Adresár kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Krajská knižnica v Žiline

Kontaktná adresa: A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
Riaditeľ: Mgr. Katarína Šušoliaková
E-mail:
Internet: www.krajskakniznicazilina.sk

Prevádzky / pobočky / expozície

 • Krajská knižnica v Žiline

  Umiestnenie: A. Bernoláka 47, Žilina
  Tel.: 041 / 723 3090
  Fax.: 041 / 723 2765

  Zobraziť na mape
 • Dom kultúry Trnové - pobočka knižnice

  Umiestnenie: Dolná Trnovská 5, Žilina

  Zobraziť na mape
 • Kultúrny dom Bytčica - pobočka knižnice

  Umiestnenie: Hlavná 1, Žilina

  Zobraziť na mape
 • MŠ Strážov - pobočka knižnice

  Umiestnenie: Hričovská 1, Žilina

  Zobraziť na mape
 • Vlčince - pobočka knižnice

  Umiestnenie: Sv. Cyrila a Metoda 1, Žilina
  Tel.: 041 / 565 6450

  Zobraziť na mape
 • ZŠ Gaštanová - pobočka knižnice

  Umiestnenie: Gaštanova 56, Žilina

  Zobraziť na mape
 • ZŠ Hájik - pobočka knižnice

  Umiestnenie: Námestie mladosti 1, Žilina
  Tel.: 041 / 507 8621

  Zobraziť na mape

Najvýznamnejšie podujatia

 • Detské leto v knižnici

  Realizácia: júl - august

  Tematicky rôznorodé podujatia pre deti (i pre nečitateľov knižnice) počas letných prázdnin s cieľom vytvárania pozitívneho vzťahu detí ku knižnici, knihe, literatúre.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape
 • Kniha Horného Považia

  Realizácia: január - apríl

  Čitateľská súťaž o naj knihu regiónu Horné Považie.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape
 • Tvoríme vlastnú knihu

  Realizácia: november - máj

  Literárno-výtvarná slovensko-poľsko-česká súťaž detí. Úlohou súťažiaceho je napísať, ilustrovať a vlastnoručne zviazať knihu. Tému súťaže vyhlasujú a vyhodnotenie medzinárodného kola realizujú striedavo Krajská knižnica v Žiline, Ksiaznica Beskidzka v Bielsku-Bialej a Městská knihovna Frýdek-Místek.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape
 • Týždeň slovenských knižníc

  Realizácia: marec / apríl

  Celoslovenské podujatie knižníc zamerané na propagáciu knižníc, kníh a čítania.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape
 • Vianoce s detskou knihou

  Realizácia: december

  Stretnutia detí so spisovateľmi a ilustrátormi počas adventného obdobia s cieľom propagovať pôvodnú slovenskú detskú literatúru, prehlbovať vzťah dieťa - kniha, rozvíjať detskú tvorivosť.

  Miesto konania: ŽilinaZobraziť na mape

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky