Zmluvy 2019

 

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
556/2019/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M634-431-16, dátum účinnosti zmluvy 30.7.2019 1.8.2019
1149/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H720-221-10, dátum účinnosti zmluvy 30.7.2019  1.8.2019 
557/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2020  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
283/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. TU 1/2019/OZ  1.8.2019 
558/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 38/T/OK-2019  1.8.2019 
559/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 93/T/OK-2019  1.8.2019 
560/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 167/T/OK-2019  1.8.2019 
562/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 192/T/OK-2019  1.8.2019 
563/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 40/T/OK-2019  1.8.2019 
564/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 89/T/OK-2019  1.8.2019 
565/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 98/L/OK-2019  1.8.2019 
566/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 175/L/OK-2019  1.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.8.2019 
18/2019/OVOIaNM  Dodatok č.  2 k Nájomnej zmluve  2.8.2019 
130/2019/OSV  Dodatok č. 1 k zmluve č. 130/2019/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  2.8.2019 
575/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/71  2.8.2019 
581/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/84  2.8.2019 
589/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/38  2.8.2019 
591/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2020  2.8.2019 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  5.8.2019 
592/2019/RÚ  Rámcová zmluva o poskytnutí právnych služieb  5.8.2019 
594/2019/OE  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb  5.8.2019 
567/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 166/O/OK-2019  5.8.2019 
595/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 178/HP/OK-2019  5.8.2019 
596/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 174/HP/OK-2019  5.8.2019 
597/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37/HP/OK-2019  5.8.2019 
598/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/O/OK-2019  5.8.2019 
599/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 141/T/OK-2019  5.8.2019 
444/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/1  6.8.2019 
1451/2009/RÚ  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby + Príloha č. 1 6.8.2019 
601/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 45/L/OK-2019  6.8.2019 
602/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 296/HP/OK-2019  6.8.2019  
603/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 153/HP/OK-2019  6.8.2019  
604/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 97/HP/OK-2019  6.8.2019  
605/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 51/L/OK-2019  6.8.2019  
606/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/HP/OK-2019  6.8.2019  
607/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 59/HP/OK-2019  6.8.2019  
608/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 212/HP/OK-2019  6.8.2019  
609/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 117/L/OK-2019  6.8.2019  
610/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 198/L/OK-2019  6.8.2019  
611/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 51/L/OK-2019  6.8.2019  
612/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 227/HP/OK-2019  6.8.2019  
613/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 143/HP/OK-2019  6.8.2019  
616/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 86/HP/OK-2019  6.8.2019  
615/2019/RÚ  Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb  6.8.2019  
600/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/01  7.8.2019 
618/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2020  7.8.2019 
593/2019/OVOIaNM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7.8.2019 
619/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 120/HP/OK-2019  7.8.2019  
620/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 289/L/OK-2019  7.8.2019  
621/2019/OK  Zmluva o spolupráci  7.8.2019  
622/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 136/HP/OK-2019  7.8.2019 
623/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 139/L/OK-2019  7.8.2019  
624/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 235/HP/OK-2019  7.8.2019  
625/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/HP/OK-2019  7.8.2019  
626/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 343/L/OK-2019  7.8.2019  
331/2019/OVOIaNM  KNsP Čadca – stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení  7.8.2019  
614/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  8.8.2019 
617/2019/RÚ  Kúpna zmluva  8.8.2019 
635/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/O/01  8.8.2019 
627/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 65/HP/OK-2019  8.8.2019 
628/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 187/K/OK-2019  8.8.2019 
630/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 226/HP/OK-2019  8.8.2019 
631/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 293/K/OK-2019  8.8.2019 
632/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/K/OK-2019 8.8.2019 
633/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 244/HP/OK-2019  8.8.2019 
634/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/O/OK-2019  8.8.2019 
636/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 104/HP/OK-2019  8.8.2019 
637/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 210/K/OK-2019  8.8.2019 
638/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 190/K/OK-2019  12.8.2019 
639/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 147/O/OK-2019  12.8.2019 
640/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 67/K/OK-2019  12.8.2019 
641/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 72/HP/OK-2019  12.8.2019 
642/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 193/K/OK-2019  12.8.2019 
643/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 356/O/OK-2019  12.8.2019 
644/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy  kanalizačného vedenia  v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  12.8.2019 
629/2019/RÚ  Kúpna zmluva  12.8.2019 
645/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/KP-2019  12.8.2019 
646/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/KP-2019  12.8.2019 
647/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/KP-2019  12.8.2019 
648/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/KP-2019  12.8.2019 
1007/2012/ODaCR  Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve 13.8.2019
649/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 125/O/OK-2019  13.8.2019 
650/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 215/HP/OK-2019  13.8.2019 
651/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 354/L/OK-2019  13.8.2019
652/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/O/OK-2019  13.8.2019 
653/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 209/K/OK-2019  13.8.2019 
654/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 239/O/OK-2019  13.8.2019 
655/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 149/K/OK-2019  13.8.2019 
656/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 46/K/OK-2019  13.8.2019 
657/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 302/T/OK-2019  13.8.2019 
658/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 112/T/OK-2019  13.8.2019 
660/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 44/O/OK-2019  13.8.2019 
661/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/O/OK-2019  13.8.2019 
662/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 110/L/OK-2019  13.8.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.8.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.8.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.8.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.8.2019 
659/2019/OZ  Rámcová dohoda - časť 3 - Heparín  14.8.2019 
470/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/14  14.8.2019 
463/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/2  14.8.2019 
477/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/8  14.8.2019
466/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/L/5  14.8.2019 
537/2019/OD  Dohoda o splatení záväzku   14.8.2019 
669/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/KP-2019  14.8.2019 
663/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 53/K/OK-2019  14.8.2019 
665/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 140/T/OK-2019 14.8.2019 
667/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 279/L/OK-2019  14.8.2019 
668/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 255/O/OK-2019  14.8.2019 
670/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/HP/OK-2019  14.8.2019 
671/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 106/K/OK-2019  14.8.2019 
672/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 238/HP/OK-2019  14.8.2019 
673/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 265/L/OK-2019  14.8.2019 
676/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/31  15.8.2019 
674/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/33  15.8.2019 
675/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/64  15.8.2019 
678/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 27/K/OK-2019  15.8.2019 
679/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 260/K/OK-2019  15.8.2019 
680/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 144/O/OK-2019  15.8.2019 
681/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 310/O/OK-2019  15.8.2019 
682/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 309/O/OK-2019  15.8.2019 
666/2019/OZ  Zmluva o nájme garáže KNM 1/2019  16.8.2019 
664/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2019  16.8.2019 
677/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2019  16.8.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.8.2019 
1047/2018/OVOIaNM  Dodatok č. 1 k ZoD - Obchodná akadémia Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky  16.8.2019 
135/2019/OVOIaNM  Dodatok č. 1 k ZoD - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie  16.8.2019 
1094/2018/OVOaNM  Dodatok č. 1 k ZoD - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa telocvične - III. etapa  16.8.2019 
1099/2018/OVOIaNM  Dodatok č 1 k ZoD - SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia hygienických zariadení v budove školy  16.8.2019 
683/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/22  16.8.2019 
684/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 314/O/OK-2019 19.8.2019
685/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 320/L/OK-2019 19.8.2019
686/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 31/T/OK-2019 19.8.2019
687/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 94/O/OK-2019  19.8.2019
1/2019/OŠaŠ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ 19.8.2019
689/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/96 20.8.2019
474/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/27 20.8.2019
691/2019/KP Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/KP-2019 20.8.2019
688/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 79/O/OK-2019 20.8.2019
690/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 313/O/OK-2019 20.8.2019
610/2016/OEPaRR Dodatok č. 2 ku Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 21.8.2019
609/2016/OEPaRR Dodatok č. 2 ku Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-12-0006/16 21.8.2019 
692/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 43/O/OK-2019 21.8.2019
693/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 333/HP/OK-2019 21.8.2019
694/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 231/L/OK-2019 21.8.2019 
695/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 122/HP/OK-2019 21.8.2019
698/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 308/K/OK-2019 21.8.2019
699/2019 Zmluva na dodanie hygienického tovaru a poskytovaní súvisiacich služieb 22.8.2019
700/2019/OE Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci 22.8.2019
701/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  22.8.2019
702/2019/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019 22.8.2019
239/2019/OVOIaNM ZoD: "Turčianska knižnica v Martine - stavebné úpravy a zvýšenie EHB, Jilemnického 10" + Príloha č. 1 23.8.2019 
237/2019/OD  Zmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií -  „SO 1.04 Odstavný pruh pre autobus“ 26.8.2019
1156/2017/OSOIROP Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H361-221-10 - dátum účinnosti je od 21.8.2019 26.8.2019
474/2018/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K495-222-13 - dátum účinnosti je od 24.8.2019 26.8.2019
706/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 181/SR/OK-2019 26.8.2019
707/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 28/L/OK-2019 26.8.2019
708/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 338/O/OK-2019 26.8.2019
709/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 180/K/OK-2019 26.8.2019 
710/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 88/HP/OK-2019 26.8.2019
711/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 152/SR/OK-2019 26.8.2019
712/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 269/K/OK-2019  26.8.2019
1057/2018/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/002 - Z  27.8.2019 
437/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/HP/30  27.8.2019 
445/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/5  27.8.2019 
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.8.2019 
332/2019/OVOIaNM  DSS a SŽ Liptovský Hrádok – stavebné úpravy a výmena okien  28.8.2019 
959/2008/RÚ  Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení vykonávania pracovnej zdravotnej služby 28.8.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.8.2019 
742/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2020  28.8.2019 
696/2019/OD  Mandátna zmluva  28.8.2019 
735/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 159/HP/OK-2019  28.8.2019 
739/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 63/K/OK-2019  28.8.2019 
740/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 64/HP/OK-2019  28.8.2019 
741/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 165/O/OK-2019  28.8.2019 
743/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 237/HP/OK-2019  28.8.2019 
142/2019/OVOIaNM  KNsP Čadca - rekonštrukcia JIS - interná 2.9.2019
754/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 317/O/OK-2019  2.9.2019 
755/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 340/O/OK-2019  2.9.2019 
756/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 330/HP/OK-2019  2.9.2019 
757/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 228/HP/OK-2019  2.9.2019 
758/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 170/O/OK-2019  2.9.2019 
233/2019/OVOIaNM DSS Méta, Martin - Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy, pracovisko Lipovec – I. etapa prístavba výťahu  3.9.2019 
759/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 107/K/OK-2019  3.9.2019  
760/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 78/O/OK-2019  3.9.2019  
761/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 185/O/OK-2019  3.9.2019  
98/2019/OVOIaNM  CSS Horelica, Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov  4.9.2019 
764/2019/RÚ  Zmluva o dielo  4.9.2019 
765/2019/KP  Zmluva o spolupráci   4.9.2019  
156/2019/OVOIaNM  KNsP Čadca – stavebné úpravy OAMIS  4.9.2019  
142/2019/OVOIaNM  KNsP Čadca – rekonštrukcia JIS - interná  4.9.2019 
568/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/1/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019   5.9.2019 
569/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/2/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
570/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/3/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
571/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/4/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
572/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/5/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
573/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/6/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
574/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/7/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
576/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/8/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
577/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/9/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
578/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/10/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
579/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/11/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
580/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/12/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
582/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/16/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
583/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/17/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
584/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/18/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
585/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/19/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
586/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/22/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
587/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/23/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
588/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/25/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
590/2019/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 230/26/2019 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti zmluvy 20.8.2019  5.9.2019  
727/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/22  5.9.2019 
751/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/T/5  5.9.2019 
728/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/21  5.9.2019 
752/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/T/8  5.9.2019 
715/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/4  5.9.2019 
748/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/T/1  5.9.2019 
731/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/L/1  5.9.2019 
722/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/12  5.9.2019 
746/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/O/5  5.9.2019 
720/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/10  5.9.2019 
766/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 29/HP/OK-2019  5.9.2019 
767/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 322/L/OK-2019  5.9.2019 
768/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 126/K/OK-2019  5.9.2019 
769/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 90/HP/OK-2019  5.9.2019 
771/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy  elektrického vedenia  v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  6.9.2019 
435/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/22  9.9.2019 
705/2019/OVOIaNM  Rekonštrukcia cesty II/583 – cestná komunikácia, časť Rekonštrukcia vozovky – zosilnenie vozovky  10.9.2019 
713/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  10.9.2019  
717/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/7  10.9.2019  
747/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/O/7  10.9.2019  
738/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/O/1  10.9.2019  
725/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/16  10.9.2019  
734/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/L/5  10.9.2019  
730/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/L/1  10.9.2019  
753/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/T/9  10.9.2019  
745/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/O/4  10.9.2019  
724/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/15  10.9.2019  
737/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/L/7  10.9.2019  
723/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/14  12.9.2019 
726/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/19  12.9.2019  
733/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/L/4  12.9.2019  
729/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/K/2  12.9.2019  
736/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/L/6  12.9.2019  
718/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/8  12.9.2019 
719/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/9  12.9.2019 
744/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/O/3  12.9.2019 
714/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/3  12.9.2019 
716/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/6  12.9.2019 
749/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/O/6  12.9.2019 
1050/2018/ORR  Dodatok  č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/01/018 -Z/D01  13.9.2019 
775/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 36/KP-2019  13.9.2019  
776/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 57/KP-2019  13.9.2019  
777/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 26/KP-2019  13.9.2019  
778/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37/KP-2019  13.9.2019  
762/2019/OVOIaNM  Rekonštrukcia cesty II/541  13.9.2019 
783/2019/KP Zmluva o spolupráci   16.9.2019 
770/2019/OD  Zmluva o úhrade budúcich nákladov na vyvolané úpravy  budúceho optického vedenia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  16.9.2019 
732/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/L/3  17.9.2019 
779/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/O/8  17.9.2019  
780/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/O/2  17.9.2019  
781/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/K/1  17.9.2019  
782/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/T/6  17.9.2019  
750/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/T/2  17.9.2019  
721/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. V4/2019/HP/11  17.9.2019 
697/2019/OD  Mandátna zmluva  18.9.2019 
784/2019/RÚ  Kúpna zmluva Toyota Corolla 2,0 L TS HEV Comfort Tech Strieborná metalíza  18.9.2019  
785/2019/RÚ  Kúpna zmluva Toyota Corolla 2,0 L TS HEV Comfort Tech Strieborná metalíza  18.9.2019  
786/2019/RÚ  Kúpna zmluva Toyota Corolla 2,0 L TS HEV Comfort Tech Strieborná metalíza  18.9.2019  
787/2019/RÚ  Kúpna zmluva ToyotaYARIS 1,0 VVT-i 5 M/T Activ červená  18.9.2019  
788/2019/KP  Memorandum o spolupráci   18.9.2019 
789/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  19.9.2019 
733/2019/ORR  Zmluva o dielo č. ŽSK 773/2019/ORR  20.9.2019 
1160/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H408-221-10, dátum účinnosti 19.9.2019  20.9.2019 
1154/2017/OSOIROP   Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H678-221-10, dátum účinnosti 4.9.2019  20.9.2019 
1146/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I129-221-10, dátum účinnosti 7.9.2019  20.9.2019  
355/2018/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J968-222-13, dátum účinnosti 24.8.2019  20.9.2019  
790/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J577-222-13, dátum účinnosti 19.9.2019  20.9.2019  
703/2019/OVOIaNM  Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 2311-001 most cez Oravicu  20.9.2019  
791/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 133/SR/OK-2019  20.9.2019  
792/2019/OK  Príkazná zmluva  20.9.2019  
793/2019/OK  Príkazná zmluva  20.9.2019  
794/2019/OK  Príkazná zmluva  20.9.2019  
795/2019/OK  Príkazná zmluva  20.9.2019  
796/2019/OK  Príkazná zmluva  20.9.2019  
797/2019/OK  Príkazná zmluva  20.9.2019  
704/2019/OVOIaNM  Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900  20.9.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.9.2019 
586/2013/OZ  Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016  23.9.2019 
786/2018/OZ  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov   23.9.2019 
798/2019/OZ  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. TT 7/2019  23.9.2019 
807/2019/KP  Kúpna zmluva č. Z201927691_Z  25.9.2019 
800/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 33/KP-2019  25.9.2019  
801/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 34/KP-2019  25.9.2019  
802/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 20/KP-2019  25.9.2019  
803/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/KP-2019  25.9.2019  
804/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23/KP-2020  25.9.2019  
806/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 74/HP/OK-2019  25.9.2019   
808/2019/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 25.9.2019   
809/2019/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 25.9.2019   
810/2019/OK Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 25.9.2019   
763/2019/OVOIaNM  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne - sanácia skalného brala na Oravskom hrade  25.9.2019 
811/2019/KP  Dodatokč.1 k Rámcová dohoda č. Z20193448_Z - RegionPress  25.9.2019 
120/2019/OVOIaNM  CSS ORAVA, Tvrdošín - stavebné úpravy - prístavba lôžkového výťahu a stavebné úpravy - zateplenie budovy s.č. 519, pracovisko ul. SNP č. 36  26.9.2019 
799/2019/OVOIaNM  Likava – centrum sociálnych služieb, Stavebné úpravy strešného plášťa – bloky A a D  26.9.2019 
823/2019/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 27.9.2019 
824/2019/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol  27.9.2019 
825/2019/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 27.9.2019 
826/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/014- Z  27.9.2019 
827/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP/11b/03/019-Z  30.9.2019 
812/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  1.10.2019 
831/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP/11b/03/022-Z  2.10.2019 
772/2019/OSMaI SOŠ strojnícka KNM - stavebné úpravy dielní odborného výcviku - debarierizácia  3.10.2019 
830/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 44/KP-2019  3.10.2019  
838/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  3.10.2019  
839/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/02/011 - Z  3.10.2019  
631/2019/OK  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 293/K/OK-2019  3.10.2019  
680/2019/OK  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 144/O/OK-2019  3.10.2019  
847/2019/OK Príkazná zmluva  4.10.2019 
848/2019/OK  Príkazná zmluva 4.10.2019  
849/2019/OK  Príkazná zmluva  4.10.2019  
850/2019/OK  Príkazná zmluva  4.10.2019  
851/2019/OK  Príkazná zmluva  4.10.2019  
852/2019/OK  Príkazná zmluva  4.10.2019  
853/2019/OK  Príkazná zmluva  4.10.2019  
854/2019/OK  Príkazná zmluva  4.10.2019  
844/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/012 - Z  4.10.2019  
842/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/010 - Z  4.10.2019  
843/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/02/013 - Z  4.10.2019  
841/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/007 - Z  4.10.2019  
845/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/005 -Z  4.10.2019  
828/2019/ORR   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/003 -Z  4.10.2019  
840/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/009 - Z  4.10.2019  
856/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/02/012 - Z  7.10.2019 
858/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/02/002 - Z  7.10.2019 
868/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/006  - Z  8.10.2019 
867/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/02/009 -Z  8.10.2019  
190/2019/OSMaI  Spojená  škola, Nižná - rekonštrukcia hygienických zariadení a podláh v objekte internátu  8.10.2019  
865/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 345/HP/OK-2019  8.10.2019  
866/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 179/HP/OK-2019  8.10.2019  
805/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K435-222-13, dátum účinnosti 21.9.2019  8.10.2019  
837/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M730-222-13 , dátum účinnosti 25.9.2019 8.10.2019  
862/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J891-222-13, dátum účinnosti 5.10.2019   8.10.2019  
864/2019/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I900222-13, dátum účinnosti 5.10.2019 8.10.2019  
863/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FM.P/11b/03/001 - Z  8.10.2019  
861/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do spr.  8.10.2019  
860/2019/OSMaI  Protokol č. 01924/2019-UVOP-U00085/19.00  9.10.2019 
871/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/004 - Z  9.10.2019 
836/2019/OSMaI  Zmluva o dielo Dolnooravská NsP MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín, Rekonštrukcia podláh PVC  9.10.2019  
872/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 177/HP/OK-2019  9.10.2019  
874/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 137/T/OK-2019  9.10.2019  
875/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/008 - Z  9.10.2019  
873/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/02/007 -Z  9.10.2019  
876/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18/KP-2019  10.10.2019 
878/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 32/KP-2019  10.10.2019  
135/2019/OSMaI  SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie  10.10.2019  
191/2019/OSMaI  DSS SYNNÓMIA, Žilina - Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda  10.10.2019  
879/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 75/HP/OK-2019  10.10.2019  
880/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 20/HP/OK-2019  10.10.2019  
881/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 62/L/OK-2019  10.10.2019  
885/2019/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 100/T/OK-2019  11.10.2019 
886/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 80/HP/OK-2019  11.10.2019  
1274/2017/OEPaRR  Zmluva o NFP č. ŽP-PO4-SC431-2015-6/093, dátum účinnosti 18.9.2019  11.10.2019  
2019/OSaS  Zmluva o  poskytnutí služby v oblasti zabezpečenia prevencie patologických javov  11.10.2019  
887/2019/ORR  Zmluva o dielo pre spracovanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja + Príloha č. 1, Príloha č. 2 14.10.2019 
891/2019/OE Zmluva o úvere č.730/CC/19 14.10.2019
892/2019/OE Zmluva o úvere č.731/CC/19 14.10.2019
889/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 277/O/OK-2019  15.10.2019 
890/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 208/K/OK-2019  15.10.2019 
893/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 148/L/OK-2019  15.10.2019 
894/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 99/K/OK-2019  15.10.2019 
897/2019/ORR Zmluva o poskytnutí  finančného príspevku 15.10.209 15.10.2019
896/2019/ORR  Partnerská zmluva + Príloha 15.10.2019 
855/2019/RÚ  Kúpna zmluva  15.10.2019 
899/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 264/K/OK-2019  15.10.2019 
832/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo 2019/832/OD  15.10.2019 
833/2019/OD  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo 2019/833/OD  15.10.2019 
834/2019/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2019/834/OD  15.10.2019 
835/2019/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2019/835/OD  15.10.2019 
133/2019/OVOIaNM  Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu  15.10.2019 
877/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I901-222-13, dátum účinnosti 10.10.2019  17.10.2019 
895/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J202-222-13, dátum účinnosti 12.10.2019  17.10.2019 
18/2019/OVOIaNM  Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. ŽSK 18/2019/OVOIaNM  17.10.2019 
859/2019/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  17.10.2019 
898/2019/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  17.10.2019 
98/2019/OSMaI  CSS Horelica, Čadca, stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, sanácia balkónov  17.10.2019 
901/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2019  17.10.2019 
902/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/62  17.10.2019 
192/2017/OI  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre : "Rekonštrukcia cesty II/583 - Cestná komunikácia"  17.10.2019 
303/2019/OK  DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE č. ŽSK 303/2019/OK  18.10.2019 
857/2019/OSMaI  Oravská poliklinika Námestovo - vybudovanie nových parkovacích miest  18.10.2019 
906/2019/OK Príkazná zmluva  18.10.2019 
907/2019/OK  Príkazná zmluva  18.10.2019 
908/2019/OK  Príkazná zmluva  18.10.2019 
909/2019/OK  Príkazná zmluva  18.10.2019 
910/2019/OK  Príkazná zmluva  18.10.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.10.2019  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.10.2019  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.10.2019  
903/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  18.10.2019  
915/2019/OVOIaNM  Odstránenie lesného porastu v svahovitom teréne  21.10.2019 
911/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 272/O/OK-2019  21.10.2019  
912/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 118/L/OK-2019  21.10.2019  
913/2019/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 21.10.2019  
916/2019/OŠaŠ  Memorandum o spolupráci pri Transformácii OVP a rozvoji systému duálneho vzdelávania na Slovensku  21.10.2019  
888/2009/OD Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávnej kraja - dodatok č. 21  21.10.2019 
922/2019/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  22.10.2019 
44/2019/OSV  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.10.2019  
45/2019/OSV Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  22.10.2019  
917/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  22.10.2019  
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  23.10.2019 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.10.2019  
67/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 67/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.10.2019  
68/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 68/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.10.2019  
92/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 92/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.10.2019  
322/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 322/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.10.2019  
323/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 323/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.10.2019  
87/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 87/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.10.2019  
88/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 88/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.10.2019  
90/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 90/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.10.2019  
91/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 91/2019/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.10.2019  
928/2019/OE Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci 23.10.2019  
918/2019/ORR  Zmluva o postúpení pohľadávok č. 2 - MikroINTERREG-edu PL-SK  23.10.2019  
925/2019/ORR  Zmluva o postúpení pohľadávok č. 2 - MikroINTERREG PL-SK  23.10.2019  
923/2019/OD  Zmluva o prevode objektov vyvolanej investície do vlastníctva a správy  23.10.2019  
924/2019/OD  Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov dotknutých vyvolanou investíciou č. 30201/ZoBPP-1/2018/Sučany, Priekopa/0760/    23.10.2019  
846/2019/OSMaI  Gymnázium, Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – I. etapa výmena okien  23.10.2019  
927/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 184/T/OK-2019  23.10.2019 
93/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 93/2019/OSV  o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  24.10.2019 
43/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE o poskytovaní finančného príspevku  24.10.2019  
48/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE o poskytovaní finančného príspevku  24.10.2019  
49/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE o poskytovaní finančného príspevku  24.10.2019  
935/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 297/L/OK-2019  24.10.2019 
929/2019/OZ  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.10.2019  
931/2019/OZ  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.10.2019  
932/2019/OZ  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.10.2019  
933/2019/OZ  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.10.2019  
934/2019/OZ  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.10.2019  
71/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 71/2019/OSV  o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.10.2019 
70/2019/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 70/2019/OSV  o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.10.2019 
60/2019/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.10.2019 
938/2019/OZ  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní údržby areálu KNM 1/2019  25.10.2019  
939/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 3/2019  25.10.2019  
1018/2017/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2018  25.10.2019  
936/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 172/HP/OK-2019  25.10.2019  
940/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 348/O/OK-2019  25.10.2019  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.10.2019  
61/2019/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  28.10.2019 
964/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci Výzvy č. 1/2019  28.10.2019 
960/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 28.10.2019  
961/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 28.10.2019  
962/2019/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 28.10.2019  
963/2019/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 28.10.2019  
914/2019/OSMaI  SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok – stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia učební a dielní  29.10.2019 
966/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 29.10.2019  
967/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 29.10.2019  
969/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 29.10.2019  
970/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 341/HP/OK-2019  29.10.2019  
971/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 329/O/OK-2019  29.10.2019  
829/2019/OSMaI  HNsP Trstená – zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu“ II. etapa: Zateplenie budovy chronického pavilónu  29.10.2019  
134/2019/OSMaI  Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice – stavebné úpravy okenných otvorov - I. etapa  29.10.2019   
973/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K091-222-13, dátum účinnosti 21.10.2019 29.10.2019   
974/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I904-222-13, dátum účinnosti  22.10.2019 29.10.2019   
972/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K345-222-13, dátum účinnosti 22.10.2019 29.10.2019   
968/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I767-222-13, dátum účinnosti 23.10.2019   29.10.2019   
937/2019/OSOIRO Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J047-222-13, dátum účinnosti 21.10.2019  29.10.2019   
975/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I973-222-13, dátum účinnosti 22.10.2019  29.10.2019   
976/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J473-222-13, dátum účinnosti 21.10.2019  29.10.2019   
977/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I772-222-13, dátum účinnosti  23.10.2019 29.10.2019   
978/2019/OZ  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby BY 1/2019  29.10.2019   
979/2019/OZ  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.10.2019   
959/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J038-222-13, dátum účinnosti zmluvy je 22.10.2019 30.10.2019 
1036/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 277/2018/MPRVSR-990, dátum účinnosti dodatku je 22.10.2019 30.10.2019 
980/2019/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 30.10.2019 
981/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 30.10.2019 
941/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019
942/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
943/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
944/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
945/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
946/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
947/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
948/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
949/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
950/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
952/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
953/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
954/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
955/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
956/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
957/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
958/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  31.10.2019 
882/2019/OSMaI  SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina – stavebné úpravy strechy so zateplením  4.11.2019 
900/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  5.11.2019 
904/2019/OSMaI  Stavebné úpravy objektu Hotelovej akadémie v Žiline – Žilina, ul. Hlinská  súp. č. 2422  5.11.2019 
905/2019/OSMaI  Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš - Stavebné úpravy školy – I. a II. Etapa + Prílohy 6.11.2019 
986/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  6.11.2019 
988/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  8.11.2019 
990/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie   č. 1/2019/OŠaŠ/L/18  11.11.2019 
991/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  11.11.2019 
992/2019/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 351/T/OK-2019  11.11.2019 
996/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  12.11.2019 
995/2019/OZ  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby LH 1/2019  12.11.2019  
177/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 4/2019  12.11.2019  
586/2016/OZ Dodatok č.8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016  12.11.2019  
177/2019/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 4/2019  12.11.2019  
1003/2016/OZ  Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 5/2017  12.11.2019  
1266/2017/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 23/2018  12.11.2019  
976/2016/OZ  Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 10/2017  12.11.2019  
1020/2017/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 5/2018  12.11.2019  
1027/2017/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 14/2018  12.11.2019  
1451/2009/RU  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.11.2019  
998/2019/OSMaI  Protokol č. 01905/2019-UVOP-U00083/19.00  12.11.2019 
207/2019/OSMaI  Kysucká galéria v Oščadnici - vybudovanie depozitára - Kaštieľ Oščadnica - II. Etapa  13.11.2019 
1003/2019/OSMaI  Rámcová dohoda č. Z-B-00046658/2019  13.11.2019 
1004/2019/OSMaI  Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu  13.11.2019 
883/2019/OSMaI  ŠUV Ružomberok – stavebné úpravy, prístavba a modernizácia interiérov odborných učební + Príloha 13.11.2019  
999/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 22/KP-2019  13.11.2019  
1000/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 17/KP-2019  13.11.2019  
1001/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 80/KP-2019 13.11.2019  
1006/2019/RÚ  Kúpno-predajná zmluva  14.11.2019 
987/2019/OSMaI  Asanácia juhovýchodnej prístavby NKP Ciachovňa  14.11.2019 
884/2019/OSMaI  ŠUV Ružomberok - stavebné úpravy - debarierizácia  15.11.2019 
1008/2019/ORR  Kúpna zmluva  15.11.2019 
1015/2019/OK  Zmluva o dielo č. ŽSK 1015/2019/OK  19.11.2019 
1024/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/002- Z  19.11.2019  
166/2019/OD   Príkazná zmluva - dodatok č. 1  19.11.2019  
1016/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 83/KP-2019  19.11.2019  
1017/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 58/KP-2019  19.11.2019  
1018/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 93/KP-2019  19.11.2019  
1019/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 97/KP-2019  19.11.2019  
1020/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/KP-2019  19.11.2019  
957/2016/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2016  19.11.2019 
102/2018/OZ  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 2/208  19.11.2019 
985/2019/OSMaI  Atletický štadión, Ul. československej armády, Martin  19.11.2019 
1092/2018/ORR   Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nfp č. SK/FMP/11b/01/026-Z/D01   19.11.219 
84/2019/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  20.11.2019 
131/2019/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  20.11.2019 
882/2018/ORR DODATOK č.1 k Zmluve o dielo pre spracovanie Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja  20.11.2019
1025/2019/ORR  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 20.11.2019 
994/2019/RÚ  Kúpna zmluva  21.11.2019 
1002/2019/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  21.11.2019  
38/2019/OZ  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 3/2019  21.11.2019  
1026/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019  21.11.2019  
1028/2019/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2020  21.11.2019  
984/2019/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.11.2019 
998/2016/OSM  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2017  22.11.2019 
1029/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/013 - Z  22.11.2019 
1032/2019/ORR Memorandum o spolupráci 25.11.2019 
982/2019/OSMaI  Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy pavilónu dielní, debarierizácia  25.11.2019 
129/2019/ORR  Dodatok č.1 k zmluve o dielo  25.11.2019 
1033/2019/RÚ  Memorandum o spolupráci  26.11.2019 
130/2019/OSV  DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. 130/2019/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  26.11.2019 
888/2019/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  27.11.2019 
1035/2019/RÚ  Zmluva o zverení majteku do správy  27.11.2019 
1036/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 30/KP-2019  27.11.2019  
1037/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 67/KP-2019  27.11.2019  
1038/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 85/KP-2019  27.11.2019  
1039/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 86/KP-2019  27.11.2019  
1040/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 61/KP-2019  27.11.2019  
1041/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 76/KP-2019  27.11.2019  
1042/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 98/KP-2019  27.11.2019  
1043/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 28/KP-2019  27.11.2019  
1044/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 19/KP-2019  27.11.2019  
1045/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 45/KP-2019  27.11.2019  
1046/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 52/KP-2019  27.11.2019  
1047/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 55/KP-2019  27.11.2019  
1048/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 87/KP-2019  27.11.2019  
1049/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 99/KP-2019  27.11.2019  
1050/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 92/KP-2019  27.11.2019  
951/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  29.11.2019 
1009/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  29.11.2019 
1010/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  29.11.2019 
1011/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  29.11.2019 
1012/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  29.11.2019 
1013/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  29.11.2019 
1014/2019/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  29.11.2019 
1005/2019/RÚ  Zámenná zmluva  29.11.2019 
1055/2019/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  29.11.2019 
129/2004/RÚ  Dodatok k Dohode o VOICE VPN č. 0120040847 - 129/2004  29.11.2019 
1021/2019/RÚ  Zmluva o nájme služobného bytu + evidenčný list 29.11.2019 
1022/2019/RÚ  Zmluva o nájme služobného bytu + evidenčný list 29.11.2019 
1051/2019/OD  Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej na území dopravných regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec  29.11.2019 
1052/2019/OD  Zmluva o ochrane investícií   29.11.2019 
1053/2019/OD  Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Liptov    29.11.2019 
1053/2019/OD Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Liptov - oprava + prílohy 29.11.2019 
1054/2019/OD Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Orava   29.11.2019 
1056/2019/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 4/2019  2.12.2019 
895/2015/OZ  Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2016  2.12.2019  
972/2016/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2017  2.12.2019  
975/2016/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2017  2.12.2019  
1019/2017/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2018  2.12.2019  
1004/2016/OZ  Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 6/2017  2.12.2019  
1057/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  3.12.2019 
1198/2018/ORR  Dodatok č. 1  Zmluvy o NFP č. IROP-D1-302011L962_11-11-121-9  3.12.2019 
1198/2018/ORR  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302011L962_11-11-121-9  3.12.2019 
1275/2017/ORR  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302011D443-121-9  3.12.2019 
233/2019/OSMaI DSS Méta, Martin - Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy, pracovisko Lipovec – I. etapa prístavba výťahu  3.12.2019 
989/2019/OSMaI   Gymnázium V. P. Tótha, Martin – rekonštrukcia ZTI v objekte školy  5.12.2019 
1034/2019/OD  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  5.12.2019 
1062/2019/OZ Zmluva o výpožičke č. LH 1/2020  6.12.2019 
626/2015/OZ Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM  1/2015  6.12.2019 
1007/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  9.12.2019 
1166/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021H273-221-10, dátum účinnosti 25.10.2019  9.12.2019  
533/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K391-222-13, dátum účinnosti 5.10.2019  9.12.2019  
921/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J905-222-13, dátum účinnosti 10.10.2019  9.12.2019  
920/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K134-222-13, dátum účinnosti 16.10.2019  9.12.2019  
919/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J007-222-13, dátum účinnosti 8.10.2019  9.12.2019  
919/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J590-222-13, dátum účinnosti 31.10.2019  9.12.2019  
1148/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ROP-Z-302021H870-221-10, dátum účinnosti 5.10.2019  9.12.2019  
1144/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021I062-221-10, dátum účinnosti 5.10.2019  9.12.2019  
1078/2019/OK Dohoda o rozpustení združenia  9.12.2019 
339/2018/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J954-222-13, dátum účinnosti 14.11.2019  9.12.2019 
340/2018/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I979-222-13, dátum účinnosti 19.11.2019  9.12.2019  
976/2018/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N333-122-15, dátum účinnosti 26.11.2019  9.12.2019  
1152/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H412-221-10, dátum účinnosti 19.11.2019  9.12.2019  
372/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J162-222-13, dátum účinnosti 5.11.2019  9.12.2019  
302/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K989-221-10, dátum účinnosti 30.11.2019  9.12.2019  
459/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302011M399-122-15, dátum účinnosti 16.11.2019   9.12.2019  
1128/2017/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve -Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. LH 10/2018  10.12.2019 
1059/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I978-222-13, dátum účinnosti 30.11.2019 10.12.2019  
993/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J428-222-13, dátum účinnosti 12.11.2019 10.12.2019  
1023/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I902-222-13, dátum účinnosti 12.11.2019 10.12.2019  
997/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K131-222-13, dátum účinnosti 12.11.2019 10.12.2019  
1065/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I720-222-13, dátum účinnosti 21.11.2019  10.12.2019  
1064/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J377-222-13, dátum účinnosti 21.11.2019  10.12.2019  
1063/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J568-222-13, dátum účinnosti 6.12.2019 10.12.2019  
1088/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K445-222-13, dátum účinnosti 19.11.2019  10.12.2019  
1089/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K170-222-13, dátum účinnosti 23.11.2019  10.12.2019  
1090/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K138-222-13, dátum účinnosti 1.11.2019 10.12.2019  
1070/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I903-222-13, dátum účinnosti 12.11.2019 10.12.2019  
1073/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J967-222-13, dátum účinnosti 14.11.2019  10.12.2019  
1076/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J326-222-13, dátum účinnosti 23.11.2019  10.12.2019  
1085/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K135-222-13, dátum účinnosti 1.11.2019 10.12.2019  
1087/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I797-222-13, dátum účinnosti 21.11.2019  10.12.2019  
1071/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I774-222-13, dátum účinnosti 7.11.2019  10.12.2019  
1080/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K454-222-13, dátum účinnosti 9.11.2019 10.12.2019  
1084/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K092-222-13, dátum účinnosti 7.11.2019 10.12.2019  
1083/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J980-222-13, dátum účinnosti 8.11.2019 10.12.2019  
1082/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K423-222-13, dátum účinnosti 23.11.2019  10.12.2019  
1081/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K539-222-13, dátum účinnosti 20.11.2019 10.12.2019  
1068/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J467-222-13, dátum účinnosti 6.11.2019 10.12.2019  
1069/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K139-222-13, dátum účinnosti 1.11.2019 10.12.2019  
1079/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M725-222-13, dátum účinnosti 5.11.2019  10.12.2019  
1092/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K304-222-13, dátum účinnosti 1.11.2019 10.12.2019  
1093/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I723-222-13, dátum účinnosti 8.11.2019 10.12.2019  
1091/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K293-222-13, dátum účinnosti 21.11.2019 10.12.2019  
1095/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  10.12.2019 
1097/2019/RÚ Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201916482  11.12.2019 
857/2019/OSMaI  Oravská poliklinika Námestovo - vybudovanie nových parkovacích miest  11.12.2019 
1098/2019/OZ  Zmluva o dielo (Rekonštrukcia elektrických rozvodov v bývalej poliklinike v Bytči) + Príloha 11.12.2019 
1099/2019/OD  Zmluva č. 874604019-4-2019-ZOBZ o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   12.12.2019 
1102/2019/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného a NN vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  12.12.2019  
1104/2019/OSMaI  Zmluva o dodávke plynu  12.12.2019  
1105/2019/OSMaI  Zmluva o dodávke plynu  12.12.2019  
1106/2019/OSMaI  Zmluva o dodávke plynu  12.12.2019  
1107/2019/OSMaI  Zmluva o dodávke plynu  12.12.2019  
1108/2019/OSMaI  Zmluva o dodávke plynu  12.12.2019  
1060/2019/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  12.12.2019 
1067/2019/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  12.12.2019 
1126/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 95/KP-2019  13.12.2019 
1133/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 40/KP-2019  13.12.2019 
1139/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 89/KP-2019  13.12.2019 
1147/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 60/KP-2019  13.12.2019 
1149/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 63/KP-2019  13.12.2019 
1150/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 65/KP-2019  13.12.2019 
1151/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 66/KP-2019  13.12.2019 
1152/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 25/KP-2019  13.12.2019 
1153/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 64/KP-2019  13.12.2019 
1154/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 82/KP-2019  13.12.2019 
1155/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 71/KP-2019  13.12.2019 
1156/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 39/KP-2019  13.12.2019 
1157/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 75/KP-2019  13.12.2019 
1109/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019
1110/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1111/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1112/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1113/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019
1114/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1115/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019
1116/2019/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1117/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1118/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1119/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1120/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1121/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1122/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1123/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1125/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1127/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1128/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1129/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1130/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1131/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1132/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1134/2019/OŠaŠ    Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1135/2019/OŠaŠ   Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019
1136/2019/OŠaŠ    Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1137/2019/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1138/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1140/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1141/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1142/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1143/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1144/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1145/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1146/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1148/2019/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 13.12.2019 
1101/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí služieb + Príloha 1 + Príloha 2 16.12.2019 
1103/2019/RÚ  Green Wave Recycling, s. r. o. Nitra  16.12.2019 
1161/2019/KP  Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca  16.12.2019 
1077/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021V250-221-35, dátum účinnosti 5.12.2019  17.12.2019 
1165/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 46/KP-2019  17.12.2019 
1166/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 69/KP-2019  17.12.2019 
1168/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 74/KP-2019  17.12.2019 
1162/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K430-222-13, dátum účinnosti 13.12.2019  17.12.2019 
1164/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J611-222-13, dátum účinnosti 7.12.2019  17.12.2019 
1075/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I778-222-13, dátum účinnosti 7.12.2019  17.12.2019 
1167/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J621-222-13, dátum účinnosti 10.12.2019  17.12.2019 
1100/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W042-221-35, dátum účinnosti 11.12.2019   17.12.2019 
1096/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021V648-221-35, dátum účinnosti 10.12.2019   17.12.2019 
762/2019/OSMaI Rekonštrukcia cesty II/541  17.12.2019 
1163/2019/OK  Zmluva č. 1215/2019 o poskytnutí dotácie na projekt  17.12.2019 
1169/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt  17.12.2019 
1170/2019/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt   17.12.2019 
1027/2019/OSMaI  Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB - I. etapa - 2 časť  17.12.2019 
1171/2019/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  18.12.2019 
302/2012/KR  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 302/2012/KR  18.12.2019 
1172/2019/OZ  Dohoda o umiestnení , rekonštrukcii, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete  18.12.2019 
11/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2019  18.12.2019 
808/2015/OZ  Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov  18.12.2019 
1176/2019/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 19.12.2019 
1031/2019/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  20.12.2019 
1177/2018/RÚ  Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 - 2020  20.12.2019 
1174/2019/OSMaI  Čiastková zmluva o dodávke elektriny  20.12.2019 
772/2019/OSMaI  SOŠ strojnícka KNM - stavebné úpravy dielní odborného výcviku - debarierizácia  20.12.2019 
1184/2019/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 78/KP-2019  20.12.2019 
1061/2019/OD   Nájomná zmluva  číslo 1061/2019/OD  23.12.2019 
1158/2019/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2019/1158/OD  23.12.2019 
1189/2019/OE  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.12.2019  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky