Týždeň slovenských knižníc v Kysuckej knižnici v Čadci

Začína od 1. do 5. marca 2021

 

 

 

 

 Mesiac marec tradične nazývaný mesiacom knihy začína od 1. do 7. marca 2021 „Týždňom slovenských knižníc“. Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc i knižnice na celom Slovensku chcú verejnosti pripomenúť význam knihy a čítania. Knižnice dávajú príležitosť získavať nové informácie a vedomosti, rozvíjať sociálne kontakty a vytvárať podmienky k celoživotnému sebavzdelávaniu. Knihovníci na celom Slovensku sa snažia pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. V súčasnom období sa ich pôsobenie presúva aj do virtuálneho priestoru a svoje aktivity približujú čitateľom prostredníctvom internetu a sociálnych sieti. Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bude od pondelka 1. marca 2021 poskytovať svoje služby z dôvodu epidemiologických opatrení v upravenom režime. Vypožičané knihy bude možné vrátiť vo vestibule knižnice, prípadne do biblioboxu a knihy na požičanie domov si čitatelia na objednávku vyzdvihnú tiež vo vstupnom vestibule. Knihy a periodiká je možné si deň vopred objednať telefonicky, alebo mailom na email: .

V týždni od 1. marca do 5. marca 2021 umožní Kysucká knižnica v Čadci novým čitateľom bezplatnú ročnú registráciu a odpustí všetkým zábudlivcom sankčné poplatky za upomienky a oneskorené vrátenie knižničných dokumentov.

Kysucká knižnica v Čadci pripravila pre svojich priaznivcov v Týždni slovenských knižníc celý rad zaujímavých podujatí. Začína aktivitou pod názvom „Daruj knihu deťom“, do ktorej sa môže zapojiť široká verejnosť a priniesť do knižnice knižky, ktoré už majú ich deti prečítané a sú v zachovalom stave. Tie môžu ešte urobiť radosť zdravotne znevýhodneným deťom Spojenej základnej školy na Palárikovej ulici, prípadne detským domovom, kde budú po skončení zbierky odovzdané. Od pondelka vyhlasuje knižnica i dve nové súťaže určené deťom. Je to čitateľská súťaž o najaktívnejšieho detského čitateľa „Kráľ čítaného slova 2021“ a výtvarná súťaž pre deti materských škôl pod názvom „Môj rozprávkový svet“. Zároveň do 12. marca pokračuje výtvarná súťaž „Kreslíme doma – Ilustrujem svoju obľúbenú knižku“. Počas prvého marcového týždňa bude každý deň cez knižničný facebook prebiehať akcia „Kniha môjho detstva“ a pracovníčky knižnice budú propagovať knižky, ktoré si ešte pamätajú rodičia i starí rodičia dnešných detí: Čenkovej deti, Danka a Janka, Hrdinský zápisník, Rozprávky o zvieratkách a Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Od 2. marca 2021 začína hlasovanie v anketovej čitateľskej súťaži „Kniha Kysúc 2020“, do ktorej sa môžu čitatelia zapojiť online cez www.stránku knižnice a prostredníctvom hlasovacích lístkov zverejnených v regionálnych týždenníkoch. Vo štvrtok 4. marca 2021 o 14. 00 hod. predstaví svoju najnovšiu knihu „Sólista“ spisovateľ Jaroslav Klus a uskutoční sa online autorské čítanie ukážok z nového románu. V piatok 5. marca si deti môžu na facebooku pozrieť zábavno – vedomostný kvíz o knihe a písme pod názvom „Knihopis“. Zároveň sa čitatelia môžu zúčastniť v piatok o 15.00 hod. na online čítaní, ktoré bude prebiehať v celom Žilinskom kraji pod názvom „Aby nás bolo počuť“. Kysucká knižnica v Čadci bude prezentovať ukážky z tvorby kysuckých autorov. Veríme, že aj napriek súčasnej nepriaznivej situácií, ktorá nám bráni stretnúť sa s našimi čitateľmi na verejných podujatiach osobne, nestratíme kontakt a naše aktivity budú sledované na stránke www.kniznica-cadca.sk a na facebooku.

Za vašu priazeň vopred ďakujeme.


Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca
LATITUDE 49°26'12,154"N
LONGITUDE 18°47'5,862"E

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.03.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky