová

manažérka kontroly pre verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C006
041 / 5032 349

Ing. Veronika Kupčáková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C011
041 / 5032 158

Ing. Dominika Poláková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C011
041 / 5032 363

Ing. Ivana Poljaková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C010
041 / 5032 150

oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia

Ing. Katarína Dolníková

vedúca oddelenia programovania, monitorovania a hodnotenia
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C010
041 / 5032 149

Ing. Monika Romanová

manažérka programovania, monitorovania a hodnotenia RIÚS
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C010
041 / 5032 351

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky