Adresár kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Kontaktná adresa: Horný val 20, 011 82 Žilina
Riaditeľ: Ing. Mgr. Peter Ničík
E-mail:
Internet: www.krkszilina.sk

Prevádzky / pobočky / expozície

 • Makovického dom

  Umiestnenie: Horný val 20, Žilina
  Tel.: 041 / 562 5956
  Fax.: 041 / 562 1942

  Zobraziť na mape

Najvýznamnejšie podujatia

 • Cyrilometodské dni

  Realizácia: júl

  Cyrilometodské dni sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta v Terchovej a sú venované slovienskym vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi. Oslavy sa konajú za prítomnosti najvyšších cirkevných hodnostárov Žilinskej diecézy. Podujatie je bohaté na liturgický, ale i kultúrny program.

  Miesto konania: TerchováZobraziť na mape
 • Detská rozprávková Žilina

  Realizácia: november

  Celoslovenská literárna súťaž, cieľom ktorej je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape
 • Detský divadelný medveď

  Realizácia: marec

  Krajská súťažná postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti. Detský divadelný medveď je podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu tvorby detských kolektívov a sólistov, ako i na vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape
 • Hričovské pastorále

  Realizácia: august

  Podujatie venované folklóru, ovčiarskym tradíciám a ľudovým remeslám s medzinárodnou účasťou. Súťažiaci strihači oviec zo Slovenska, Čiech i Poľska zápolia medzi sebou pred porotou. Sprievodnými podujatiami sú rôzne súťaže, ukážky výroby a predaj syrov a bačovských výrobkov, tradičné remeslá a bohatý folklórny kultúrny program.

  Miesto konania: Dolný HričovZobraziť na mape
 • Jánošíkove dni

  Realizácia: júl

  Medzinárodný folklórny festival so zameraním na jánošíkovské tradície, hudobný a tanečný folklór a ľudové remeslá, za účasti popredných umelcov zo zahraničia (Taliansko, Chorvátsko, Švédsko, Poľsko, Bolívia, Česká republika, Rusko, Dánsko, Portugalsko, Rakúsko a iné) ako aj z domova s prihliadnutím na nové trendy v hudobnej oblasti tohto žánru. Súčasťou programu je aj slávnostný koncert a svätá omša za nositeľov ľudových tradícií vo veľkom terchovskom kostole, vozový sprievod furmanov a muzík, ľudové veselice, stánky, atď.

  Miesto konania: TerchováZobraziť na mape
 • Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

  Realizácia: október

  Krajská súťaž v rétorike, cieľom ktorej je priblížiť osobnosť a dielo A. Dubčeka mladým ľuďom prostredníctvom tvorivej aktivity. Súčasná spoločenská situácia ukazuje, že je potrebné zvýšiť záujem obyvateľov Slovenska o svojich veľkých politikov, ako aj o významné osobnosti slovenských dejín. Takto je zameraná aj súťaž Mládež a odkaz A. Dubčeka.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape
 • O dúhovú lampu z krajiny Zázračno

  Realizácia: október

  Súťaž O Dúhovú lampu z Krajiny Zázračno je celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov (nie je podmienkou). Cieľom súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávanie mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi a organizátormi. Zároveň je sprievodným podujatím Žilinského literárneho festivalu.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape
 • Predvianočný koncert

  Realizácia: december

  Koncert venovaný predstaviteľom samospráv, kultúrno-spoločenského života a všetkým ľuďom dobrej vôle spojený s tradičnou predvianočnou výstavou a oceňovaním významných osobností kultúrno-spoločenského života, ako i kolektívov pôsobiacich v žilinskom regióne. Umelecký program je zostavený v štýle ľudových piesní, tradícií a vinšov v podaní popredných interpretov.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape
 • Sárova Bystrica

  Realizácia: október

  Krajská súťaž mladých moderátorov vo veku od 15 do 25 rokov, v ktorej môžu prezentovať svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, redakčnej prípravy, celkového vystupovania a úrovne komunikačných schopností.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape
 • Trnovské hody sv. Juraja

  Realizácia: apríl

  Trnovské hody sv. Juraja (patrónom obce je sv. Juraj a je mu zasvätený vzácny neskorogotický drevený kostolík) sa stali úspešným kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré ponúka tri dni plné folklóru, hudby, športu, tanca a zábavy.Jeho cieľom je podporovať a zachovávať tradičné hodnoty.

  Miesto konania: Žilina - TrnovéZobraziť na mape

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky