Krásy a zaujímavosti kraja

Významnú súčasť Žilinského samosprávneho kraja tvoria aj prírodné atraktivity. V oblasti kraja sa nachádzajú  štyri národné parky – Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Tatranský národný park a Národný park Nízke Tatry. Okrem toho sú v kraji tri chránené krajinné oblasti – Kysuce, Horná Orava a  Strážovské vrchy. Pešia i cykloturistika má v Žilinskom samosprávnom kraji významné zázemie. Na jeho  území sa nachádza viac ako 2 896 km cyklotrás, čo je najviac zo všetkých krajov v  Slovenskej republike. Pešie turistické chodníky na území kraja tvoria 25% z  celkovej dĺžky peších turistických trás Slovenska. Od roku 2009 prebieha postupná systematická obnova cykloturistického a pešieho turistického značenia v regiónoch z iniciatívy Žilinského samosprávneho kraja.

Sieť vodných tokov v kraji snuje najdlhšia slovenská rieka Váh spolu so svojimi riečnymi prítokmi - Orava, Kysuca, Turiec a Rajčianka. Bohatstvo a rôznorodosť lesných porastov sú viditeľné na viac ako polovici výmery územia. Čarovná príroda ponúka množstvo možností na letné a zimné športové a rekreačné vyžitie, predstavuje potenciál pre cestovný ruch vo všetkých piatich regiónoch. Bohaté zdroje minerálnych vôd viedli už v minulosti k vzniku kúpeľných centier – Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Lúčky, Korytnica a Liptovský Ján. Dnes sú inšpiráciou pre  rozšírenie služieb v podobe wellness centier, aqua parkov, kde relax vo vode nadobúda zábavno-oddychovú a zároveň aktívnu podobu.

 

Elektronické služby:

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky