Zmluvy_2012

Číslo zmluvy  Názov zmluvy Zmluvná strana  Dátum zverejnenia  Ďalšie údaje
 
36/2011


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK 

 
Ing. Alena Hrivnáková

 
02.01.2012

 
Ďalšie údaje


958/2011/OSM


Zmluva o nájme nebytových priestorov

SVALZY s.r.o.
J. D. Matejovie 542
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 44123159


02.01.2012


Ďalšie údaje

 
390/2011/OSM


 Dodatok č. 2 k Zmluve 002/2010

Alpha medical a.s.
Červenej armády 25
036 01 Martin
IČO: 31647758


02.01.2012


Ďalšie údaje


979/2011/OŠ


Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

MŠVVaŠ SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
IČO: 00164381

 
03.01.2012

 
Ďalšie údaje


982/2011/KP


Kúpna zmluva O. Staník

 Ondrej Staník - STAMAR

 
05.01.2012


Ďalšie údaje


983/2011/OCKJ


Zmluva o partnerstve a spolupráci

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100


09.01.2012


Ďalšie údaje


956/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

VITAMEDIC, s.r.o.
Belanského 1346
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36436429


10.01.2012


Ďalšie údaje

 
957/2011/OSM

 
Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MUDr. Jana Tomčíková
Dolinský potok 1145
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36133060


10.01.2012


Ďalšie údaje


959/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

 MUDr. Iveta Ševčíková
Belanského 1346
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 35661623


10.01.2012

 
Ďalšie údaje


960/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MUDr. Anna Stráňavová, s.r.o.
Podzávoz 2718
022 01 Čadca
IČO: 36437280


10.01.2012


Ďalšie údaje


961/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

Rádiológia Kysuca s.r.o.
Belanského 1346
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36432555


10.01.2012


Ďalšie údaje


963/2011/OSM

 
Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

PEDIA, s.r.o.
Novomeského 1246
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36710351

 
10.01.2012


Ďalšie údaje


964/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MUDr. Janka Palúchová, s.r.o.
Majochova 2499/33
010 01 Žilina
IČO: 36363855


10.01.2012


Ďalšie údaje


966/2012/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MUDr. Jana Mrmusová
Belasnkého 733
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 35633804


10.01.2012


Ďalšie údaje


967/2012/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MEDIVA, s.r.o.
Námestie Slobody 164
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36612359


10.01.2012


Ďalšie údaje


972/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MUDr. Ilonka Jablonská
Matice Slovenskej 980
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 35661879 


10.01.2012


Ďalšie údaje


973/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

Interne, s.r.o.
Dubová 3273/29
010 07 Žilina
IČO: 36440078 


10.01.2012


Ďalšie údaje

 
974/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

CHIR-MEDICA, s.r.o.
Belanského 1346
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36617393


10.01.2012


Ďalšie údaje

 


975/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

 MUDr. Mária Drahňáková, s.r.o.
Belanského 1346
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36698067


10.01.2012

 
Ďalšie údaje


977/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MUDr. Čumittová, s.r.o.
Brezová 58/3158
010 01 Žilina 
IČO: 36613045 


10.01.2012


Ďalšie údaje


978/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MUDr. Mária Čičútová
Pittzburgská 12/15
010 01 Žilina
IČO: 35664801 


10.01.2012

 
Ďalšie údaje


968/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MUDr. Imrich Maráček, s.r.o.
Belanského 773
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36706680


10.01.2012


Ďalšie údaje


984/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

VITAMEDIC, s.r.o.
Belanského 1346
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36436429


10.01.2012


Ďalšie údaje


935/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Vadimír Boháčik
Okružná 109/C
022 01 Čadca
IČO: 42057728


10.01.2012


Ďalšie údaje


937/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Mária Drahňáková, s.r.o.
Belanského 1346
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36698067


10.01.2012


Ďalšie údaje


938/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

Soňa Čulaková
Rudina č.112
023 31
IČO: 37808575


10.01.2012


Ďalšie údaje


939/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Čumittová, s.r.o.
Brezová 58/3158
010 01 Žilina 
IČO: 36613045 


10.01.2012


Ďalšie údaje


940/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

CHIR-MEDICA, s.r.o.
Belanského 1346
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36617393


10.01.2012


Ďalšie údaje


941/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

Interné, s.r.o.
Dubová 3273/29
010 07 Žilina
IČO: 36440078


10.01.2012


Ďalšie údaje


942/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Ilonka Jablonská
Matice Slovenskej 980
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 35661879 


10.01.2012


Ďalšie údaje


945/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Imrich Maráček, s.r.o.
Belanského 773
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36706680


10.01.2012


Ďalšie údaje


946/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MEDIVA, s.r.o.
Námestie Slobody 164
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36612359


10.01.2012


Ďalšie údaje


947/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Janka Mrmusová
Ul. Sládkovičova 1232
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 35663804


10.01.2012


Ďalšie údaje


948/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Janka Palúchová, s.r.o.
Majochova 2499/33
010 01 Žilina
IČO: 36363855


10.01.2012


Ďalšie údaje


949/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

PEDIA, s.r.o.
Novomeského 1246
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36710351


10.01.2012


Ďalšie údaje


951/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

Praktik KNM, s.r.o.
Pittsburgská 2971/12
010 08 Žilina
IČO: 36440108


10.01.2012


Ďalšie údaje


952/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

Rádiológia Kysuca s.r.o.
Belanského 1346
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36432555


10.01.2012


Ďalšie údaje


953/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Anna Stráňavová, spol. s.r.o.
Podzávoz 2718
022 01 Čadca
IČO: 36437280


10.01.2012


Ďalšie údaje


954/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Iveta Ševčíková
ul. 9. mája 1185/6
024 04 Kysucké N. Mesto
IČO: 35661623


10.01.2012


Ďalšie údaje


955/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Jana Tomčíková
Dolinský potok 1145
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36133060


10.01.2012


Ďalšie údaje


761/2011/OSV


Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

Spišská katolícka Charita
Jesenského 5
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 35514221


10.01.2012


Ďalšie údaje


766/2011/OSV


Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

Spišská katolícka charita
Jesenského 5
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 35514221


10.01.2012


Ďalšie údaje


774/2011/OSV


Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

Rada pre poradenstvo v socialnej práci
Františkánska 2
811 01 Bratislava
IČO: 30812682


10.01.2012


Ďalšie údaje


1317/2010/OCKJ


Dodatok č.1 k Zmluve o  poskytnutí finančného príspevku

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48
011 09 Žilina
IČO: 37808427 


10.01.2012


Ďalšie údaje


5/2012/OSM

 
Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku

MUDr. Silvia Zemáneková
Nanterská 11
010 08 Žilina
IČO: 37904396


10.01.2012


Ďalšie údaje


4/2012/OSM


Zmluva o nájme nebytových priestorov

MUDr. Ján Jakubčík
Revolučná 1344/16
024 01 Kyuscké N. Mesto
IČO: 35660449


10.01.2012


Ďalšie údaje


3/2012/OSM


Zmluva o nájme nebytových priestorov

MUDr. Lukačovičová Alena a syn, s.r.o.
Clementisova 1358/92
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 36441252


10.01.2012


Ďalšie údaje


2/2012


Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK 
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR

Ing. Mária Wienerová
riaditeľka
Rosinská cesta 4, Žilina
IČO: 00695106


10.01.2012


Ďalšie údaje


6/2012/KP

 
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  

TEHOS, s.r.o
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36389331


10.01.2012


Ďalšie údaje


753/2011/KP


Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení VB


MUDr. Ján Žucha


10.01.2012


Ďalšie údaje

429/2009KP

Dodatok č.1 k dohode o urovnaní

Agroinštitút Nitra,
štátny podník
Akademická 4, Nitra
IČO: 36858749
&
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669,
Liptovský Mikuláš
IČO:00491942 

11.01.2012

 Ďalšie údaje


962/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MUDr. Andrea Poprocká
Belasnkého 1346
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 37907514


12.01.2012


Ďalšie údaje


936/2011/OSM

 
Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

DIABETOLÓGIA, s.r.o.
Palaríkova č.1083
022 01 Čadca
IČO: 36659967


12.01.2012


Ďalšie údaje


943/2011/OSM

 
Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o.
V. Spanyola 43
010 01 Žilina
IČO: 36406554


12.01.2012


Ďalšie údaje


971/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o.
V. Spanyola 43
010 01 Žilina
IČO: 36406554


12.01.2012


Ďalšie údaje


944/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Dušan Kopál
ul. K. Kmeťku č. 5
010 08 Žilina
IČO: 35659017


12.01.2012


Ďalšie údaje


970/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

MUDr. Dušan Kopál
Alexandra Rudnaya 2285/37
010 01 Žilina
IČO: 35659017


12.01.2012


Ďalšie údaje


 950/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o refundácií 
nákladov a služieb spojených s nájmom

MUDr. Andrea Poprocká
Hurbanova 1353
024 01 Kysucké N. Mesto
IČO: 37907514


12.01.2012


Ďalšie údaje


976/2011/OSM


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

DIABETOLÓGIA, s.r.o.
Palaríkova č.1083
022 01 Čadca
IČO: 36659967


12.01.2012


Ďalšie údaje


992/2011/ORR

Smlouva o spolupráci při realizaci 
projektu "vytvoření spoločného 
propagačního projektu s názvem 
Hradní cesta"
 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
se sídlem 28. října 117
702 18 Ostrava
IČO: CZ70890692


12.01.2012


Ďalšie údaje


 660/2011/OVS

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 660/2011/OVS

KLS spol. s.r.o.
Martina Rázusa 9
010 01 Žilina
IČO: 30 223 288 

 
13.01.2012


Ďalšie údaje

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.12.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky