Adresár kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Od 1. júla 2021 správu pobočiek Krajskej knižnice v Žiline preberie mesto Žilina  

Čitatelia pobočiek budú vítaní v priestoroch centrálnej knižnice aj po 30. júni 2021.Pobočky Hájik, Vlčince, Solinky, Bytčica, Trnové a Strážov od 1.7.2021 už nebudú obslužnými miestami Krajskej knižnice v Žiline. Ich správu preberie mesto Žilina. Registrovaní čitatelia pobočiek Vlčince a Hájik môžu s platným preukazom naďalej navštevovať centrálnu knižnicu. Tým čitateľom, ktorí nechcú navštevovať centrálnu knižnicu a majú záujem len o služby týchto pobočiek, knižnica ponúka do konca júna možnosť využitia zníženého registračného poplatku, ktorého výška je  2 € pre zamestnaných ľudí a 1 € pre všetkých ostatných. V prípade pobočiek Bytčica, Strážov, Solinky a Trnové čitatelia môžu využívať ich služby do konca júna s bezplatnou registráciou. Knihy, ktoré si čitatelia požičali z pobočiek, nie je možné vrátiť v centrálnej knižnici, je potrebné ich vrátiť na mieste vypožičania. Tie knihy, ktoré si čitatelia požičajú do konca júna, musia vrátiť už v novej mestskej knižnici, ktorá bude o svojom otvorení a ďalšom postupe informovať. Knihovníci pobočiek vyzývajú svojich návštevníkov, aby si do konca júna vyriešili svoje prípadné podlžnosti.

Považská galéria umenia v Žiline

Kontaktná adresa: M. R. Štefánika 2, 010 01 Žilina
Riaditeľ: Mgr. Mira Sikorová - Putišová (poverená vedením)
E-mail:
Internet: www.pgu.sk

Prevádzky / pobočky / expozície

 • Považská galéria umenia

  Umiestnenie: M. R. Štefánika 2, Žilina
  Tel.: 041 / 562 2522
  Fax.: 041 / 562 6931

  Zobraziť na mape

Najvýznamnejšie podujatia

 • KE-BA-BB

  Realizácia: február / marec (bienále v nepárny rok)

  Spoločná poprieskumová výstava prác študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Projekt tohto typu sa uskutočňuje iba v PGU v Žiline a má svoju históriu už od 90. rokov (staršie projekty Prieskumy – 1994, 2001, 2003, 2005. Od roku 2007 sa uskutočňuje pod názvom KE-BA-BB na základe vstupu Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.06.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky