DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2023

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž pre deti vo veku od 8 do 13 rokov
Vyhlasovateľ a organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Uzávierka prihlasovania: 13. október 2023

Termín vyhodnotenia: 8. december 2023

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.

Podmienky súťaže (zásady účasti):

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ a literárnych krúžkov vo veku od 8 do 13 rokov.


Propozície súťaže 

PrihláškaSpodná navigácia

Aktualizácia: 19.05.2023

Sekcie


Jazykové verzie webstránky