Zmluvy 07. - 12. 2018

  podľa 
  Fabasoft 
  Názov zmluvy Dátum zverejnenia
  299/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 2.7.2018
  302/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K989-221-10 - dátum účinnosti je od 27.6.2018 2.7.2018
  305/2018/OK Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov + Príloha 2.7.2018
  200/2018/OSM Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 200/2018 /OSM  3.7.2018 
  307/2018/OSM Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku z vlastníctva štátu  3.7.2018
  308/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 3.7.2018 
  309/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 3.7.2018
  310/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021L051-221-10 - dátum účinnosti je od 30.6.2018 3.7.2018
  304/2018/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremena 4.7.2018
  306/2018/OSM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 4.7.2018
  1062/2017/OI Dodatok č. 1 k ZoD: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k. ú. Terchová + Príloha 9.7.2018
  87/2018/OEPaRR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb + Príloha 1, Príloha 2 9.7.2018 
  128/2018/OPaVO Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena 10.7.2018 
  313/2018/OEPaRR Zmluva o národnom spolufinancovaní č. PLSK.04.01.00-00-0003A/16-00 "Partnerstvom k spoločnému rozvoju" 11.7.2018
  1147/2017/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-D1-302021H269-221-10 - dátum účinnosti je od 12.7.2018 13.7.2018
  316/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K880-221-10 - dátum účinnosti je od 10.7.2018 13.7.2018
  314/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  17.7.2018 
  319/2018/OSM Kúpna zmluva č. Z201818553_Z 19.7.2018
  320/2018/OZ Dohoda o pristúpení k záväzku o iných právach a povinnostiach  19.7.2018
  317/2018/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremena 20.7.2018
  312/2018/OI ZoD: Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa - Obnova objektu Hospodárskej budovy, Bez bariér na Budatínskom hrade - stavebný dozor + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 20.7.2018
  321/2018/OEPaRR Zmluva o národnom spolufinancovaní 20.7.2018
  322/2018/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  23.7.2018 
  315/2018/OI  ZoD: SOŠ obchodu a služieb, Čadca - výmena vykurovacích telies a hydraulické vyregulovanie ÚK + Príloha  23.7.2018 
  323/2018/OŠaŠ  Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu  24.7.2018 
  324/2018/OŠaŠ  Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu  24.7.2018  
  325/2018/OŠaŠ  Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu  24.7.2018  
  326/2018/OŠaŠ  Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu  24.7.2018  
  327/2018/OŠaŠ   Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu  24.7.2018  
  329/2018/OSOIROP  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021J238-222-13  - dátum účinnosti je od 24.7.2018 24.7.2018 
  328/2018/OSOIROP  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K095-222-13 - dátum účinnosti je od 24.7.2018 24.7.2018 
  318/2018/OSM  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve    24.7.2018 
  332/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J418-222-13 - dátum účinnosti je od 24.7.2018 24.7.2018 
  333/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J764-222-14 - dátum účinnosti je od 24.7.2018 24.7.2018 
  335/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J163-222-13 - dátum účinnosti je od 25.7.2018 25.7.2018 
  584/2017/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/I/B/0051  25.7.2018 
  336/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J163-222-13 - dátum účinnosti je od 25.7.2018  25.7.2018 
  331/2018/OPaVO Kúpna zmluva 26.7.2018
  337/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I980-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 26. 07. 2018  26.7.2018
  338/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J461-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 26. 07. 2018  26.7.2018 
  339/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J954-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 26. 07. 2018  26.7.2018
  1155/2017/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 1155/2017/OSOIROP - dátum účinnosti zmluvy je od 25. 07. 2018 26.7.2018
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 26.7.2018
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 26.7.2018
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN  26.7.2018
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN 26.7.2018
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN 26.7.2018
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN 26.7.2018
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN 26.7.2018
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN  26.7.2018
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN 26.7.2018 
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN 26.7.2018 
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN  26.7.2018 
  341/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K129-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 27. 07. 2018 27.7.2018 
  340/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I979-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 27. 07. 2018 27.7.2018
  339/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K093-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 27. 07. 2018 27.7.2018
  345/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J145-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 27. 07. 2018 27.7.2018
  343/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J716-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 27. 07. 2018 27.7.2018
  344/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K514-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 27. 07. 2018 27.7.2018 
  346/2018/OSM  Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 27.7.2018
  241/2018/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 1/2018 27.7.2018
  347/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.11 30.7.2018
  349/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.13 30.7.2018
  352/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.7.2018
  348/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J558-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 28. 07. 2018 30.7.2018
  350/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J624-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 28. 07. 2018 30.7.2018
  351/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J691-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 28. 07. 2018 30.7.2018 
  353/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J460-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 28. 07. 2018 31.7.2018
  354/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K541-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 28. 07. 2018 31.7.2018 
  355/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J968-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 28. 07. 2018 31.7.2018
  356/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J293-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 28. 07. 2018 31.7.2018
  363/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I992-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 31. 07. 2018 31.7.2018
  372/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J162-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 31. 07. 2018 31.7.2018
  373/2018/OO  Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (integračný SLA kontrakt) 31.7.2018 
  357/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/3 31.7.2018 
  358/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/5 31.7.2018
  359/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/6  31.7.2018
  360/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/10 31.7.2018
  361/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/1  31.7.2018 
  362/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/16 31.7.2018
  364/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/10 31.7.2018 
  365/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/5 31.7.2018 
  366/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/4 31.7.2018 
  368/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/3  31.7.2018 
  371/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/1 31.7.2018
  374/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.5 31.7.2018 
  375/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.16 31.7.2018
  376/2018/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/6 31.7.2018 
  389/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.1 1.8.2018
  391/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.6 1.8.2018
  387/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.4 1.8.2018
  388/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.2 1.8.2018
  390/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.5 1.8.2018
  377/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/2 1.8.2018
  386/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/9 1.8.2018
  393/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/9 1.8.2018
  394/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/14 1.8.2018
  395/2018/OPaVO  Zakladateľská listina 1.8.2018 
  397/2018/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/2 1.8.2018 
  380/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.16 2.8.2018
  381/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.36 2.8.2018
  382/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.17 2.8.2018
  383/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.15 2.8.2018
  384/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.1 2.8.2018
  385/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.19 2.8.2018 
  392/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  398/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  399/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  400/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  2.8.2018
  401/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  402/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  2.8.2018
  403/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  404/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  405/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  406/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  407/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  408/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  409/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  410/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  411/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  412/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  413/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  414/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  415/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  2.8.2018
  416/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  417/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  418/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  419/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  420/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  421/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  422/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  423/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  424/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  425/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  426/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  427/218/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  428/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  429/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  2.8.2018
  430/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  431/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  432/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  433/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  434/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  435/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  436/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  437/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  438/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  439/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  440/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  441/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  442/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  443/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  444/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  445/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  446/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  447/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  448/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  449/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  450/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  452/2018/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  453/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  454/2018/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 2.8.2018
  458/2018/KP  Zmluva o spolupráci 2.8.2018
  451/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/11 2.8.2018
  461/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/7 2.8.2018
  462/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/15  2.8.2018
  459/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011M399-122-15 - dátum účinnosti zmluvy je od 01. 08. 2018 2.8.2018
  474/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K495-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 01. 08. 2018 2.8.2018
  455/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.1 2.8.2018 
  475/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.4 2.8.2018
  378/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.5 2.8.2018
  471/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.6  2.8.2018 
  463/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.8 2.8.2018
  379/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.9 2.8.2018
  470/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.15 2.8.2018
  464/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.22 2.8.2018
  465/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.27 2.8.2018
  466/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.30 2.8.2018
  469/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/2.2 2.8.2018
  456/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.48 2.8.2018 
  457/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.52 2.8.2018
  467/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.60 2.8.2018
  472/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.62 2.8.2018
  473/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.66 2.8.2018
  460/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.77  2.8.2018
  468/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/2.1 2.8.2018
  478/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.45 3.8.2018
  479/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.47 3.8.2018
  334/2018/OI ZoD č.334/2018/OI  „Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, III. etapa - Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku“ + Príloha 3.8.2018
  916/2017/OI   Dodatok č. 2 k ZoD č.916/2017/OI  „Liptovské múzeum v Ružomberku - hrad Likava - sanácia hradného brala - II. etapa“ 3.8.2018
  1165/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302021H285-221-10 - dátum účinnosti zmluvy je od 03. 08. 2018 3.8.2018
  193/2017/OI Dodatok č. 1 k ZoD č.193/2017/OI  „Rekonštrukcia cesty II/583 - Križovatky“ 3.8.2018 
  476/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/3 3.8.2018  
  480/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/8 3.8.2018 
  477/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.2 3.8.2018 
  482/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.20 3.8.2018 
  481/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/2.5 3.8.2018 
  483/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.3 3.8.2018
  484/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.13 3.8.2018
  486/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.54 6.8.2018
  487/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/2.8 6.8.2018
  492/2018/OPaVO Zmluva o poskytnutí služieb a Licenčná zmluva 6.8.2018
  493/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/22 6.8.2018
  494/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/24 6.8.2018
  495/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Olešná 6.8.2018 
  496/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Turzovka 6.8.2018
  497/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP2 7.8.2018
  498/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP6 7.8.2018
  499/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP14 7.8.2018
  500/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP15 7.8.2018
  501/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP20 7.8.2018
  490/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.8 7.8.2018
  503/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/2.2 7.8.2018
  489/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.31 7.8.2018
  505/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.4 7.8.2018
  507/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.5 7.8.2018
  506/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.15 7.8.2018
  509/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.16 7.8.2018
  508/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.20  7.8.2018
  511/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 86/O/OK-2018 7.8.2018 
  513/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 49/O/OK-2018 7.8.2018
  502/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/13  7.8.2018 
  504/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/4 7.8.2018 
  510/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/7 7.8.2018 
  512/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/4 7.8.2018  
  485/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K467-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 07. 08. 2018  7.8.2018
  514/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP11 7.8.2018
  515/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP12 7.8.2018
  517/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP1 7.8.2018
  520/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.12 8.8.2018
  521/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.31 8.8.2018
  528/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.5 8.8.2018
  523/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Nádej pre budúcnosť 8.8.2018
  524/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Raková 8.8.2018
  525/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Rudina 8.8.2018
  526/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Dolný Vadičov 8.8.2018
  527/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Lodno 8.8.2018
  262/2018/OSM  Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 262/2018 /OSM 8.8.2018
  90/2018/OI Dodatok č. 1 k ZoD č.90/2018/OI  „Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa - Obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade“ 8.8.2018
  491/2018/OI  ZoD č.491/2018/OI  „Stavebné úpravy a modernizácia priestorov kuchyne“ v rámci projektu "SPŠ Martin - rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne školy" + Príloha 8.8.2018
  519/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.3 8.8.2018
  518/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.50 8.8.2018 
  533/2018/OSOIROP  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K391-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 07. 08. 2018 8.8.2018 
  532/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021I906-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 07. 08. 2018 8.8.2018 
  531/2018/OSOIROP Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021I990-222-13 - dátum účinnosti zmluvy je od 08. 08. 2018 8.8.2018 
  516/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 25/O/OK-2018 8.8.2018 
  538/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 157/O/OK-2018 8.8.2018 
  522/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/12 8.8.2018 
  529/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/10 8.8.2018
  530/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/18 8.8.2018
  534/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/14 8.8.2018
  535/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/14 8.8.2018
  537/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/19 8.8.2018
  541/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.24 9.8.2018
  539/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.29 9.8.2018
  540/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.4 9.8.2018
  370/2018/OPaVO  Kúpna zmluva 9.8.2018
  367/2018/OPaVO Kúpna zmluva 9.8.2018
  369/2018/OPaVO Kúpna zmluva 9.8.2018
  544/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.10 9.8.2018 
  545/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.9 9.8.2018
  546/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.8 9.8.2018
  547/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.7 9.8.2018 
  543/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.3 9.8.2018
  548/2018/OŠaŠ Memorandum o spolupráci 9.8.2018
  549/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Svrčinovec 9.8.2018
  550/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Stará Bystrica 9.8.2018
  551/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Nová Bystrica 9.8.2018
  1007/2012/OEPaRR Nájomná zmluva, Dodatok č.5 10.8.2018 
  593/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/2 10.8.2018
  594/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/13 10.8.2018
  595/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/1 10.8.2018
  598/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/15 10.8.2018
  589/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.9 10.8.2018
  588/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.11 10.8.2018
  590/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.30 10.8.2018
  587/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.33 10.8.2018 
  591/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.78 10.8.2018
  576/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.41 10.8.2018
  597/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.43 10.8.2018
  580/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.44 10.8.2018
  592/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.36 10.8.2018
  602/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP8 10.8.2018
  606/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP9 10.8.2018
  607/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP18 10.8.2018
  608/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP22 10.8.2018
  542/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 161/O/OK-2018  10.8.2018
  599/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 249/K/OK-2018 10.8.2018
  600/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/K/OK-2018 10.8.2018
  601/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23/O/OK-2018 10.8.2018
  603/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č.168/K/OK-2018 10.8.2018
  604/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 170/O/OK-2018 10.8.2018
  605/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 31/L/OK-2018 10.8.2018
  609/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 91/HP/OK-2018 10.8.2018
  557/2018/OŠaŠ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.26 13.8.2018
  552/2018/OŠaŠ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.6 13.8.2018
  556/2018/OŠaŠ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.8 13.8.2018
  554/2018/OŠaŠ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.12 13.8.2018
  559/2018/OŠaŠ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.29 13.8.2018
  558/2018/OŠaŠ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.31 13.8.2018
  555/2018/OŠaŠ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.51 13.8.2018
  610/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.8  13.8.2018
  620/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.35 13.8.2018 
  611/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/12 13.8.2018
  616/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/5 13.8.2018
  617/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/6 13.8.2018 
  618/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/8 13.8.2018 
  619/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/11 13.8.2018
  621/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/16 13.8.2018
  622/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP4 14.8.2018
  623/2018/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP10 14.8.2018
  624/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP13 14.8.2018
  630/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č.128/HP/OK-2018  14.8.2018
  631/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č.89/T/OK-2018 14.8.2018 
  632/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č.61/K/OK-2018  14.8.2018 
  633/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 47/T/OK-2018 14.8.2018
  634/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 58/T/OK-2018 14.8.2018
  640/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 79/T/OK-2018 14.8.2018
  642/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 100/T/OK-2018 14.8.2018
  644/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 107/T/OK-2018 14.8.2018 
  645/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 109/T/OK-2018 14.8.2018 
  646/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 121/T/OK-2018 14.8.2018
  660/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 155/T/OK-2018  14.8.2018 
  664/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 182/T/OK-2018 14.8.2018 
  666/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 214/T/OK-2018 14.8.2018
  668/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 237/T/OK-2018  14.8.2018 
  674/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 104/O/OK-2018 14.8.2018
  677/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP5 14.8.2018 
  626/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/T/7 14.8.2018 
  627/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/17 14.8.2018 
  636/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.10  14.8.2018 
  638/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.19 14.8.2018 
  637/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.34 14.8.2018 
  639/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.38 14.8.2018 
  625/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.63 14.8.2018 
  647/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/2.7 14.8.2018 
  635/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.3 14.8.2018 
  643/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.7 14.8.2018 
  641/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/K/1.16 14.8.2018 
  614/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.1 14.8.2018 
  615/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.21 14.8.2018 
  628/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.8 14.8.2018 
  629/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.27 14.8.2018 
  706/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie RR Klubina 15.8.2018
  707/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Kysucké Nové Mesto 15.8.2018
  662/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.21 15.8.2018
  663/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.28  15.8.2018
  536/2018/OPaVO Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 15.8.2018
  694/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č.105/O/OK-2018  15.8.2018
  695/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/T/OK-2018 15.8.2018 
  698/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 183/O/OK-2018  15.8.2018
  699/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 106/O/OK-2018 15.8.2018 
  700/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 221/O/OK-2018 15.8.2018
  701/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18/K/OK-2018 15.8.2018
  702/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 32/K/OK-2018 15.8.2018
  703/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 53/K/OK-2018 15.8.2018
  704/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 67/K/OK-2018 15.8.2018 
  705/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 72/K/OK-2018 15.8.2018
  709/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 202/K/OK-2018 15.8.2018
  711/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 251/K/OK-2018 15.8.2018
  712/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/HP/OK-2018 15.8.2018 
  713/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 30/HP/OK-2018 15.8.2018
  714/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 57/HP/OK-2018  15.8.2018
  715/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 77/HP/OK-2018  15.8.2018
  716/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 151/HP/OK-2018 15.8.2018
  717/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 158/HP/OK-2018 15.8.2018
  718/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 160/HP/OK-2018 15.8.2018
  719/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 185/HP/OK-2018 15.8.2018 
  720/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 212/HP/OK-2018  15.8.2018
  721/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 258/HP/OK-2018  15.8.2018
  722/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 90/L/OK-2018 15.8.2018
  696/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/9 15.8.2018
  697/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/20 15.8.2018
  708/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/11 15.8.2018
  710/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/13  15.8.2018
  723/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/23 15.8.2018
  260/2018/OSM Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 260/2018 /OSM  16.8.2018
  260/2018/OSM  Dodatok č. 1 k Dohode o urovnaní duplicitného vlastníctva č. 260/2018/OSM  16.8.2018 
  727/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/L/8 16.8.2018
  728/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/O/21 16.8.2018
  1050/2017/OI Dodatok č. 1 k ZoD: Cestná komunikácia II/584 - Rekonštrukcia a modernizácia nosnej konštrukcie mostného objektu ev. č. 584-010 + Príloha 1, Príloha 2 16.8.2018
  726/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 95/L/OK-2018 16.8.2018 
  729/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/O/OK-2018 16.8.2018
  730/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 34/O/OK-2018 16.8.2018
  732/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 138/O/OK-2018 16.8.2018
  733/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 143/O/OK-2018 16.8.2018 
  734/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 147/O/OK-2018 16.8.2018 
  735/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 220/O/OK-2018 16.8.2018
  736/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 243/O/OK-2018  16.8.2018
  737/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 259/O/OK-2018 16.8.2018
  738/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 51/K/OK-2018 16.8.2018
  739/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/T/OK-2018 16.8.2018 
  740/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 136/L/OK-2018 16.8.2018
  741/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 82/K/OK-2018 16.8.2018
  742/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 113/K/OK-2018 16.8.2018
  743/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 215/K/OK-2018 16.8.2018
  744/2018/OO Kúpna zmluva č. Z201824335_Z 16.8.2018
  766/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.26 17.8.2018
  768/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.22 17.8.2018
  769/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.17 17.8.2018
  770/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.12 17.8.2018
  771/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.28 17.8.2018
  724/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.2 17.8.2018
  725/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.30 17.8.2018
  731/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.6 17.8.2018
  778/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.27 17.8.2018 
  785/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.18 17.8.2018
  745/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 54/HP/OK-2018 17.8.2018
  746/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 164/HP/OK-2018 17.8.2018
  747/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 180/HP/OK-2018 17.8.2018
  748/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 191/HP/OK-2018 17.8.2018
  749/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 27/T/OK-2018 17.8.2018
  750/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 99/T/OK-2018 17.8.2018
  751/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/HP/OK-2018 17.8.2018
  752/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 29/HP/OK-2018 17.8.2018
  753/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 44/HP/OK-2018 17.8.2018
  754/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 101/HP/OK-2018 17.8.2018
  756/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 175/HP/OK-2018 17.8.2018
  757/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 198/HP/OK-2018 17.8.2018
  759/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 207/HP/OK-2018 17.8.2018
  760/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 236/HP/OK-2018 17.8.2018
  761/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 56/O/OK-2018 17.8.2018
  762/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 117/T/OK-2018 17.8.2018
  763/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 213/T/OK-2018 17.8.2018
  764/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/K/OK-2018 17.8.2018
  765/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/K/OK-2018 17.8.2018
  772/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 222/K/OK-2018 17.8.2018 
  773/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 26/L/OK-2018 17.8.2018
  774/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 225/L/OK-2018 17.8.2018
  775/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 146/L/OK-2018 17.8.2018
  776/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 92/L/OK-2018 17.8.2018
  777/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 42/L/OK-2018 17.8.2018
  779/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 78/HP/OK-2018 17.8.2018
  780/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 80/HP/OK-2018 17.8.2018
  781/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 94/HP/OK-2018 17.8.2018
  782/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 96/HP/OK-2018 17.8.2018
  788/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie RR Radoľa  20.8.2018
  789/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí dotácie RR Krásno nad Kysucou  20.8.2018 
  790/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.67  20.8.2018 
  396/2018/OI  Obchodná akadémia, L. Mikuláš - stavebné úpravy domova mládeže, ul. K. Petroviča + Príloha č. 1, Príloha č. 2 20.8.2018 
  626/2015/OSM  Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.KNM 1/2015 20.8.2018
  586/2018/OSM  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.KNM 6/2016 20.8.2018 
  783/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 10/2018  20.8.2018 
  784/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.KNM 2/2018  20.8.2018 
  786/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 9/2018  20.8.2018 
  787/2018/OSM  Dohoda o uznaní záväzku a splátkach č. LH 10/2015  20.8.2018 
  901/2017/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.BY 11/2018 - Dohoda o skončení nájmu 20.8.2018 
  791/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP21  20.8.2018 
  793/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP3  20.8.2018
  758/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 199/HP/OK-2018  20.8.2018 
  792/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 165/HP/OK-2018  20.8.2018 
  794/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 181/HP/OK-2018 20.8.2018 
  795/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 189/HP/OK-2018  20.8.2018 
  796/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 40/L/OK-2018  20.8.2018 
  797/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 46/L/OK-2018  20.8.2018 
  798/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 52/L/OK-2018  20.8.2018 
  799/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 64/L/OK-2018  20.8.2018 
  800/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 102/L/OK-2018  20.8.2018 
  801/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 122/L/OK-2018 20.8.2018 
  802/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 227/L/OK-2018  20.8.2018 
  804/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 24/K/OK-2018  20.8.2018 
  755/2018/OI   ZoD č.755/2018/OI  „SZŠ, Žilina - stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením - II. etapa" + Príloha č. 1, Príloha č. 2 21.8.2018 
  805/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/O/OK-2018  21.8.2018
  806/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 223/K/OK-2018  21.8.2018 
  807/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 162/O/OK-2018  21.8.2018 
  808/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 41/L/OK-2018  21.8.2018
  809/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 218/O/OK-2018  21.8.2018 
  810/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 234/O/OK-2018  21.8.2018 
  811/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/T/OK-2018  21.8.2018 
  812/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 45/L/OK-2018  21.8.2018 
  813/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 116/O/OK-2018  21.8.2018
  814/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 120/HP/OK-2018  21.8.2018 
  816/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 50/L/OK-2018  21.8.2018 
  817/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 260/L/OK-2018  21.8.2018 
  818/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 196/T/OK-2018  21.8.2018
  819/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/K/OK-2018  21.8.2018 
  820/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 112/K/OK-2018  21.8.2018 
  821/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 81/K/OK-2018  21.8.2018 
  822/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.59  22.8.2018 
  330/2018/OPVO  Zmluva o spolupráci pri realizovaní Projektu 22.8.2018 
  836/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie RR Čierne  22.8.2018 
  841/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP7  22.8.2018 
  826/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 184/HP/OK-2018  22.8.2018 
  828/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 115/O/OK-2018  22.8.2018 
  829/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/L/OK-2018  22.8.2018 
  830/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 48/T/OK-2018  22.8.2018
  831/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 137/T/OK-2018 22.8.2018 
  832/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 256/L/OK-2018  22.8.2018 
  833/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 85/L/OK-2018  22.8.2018 
  837/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 169/O/OK-2018  22.8.2018 
  838/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 208/O/OK-2018  22.8.2018 
  839/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 124/K/OK-2018  22.8.2018 
  840/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/T/OK-2018  22.8.2018
  842/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 87/O/OK-2018  22.8.2018 
  1451/2009/OSM  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.8.2018 
  1451/2009/OSM Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.8.2018 
  1451/2009/OSM  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.8.2018 
  803/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.26  23.8.2018 
  827/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.34  23.8.2018 
  825/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.33  23.8.2018 
  824/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.22  23.8.2018 
  823/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/2.6  23.8.2018 
  843/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.9  23.8.2018 
  844/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.6  23.8.2018
  845/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.11  23.8.2018 
  846/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.25  23.8.2018 
  847/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.19  23.8.2018 
  848/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.2  23.8.2018 
  849/2018/OSV  Zmluva o bežnom účte  23.8.2018 
  850/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 230/L/OK-2018  23.8.2018 
  851/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 217/O/OK-2018  23.8.2018 
  852/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 125/HP/OK-2018  23.8.2018 
  853/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 209/HP/OK-2018  23.8.2018 
  854/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 174/L/OK-2018  23.8.2018
  855/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 179/L/OK-2018  23.8.2018 
  856/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 200/L/OK-2018  23.8.2018 
  857/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 252/T/OK-2018  23.8.2018 
  858/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 38/O/OK-2018  23.8.2018
  859/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 119/HP/OK-2018  23.8.2018 
  861/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.24  24.8.2018 
  560/2018/OO  Spojená škola, KNM  24.8.2018
  561/2018/OO  Centrum sociálnych služieb Kamence  24.8.2018 
  562/2018/OO  Spojená škola, RK  24.8.2018
  563/2018/OO  Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ   24.8.2018 
  564/2018/OO  Stredná zdravotnícka škola, ZA  24.8.2018 
  565/2018/OO  Centrum sociálnych služieb STUDIENKA  24.8.2018 
  566/2018/OO  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamnenné   24.8.2018 
  567/2018/OO  Pedagogická a sociálna akadémia  24.8.2018 
  568/2018/OO  Centrum sociálnych služieb STRANÍK   24.8.2018 
  569/2018/OO  Považská galéria umenia v Žiline   24.8.2018 
  570/2018/OO Stredná odborná škola polytechnická , LM   24.8.2018 
  571/2018/OO  Školský internát  24.8.2018 
  572/2018/OO  Obchodná akadémia, DK  24.8.2018 
  573/2018/OO  Stredná odborná škola obchodu a služieb, CA  24.8.2018 
  574/2018/OO  Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši   24.8.2018 
  575/2018/OO  Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou  24.8.2018 
  577/2018/OO  Centrum sociálnych služieb TAU   24.8.2018 
  578/2018/OO  Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha   24.8.2018 
  579/2018/OO  Stredná zdravotnícka škola, DK    24.8.2018 
  581/2018/OO  Obchodná akadémia, RK  24.8.2018 
  582/2018/OO  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci   24.8.2018 
  583/2018/OO  Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš   24.8.2018 
  584/2018/OO  Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu   24.8.2018 
  585/2018/OO  Stredná odborná škola obchodu a služieb, MT   24.8.2018 
  586/2018/OO  Gymnázium, Varšavská ZA  24.8.2018 
  612/2018/OO  Dopravná akadémia, Žilina  24.8.2018 
  613/2018/OO  Gymnázium, Rajec   24.8.2018 
  669/2018/OO  LIKAVA - centrum sociálnych služieb 24.8.2018 
  671/2018/OO  Gymnázium, LH   24.8.2018 
  672/2018/OO  Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová ZA  24.8.2018 
  673/2018/OO HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok   24.8.2018 
  864/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.10  24.8.2018 
  863/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.14 24.8.2018 
  860/2018/ODaÚP  Nájomná zmluva  24.8.2018 
  862/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 205/K/OK-2018  24.8.2018 
  865/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 33/O/OK-2018  24.8.2018 
  866/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 172/O/OK-2018  24.8.2018
  867/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 197/O/OK-2018  24.8.2018 
  868/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 246/K/OK-2018  24.8.2018 
  869/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 149/L/OK-2018  24.8.2018 
  870/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 163/T/OK-2018  24.8.2018 
  871/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 171/L/OK-2018  24.8.2018 
  873/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 232/L/OK-2018  24.8.2018 
  874/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 231/L/OK-2018  24.8.2018 
  882/2018/ODaÚP  Zmluva o dielo pre spracovanie Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja + Príloha č.1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č.4, Príloha č. 5, Príloha č. 6, Príloha č.7 27.8.2018 
  881/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.6  27.8.2018
  875/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.12  27.8.2018 
  877/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.13  27.8.2018 
  880/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.15  27.8.2018 
  879/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.17  27.8.2018 
  878/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.20  27.8.2018 
  883/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.24  27.8.2018 
  876/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.29  27.8.2018 
  884/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.36  27.8.2018 
  872/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.79  27.8.2018 
  886/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 70/L/OK-2018  28.8.2018 
  887/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 103/HP/OK-2018  28.8.2018 
  888/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 110/O/OK-2018  28.8.2018 
  889/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 154/O/OK-2018  28.8.2018 
  891/2018/OŠaŠ  Mestský hádzanársky klub Bytča   28.8.2018 
  885/2018/OŠaŠ  Spojená škola, Rosinská, Žilina + Prorokol 28.8.2018 
  553/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2018/OŠaŠ/T/1.20  30.8.2018 
  1087/2017/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1087/2017/OEPaRR o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/A/0103  30.8.2018 
  1274/2017/OEPaRR Zmluva o NFP č. ŽP-PO4-SC431-2015-6/093  30.8.2018
  893/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/L/OK-2018  30.8.2018 
  894/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/L/OK-2018  30.8.2018 
  895/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 97/HP/OK-2018  30.8.2018 
  896/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 188/HP/OK-2018  30.8.2018 
  897/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 84/O/OK-2018  30.8.2018 
  898/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 28/K/OK-2018  30.8.2018 
  899/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 98/L/OK-2018  30.8.2018 
  890/2018/OPaVO  Zmluva o podpore výučby  31.8.2018 
  902/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy + Protokol 31.8.2018 
  903/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy + Protokol 31.8.2018 
  904/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy + Protokol 31.8.2018 
  900/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 135/O/OK-2018 31.8.2018 31.8.2018
  901/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 114/HP/OK-2018  31.8.2018 
  648/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.3  4.9.2018 
  653/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.17  4.9.2018 
  657/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.38 4.9.2018 
  665/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.24  4.9.2018 
  905/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 129/HP/OK-2018  4.9.2018 
  906/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 140/O/OK-2018  4.9.2018 
  913/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.42  4.9.2018 
  649/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.4  4.9.2018 
  650/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.9  4.9.2018 
  652/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.14  4.9.2018  
  654/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.18  4.9.2018  
  655/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.21  4.9.2018  
  683/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.23  4.9.2018  
  656/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.27  4.9.2018  
  658/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.48  4.9.2018  
  661/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/2.4  4.9.2018  
  685/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.1  4.9.2018  
  690/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.32  4.9.2018  
  678/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.25  4.9.2018 
  679/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/2.1  4.9.2018  
  670/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.50  4.9.2018  
  815/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2018/HP16  4.9.2018 
  912/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 62/O/OK-2018  4.9.2018 
  914/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 5.9.2018 
  917/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.29  5.9.2018 
  488/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  5.9.2018 
  920/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 144/L/OK-2018  5.9.2018 
  922/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 130/O/OK-2018  5.9.2018 
  923/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 257/O/OK-2018  5.9.2018 
  916/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 12/2018  5.9.2018 
  921/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 11/2018  5.9.2018 
  924/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 5.9.2018 
  925/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol  5.9.2018 
  1086/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/A/0068  6.9.2018 
  1142/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k zmluve č. IROP-D1-302021H531-221-10 dátum účinnosti dodatku je od 4.9.2018 6.9.2018 
  911/2018/OSOIROP  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302011N094-122-15 dátum účinnosti zmluvy je od 4.9.2018 6.9.2018 
  686/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.7 6.9.2018 
  687/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.13  6.9.2018 
  688/2018/OŠaŠ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.15  6.9.2018 
  689/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.16  6.9.2018
  691/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.33  6.9.2018 
  693/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.42  6.9.2018 
  675/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.11  6.9.2018 
  680/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/2.2  6.9.2018 
  667/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.30 6.9.2018
  681/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.2  6.9.2018 
  651/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.10  6.9.2018 
  682/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.5  6.9.2018 
  767/2018/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie   6.9.2018 
  730/2016/OSM  Diagram trvania potreby odberu tepelnej energie  r. 2019 7.9.2018 
  927/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/4/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov   7.9.2018 
  928/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/12/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov   7.9.2018  
  929/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/16/2018 podľa § 3  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  930/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/21/2018 podľa § 3  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  931/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/9/2018 podľa § 3  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  932/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/1/2018 podľa § 3  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  933/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/11/2018 podľa § 3   a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  934/2018/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/3/2018 podľa § 3 ods.  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  935/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/17/2018 podľa § 3 ods.  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  936/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/18/2018 podľa § 3   a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  937/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/19/2018 podľa § 3  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 7.9.2018 
  938/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/10/2018 podľa § 3  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  939/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/15/2018 podľa § 3  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  940/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/2/2018 podľa § 3   a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  941/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/25/2018 podľa § 3  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  942/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/6/2018 podľa § 3  a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  7.9.2018 
  945/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 7.9.2018 
  943/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 192/T/OK-2018  7.9.2018 
  944/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 108/O/OK-2018  7.9.2018 
  946/2018/OI  ZoD: CSS Letokruhy, Karpatská, Žilina - vybudovanie oplotenia, ul. Karpatská č. 8 a 9 7.9.2018
  882/2017/OI    Dodatok č. 1 k ZoD č.882/2017/OI  „Vypracovanie „auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie“ v zmysle zákona č. 249/2011 Z.z.  Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov projektových dokumentácií pre stavebné povolenie resp. realizačných projektových dokumentácií pre úsek cestnej komunikácie II/583 v km 9,40 – 44,30"  10.9.2018 
  1142/2017/OSOIROP Dodatok č. 1 k zmluve č. IROP-Z-302041K268-431-16 dátum účinnosti dodatku je 7.9.2018 10.9.2018 
  948/2018/OSOIROP  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302011N469-122-15 dátum účinnosti zmluvy je 7.9.2018 10.9.2018 
  692/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.34  10.9.2018 
  684/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.45  10.9.2018 
  676/2018/OŠaŠ  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/1.22  10.9.2018 
  949/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 216/O/OK-2018  10.9.2018 
  947/2018/OPaVO Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 11.9.2018
  180/2018/OSOIROP Dodatok č. 1 k zmluve č. IROP-Z-302011K724-121-12 dátum účinnosti dodatku je 11.9.2018 11.9.2018
  659/2018/OŠaŠ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 1/2018/OŠaŠ/T/ 11.9.2018
  951/2018/OSM  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve   11.9.2018 
  952/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/HP/1.2 12.9.2018 
  953/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/L/1.20 12.9.2018
  835/2018/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 12.9.2018 
  1005/2017/OI Dodatok č. 1 k Dohode: Zmena trasy Parovodu (HV rozvodu) a areáli Gymnázia Hlinská - Žilina 13.9.2018
  957/2018/OŠaŠ Dohoda o spolupráci 13.9.2018
  918/2018/OI ZoD: Spojená škola, Nižná - rekonštrukcia hygienických zariadení v budove školy + Príloha č.1, Príloha č. 2 14.9.2018
  954/2018/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/13/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  17.9.2018
  955/2018/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/24/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  17.9.2018
  956/2018/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/22/2018 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov   17.9.2018
  958/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.13 17.9.2018
  959/2018/OK Zmluva o spolupráci č. 26/2018/ZZ 18.9.2018
  960/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie č. 76/HP/OK-2018  18.9.2018
  961/2018/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 219/HP/OK-2018 18.9.2018
  666/2017/OI  Dodatok č. 2 k ZoD: Rekonštrukcia mostného objektu MO 537-001 (most ponad rieku Belá v Liptovskom Hrádku) + Príloha č. 1, Príloha č. 2 18.9.2018 
  962/2018/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku 18.9.2018 
  963/2018/OŠaŠ Zmluva o prevode správy majetku ŽSK 18.9.2018 
  907/2018/OO Poverenie na spracovanie osobných údajov 18.9.2018
  908/2018/OO Poverenie na spracovanie osobných údajov 18.9.2018
  909/2018/OO Poverenie na spracovanie osobných údajov  18.9.2018
  910/2018/OO  Poverenie na spracovanie osobných údajov 18.9.2018
  915/2018/OO Poverenie na spracovanie osobných údajov  18.9.2018 
  1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 18.9.2018 
  1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 18.9.2018
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN 18.9.2018 
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN 18.9.2018
  129/2004 Dohoda o VoiceVPN  18.9.2018
  129/2004  Dohoda o VoiceVPN 18.9.2018
  919/2018/OI  ZoD: HNsP Trstená Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - rekonštrukcia a modernizácie + Príloha č. 1a, Príloha č. 1b, Príloha č. 1c, Príloha č. 1d, Príloha č. 2 20.9.2018 
  964/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.14 20.9.2018 
  129/2017/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.TT 2/2017  20.9.2018 
  1258/2017/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluveo nájme nebytových priestorov č.LH 23/2017  20.9.2018 
  834/2018/OSV  Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  21.9.2018 
  1078/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0086  24.9.2018 
  926/2018/OI Gymnázium, Hlinská, Žilina – stavebné úpravy hygienických zariadení – telocvičňa, zázemie + Príloha č. 1, Príloha č. 2 24.9.2018 
  947/2018/OPaVO  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena č. 947/2018/OPaVO  27.9.2018 
  967/2018/OZ  Zmluva o spolupráci  27.9.2018 
  969/2018/OŠaŠ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/1.7 27.9.2018 
  910/2017/OI  ZpS a DSS Kartpatská, Žilina - stavebné úpravy - prístavba lôžkového výťahu + Príloha  28.9.2018 
  970/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 13/2018  28.9.2018 
  147/2018/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluveo nájme nebytových priestorov č.LH 14/2018 28.9.2018 
  966/2018/OI  SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - zníženie energetickej náročnosti objektov - úpravy okenných výplní a fasády + Príloha 1_a, Príloha 1_b, Príloha 1_c, Príloha 2 1.10.2018 
  1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 2.10.2018 
  1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  2.10.2018 
  129/2004  Dohoda o VoiceVPN  2.10.2018 
  971/2018/RÚ Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš  3.10.2018 
  972/2018/RÚ  Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín  3.10.2018 
  973/2018/RÚ  Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina  3.10.2018 
  974/2018/RÚ  Centrum sociálnych služieb EDEN Liptovský Hrádok 3.10.2018 
  975/2018/RÚ  Asseco Solutions, a. s. Bratislava 3.10.2018 
  597/2018/OSOIROP  Zmluva č. IROP-Z-302011N333-122-15 dátum účinnosti zmluvy je 3.10.2018 3.10.2018 
  921/2017/OI  SC ŽSK, závod Horné Považie, Stredisko Belá – rekonštrukcia strediska údržby – I. etapa + Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3  4.10.2018 
  950/2018/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 1-V-608-ZBKKZ/2018  4.10.2018 
  965/2018/OI  Spojená škola Žilina - Bytčica - stavebné a technologické úpravy plynovej kotolne  4.10.2018 
  977/2018/OZ  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby č. LH 1/2018 8.10.2018 
  241/2018/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluveo nájme nebytových priestorov č.LH 16/2018  8.10.2018 
  978/2018/OZ  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby č. BY 1/2018  8.10.2018 
  979/2018/OZ  Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2018  8.10.2018 
  980/2018/OZ  Príkazná zmluva  8.10.2018 
  981/2018/OZ  Príkazná zmluva  8.10.2018 
  983/2018/OZ  Príkazná zmluva  8.10.2018 
  982/2018/OK  Kúpna zmluva  8.10.2018 
  984/2018/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena č. 984/2018/RÚ  9.10.2018 
  890/2018/OPaVO  Zmluva o podpore výučby  9.10.2018 
  986/2018/RÚ Kúpna zmluva  9.10.2018 
  987/2018/OZ  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní údržby areálu KNM 1/2018  10.10.2018 
  988/2018/OZ  Zmluva o dielo č. TU 1/2018 10.10.2018
  60/2018/OI  Dodatok č. 1 k ZoD č.60/2018/OI  „SM ŽSK, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy výplní otvorov - výmena okien a dverí"+ Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4  10.10.2018 
  1159/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k zmluve č. IROP-Z-302021G802-221-10 dátum účinnosti dodatku je 5.10.2018  10.10.2018 
  993/2018/OZ  ZMLUVA O KONTROLNEJ A SERVISNEJ ČINNOSTI EPS č. BY 1/2018  11.10.2018
  994/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018  11.10.2018 
  995/2018/ORR  Zmluva o dielo  12.10.2018 
  997/2018/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 3/2018 15.10.2018
  989/2018/RÚ Kúpna zmluva  16.10.2018 
  710/2017/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/B/0025  17.10.2018 
  129/2004  Dodatok č. 1 k Dohode o VoiceVPN  17.10.2018 
  129/2004  Dodatok č. 2 k Dohode o VoiceVPN  17.10.2018 
  129/2004   Dodatok č. 3 k Dohode o VoiceVPN   17.10.2018 
  129/2004   Dodatok č. 4 k Dohode o VoiceVPN   17.10.2018 
  998/2018/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena 18.10.2018
  977/2016/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 7/2017  19.10.2018 
  1266/2017/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 23/2018  19.10.2018  
  975/2016/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 1/2017  19.10.2018  
  1020/2017/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 5/2018  19.10.2018  
  972/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 5/2018  19.10.2018  
  794/2015/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 3/2015  19.10.2018  
  999/2018/OK  Príkazná zmluva  19.10.2018  
  1000/2018/OK  Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z.  19.10.2018  
  1001/2018/OK 

  Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z.

  19.10.2018  
  1002/2018/OK  Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z.  19.10.2018  
  1003/2018/OK Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z.  19.10.2018  
  976/2016/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 10/2017  22.10.2018 
  1004/2018/OK  Príkazná zmluva  22.10.2018 
  1005/2018/OK  Príkazná zmluva  22.10.2018 
  1006/2018/OK  Príkazná zmluva  22.10.2018 
  1007/2018/OK  Príkazná zmluva  22.10.2018 
  1008/2018/OK  Príkazná zmluva  22.10.2018 
  1009/2018/OK  Príkazná zmluva  22.10.2018 
  47/2018/OI  Stabilizácia telesa II/520 v katastri obce Štefanov nad Oravou (ck 66,900 - 67,000)  + Príloha č. 1, Príloha č. 2 24.10.2018 
  48/2018/OI Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Lokca - Zákamenné - Oravská Lesná - II. etapa + Príloha č. 1, Príloha č. 2 24.10.2018 
  954/2016/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 6/2016  24.10.2018 
  1003/2016/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 5/2017  24.10.2018 
  808/2015/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 7/2015  24.10.2018 
  1011/2018/OZ  Zmluva o poskytnutí grantu č. 18165  25.10.2018 
  1012/2018/OŠaŠ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.3  25.10.2018 
  59/2018/OI  Dodatok č. 1 k ZoD: Úrad ŽSK - komplexná rekonštrukcia " Blok C" - I. etapa + Príloha 26.10.2018 
  197/2017/ORR  Budatín-Strumień: spolupráca na pohraničí - II. etapa  29.10.2018 
  1014/2018/OK  Príkazná zmluva HS Anyta  29.10.2018 
  1015/2018/OK  Zmluva o umeleckom výkone  29.10.2018 
  1016/2018/OK  Zmluva o zverení majetku + Protokol 29.10.2018 
  928/2017/OI  DSS a SŽ Liptovský Hrádok - stavebné úpravy - rekonštrukcia strech, pracovisko Smrečany 29 + Príloha č. 1 29.10.2018 
  88/2018/OI  Obchodná akadémia, Ružomberok - Rekonštrukcia - stavebné úpravy a zateplenie telocvične + Príloha č. 1 29.10.2018 
  1017/2018/OSV Zmluva o platobnej karte- dodatok k Zmluve o bežnom učte    31.10.2018 
  1013/2018/RÚ  Kúpna zmluva  5.11.2018 
  1052/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku   7.11.2018  
  990/2018/OI ZOD: HORIZONT - domov na polceste – Novostavba, dom Bytčica +  Príloha 1, Príloha 2 7.11.2018  
  116/2018/OEPaRR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0071  8.11.2018 
  991/2018/OVOIaNM  ZoD: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Lokca - Zákamenné - Oravská Lesná - nepredvídané práce + Príloha 1, Príloha 2  9.11.2018 
  1021/2018/OE Zmluva o poskytnutí dotácie  9.11.2018 
  1162/2017/OSOIROP Dodatok č. 2 k zmluve č. IROP-D2-302021H963-221-10  - dátum účinnosti je od 26.10.2018 9.11.2018 
  1161/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k zmluve č. IROP-D2-302021H479-221-10  - dátum účinnosti je od 8.11.2018 9.11.2018 
  1026/2018/ORR  Kúpna zmluva - obstaranie propagačných predmetov IPC  9.11.2018 
  1027/2018/ORR  Kúpna zmluva - PC SEMA, s.r.o.  12.11.2018 
  1018/2018/OVOIaNM Považská galéria umenia v Žiline – stavebné úpravy časti priestorov prízemia stavby + Príloha 1, Príloha 2 13.11.2018
  1035/2018/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/01/010 - Z 14.11.2018 
  1034/2018/ÚHK Zmluva o nájme nebytových priestorov + Protokol 1, Protokol 2 14.11.2018
  1036/2018/OSOIROP Zmluva č. 277/2018/MPRVSR-990, dátum účinnosti zmluvy je 13.11.2018  15.11.2018 
  1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.11.2018 
  129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.11.2018 
  968/2018/OSOIROP  Zmluva o výpožičke, dátum účinnosti zmluvy je 15.11.2018  19.11.2018 
  1142/2017/OSOIROP  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H531-221-10, dátum účinnosti zmluvy je 17.11.2018  19.11.2018 
  1039/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP6c/01/009-Z  20.11.2018 
  1042/2018/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/01/036 - Z  21.11.2018 
  1043/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP/11b/01/012-  21.11.2018 
  1055/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/01/005 - Z  22.11.2018 
  1049/2018/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/01/002 - Z  22.11.2018 
  1050/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/01/018 - Z  22.11.2018 
  1051/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. 11b/01/031 - Z  22.11.2018 
  1054/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/01/023 - Z  22.11.2018 
  921/2018/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 11/2018  22.11.2018 
  987/2010/OZ  Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 059/2010  22.11.2018 
  806/2016/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku č.KNM 11/2016  22.11.2018 
  1017/2017/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 2/2018  22.11.2018 
  1004/2016/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 6/2017  22.11.2018 
  626/2015/OZ  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.KNM 1/2015  22.11.2018 
  803/2016/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.KNM 6/2016  22.11.2018 
  895/2015/OZ  Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2016  22.11.2018 
  586/2016/OZ  Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016  22.11.2018 
  1052/2018/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 4/2018  22.11.2018 
  1154/2017/OSOIROP  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H678-221-10 - dátum účinnosti dodatku je 21.11.2018 22.11.2018 
  1046/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP6c/01/032-Z  22.11.2018 
  1048/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP/11b/01/024-Z  22.11.2018 
  1045/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality č. 11/ZA/2018  23.11.2018 
  1044/2018/RÚ  Kúpna zmluva, Všeobecné obchodné podmienky pre predaj vozidiel značky KIA v  SR 23.11.2018 
  1057/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/002 - Z  23.11.2018 
  1059/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/006 - Z  23.11.2018 
  1060/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/034 - Z  23.11.2018
  1061/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/018 - Z  23.11.2018 
  1056/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/014 - Z  23.11.2018 
  1058/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/01/026 - Z  23.11.2018 
  1062/2018/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/01/016 - Z  23.11.2018 
  1063/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/01/016 - Z  26.11.2018 
  1064/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/017 - Z 26.11.2018 
  1065/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/005 - Z 26 26.11.2018 
  1066/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/01/014 - Z  26.11.2018 
  1067/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/01/022 - Z 27.11.2018 
  1068/2018/OZ  Zmluva o dielo č. TT 2/2018  27.11.2018 
  1069/2018/OZ   Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. LH 19/2018  27.11.2018 
  1070/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/01/004 - Z  27.11.2018 
  1071/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP6c/01/017-Z  27.11.2018 
  1072/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/01/024- Z  27.11.2018 
  1073/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/01/030 - Z  27.11.2018 
  988/2018/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. TU 1/2018  27.11.2018 
  693/2017/OI  Dodatok č. 1 k ZoD - SOŠ technická Námestovo – stavebné úpravy, zvýšenie EHB  + Príloha 1 27.11.2018 
  941/2017/OI  Dodatok č. 2 k ZoD - Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina – stavebné úpravy, zvýšenie EHB + Príloha 1a, Príloha 1b, Príloha 1c 28.11.2018 
  1038/2018/OI  ZoD Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín - stavebné úpravy vnútorných priestorov školy - II. etapa + Príloha 1, Príloha 2 29.11.2018 
  1078/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/01/020 - Z  29.11.2018 
  1077/2018/KR  Zmluva o zverení majetku do správy  29.11.2018 
  1079/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/01/011 - Z  29.11.2018 
  1081/2018/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/01/015 - Z 29.11.2018 
  1080/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/01/027 - Z  29.11.2018 
  1076/2018/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/01/007 - Z  29.11.2018 
  1019/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   30.11.2018 
  1020/2018/OSV   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   30.11.2018 
  1074/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/01/031 - Z  30.11.2018 
  1075/2018/RÚ  Kúpna zmluva  30.11.2018 
  1082/2018/KP Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/KPŽSK-2018  30.11.2018  
  1083/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18/KPŽSK-2018  30.11.2018  
  1084/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/KPŽSK-2018  30.11.2018  
  1085/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/KPŽSK-2018  30.11.2018   
  1086/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 22/KPŽSK-2018  30.11.2018   
  1087/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 35/KPŽSK-2018  30.11.2018   
  1088/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 30/KPŽSK-2018  30.11.2018   
  1089/2018/KP Zmluva o poskytnutí dotácie č. 31/KPŽSK-2018  30.11.2018   
  1090/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 32/KPŽSK-2018  30.11.2018   
  1091/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 36/KPŽSK-2018  30.11.2018   
  1092/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/01/026 - Z  3.12.2018 
  1093/2018/OK Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 3.12.2018 
  1095/2018/OIaZV  Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu  3.12.2018 
  1096/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/KPŽSK-2018  3.12.2018 
  1097/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/01/023 - Z  4.12.2018 
  1098/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 4.12.2018 
  1169/2017/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o skončení zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. ŽSK 1/2017 - dohoda o skončení zmluvy  4.12.2018 
  246/2017/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 7/2017  4.12.2018 
  1040/2018/ODaÚP  ZMLUVA o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií - (I/18 - 266) - dátum účinnosti je 15.12.2018 4.12.2018 
  1041/2018/ODaÚP  ZMLUVA o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií (I/18 - 269) - dátum účinnosti je 15.12.2018 4.12.2018
  1101/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 28/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1102/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1104/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1105/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 33/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1106/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1107/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 20/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1108/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1109/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1110/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1111/2018/KP Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1112/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 29/KPŽSK-2018  4.12.2018
  1113/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 25/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1114/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 17/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1115/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1116/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 34/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1117/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 40/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1118/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 27/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1119/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 26/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1120/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 42/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1121/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1122/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1123/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/KPŽSK-2018  4.12.2018
  1124/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 45/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1125/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1126/2018/KP Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/KPŽSK-2018  4.12.2018 
  1128/2018/OVOIaNM  Kúpna zmluva o dodávke elektrickej energie  5.12.2018 
  1103/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/KPŽSK-2018 5.12.2018  
  1127/2018/KP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 39/KPŽSK-2018  5.12.2018  
  1130/2018/KP Zmluva o poskytnutí dotácie č. 43/KPŽSK-2018  5.12.2018  
  1131/2018/OK Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 6.12.2018 
  1132/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi + Protokol 6.12.2018 
  1133/2018/RÚ   Kúpna zmluva č. Z201852458_Z 6.12.2018 
  1100/2018/RÚ  Kúpna zmluva  6.12.2018 
  1263/2017/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0105  6.12.2018 
  1262/2017/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/II/B/0108  6.12.2018 
  1134/2018/ORR  Kúpna zmluva č. Z201853128_Z Reklamné predmety s potlačou - RKB  6.12.2018 
  1135/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1136/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1137/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1138/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1139/2018/OK Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1140/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1053/2018/OZ  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  7.12.2018 
  1141/2018/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 2/2019  7.12.2018 
  1028/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  7.12.2018  
  1029/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   7.12.2018  
  1030/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   7.12.2018  
  1031/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   7.12.2018  
  1032/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   7.12.2018  
  1033/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   7.12.2018  
  1142/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1143/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1144/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1145/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 7.12.2018 
  1146/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1147/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1148/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1149/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1150/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1151/2018/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  7.12.2018 
  1037/2018/OVOIaNM  Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Sanácia skalného brala Oravského hradu + Príloha č. 1, Príloha č. 2 10.12.2018 
  1047/2018/OVOIaNM  Obchodná akadémia Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky + Príloha č. 1, Príloha č. 2  10.12.2018 
  396/2018/OI  Dodatok č. 1 k ZoD Obchodná akadémia, L. Mikuláš – stavebné úpravy domova mládeže, ul. K. Petroviča + Príloha č. 1 11.12.2018 
  1152/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  11.12.2018 
  1153/2018/KR  Zmluva o zverení majetku do správy  11.12.2018 
  1271/2017/ORR  Dodatok č. 1 Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0101  12.12.2018 
  988/2018/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. TU 1/2018  12.12.2018 
  1154/2018/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2019  12.12.2018 
  1156/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí služieb + Príloha č. 1, Príloha č. 2 12.12.2018 
  1155/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  13.12.2018
  1157/2018/ORR Zmluva o realizácii vlastného mikroprojektu medzi slovenským partnerom mikroprojektu a slovenským partnerom strešného projektu č. INT/EB/BES/1/II/B/0072  13.12.2018 
  129/2017/OZ  Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. TT 2/2017 - Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov  13.12.2018 
  1068/2018/OZ  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. TT 2/2018  13.12.2018 
  1161/2018/RÚ  Zmluva o dielo č. 12/2018/IPDAP na dodávku projektovej dokumentácie  14.12.2018 
  61/2018/OI  Rekonštrukcia budovy dielní – SOŠ polytechnická Ružomberok – stavebné úpravy objektu + Príloha č. 1 17.12.2018 
  117/2018/OEPaRR  Dodatok č. 1 Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0079  17.12.2018 
  1099/2018/OVOIaNM  SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia hygienických zariadení v budove školy + Prílohy 17.12.2018 
  1167/2018/ORR  Kúpna zmluva  17.12.2018 
  1172/2018/KP  Kúpna zmluva  18.12.2018 
  1174/2018/ORR  Zmluva o dielo   18.12.2018 
  1129/2018/OVOIaNM  Kúpna zmluva č. Z201843382_Z  18.12.2018 
  1176/2018/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 18165 uzatvorenej dňa 24.10.2018  19.12.2018 
  1175/2018/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy 19.12.2018 
  1162/2018/OVOIaNM  Zmluva o dielo -  „Úrad ŽSK – komplexná rekonštrukcia „blok C“ – 1. etapa – dobudovanie ubytovacej časti“ 19.12.2018 
  1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.12.2018 
  07051/2018/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0066  20.12.2018 
  1036/2017/OVOIaNM    Dodatok č. 1 k ZoD č.1036/2017/OVOIaNM  „Cestná komunikácia II/520 - Rekonštrukcia a modernizácia komunikácie II/520 v km 81,000 – 81,800 Trstená – Hladovka, Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev.č. 520-060 cez rieku Oravica, Rekonštrukcia a modernizácia vrchnej stavby mostného objektu ev.č. 520-062 cez potok Sviňák“+ Príloha 1, Príloha 2  20.12.2018 
  07051/2018/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/III/A/0136  20.12.2018 
  919/2018/OVOIaNM  Dodatok č. 1 k ZoD č.919/2018/OVOIaNM  „HNsP Trstená- Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie- rekonštrukcia a modernizácia“ + Príloha 1, Príloha 2  20.12.2018 
  755/2018/OVOIaNM    Dodatok č. 1 k ZoD č.755/2018/OVOIaNM  „SZŠ, Žilina - stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením - II. etapa“ + Príloha  20.12.2018 
  1177/2018/RÚ  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na roky 2019 - 2020  20.12.2018 
  1094/2018/OVOIaNM ZoD č.1094/2018/OVOIaNM  „SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa telocvične - III. etapa“ + Príloha 21.12.2018 
  1038/2017/OVOIaNM  Dodatok č. 1 k ZoD č.1038/2017/OVOIaNM - Cestná komunikácia III/2311 + Príloha 1, Príloha 2 21.12.2018 
  1178/2018/OVOIaNM  Dohoda (Protokol) č. 23/2018 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  21.12.2018 
  1179/2018/OŠaŠ  Memorandum o spolupráci  21.12.2018 
  803/2016/OZ  Dodatok č.3 k Zmluve o nájme č.KNM 6/2016 - Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 21.12.2018 
  52/2018/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. BY 2/2018  21.12.2018 
  1180/2018/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 2/2019  21.12.2018 
  1160/2018/OVOIaNM  Výkon stavebného dozoru na stavbe : "Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, III. etapa – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku" + Príloha 1, Príloha 2 27.12.2018 
  1183/2018/ORR  Mandátna zmluva  28.12.2018 
  536/2018/OPaVO Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania  28.12.2018 
  1199/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N519-122-15, dátum účinnosti zmluvy je 19.9.2018 28.12.2018

Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.04.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky