Prehľad najdôležitejších predpisov upravujúcich postup Úradu ŽSK poskytovaní informácií podľa § 5 ods. 1 písm. e zákona č. 211/2000 Z.z.

Predpisy upravujúce postup Úradu ŽSK o poskytovaní informácií verejnosti sú predovšetkým:

Uvedené zákony je možné nájsť v zbierke zákonov SR. / www.zbierka.sk /
Sekcie


Jazykové verzie webstránky