Adresár kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Kontaktná adresa: Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
Riaditeľ: Ján Šimko, MBA
E-mail:
Internet: www.osvetadk.sk

Prevádzky / pobočky / expozície

 • Oravské kultúrne stredisko

  Umiestnenie: Bysterecká 1263/55, Dolný Kubín
  Tel.: 043 / 586 4928
  Fax.: 043 / 586 4928

  Zobraziť na mape

Najvýznamnejšie podujatia

 • Bačovské dni

  Realizácia: júl

  Medzinárodný festival valaskej kultúry, ktorý okrem scénických programov v amfiteátri ponúka aj jarmok tradičných remesiel, súťaže v práskaní bičom, o najkrajšiu ovečku či o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka, výstavy, workshopy a ďalšie atrakcie pre všetky vekové skupiny.

  Miesto konania: MalatináZobraziť na mape
 • Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou Horou

  Realizácia: júl

  Folklórny festival beskydských goralov, v programe ktorého sa prezentujú detské folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby a sólisti z goralských oblastí Slovenska a Poľska a hostia z iných regiónov Slovenska a zo zahraničia.

  Miesto konania: SihelnéZobraziť na mape
 • Gajdovačka

  Realizácia: september

  Medzinárodný gajdošský festival a medzinárodná súťaž mladých gajdošov. Festival s účasťou gajdošov z celej Európy je zameraný na prezentáciu pôvodných a tradičných muzikantských prejavov, ako i na hľadanie nových foriem a možností interpretácie. Súčasťou sú workshopy hry na gajdy a výroby gájd a sprievodné koncerty.

  Miesto konania: Oravská PolhoraZobraziť na mape
 • Hviezdoslavov Kubín

  Realizácia: jún

  Celoštátna súťaž v umeleckom prednese a tvorbe divadiel poézie.

  Miesto konania: Dolný KubínZobraziť na mape
 • Kubínske divadelné dni

  Realizácia: marec

  Oravský festival divadla a umeleckého slova, v rámci ktorého sa uskutočnia súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a tvorbe divadiel poézie, súťaž detskej dramatickej tvorivosti „O erb mesta Dolný Kubín" a súťaž divadla dospelých pre deti, ochotníckych činohier a divadla dospelých.

  Miesto konania: Dolný KubínZobraziť na mape
 • Kubínske krpčeky

  Realizácia: apríl

  Krajský festival detského hudobného folklóru je súťažným podujatím, na ktorom sa prezentujú najvýraznejšie folklórne súbory zo Žilinského kraja.

  Miesto konania: Dolný KubínZobraziť na mape
 • Podroháčske folklórne slávnosti

  Realizácia: august

  Folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý je najstarším a najväčším folklórnym podujatím na Orave. Festival sa od roku 1975 realizuje pravidelne začiatkom augusta v prírodnom amfiteátri nad obcou Zuberec a v Múzeu oravskej dediny. Je koncipovaný ako trojdňový medzinárodný folklórny festival, ktorého základ tvorí prezentácia tradičnej ľudovej kultúry. Každoročne sa na ňom predstavuje viac ako tisíc účinkujúcich zo Slovenska a zo zahraničia. Súčasťou festivalu je viacero sprievodných podujatí, medzi nimi tradičný jarmok ľudových remesiel.

  Miesto konania: Oravský Biely PotokZobraziť na mape Zuberec - BrestováZobraziť na mape

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky