Zmluvy 01. - 07. 2014

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1162/2013/OŠaŠ Zmluva o poskytovaní služieb publicity a kúpna zmluva  3.1.2014
 117/2013/OCKJ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 20 pre mikroprojekt č.  PL-SK/ZA/IPP/III/091 "Naša Orava - sieť priateľstva, kultúry a športu"   9.1.2014
 4/2014/ODaRR Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii   9.1.2014
 1171/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP    9.1.2014
 1172/2013/ODaRR Zmluva o poskytnutí NFP   9.1.2014
 1169/2013/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. LH 05/2011/13    9.1.2014
 1168/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach    9.1.2014
 1164/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 24/2014    9.1.2014
1165/2013/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 23/2014   9.1.2014
 1166/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 25/2014   9.1.2014
 225/2013/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013    9.1.2014
 992/2010/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 057/2010    9.1.2014
 1167/2013/OSM Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. LH 07/2013    9.1.2014
 1163/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2014   9.1.2014