Geografický informačný systém Žilinského samosprávneho kraja

Geografický informačný systém Žilinského samosprávneho kraja (GIS ŽSK) je databázový a mapový informačný systém na tvorbu, uchovávanie, analýzu a poskytovanie geopriestorových informácií, vytváraných na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. GIS ŽSK predstavuje sofistikovaný nástroj na podporu rozhodovania zamestnancov Úradu ŽSK ako aj na prezentáciu digitálnych informácií z regiónu ŽSK širokej laickej, ale i odbornej verejnosti. Veríme, že jeho zavedenie prispeje k skvalitneniu komunikácie medzi vyššou samosprávou, miestnou správou, súkromným sektorom, verejnosťou a organizáciami.

GIS ŽSK získal na 7. ročníku medzinárodného kongresu ITAPA 2008 (Informačné technológie a verejná správa) hlavnú cenu v súťaži Geoaplikácia roka 2008 v kategórii Geoaplikácia pre modernú verejnú správu.

Diplom         Plastika Sekcie


Jazykové verzie webstránky