Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - útvar hlavného kontrolóra ŽSK

útvar hlavného kontrolóra ŽSK je presťahovaný na adresu: Hollého 2, 010 01 Žilina

Ing. Ján Konušík

hlavný kontrolór
Hollého 2, 010 01 Žilina
0908 912 292
fax: 041 / 5032 702

Mgr. Ema Cisáriková

samostatná odborná referentka
Hollého 2, 010 01 Žilina
0907 672 470

Mgr. Milada Fidesová

samostatná odborná referentka
Hollého 2, 010 01 Žilina
0907 672 471

Mgr. Janka Holeštiaková

odborná referentka
Hollého 2, 010 01 Žilina

Ing. Katarína Hriniková

samostatná odborná referentka
Hollého 2, 010 01 Žilina
0907 416 581

Mgr. Simona Jamrichová

odborná referentka
Hollého 2, 010 01 Žilina

Ing. Monika Kuderavá

odborná referentka
Hollého 2, 010 01 Žilina
0905 456 465

Ing. Jana Macháčová

samostatná odborná referentka
Hollého 2, 010 01 Žilina
0907 416 867

Mgr. Ľubomíra Masnicová

odborná referentka
Hollého 2, 010 01 Žilina

Ing. Andrea Zuziaková

odborná referentka
Hollého 2, 010 01 Žilina

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky