Adresár kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Od 1. júla 2021 správu pobočiek Krajskej knižnice v Žiline preberie mesto Žilina  

Čitatelia pobočiek budú vítaní v priestoroch centrálnej knižnice aj po 30. júni 2021.Pobočky Hájik, Vlčince, Solinky, Bytčica, Trnové a Strážov od 1.7.2021 už nebudú obslužnými miestami Krajskej knižnice v Žiline. Ich správu preberie mesto Žilina. Registrovaní čitatelia pobočiek Vlčince a Hájik môžu s platným preukazom naďalej navštevovať centrálnu knižnicu. Tým čitateľom, ktorí nechcú navštevovať centrálnu knižnicu a majú záujem len o služby týchto pobočiek, knižnica ponúka do konca júna možnosť využitia zníženého registračného poplatku, ktorého výška je  2 € pre zamestnaných ľudí a 1 € pre všetkých ostatných. V prípade pobočiek Bytčica, Strážov, Solinky a Trnové čitatelia môžu využívať ich služby do konca júna s bezplatnou registráciou. Knihy, ktoré si čitatelia požičali z pobočiek, nie je možné vrátiť v centrálnej knižnici, je potrebné ich vrátiť na mieste vypožičania. Tie knihy, ktoré si čitatelia požičajú do konca júna, musia vrátiť už v novej mestskej knižnici, ktorá bude o svojom otvorení a ďalšom postupe informovať. Knihovníci pobočiek vyzývajú svojich návštevníkov, aby si do konca júna vyriešili svoje prípadné podlžnosti.

Krajská hvezdáreň v Žiline

Kontaktná adresa: Horný val 20/41, 012 42 Žilina
Riaditeľ: RNDr. Ján Mäsiar
E-mail:
Internet: www.astrokysuce.sk

Prevádzky / pobočky / expozície

 • Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

  Umiestnenie: Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto
  Tel.: 041 / 421 2946

  Zobraziť na mape
 • Makovického dom

  Umiestnenie: Horný val 20/41, Žilina
  Tel.: 041 / 564 3200

  Zobraziť na mape
 • Pozorovateľňa na Malom diele

  Umiestnenie: Na Malý diel 20/1793, Žilina
  Tel.: 041 / 763 4371

  Zobraziť na mape

Najvýznamnejšie podujatia

 • Astrostop

  Realizácia: november

  Regionálna vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ.

  Miesto konania: Kysucké Nové MestoZobraziť na mape
 • Čaro vesmíru

  Realizácia: celoročne

  Výstava fotografií astronomických úkazov a objektov.

  Miesto konania: Kysucké Nové MestoZobraziť na mape
 • Deň slnka

  Realizácia: máj

  Environmentálne podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa slnka - Námestie slobody v Kysuckom Novom Meste, Námestie A. Hlinku v Žiline.

  Miesto konania: Kysucké Nové Mesto - Námestie slobodyZobraziť na mape Žilina - Námestie A. HlinkuZobraziť na mape
 • Kozmonautika v službách astronómie

  Realizácia: celoročne

  Tematická výstava, výstava modelov kozmickej techniky.

  Miesto konania: Kysucké Nové MestoZobraziť na mape
 • Svetový kozmický týždeň

  Realizácia: október

  ...

  Miesto konania: Kysucké Nové MestoZobraziť na mape

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.06.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky