Urząd Žilińskiego Kraju Samorządowego

Biuro   Samorządowego Kraju Žilińskiego zapewnia  działalność administracyjną Sejmiku ŽKS, działalność przewodniczącego ŽKS i pozostałych organów powołanych przez Sejmik. Praca Biura   jes podzielona między następujące wydziały:

 

  • Wydział Projektów Europejskich i Rozwoju Regionalnego
  • Wydział Transportu i Planowania PrzestrzennegoWydział finansowy; 
  • Wydział kultury
  • Wydział organizacyjny; 
  • Wydział d/s socjalnych; 
  • Wydział szkolnictwa i sportu; 
  • Wydział opieki zdrowotnej; 
  • Wydział Inwestycji
  • Wydział Administracji Majątku Kraju Żylińskiego
  • Wydział Prawa i Zamówień Publicznych

 


Bottom navigation


Sekcie


Jazykové verzie webstránky