Plánované termíny Zastupiteľstva ŽSK na rok 2020

Zastupiteľstvo: 22. február 2021

Komisie (8. 2. – 12. 2. 2021):

8. február 2021 o 10.00 hodine – komisia RR, CR a ŽP
8. február 2021 o 14.00 hodine – komisia zdravotníctva
9. február 2021 o 9.00 hodine – komisia kultúry
10. február 2021 o 9.00 hodine – komisia školstva a športu
10. február 2021 o 13.00 hodine – komisia sociálnej pomoci a rodiny
11. február 2021 o 9.00 hodine – komisia dopravy
12. február 2021 o 9.30 hodine – finančná komisia

Zastupiteľstvo: 26. apríl 2021

Komisie (12. 4. – 16. 4. 2021):

12. apríl 2021 o 10.00 hodine – komisia RR, CR a ŽP
12. apríl 2021 o 14.00 hodine – komisia zdravotníctva
13. apríl 2021 o 9.00 hodine – komisia kultúry
14. apríl 2021 o 9.00 hodine – komisia školstva a športu
14. apríl 2021 o 13.00 hodine – komisia sociálnej pomoci a rodiny
15. apríl 2021 o 9.00 hodine – komisia dopravy
16. apríl 2021 o 9.30 hodine – finančná komisia

Zastupiteľstvo: 17. máj 2021

Komisie (3. 5. – 7. 5. 2021)

3. máj 2021 o 10.00 hodine – komisia RR, CR a ŽP
3. máj 2021 o 14.00 hodine – komisia zdravotníctva
4. máj 2021 o 9.00 hodine – komisia kultúry
5. máj 2021 o 9.00 hodine – komisia školstva a športu
5. máj 2021 o 13.00 hodine – komisia sociálnej pomoci a rodiny
6. máj 2021 o 9.00 hodine – komisia dopravy
7. máj 2021 o 9.30 hodine – finančná komisia

Zastupiteľstvo: 6. júl 2021 (utorok)

Komisie (21. 6. – 25. 6. 2021)

21. jún 2021 o 10.00 hodine – komisia RR, CR a ŽP
21. jún 2021 o 14.00 hodine – komisia zdravotníctva
22. jún 2021 o 9.00 hodine – komisia kultúry
23. jún 2021 o 9.00 hodine – komisia školstva a športu
23. jún 2021 o 13.00 hodine – komisia sociálnej pomoci a rodiny
24. jún 2021 o 9.00 hodine – komisia dopravy
25. jún 2021 o 9.30 hodine – finančná komisia

Zastupiteľstvo: 27. september 2021

Komisie (13. 9. – 17. 9. 2021)

13. september 2021 o 10.00 hodine – komisia RR, CR a ŽP
13. september 2021 o 14.00 hodine – komisia zdravotníctva
14. september 2021 o 9.00 hodine – komisia kultúry
14. september 2021 o 13.00 hodine – komisia školstva a športu
Pozn.: (prípadne podľa dohody v iný deň, zaužívaným rokovacím dňom je streda, avšak v stredu 15. septembra 2021 je štátny sviatok)
16. september 2021 o 9.00 hodine – komisia dopravy
16. september 2021 o 13.00 hodine – komisia sociálnej pomoci a rodiny
Pozn.: (prípadne podľa dohody v iný deň, zaužívaným rokovacím dňom je streda, avšak v stredu 15. septembra 2021 je štátny sviatok)
17. september 2021 o 9.30 hodine – finančná komisia

Zastupiteľstvo: 29. november 2021

Komisie (15. 11. – 19. 11. 2021)

15. november 2021 o 10.00 hodine – komisia RR, CR a ŽP
15. november 2021 o 14.00 hodine – komisia zdravotníctva
16. november 2021 o 9.00 hodine – komisia kultúry
16. november 2021 o 13.00 hodine – komisia školstva a športu
Pozn.: (prípadne podľa dohody v iný deň, zaužívaným rokovacím dňom je streda, avšak v stredu 17. novembra 2021 je štátny sviatok)
18. november 2021 o 9.00 hodine – komisia dopravy
18. november 2021 o 13.00 hodine – komisia sociálnej pomoci a rodiny
Pozn.: (prípadne podľa dohody v iný deň, zaužívaným rokovacím dňom je streda, avšak v stredu 17. novembra 2021 je štátny sviatok)
19. november 2021 o 9.30 hodine – finančná komisia.