Adresár kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Turčianska knižnica v Martine

Kontaktná adresa: Divadelná 4619/5, 036 01 Martin
Riaditeľ: Ing. Alžbeta Martinická
E-mail:
Internet: www.tkmartin.sk

Prevádzky / pobočky / expozície

 • Turčianska knižnica v Martine

  Umiestnenie: Divadelná 4619/5, Martin
  Tel.: 043 / 413 3590
  Fax.: 043 / 430 1411

  Zobraziť na mape
 • Gymnázium J. Lettricha - pobočka Ľadoveň

  Umiestnenie: J. Lettricha 2, Martin
  Tel.: 043 / 423 0798

  Zobraziť na mape
 • Pobočka Priekopa

  Umiestnenie: Bullova 13, Martin
  Tel.: 043 / 428 1914

  Zobraziť na mape
 • Pobočka Sever

  Umiestnenie: Jilemnického 10, Martin
  Tel.: 043 / 423 9520

  Zobraziť na mape
 • ZŠ na Ul. A. Stodolu - pobočka Záturčie

  Umiestnenie: A. Stodolu 5625/60, Martin
  Tel.: 043 / 413 5537

  Zobraziť na mape

Najvýznamnejšie podujatia

 • Čitateľský maratón

  Realizácia: máj

  Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí a škôl do čítania. Zdôrazniť význam a nutnosť čítania detí aj v dnešnom pretechnizovanom svete. Poukázať na to, že čítanie poskytuje deťom priestor na rozvoj fantázie, prehlbuje cítenie.

  Miesto konania: MartinZobraziť na mape
 • Deň ľudovej rozprávky

  Realizácia: marec

  Deň ľudovej rozprávky si v Turčianskej knižnici deti pripomenú prostredníctvom podujatia, na ktorom ich knihovníčky privítajú chlebom a soľou, budú mať možnosť sa stretnúť s výrobcami fujár. Prostredníctvom celého programu, ktoré pre deti knihovníčky pripravia sa deti oboznámia s  tradičnými rozprávkovými bytosťami i rozprávkou ako literárnym druhom.

  Miesto konania: MartinZobraziť na mape
 • Martinská poetická jeseň

  Realizácia: september

  Medzinárodné stretnutie zástupcov literárnych klubov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, ktorého cieľom je prezentácia amatérskej literárnej tvorby, rozvoj spolupráce medzi klubmi a propagácia súčasnej literárnej tvorby a regiónu Turiec i za hranicami Slovenska.

  Miesto konania: MartinZobraziť na mape
 • Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc

  Realizácia: december

  Pre deti je pripravené vianočné pásmo tradičných zvykov a obyčajov z minulosti. Deti sa aktívnou účasťou premiestnia do minulosti a vyskúšajú si vlastnoručne ľudové zvyky - napr. varenie halušiek, liatie olova, trasenie plotov, vymetanie kútov na Luciu. Aktívne sa zapoja do programu pásmom kolied a vinšov.

  Miesto konania: MartinZobraziť na mape
 • Týždeň slovenských knižníc

  Realizácia: marec / apríl

  Celoslovenské podujatie knižníc zamerané na propagáciu knižníc, kníh a čítania.

  Miesto konania: MartinZobraziť na mape
 • V knižnici straší alebo strašidelné čítanie

  Realizácia: november

  Podujatie pre deti, na ktorom deti budú poznávať knihy so strašidelnou tematikou. Deti budú počúvať strašidelné príbehy, hrôzostrašnú hudbu, lúštia tajničky, učia sa prekonávať strach.

  Miesto konania: MartinZobraziť na mape

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky