Zmluvy 08. - 12. 2014

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
612/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 1.8.2014
614/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  1.8.2014 
615/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  1.8.2014 
616/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  1.8.2014  
617/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  1.8.2014
620/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2014 
621/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.8.2014 
622/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.8.2014 
623/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2014 
624/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2014 
625/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2014 
626/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   4.8.2014  
586/2014/OVS   ZoD č. 586/2014/OVS "Gymnázium, KNM - Stavebné úpravy plochej strechy bez zateplenia"  5.8.2014 
627/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  5.8.2014 
628/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.8.2014 
629/2014/OKaCR  Zmluva o výpožičke  6.8.2014 
630/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 7.8.2014 
631/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  7.8.2014 
632/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  7.8.2014 
633/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  7.8.2014 
634/2014/KP  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  8.8.2014 
588/2014/OVS   ZoD č. 588/2014/OVS "SOŠ Námestovo - stavebné úpravy budovy školy - prestavba dielní"   8.8.2014 
635/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  8.8.2014 
637/2014/KP  Kúpna zmluva  11.8.2014 
638/2014/KP  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  11.8.2014 
636/2014/OZ  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. TT 9/2014  11.8.2014 
639/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.8.2014 
640/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  11.8.2014 
618/2014/OVS  ZoD č. 618/2014/OVS "Bábkové divadlo Žilina - vyregulovanie systému ÚK - 2 . etapa rekonštrukcie "   11.8.2014 
643/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 6/2014 + Prílohy 12.8.2014 
644/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 7/2014 + Príloha 12.8.2014 
641/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 1/2014 + Príloha 12.8.2014 
645/2014/OKaCR  Zmluva o dielo  12.8.2014 
589/2014/OVS  Zmluva o dielo - "Gymnázium J. Lettricha - stavebné úpravy výplní otvorov"  12.8.2014 
642/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektronického vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkov + Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 12.8.2014 
491/2014/OVS  Rámcová kúpna zmluva - ŠZM - Transfúzne a infúzne súpravy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - 1. časť Infúzne súpravy a spojovacie hadičky"  12.8.2014 
492/2014/OVS  Rámcová kúpna zmluva - ŠZM - Transfúzne a infúzne súpravy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - 2. časť Transfúzne súpravy"  12.8.2014 
619/2014/OVS  Rámcová dohoda - "Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP"  + Príloha 14.8.2014 
653/2014/OKaCR  Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov  18.8.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.8.2014 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   18.8.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    18.8.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.8.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.8.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.8.2014 
469/2014/OKaCR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR číslo: ŽSK-KK ŽA/2014/2.1  19.8.2014 
655/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.8.2014
659/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 2/2014 + Prílohy, Rozhodnutie 20.8.2014 
660/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 2-2/2014 + Príloha, Rozhodnutie 20.8.2014 
661/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 5/2014 + Príloha, Rozhodnutie 20.8.2014 
731/2007/OVS  Dodatok č. 4 -  Diagram trvania potreby odberu tepelnej energie r. 2015  20.8.2014 
666/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy - Budatín  20.8.2014 
662/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  20.8.2014 
649/2014/ODaRR  Zmluva o dielo - ( stavebný dozor III/01187 Klubina – Krásno nad Kysucou)  20.8.2014 
650/2014/ODaRR  Zmluva o dielo -  (stavebný dozor III/01165 Dolný Vadičov – Horný Vadičov )  20.8.2014 
651/2014/ODaRR  Zmluva o dielo -  (stavebný dozor II/520 Radôstka – Nová Bystrica  )  20.8.2014 
663/2014/OZ  Zmluva o prevode správy majetku ŽSK  21.8.2014 
664/2014/OZ  Nájomná zmluva č. 2014/88/I/C-01  21.8.2014 
648/2013/OVS/2014  ZoD č. 648/2013/OVS/2014 "SOŠ stavebná,  Žilina - Ekvitermická regulácia ÚK "  22.8.2014 
652/2014/OVS  ZoD č. 652/2014/OVS "Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - rekonštrukcia výplní okenných otvorov "  22.8.2014 
665/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 8/2014 + Príloha, Rozhodnutie 25.8.2014 
231/2014/OKaCR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR číslo: ŽSK-KM/2014/2.2  25.8.2014 
647/2014/OVS  ZoD č. 647/2014/OVS "DSS a ŠZ Liptovský Hrádok - rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia"  25.8.2014 
657/2014/OVS  ZoD č. 657/2014/OVS "SOŠ obchodu a služieb, Čadca - "Stavebné úpravy - rekonštrukcia výplní okenných otvorov"  25.8.2014 
656/2014/OVS  ZoD č. 656/2014/OVS  "Liptovské múzeum v Ružomberku - okná a rímsy hlavnej budovy"  26.8.2014 
658/2014/OVS  ZoD č. 658/2014/OVS  "Turčianska knižnica v Martine - stavebné úpravy, zateplenie a opravy objektu Turčianskej knižnice"  26.8.2014 
671/2014/KP  Zmluva o zverení majetku do správy  26.8.2014 
667/2014/OVS  ZoD č. 667/2014/OVS  "SŠ, Hlinská ul., Žilina - stavebné úpravy a zateplenie fasády"   26.8.2014 
672/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   27.8.2014 
673/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   27.8.2014 
674/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   27.8.2014 
675/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   27.8.2014 
676/2014/OKaCR  Zmluva o zverení  hnuteľného majetku do správy   28.8.2014 
677/2014/OKaCR  Zmluva o zverení  hnuteľného majetku do správy   28.8.2014 
225/2011/ODaRR  Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na výkon stavebného dozoru  28.8.2014 
679/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 číslo: ŽSK-TK/2014/4.5.6  28.8.2014 
680/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch (III/06559)  28.8.2014 
681/2014/OKaCR  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  28.8.2014 
678/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 3/2014 + Príloha, Rozhodnutie 28.8.2014 
342/2011/OVS  Dodatok č. 13 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800 KOOPERATÍVA  28.8.2014 
682/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.8.2014 
683/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.9.2014 
684/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  2.9.2014 
806/2012/OKaCR  Dodatok č. 2012/0157-1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku - dodatok nadobudol účinnosť 27.8.2014 3.9.2014 
668/2013/OVS/2014   ZoD č. 668/2013/OVS/2014  "SŠ Tvrdošín - stavebné úpravy - rekonštrukcia výplní okenných otvorov"  4.9.2014 
669/2014/OVS   ZoD č. 669/2014/OVS  "CSS EDEN, L. Hrádok - spevnené plochy a oddychová zóna pred CSS EDEN, L. Hrádok"  4.9.2014 
688/2014/KP  Zmluva o zverení majetku do správy  5.9.2014 
84/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 26/2014 - dodatok č.1  5.9.2014 
693/2014/OO  Zmluva o výpožičke  8.9.2014 
686/2014/OVS  ZoD č. 686/2014/OVS  "Poliklinika Bytča - rekonštrukcia výplní okenných a dverných otvorov"  8.9.2014 
685/2014/OVS  ZoD č. 685/2014/OVS  "Gymnázium, V. Okružná, Žilina - sanácia stien"  8.9.2014 
692/2014/OVS   ZoD č. 692/2014/OVS  "Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina - stavebné úpravy výplní otvorov na telocvični a priľahlých šatniach"  8.9.2014 
689/2014/OVS  ZoD č. 689/2014/OVS  "SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - rekošntrukcia vnútro -areálových vodovodných rozvodov"  8.9.2014 
687/2014/OVS   ZoD č. 687/2014/OVS  "CSS Fantázia, Horný Vadičov - Rekonštrukcia hygienických zariadení, VZT a strechy"  9.9.2014 
691/2014/OVS  ZoD č. 691/2014/OVS  "Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne - letná čitáreň"  9.9.2014
670/2014/OVS  ZoD č. 670/2014/OVS  "DSS a ZpS Horelica, Čadca - stavebné úpravy kuchyne a jedálne a technológia"  9.9.2014 
696/2014/OVS  ZoD č. 696/2014/OVS  "Gymnázium Turzovka - vybudovanie ihriska"  10.9.2014 
695/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.9.2014 
697/2014/ODaRR  Protokol č. ASM-dpS-27-1/2014 o odovzdaní nehnuteľného majetku štátu -pozemkov ( pod cestami III/018128 a II/ 537 )  11.9.2014
694/2014/OVS  ZoD č. 694  /2014/OVS  "Bábkové divadlo v Žiline, Kuzmányho 6 - stavebné úpravy a nadstavba objektu - naviac práce"  11.9.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  12.9.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.9.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.9.2014 
1171/2013/OCKJ  Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu  16.9.2014 
1175/2013/OCKJ  Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu  16.9.2014 
698/2014/ODaRR  Zmluva o podmienkach realizácie kanalizácie a čističky odpadových vôd + Príloha č. 1, Príloha č. 2 17.9.2014 
714/2014/OVS  Rámcová kúpna zmluva o dodávkach výrobkov a tovarov a Zmluva o výpožičke  18.9.2014 
700/2014/OZ Kúpna zmluva 21.9.2014
913/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 5/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
47/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 12/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
4/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 9/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
3/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 10/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
5/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov a HM č. KNM 3/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
925/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. KNM 8/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
922/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. KNM 4/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
860/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 4/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
342/2011/OVS  Dodatok č. 14 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800 KOOPERATÍVA  22.9.2014 
701/2014/OZ  Zmluva o výpožičke  22.9.2014 
703/2014/OZ  Zmluva o prevode správy majetku ŽSK  22.9.2014 
1163/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2014 - dodatok č.2  22.9.2014 
704/2014/ODaRR  Zmluva o zriadení vecného bremena (k.ú.Trnové)  22.9.2014 
705/2014/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (k.ú. Huty)  22.9.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  24.9.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  24.9.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  24.9.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  24.9.2014 
706/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  24.9.2014 
707/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  24.9.2014 
708/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  24.9.2014 
709/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  24.9.2014 
710/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  24.9.2014 
1451/2009/OVS  Dohoda o pristúpení k Zmluve o poskytovaní komunikačnej služby - Hlasová virtuálna privátna sieť   25.9.2014 
951/2012/OZ  Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. TT 09/2012 - dodatok č.2  25.9.2014 
667/2014/OVS   Dodatok č. 1 k ZoD č. 667 /2014/OVS  "Stavebné úpravy a zateplenie fasády - Spojená škola, Hlinská ul., Žilina"  25.9.2014
342 /2013/OVS  Dodatok č. 2 k ZoD č. 342 /2013/OVS  "Tvoríme kultúru a umenie bez hraníc - modernizácia divadla v Žiline a zámku v Kozách, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 a Zmluvy o finančnom príspevku č WTSL.02.02.00-82-211/10-00""  26.9.2014
715/2014/OIaZV Zmluva o dielo 29.9.2014
716/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.9.2014 
342/2011/OVS  Dodatok č. 12 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800 KOOPERATÍVA  30.9.2014 
342/2011/OVS  Dodatok č. 15 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800 KOOPERATÍVA  30.9.2014 
717/2014/ODaRR  Kúpna zmluva  30.9.2014 
699/2014/OVS  ZoD č. 699/2014/OVS " Kysucké múzeum v Čadci -Kaštieľ Radoľa - rekonštrukcia fasády budovy"  30.9.2014 
718/2014/OZ  Rámcová poistná zmluva č. 0808014800  30.9.2014 
582/2010/OSORO  Dodatok č. 3 k zmluve o financovaní výkonu činností SORO pre ROP, č. zmluvy: 582/2010/OSORO  30.9.2014 
719/2014/OKaCR  Zmluva o dielo  30.9.2014 
720/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb   30.9.2014 
722/2014/ODaRR  Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a kúpna zmluva  1.10.2014 
721/2014/ODaRR  Dohoda o pretriedení ciest II. a III. triedy v súvislosti so stavbou "Preložka cesty II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná  1.10.2014 
723/2014/OO  Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. SPIN2-2-2014-005  2.10.2014 
724/2014/KP  Dodatok č. 2 ku kúp.zmluve a zmluve o VB  3.10.2014 
725/2014/KP  Dodatok č. 2 k zmiešanej zmluve  3.10.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.10.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   3.10.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.10.2014 
726/2014/KP  Zmluva o zverení majetku do správy  3.10.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.10.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.10.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  3.10.2014 
727/2014/OIaZV  Zmluva o spolupráci  6.10.2014 
728/2014/OVS  Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku + Príloha 6.10.2014 
702/2014/OVS  Kúpna zmluva  6.10.2014 
729/2014/OVS Kúpna zmluva - "Dodávka a montáž nových sedadiel do hľadiska Bábkového divadla v Žiline" 7.10.2014
735/2014/OVS Rámcová kúpna zmluva 7.10.2014
736/2014/OVS Rámcová kúpna zmluva 7.10.2014
737/2014/KP  Kúpna zmluva a zmluva o zriadení PP  8.10.2014 
690/2014/OVS  ZoD č. 690/2014/OVS " SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia kotolne - výmena kotlov a horákov" 8.10.2014 
738/2014/OKaCR  Zmluva o zhotovení a predvedení diela umeleckým výkonom  8.10.2014 
899/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  č.TU 1/2014- dodatok č.1 8.10.2014
900/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. TU 2/2014 - dodatok č.1 8.10.2014
732/2014/OVS ZoD č. 732/2014/OVS "Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy výplní otvorov" 9.10.2014 
733/2014/OVS ZoD č. 733/2014/OVS "Obchodná akadémia, Žilina - stavebné úpravy spojovacej chodby" 9.10.2014
734/2014/OVS ZoD č. 734/2014/OVS "Obchodná akadémia, Dolný Kubín - rekonštrukcia kotolne" 9.10.2014
739/2014/ODaRR  Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii(Oravská Lesná, Jasenovská - Brišovka)  13.10.2014 
169/2012/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  KNM č.13/2012-dodatok č.3  13.10.2014 
740/2014/KP  Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve  13.10.2014 
731/2014/OVS   ZoD č. 731/2014/OVS " Poliklinika Turzovka - stavebné úpravy výplní okenných otvorov"  13.10.2014 
741/2014/OVS  Poistná zmluva č. 411 019 701 - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu  13.10.2014 
730/2014/OVS  ZoD - "DoNsP MUDr. L. Nádaší Jégeho, Dolný Kubín - stavebné úpravy výplní otvorov"  13.10.2014 
129/2004 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 14.10.2014
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  14.10.2014 
743/2014/KP Dodatok č. 1 k zmluve o ZozMdoS 14.10.2014
744/2014/KP Kúpna zmluva 14.10.2014
712/2014/OVS  ZoD č. 712/2014/OVS "Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne- oprava šindľovej strechy na Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade"  14.10.2014 
745/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
746/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
747/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
748/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
749/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
750/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
751/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
752/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
753/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
754/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
755/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
756/2014/OVS  Kúpna zmluva  15.10.2014 
742/2014/ODaRR  Zmluva o dielo  16.10.2014 
760/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  16.10.2014 
761/2014/OZ Nájomná zmluva č. 2014/100/I/C-01 17.10.2014
766/214/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  20.10.2014 
767/2014/OKaCR  Zmluva o dielo  22.10.2014 
768/2014/ODaRR  Zmluva o zverení majetku do správy správcu  23.10.2014 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 23.10,.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 23.10.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 23.10.2014
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 23.10.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 23.10.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 23.10.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 23.10.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 23.10.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 23.10.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 23.10.2014
187/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  KNM č.14/2012-dodatok č.2 23.10.2014
905/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  LH č.8/2014-dodatok č.1 23.10.2014
958/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  LH č.10/2011-dodatok č.3 23.10.2014
917/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  LH č.09/2011-dodatok č.1 23.10.2014
898/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  LH č.08/2011-dodatok č.1 23.10.2014
1011/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  LH č.09/2013-dodatok č.1 23.10.2014
1222/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov  LH č.08/2012-dodatok č.1 23.10.2014
328/2013/OKaCR Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na korune hrádze vodného toku Váh uzatvorenej pod číslom 646/2013-PR dňa 26.4.2013 24.10.2014
992/2012/OVS Dodatok č. 2 k ZoD č. 992/2012/OVS  Projektová dokumentácia - štadión Martin 24.10.2014
758/2014/OVS ZoD č. 758/2014/OVS  DSS a ZpS Zákamenné - sanácia statických porúch 24.10.2014
764/2014/OVS Zmluva o zverení majetku do správy 26.10.2014
765/2014/OVS Zmluva o zverení majetku do správy 26.10.2014 
770/2014/OVS Zmluva o zverení majetku do správy 26.10.2014 
107/2011/OCKJ  Dodatok č.1/DZ221501200820101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2215012008201 - Dodatok nadobudol účinnosť v zmysle jeho prvého zverejnenia 25.10.2014  27.10.2014 
771/2014/OCKJ  Medzinárodná dohoda o partnerskej spolupráci + Umowa o współpracy partnerskiej (PL) 28.10.2014 
757/2014/OVS   ZoD č. 757/2014/OVS "ZpS, DSS a ŠZ T. Teplice - výmena okenných otvorov a dverí"  28.10.2014 
773/201/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  28.10.2014 
367/2011/OCKJ Dodatok č. WTSL.04.01.00-82-346/10 - 02 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo WTSL.04.01.00-82-346/10 - 00 zo dňa 4.7.2011  28.10.2014 
774/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha  29.10.2014 
775/2014/OVS Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha  29.10.2014 
776/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 29.10.2014 
777/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha  29.10.2014 
778/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  30.10.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.10.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.10.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.10.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.10.2014 
769/2014/OSV Zmluva č. 769/2014/OSV o poskytovaní finančného príspevku 31.10.2014
759/2014/OVS  ZoD č. 759/2014/OVS "DSS a ZpS Tvrdošín - blok "D" - stavebné úpravy kuchyne a práčovne"  3.11.2014 
785/2014/OCKJ  Zmluva o poskytnutí NFP "Vráťme múzeum do Budatínskeho hradu" - zmluva nadobudla účinnosť 30.10.2014 4.11.2014 
1276/2010/OCKJ  Dodatok č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP "DSS Likavka" - zmluva nadobudla účinnosť účinnosť 4.1.2014 4.11.2014 
779/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 28/2014  4.11.2014 
784/2014/OZ  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby BY č. 1/2014  4.11.2014 
762/2014/OVS  Kúpna zmluva - "Stavebné úpravy a nadstavba objektu na ul. Kuzmányho 6 v Žiline (Bábkové divadlo) - štruktúrovaná kabeláž"  5.11.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  5.11.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  5.11.2014 
786/2014/OŠaŠ  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5.11.2014 
787/2014/ODaRR  Zmluva o zriadení vecného bremena  6.11.2014 
788/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch   6.11.2014 
789/2014/ODaRR  Dohoda o úhrade nákladov za vyvolané úpravy telekomunikačného vedenia umiestneného v cestom telese/ cestných pomocných pozemkov  6.11.2014 
790/2014/OF Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 7.11.2014
791/2014/OIaZV  Zmluva o poskytovaní informácií   11.11.2014 
792/2014/OO  Sublicenčná zmluva  11.11.2014 
793/2014/OCKJ  Projektová zmluva na realizáciu projektu : Bez kaplnky nie je hrad v rámci programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva - zmluva nadobudla účinnosť 11.11.2014 11.11.2014 
342/2011/OVS  Dodatok č. 16 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800 KOOPERATÍVA  11.11.2014 
763/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  11.11.2014 
783/2014/OVS  ZoD č. 783/2014/OVS "KNsP Čadca - Chirurgický pavilón - lôžkové výťahy - úprava priehlbní lôžkových výťahov v KNsP Čadca"  12.11.2014 
800/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha  12.11.2014 
797/2014/OCKJ  Dohoda  12.11.2014 
798/2014/OCKJ  Dohoda  12.11.2014 
648/2011/OCKJ  dodatok č. 3  12.11.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.11.2014
799/2014/OVS  ZoD č. 799/2014/OVS "Gymnázium, Hlinská, Žilina - šatne - stavebné úpravy strechy"  13.11.2014 
794/2014/OSV  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 13.11.2014 
795/2014/OSV  Zmluva o zverení hnuteľného majetku + Príloha č.1 + Príloha č.2 + Príloha č.3 + Príloha č.4 + Príloha č.5  13.11.2014 
780/2014/OSV  Zmluva č. 780/2014/OSV o poskytovaní finančného príspevku  13.11.2014 
781/2014/OSV  Zmluva č. 781/2014/OSV o poskytovaní finančného príspevku  13.11.2014 
772/2014/OVS   ZoD č. 772/2014/OVS "SOŠ technická, Námestovo - rekonštrukcia teplovodného rozvodu"  13.11.2014 
808/2014/ODaRR  Zmluva o dielo  13.11.2014 
782/2014/OVS ZoD č. 782/2014/OVS "Sanácia striech  SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - spojovací trakt a internát" 14.11.2014
805/2014/ODaRR Zmluva o uzatvorení  budúcej zmluvy 14.11.2014
806/2014/ODaRR Zmluva o uzatvorení  budúcej zmluvy 14.11.2014
807/2014/ODaRR Zmluva o uzatvorení  budúcej zmluvy 14.11.2014
810/2014/KP  Kúpna zmluva  19.11.2014 
811/2014/KP  Kúpna zmluva  19.11.2014
802/2014/OVS  ZoD č. 802/2014/OVS "SOŠ elektrotechnická, Žilina - odstránenie havarijného stavu zatekajúcich striech"  19.11.2014 
511/2014/OVS  Dodatok č. 1 k ZoD č. 511/2014/OVS "Riešenie havarijného stavu technických zariadení - rekonštrukcia výťahov chirurgický pavilón - lôžkové výťahy- KNsP Čadca""  19.11.2014 
813/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy + Príloha 20.11.2014 
809/2014/OVS   ZoD č. 809/2014/OVS "Areál Budatínskeho zámku - obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku - II. etapa - prekrytie verejných WC"  20.11.2014 
814/2014/OKaCR  Zmluva o dielo  20.11.2014 
815/2014/OKaCR  Zmluva o dielo  20.11.2014 
816/2014/OKaCR  Zmluva o dielo  20.11.2014 
817/2014/OZ Dohoda o zabezpečení a vykonávaní údržby areálu 1/2014 21.11.2014
53/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. BY 1/2012-dodatok č.1 21.11.2014
893/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  č . LH 08/2013-dodatok č.1 21.11.2014
923/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. KNM 2/2012-dodatok č.1 21.11.2014
1342/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  BY 1/2013 -dodatok č.1 21.11.2014
46/2011/OVS  Dodatok č. 6 k Rámcovej dohode č. 46/2011/OVS o poskytovaní služieb stravovania  24.11.2014 
818/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 2014/126/I/C-01  25.11.2014 
819/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 216-E.4/2014  25.11.2014 
820/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 217-E.4./2014  25.11.2014 
821/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 218-E.4./2014  25.11.2014 
822/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 219-E.4/2014  25.11.2014 
823/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 220-E.4/2014  25.11.2014 
824/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 221-E.4./2014  25.11.2014 
825/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 222-E.4./2014  25.11.2014 
826/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 223-E.4./2014  25.11.2014 
827/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 224-E.4./2014  25.11.2014 
828/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 226-E.4/2014  25.11.2014 
829/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 230-E.4./2014  25.11.2014 
830/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 307-E.4/2014  25.11.2014 
831/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 308-E.4/2014  25.11.2014 
832/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 309-E.4/2014  25.11.2014 
833/2014/OZ  Zmluva o prenájme reklamných plôch č. 310-E.4/2014  25.11.2014 
836/2014/OKaCR  Zmluva o dielo  25.11.2014 
842/2014/ODaRR  Zmluva o zverení majetku do správy  26.11.2014 
803/2014/OVS  ZoD č. 803/2014/OVS "ZpS a DSS, Karpatská Žilina - stavebné úpravy balkónov na budove Karpatská č. 6"  27.11.2014 
938/2012/OZ  Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/43   27.11.2014 
937/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č.2012/44  27.11.2014 
1182/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/48  27.11.2014 
1183/2012/OZ  Dodatok č. 2  ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/49  27.11.2014 
1184/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/51  27.11.2014 
1185/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/52  27.11.2014 
793/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/6  27.11.2014 
474/2014/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme č.2014/69/B/C-01  27.11.2014 
1053/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/9  27.11.2014 
1054/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č.2013/10  27.11.2014 
1055/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/11  27.11.2014 
1056/2013/OZ  Dodatok č. 1  ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/12  27.11.2014 
1057/2013/OZ  Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2013/13  27.11.2014 
843/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2014/8  27.11.2014
844/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2014/10  27.11.2014 
685/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/3  28.11.2014 
1179/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 4/2012  28.11.2014 
1178/2012/OZ  Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve  č. 3/2012  28.11.2014 
835/2014/OZ  Nájomná zmluva  č. 1/2014  28.11.2014 
837/2012/OZ  Dohoda o skončení nájmu podľa zml. č. 2010/5  28.11.2014 
838/2012/OZ  Dohoda o skončení nájmu podľa zml. č. 2013/4  28.11.2014 
522/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/24  28.11.2014 
714/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/34  28.11.2014 
936/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/42  28.11.2014 
940/2012/OZ  Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2012/40  28.11.2014 
5/2013/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 10/2012 - dodatok č. 1  1.12.2014 
84/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 26/2014 - dodatok č.2  1.12.2014
834/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 1.12.2014 
839/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 1.12.2014 
840/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 1.12.2014 
841/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 1.12.2014 
848/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 1.12.2014 
845/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 1.12.2014 
846/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 1.12.2014 
847/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 1.12.2014 
850/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 2.12.2014 
851/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 2.12.2014 
852/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 2.12.2014 
812/2014/OVS  ZoD č. 812/2014/OVS "Poliklinika Liptovský Hrádok - stavebné úpravy vonkajších komunikačných schodísk"  2.12.2014 
853/2014/ODaRR  Zmluva o zriadení vecného bremena  2.12.2014 
691/2014/OVS  Dodatok č. 1 k  ZoD č. 691/2014/OVS "Letná čitáreň - Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne"  3.12.2014 
854/2014/OCKJ  Partnerská dohoda uzavretá v rámci projektu : Bez kaplnky nie je hrad  3.12.2014 
837/2010/OSORO   Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP, číslo dodatku DZ221601200270103  4.12.2014 
855/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. LP/2014/72  4.12.2014 
731/2007/OVS Dodatok č. 5 - Príloha č. 1 - Diagram trvania potreby odberu tepelenej energie r. 2014, 2015 5.12.2014
731/2007/OVS Dodatok č. 6 - Príloha č. 2 - Technická špecifikácia odberu tepla 5.12.2014
804/2014/OVS  ZoD č. 804/2014/OVS "DSS a ŠZ Slniečko, Oščadnica - Rekonštrukcia vykurovacieho systému v pavilónoch A-B-C-D-E"  8.12.2014 
849/2014/OVS   ZoD č. 849/2014/OVS "SZŠ Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy priestorov"  8.12.2014 
112/2014/OF  Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 47/AUOC/2014  9.12.2014 
868/2014/OSORO  Memorandum o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Žilina  9.12.2014 
869/2014/OVS  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti + Príloha 10.12.2014 
871/2014/OVS  ZoD č. 871/2014/OVS "DSS a ZpS Tvrdošín - blok "D" - stavebné úpravy kuchyne a práčovne - nepredvídateľné práce"  10.12.2014 
1088/2013/OKaCR  DODATOK Č.1 K DAROVACEJ ZMLUVE č. Z-S-2013-0001023-00  10.12.2014 
870/2014/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  11.12.2014 
302/2004/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  11.12.2014 
873/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy  kanalizačného potrubia umiestneného  v cestnom telese/cestných pomocných  pozemkoch  11.12.2014 
872/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 29/2014  11.12.2014 
874/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2015  11.12.2014 
875/2014/OZ  Kúpna zmluva č. TT 2/2014  11.12.2014 
987/2010/OZ  Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. 059/2010 - dodatok č. 3  11.12.2014 
474/2013/OVS  Dodatok č. 2 k  ZoD č. 474/2013/OVS "Zníženie energetickej náročnosti budov - zateplenie a výmena okien - KNsP Čadca"  11.12.2014 
877/2014/OIaZV  Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie   11.12.2014 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 12.12.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 12.12.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 12.12.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 12.12.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 12.12.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 12.12.2014
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 12.12.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 12.12.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 12.12.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 12.12.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 12.12.2014
129/2004  Dohoda o VoiceVPN 12.12.2014
129/2004 Dohoda o VoiceVPN 12.12.2014
878/2014/OO  Zmluva o dielo  15.12.2014 
342/2011/OVS  Dodatok č. 17 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800 KOOPERATÍVA  16.12.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.12.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   16.12.2014 
879/2014/OVS  Kúpna zmluva  16.12.2014 
914/2011/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov KNM č. 1/2012 - dodatok č. 5  17.12.2014 
888/2009/ODaRR  Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej  pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území ŽSK - Dodatok č. 12  17.12.2014 
889/2009/ODaRR  Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej  pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území ŽSK - Dodatok č. 13  17.12.2014 
880/2014/KP  Kúpna zmluva  17.12.2014 
350/2007/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  17.12.2014 
881/2014/OIaZV  Zmluva o dielo - zhotovenie vecí na zákazku   17.12.2014 
867/2014/OVS  ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Stavebné úpravy Chirurgického oddelenia - operačné sály, KNsP Čadca"  17.12.2014 
883/2014/OIaZV  Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie   18.12.2014 
884/2014/OIaZV  Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie   18.12.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  19.12.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.12.2014 
856/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 332-E.4/2014  19.12.2014 
857/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 333-E.4/2014  19.12.2014 
858/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 334-E.4./2014  19.12.2014 
859/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 335-E.4./2014  19.12.2014 
860/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 337-E.4/2014  19.12.2014 
861/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 338-E.4/2014  19.12.2014 
862/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 339-E.4/2014  19.12.2014 
863/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 340-E.4/2014  19.12.2014 
864/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 341-E.4/2014  19.12.2014 
865/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 342-E.4/2014  19.12.2014 
866/2014/OZ  Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 343-E.4/2014  19.12.2014
886/2014/OKaCR  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku ŽSK do správy správcovi  19.12.2014 
887/2014/OKaCR  Zmluva o prevode správy majetku Žilinského samosprávneho kraja  19.12.2014 
889/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 01/2015  19.12.2014 
888/2014/OKaCR  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti ŽSK do správy správcovi  19.12.2014 
890/2014/KR  Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2007  22.12.2014 
891/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy  22.12.2014  
892/2014/ODaRR  Zmluva o poskytnutí služieb + Príloha č.1 + Príloha č.2 22.12.2014 
894/2014/KP  Nájomná zmluva  22.12.2014 
893/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom  zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na rok 2014, číslo: ŽSK-TKS/LP/2014/72  22.12.2014 
876/2014/OVS   ZoD č. 876/2014/OVS "Stavebné úpravy, zateplenie a opravy objektu Turčianskej knižnice - Turčianska knižnica v Martine -nepredvídateľné práce"  22.12.2014 
731/2007/OVS  Dodatok č. 7 k 731/2007/OVS - Dohoda o preddavkových platbách v roku 2015  22.12.2014  
895/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  22.12.2014 
896/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  22.12.2014 
897/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  22.12.2014 
898/2014/ODaRR Zmluva o zverení majetku - zhodnotenia cesty do správy správcu (cesty Novoť a Zákamenné) 29.12.2014
888/2009/ODaRR Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej  pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území ŽSK - Dodatok č. 13 29.12.2014
889/2009/ODaRR Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej  pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území ŽSK - Dodatok č. 14 29.12.2014
899/2014/OZ Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby 29.12.2014
900/2014/OZ Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla 29.12.2014
901/2014/OZ Kúpna zmluva č. MT 1/2014 29.12.2014
948/2010/OZ Nájomná zmluva o nájme hnuteľných vecí č. 054/2010 - dodatok č.2 29.12.2014
1006/2013/OZ Zmluva o nájme nebytových piestorov č. BY 04/2014 - dodatok č.1 29.12.2014
913/2014/OIaZV  Zmluva o dielo - zhotovenie vecí na zákazku   29.12.2014 
885/2014/OKaCR  Zmluva o zverení majetku do správy správcu  31.12.2014 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky