Zmluvy 08. - 12. 2014

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
612/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 1.8.2014
614/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  1.8.2014 
615/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  1.8.2014 
616/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  1.8.2014  
617/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  1.8.2014
620/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  1.8.2014 
621/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.8.2014 
622/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  4.8.2014 
623/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2014 
624/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2014 
625/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2014 
626/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014   4.8.2014  
586/2014/OVS   ZoD č. 586/2014/OVS "Gymnázium, KNM - Stavebné úpravy plochej strechy bez zateplenia"  5.8.2014 
627/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  5.8.2014 
628/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.8.2014 
629/2014/OKaCR  Zmluva o výpožičke  6.8.2014 
630/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 7.8.2014 
631/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  7.8.2014 
632/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  7.8.2014 
633/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  7.8.2014 
634/2014/KP  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  8.8.2014 
588/2014/OVS   ZoD č. 588/2014/OVS "SOŠ Námestovo - stavebné úpravy budovy školy - prestavba dielní"   8.8.2014 
635/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014  8.8.2014 
637/2014/KP  Kúpna zmluva  11.8.2014 
638/2014/KP  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve  11.8.2014 
636/2014/OZ  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. TT 9/2014  11.8.2014 
639/2013/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.8.2014 
640/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  11.8.2014 
618/2014/OVS  ZoD č. 618/2014/OVS "Bábkové divadlo Žilina - vyregulovanie systému ÚK - 2 . etapa rekonštrukcie "   11.8.2014 
643/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 6/2014 + Prílohy 12.8.2014 
644/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 7/2014 + Príloha 12.8.2014 
641/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 1/2014 + Príloha 12.8.2014 
645/2014/OKaCR  Zmluva o dielo  12.8.2014 
589/2014/OVS  Zmluva o dielo - "Gymnázium J. Lettricha - stavebné úpravy výplní otvorov"  12.8.2014 
642/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektronického vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkov + Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 12.8.2014 
491/2014/OVS  Rámcová kúpna zmluva - ŠZM - Transfúzne a infúzne súpravy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - 1. časť Infúzne súpravy a spojovacie hadičky"  12.8.2014 
492/2014/OVS  Rámcová kúpna zmluva - ŠZM - Transfúzne a infúzne súpravy pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - 2. časť Transfúzne súpravy"  12.8.2014 
619/2014/OVS  Rámcová dohoda - "Nákup kancelárskeho materiálu pre ŽSK a pre OvZP"  + Príloha 14.8.2014 
653/2014/OKaCR  Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov  18.8.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.8.2014 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   18.8.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    18.8.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.8.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.8.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.8.2014 
469/2014/OKaCR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR číslo: ŽSK-KK ŽA/2014/2.1  19.8.2014 
655/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.8.2014
659/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 2/2014 + Prílohy, Rozhodnutie 20.8.2014 
660/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 2-2/2014 + Príloha, Rozhodnutie 20.8.2014 
661/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 5/2014 + Príloha, Rozhodnutie 20.8.2014 
731/2007/OVS  Dodatok č. 4 -  Diagram trvania potreby odberu tepelnej energie r. 2015  20.8.2014 
666/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy - Budatín  20.8.2014 
662/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  20.8.2014 
649/2014/ODaRR  Zmluva o dielo - ( stavebný dozor III/01187 Klubina – Krásno nad Kysucou)  20.8.2014 
650/2014/ODaRR  Zmluva o dielo -  (stavebný dozor III/01165 Dolný Vadičov – Horný Vadičov )  20.8.2014 
651/2014/ODaRR  Zmluva o dielo -  (stavebný dozor II/520 Radôstka – Nová Bystrica  )  20.8.2014 
663/2014/OZ  Zmluva o prevode správy majetku ŽSK  21.8.2014 
664/2014/OZ  Nájomná zmluva č. 2014/88/I/C-01  21.8.2014 
648/2013/OVS/2014  ZoD č. 648/2013/OVS/2014 "SOŠ stavebná,  Žilina - Ekvitermická regulácia ÚK "  22.8.2014 
652/2014/OVS  ZoD č. 652/2014/OVS "Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - rekonštrukcia výplní okenných otvorov "  22.8.2014 
665/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 8/2014 + Príloha, Rozhodnutie 25.8.2014 
231/2014/OKaCR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu MK SR číslo: ŽSK-KM/2014/2.2  25.8.2014 
647/2014/OVS  ZoD č. 647/2014/OVS "DSS a ŠZ Liptovský Hrádok - rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia"  25.8.2014 
657/2014/OVS  ZoD č. 657/2014/OVS "SOŠ obchodu a služieb, Čadca - "Stavebné úpravy - rekonštrukcia výplní okenných otvorov"  25.8.2014 
656/2014/OVS  ZoD č. 656/2014/OVS  "Liptovské múzeum v Ružomberku - okná a rímsy hlavnej budovy"  26.8.2014 
658/2014/OVS  ZoD č. 658/2014/OVS  "Turčianska knižnica v Martine - stavebné úpravy, zateplenie a opravy objektu Turčianskej knižnice"  26.8.2014 
671/2014/KP  Zmluva o zverení majetku do správy  26.8.2014 
667/2014/OVS  ZoD č. 667/2014/OVS  "SŠ, Hlinská ul., Žilina - stavebné úpravy a zateplenie fasády"   26.8.2014 
672/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   27.8.2014 
673/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   27.8.2014 
674/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   27.8.2014 
675/2014/OKaCR  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy   27.8.2014 
676/2014/OKaCR  Zmluva o zverení  hnuteľného majetku do správy   28.8.2014 
677/2014/OKaCR  Zmluva o zverení  hnuteľného majetku do správy   28.8.2014 
225/2011/ODaRR  Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na výkon stavebného dozoru  28.8.2014 
679/2014/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 číslo: ŽSK-TK/2014/4.5.6  28.8.2014 
680/2014/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch (III/06559)  28.8.2014 
681/2014/OKaCR  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  28.8.2014 
678/2014/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. LM 3/2014 + Príloha, Rozhodnutie 28.8.2014 
342/2011/OVS  Dodatok č. 13 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800 KOOPERATÍVA  28.8.2014 
682/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.8.2014 
683/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.9.2014 
684/2014/OVS  Zmluva o zverení majetku do správy  2.9.2014 
806/2012/OKaCR  Dodatok č. 2012/0157-1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku - dodatok nadobudol účinnosť 27.8.2014 3.9.2014 
668/2013/OVS/2014   ZoD č. 668/2013/OVS/2014  "SŠ Tvrdošín - stavebné úpravy - rekonštrukcia výplní okenných otvorov"  4.9.2014 
669/2014/OVS   ZoD č. 669/2014/OVS  "CSS EDEN, L. Hrádok - spevnené plochy a oddychová zóna pred CSS EDEN, L. Hrádok"  4.9.2014 
688/2014/KP  Zmluva o zverení majetku do správy  5.9.2014 
84/2014/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 26/2014 - dodatok č.1  5.9.2014 
693/2014/OO  Zmluva o výpožičke  8.9.2014 
686/2014/OVS  ZoD č. 686/2014/OVS  "Poliklinika Bytča - rekonštrukcia výplní okenných a dverných otvorov"  8.9.2014 
685/2014/OVS  ZoD č. 685/2014/OVS  "Gymnázium, V. Okružná, Žilina - sanácia stien"  8.9.2014 
692/2014/OVS   ZoD č. 692/2014/OVS  "Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina - stavebné úpravy výplní otvorov na telocvični a priľahlých šatniach"  8.9.2014 
689/2014/OVS  ZoD č. 689/2014/OVS  "SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - rekošntrukcia vnútro -areálových vodovodných rozvodov"  8.9.2014 
687/2014/OVS   ZoD č. 687/2014/OVS  "CSS Fantázia, Horný Vadičov - Rekonštrukcia hygienických zariadení, VZT a strechy"  9.9.2014 
691/2014/OVS  ZoD č. 691/2014/OVS  "Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne - letná čitáreň"  9.9.2014
670/2014/OVS  ZoD č. 670/2014/OVS  "DSS a ZpS Horelica, Čadca - stavebné úpravy kuchyne a jedálne a technológia"  9.9.2014 
696/2014/OVS  ZoD č. 696/2014/OVS  "Gymnázium Turzovka - vybudovanie ihriska"  10.9.2014 
695/2014/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.9.2014 
697/2014/ODaRR  Protokol č. ASM-dpS-27-1/2014 o odovzdaní nehnuteľného majetku štátu -pozemkov ( pod cestami III/018128 a II/ 537 )  11.9.2014
694/2014/OVS  ZoD č. 694  /2014/OVS  "Bábkové divadlo v Žiline, Kuzmányho 6 - stavebné úpravy a nadstavba objektu - naviac práce"  11.9.2014 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  12.9.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.9.2014 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.9.2014 
1171/2013/OCKJ  Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu  16.9.2014 
1175/2013/OCKJ  Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu  16.9.2014 
698/2014/ODaRR  Zmluva o podmienkach realizácie kanalizácie a čističky odpadových vôd + Príloha č. 1, Príloha č. 2 17.9.2014 
714/2014/OVS  Rámcová kúpna zmluva o dodávkach výrobkov a tovarov a Zmluva o výpožičke  18.9.2014 
700/2014/OZ Kúpna zmluva 21.9.2014
913/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 5/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
47/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 12/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
4/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 9/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
3/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 10/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
5/2012/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov a HM č. KNM 3/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
925/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. KNM 8/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
922/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. KNM 4/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
860/2011/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 4/2012 - dodatok č.1 21.9.2014
342/2011/OVS  Dodatok č. 14 k Poistnej zmluve na poistenie majetku a zodp. za škodu č. 80-8014800 KOOPERATÍVA  22.9.2014