Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - kancelária predsedníčky ŽSK

Mgr. Ľudmila Kučáková

riaditeľka kancelárie predsedníčky ŽSK
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B101
041 / 5032 710
fax: 041 / 5032 702

sekretariát predsedníčky ŽSK

Ing. Michaela Koperová

asistentka predsedníčky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B002
041 / 5032 700   ||   0918 830 252

Jakub Kováčik

asistent predsedníčky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B002
041 / 5032 701   ||   0917 740 186

Peter Jelínek

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0908 912 296

sekretariát podpredsedov ŽSK

Mgr. Veronika Ftorková

asistentka podpredsedu
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A101
041 / 5032 129   ||   0915 972 503

Ing. Anna Kubová

asistentka podpredsedu
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A101
041 / 5032 590   ||   0918 829 727

oddelenie interného auditu a činností orgánov kraja

Mgr. Ing. Veronika Bobáňová

vedúca oddelenia interného auditu a činností orgánov kraja na základe poverenia
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A315
041 / 5032 342   ||   0905 702 438

Alena Alkas

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A422
041 / 5032 439

Mgr. Martina Kodajová

právnička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A423
041 / 5032 424

Ing. Lenka Masná

samostatná odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A315
041 / 5032 353

Mgr. Ing. Sylvie Milová

samostatná odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A422
041 / 5032 423   ||   0907 872 060

oddelenie ľudských zdrojov

PhDr. Zdenka Klincová

vedúca oddelenia ľudských zdrojov poverená vedením
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A421
041 / 5032 415
fax: 041 / 5032 702

Jana Beláková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A421
041 / 5032 420

Bc. Darina Bugáňová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A409
041 / 5032 421

Ing. Nikola Komlóši

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A413
041 / 5032 440

Mgr. Ivana Liščáková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A409
041 / 5032 435

Mgr. Marián Marec

odborný referent (odborník senior - odborný referent pre vzdelávanie)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A413
041 / 5032 401

Mgr. Dana Mintálová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 251

Mária Pečená

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 422

oddelenie zahraničných vzťahov

PhDr. Peter Polák

vedúci oddelenia zahraničných vzťahov
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A312
041 / 5032 319   ||   0905 210 300

Mgr. Lucia Lašová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A321
041 / 5032 321   ||   0905 414 347

Mgr. Soňa Paprskárová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A312
041 / 5032 324

pracovisko komunikácie

Bc. František Dokoupil

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A313
041 / 5032 365

Mgr. Peter Hlačik

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A319
041 / 5032 343   ||   0918 830 401

Mgr. Renáta Jaloviarová

šéfredaktorka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A320
041 / 5032 322   ||   0915 334 205

Ing. Emil Kasák

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A313
041 / 5032 358

Mgr. Filip Lehotský

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A319
041 / 5032 316   ||   0915 905 073

Marek Malina

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A313
041 / 5032 441

PhDr. Jana Šutarová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A318
041 / 5032 326

útvar hodnoty za peniaze

Mgr. Ivan Rončák, PhD.

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A301
041 / 5032 357

Ing. Štefan Šutara

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A301
041 / 5032 354

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky