Kalendár

DNES

Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii (Výstava)

15.06.2020 - 30.06.2021 o 8:00-15:00 hod. | Liptovský Mikláš | Dom kultúry - predsálie - pondelok - piatok, LKS

Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020. Liptovský Mikuláš si v tomto roku pripomína 190. výročie slovenského ochotníckeho divadla, ktoré bolo v meste založené v roku 1830 Gašparom Fejérpataky-Belopotockým. Slovenské národné divadlo zároveň oslavuje 100. výročie založenia.

Priblížme sa k umeniu na aktuálnych výstavách (Vzdelávací program)

01.09.2020 - 30.06.2021 o 8:00 - 14:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny Oravská galéria v Dolnom Kubíne www.oravskagaleria.sk

Spoznávanie galérie formou prehliadky stálych expozícií a výstav, pohľadom na vystavené diela pútavou formou a tvorivými aktivitami.

Mobilný krídlový oltár - 9xEXP (workshop)

01.09.2020 - 30.06.2021 o 8:00 - 14:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny Oravská galéria v Dolnom Kubíne www.oravskagaleria.sk

Workshop zameraný na prácu so symbolmi a geometrickými tvarmi na princípe obsahovej a významovej skladby gotických krídlových oltárov, v stálych expozíciách Oravskej galérie.

Tvár ako médium - 9xEXP (workshop)

01.09.2020 - 30.06.2021 o 8:00 - 14:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny Oravská galéria v Dolnom Kubíne www.oravskagaleria.sk

Workshop s využitím svetla a kamery pri práci s portrétmi a ľudskou mimikou.

Mobilná moderna a jej princípy - 9xEXP (workshop)

01.09.2020 - 30.06.2021 o 8:00 - 14:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny Oravská galéria v Dolnom Kubíne www.oravskagaleria.sk

Workshop zameraný na vygenerovanie formálnych prvkov (líniotvary a farboplochy) z vystavených diel v expozícii slovenského výtvarného umenia 20. stor.

Živé sochy - mobilná skladačka - 9xEXP (workshop)

01.09.2020 - 30.06.2021 o 8:00 - 14:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny Oravská galéria v Dolnom Kubíne www.oravskagaleria.sk

Workshop zameraný na voľné parafrázovanie objektov v expozícii cez mobilný multifunkčný box transformovaný do veľkorozmernej skladačky, kde návštevníci použijú vo výsledku aj vlastné telá.

Priblížme sa k umeniu na aktuálnych výstavách (Vzdelávací program)

01.09.2020 - 30.06.2021 o 8:00 - 14:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny Oravská galéria v Dolnom Kubíne www.oravskagaleria.sk

Spoznávanie galérie formou prehliadky stálych expozícií a výstav, pohľadom na vystavené diela pútavou formou a tvorivými aktivitami.

Mobilný krídlový oltár - 9xEXP (workshop)

01.09.2020 - 30.06.2021 o 8:00 - 14:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny Oravská galéria v Dolnom Kubíne www.oravskagaleria.sk

Workshop zameraný na prácu so symbolmi a geometrickými tvarmi na princípe obsahovej a významovej skladby gotických krídlových oltárov, v stálych expozíciách Oravskej galérie.

Tvár ako médium - 9xEXP (workshop)

01.09.2020 - 30.06.2021 o 8:00 - 14:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny Oravská galéria v Dolnom Kubíne www.oravskagaleria.sk

Workshop s využitím svetla a kamery pri práci s portrétmi a ľudskou mimikou.

Mobilná moderna a jej princípy - 9xEXP (workshop)

01.09.2020 - 30.06.2021 o 8:00 - 14:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny Oravská galéria v Dolnom Kubíne www.oravskagaleria.sk

Workshop zameraný na vygenerovanie formálnych prvkov (líniotvary a farboplochy) z vystavených diel v expozícii slovenského výtvarného umenia 20. stor.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky