Zmluvy 2013

   

Číslo zmluvy podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1308/2013/KP Kúpna zmluva 7.01.2013
1309/2012/KP Kúpna zmluva 7.01.2013
1311/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1312/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1310/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1313/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1314/2012/KP Kúpna zmluva 8.01.2013
1315/2012/KP Kúpna zmluva  8.01.2013
 832/2012/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. MT 03/2012  9.01.2013

Dodatok č. 1 k ZoD č 1/2012

Dodatok č. 1 k ZoD č. 1/2012 "Rekonštrukcia  a zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej knižnice v Čadci" 14.01.2013
5/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 10/2012 14.01.2013
  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2013 16.01.2013
1276/2010/OCKJ+príloha Dodatok č. 2 ZoNFP Nadstavba a staveb. úpravy DD, DSS Likavka  17.01.2013
 29/2013/OIaZV Zmluva o propagácii  18.01.2013
514/2010/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 05/2010    21.01.2013
958/2011/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10/2011  21.01.2013
 1340/2012/OVS  Cenová ponuka (záväzná objednávka) na dodávku elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013  21.01.2013
 1310/2010/OCKJ Dodatok č.2 k ZoNFP Elektronizácia služieb ŽSK 23.1.2013
 1341/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy - archeologické nálezy  24.01.2013
 30/2013 Príkazná zmluva  24.01.2013
31/2013 Príkazná zmluva  24.01.2013
32/2013 Príkazná zmluva  24.01.2013
33/2013 Príkazná zmluva   24.01.2013
 27/2013/OVS Rámcová kúpna zmluva  ŠZM - RTG filmy a vyvolávacia chémia   24.01.2013
 1/2013/OSV Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby  24.01.2013
 1342/2012/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2013  25.01.2013
 ZoD č. 4/2013/OVS ZoD č. 4/2013/OVS "Stavebné úpravy kuchyne - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín"  28.01.2013
 38/2013/KP Kúpna zmluva  28.01.2013
40/2013/KP Kúpna zmluva  28.01.2013
39/2013/KP Kúpna zmluva  28.01.2013
37/2013/KP Kúpna zmluva    28.01.2013
36/2013/KP Kúpna zmluva    28.01.2013
35/2013/KP Kúpna zmluva    28.01.2013
34/2013/OO Kúpna zmluva    28.01.2013
 1343/2012/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy-archeologické nálezy 28.01.2013
 1344/2012/KP Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.01.2013
 731/2007/OVS Obchodná zmluva o nákupe a predaji "Dohoda o preddavkových platbách  v roku 2013" 28.01.2013
 415/2005/OVS Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 28.01.2013
 194/2011/OCKJ Dodatok č.1/DZ221302200040101 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2213022000401 v rámci projektu „„Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja“ ITMS 22130220004 účinného v zmysle prvého zverejnenia v CRZ 29.1.2013. 30.01.2013
 Dodatok č.2 k zmluve č.350/2007/OO Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb a systémovej podpore č. SPIN 171-2007/S zo dňa 01.06.2007 30.01.2013
 2/2013/ODaRR Nájomná zmluva   30.01.2013
 42/2013/OSM Zmluva o výpožičke č. LM 2/2013  30.01.2013
 43/2013/OSM Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. LH 6/2012  30.01.2013
41/2013/OSV Zmluva o zverení hnuteľného majtku - Novoť 31.1.2013
44/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 01/2013  31.1.2013
45/2013/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 02/2013  31.1.2013
 1337/2012/OVS Zmluva o nájme nebytových priestorov  31.1.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   1.2.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby    1.2.2013
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby        1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby         1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby      1.2.2013
 .1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby       1.2.2013