Zmluvy 07. - 12. 2017

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
556/2017/OŠaŠ Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.40  3.7.2017
690/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 277/L/OK-2017  3.7.2017 
691/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 265/O/OK-2017  3.7.2017 
692/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  4.7.2017 
683/2017/OI  ZoD: „SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavené úpravy objektu dielní“ –  časť I. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia ÚK dielní a strojovne ÚK + Príloha 1, Príloha 2 4.7.2017 
978/2016/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. 1/2016/OŠaŠ  4.7.2017 
643/2017/OPaVO Kúpna zmluva + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 6.7.2017 
644/2017/OPaVO  Kúpna zmluva + Príloha 6.7.2017 
672/2017/OI  ZoD: „Šikmé schodiskové plošiny určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu – 1. časť Šikmá schodisková plošina – Kongresová hala, budova ŽSK“ + Príloha 1, Príloha 2 6.7.2017 
673/2017/OI  ZoD: „Šikmé schodiskové plošiny určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu – 3. časť Šikmá schodisková plošina – poliklinika Turčianske Teplice“ + Príloha 1, Príloha 2 6.7.2017 
150/2017/OI  Dodatok č.1 k ZoD: „HNsP Trstená – modernizácia a prístavba GPO“   6.7.2017 
668/2017/OI ZoD : „HNsP Trstená – modernizácia a prístavba GPO“ + Príloha  7.7.2017 
694/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  7.7.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  7.7.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  7.7.2017 
370/2017/OšaŠ  Dodatok 1/2017 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017OŠaŠ/HP/2.31  10.7.2017 
313/2017/OšaŠ  Dodatok 1/2017 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017OŠaŠ/HP/1.2  10.7.2017 
328/2017/OšaŠ  Dodatok 1/2017 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017OŠaŠ/HP/2.33  10.7.2017 
700/2017/OI  ZoD č.700/2017/OI „Gymnázium Varšavská cesta , Žilina – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“ + Príloha 1, Príloha 2 12.7.2017 
704/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  13.7.2017 
703/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  13.7.2017 
655/2017/OI ZoD č.655/2017/OI „Spojená škola, Nižná – rekonštrukcia hygienických zariadení v budove školy“ + Príloha 13.7.2017 
706/2017/ODaÚP  Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.   13.7.2017 
298/2017/OŠaŠ  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L1.12  14.7.2017 
624/2017/OI  ZoD č.624/2017/OI  „SMZZ - bývala PLK Bytča – rekonštrukcia elektroinštalácie. “  14.7.2017 
707/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/B/0014  14.7.2017
708/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/I/B/0018  17.7.2017 
695/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/75  17.7.2017 
696/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/95  17.7.2017 
709/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  17.7.2017 
666/2017/OI  ZoD: „Rekonštrukcia mostného objektu MO 537-001 (most ponad rieku Belá v Liptovskom Hrádku)“ + Príloha 1, Príloha 2 17.7.2017 
981/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD : SZŠ Žilina - stavebné úprav& kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením I. ETAPA + Príloha 17.7.2017
635/2017/OI  ZoD: „Atletický a futbalový štadión, ul. Červenej armády, Martin.“ + Príloha 17.7.2017 
670/2017/OI  ZoD: „Úrad ŽSK- stavebné úpravy objektov v areáli SŠ, Na Drienok, Mošovce“ + Príloha 17.7.2017 
710/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/B/0025  17.7.2017 
693/2017/OI  ZoD: ZoD: „SOŠ technická Námestovo – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“ + Príloha 1, Príloha 3 17.7.2017 
524/2017/OšaŠ  Dodatok 1/2017 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017OŠaŠ/O/2.24  18.7.2017
712/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/72  18.7.2017 
587/2016/OI Dodatok č.2 k ZOD: „Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu“   18.7.2017 
676/2017/OI  ZOD: stavebný dozor  (stavebno-technický dozor)  pre stavby s názvom: a) „Spojená škola, Hattalova 471, Nižná – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“ b) ,,Spojená škola, Nižná – rekonštrukcia hygienických zariadení v budove školy“ c) Spojená škola, Nižná – rekonštrukcia hygienických zariadení a podláh v objekte internátu“ + Príloha 18.7.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.7.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.7.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.7.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.7.2017 
713/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP19  19.7.2017 
714/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/16  19.7.2017 
716/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/26  19.7.2017 
564/2016/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2016  19.7.2017 
993/2016/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2017  19.7.2017 
698/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 17/2017  19.7.2017 
699/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 20/2017  19.7.2017 
955/2016/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 5/2016 19.7.2017 
702/2017/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 16/2017  19.7.2017 
997/2016/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 11/2017  19.7.2017 
697/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 21/2017  19.7.2017 
586/2016/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016 19.7.2017 
168/2017/OSM  Dodatok č. 1 k Dohode o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 168/2017   19.7.2017 
717/2017/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR  19.7.2017 
720/2017/OK  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 152/O/OK-2017  19.7.2017 
721/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/B/0032  19.7.2017 
722/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/I/B/0026  19.7.2017 
723/2017/OO  Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní   19.7.2017 
719/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/47  19.7.2017 
726/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/104  19.7.2017 
727/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/99  19.7.2017 
728/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/69  19.7.2017 
729/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/91  19.7.2017 
730/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/81  19.7.2017 
978/2016/OŠaŠ  Kúpno - predajná zmluva č. 1/2016/OŠaŠ 19.7.2017 
737/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/28  20.7.2017 
736/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/27  20.7.2017 
738/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/24  20.7.2017 
739/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/29  20.7.2017 
734/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/34  20.7.2017 
735/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/40  20.7.2017 
337/2017/OŠaŠ  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/1.8  20.7.2017 
740/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/103  20.7.2017 
741/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/46  20.7.2017 
742/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/96  20.7.2017 
743/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/101  20.7.2017 
744/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/87  20.7.2017 
745/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/B/0013  20.7.2017
746/2017/OEPaRR  Partnerská zmluva v rámci Technickej pomoci programu na realizáciu projektu č. PLSK.04.01.00-00-0003/16 20.7.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.7.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.7.2017 
756/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/90  21.7.2017 
7592017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/112  21.7.2017 
747/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/42  21.7.2017 
748/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/41  21.7.2017 
749/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/9  21.7.2017 
751/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP21  21.7.2017 
750/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/34  21.7.2017 
755/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/15  21.7.2017 
752/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/8  21.7.2017 
753/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/1  21.7.2017 
754/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/18  21.7.2017 
757/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K35  21.7.2017 
758/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/17  21.7.2017 
760/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/7  21.7.2017 
764/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/57  24.7.2017 
765/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/58  24.7.2017 
766/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/100  24.7.2017 
767/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/78  24.7.2017 
768/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/76  24.7.2017 
769/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/108  24.7.2017 
770/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/66  24.7.2017 
772/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/79  24.7.2017 
773/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/88  24.7.2017 
774/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/73  24.7.2017 
775/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/85  24.7.2017 
780/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/I/B/0031  25.7.2017 
784/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/I/B/0012  25.7.2017 
779/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/74  26.7.2017 
781/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/109  26.7.2017 
782/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/45  26.7.2017 
783/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/51  26.7.2017 
785/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/83  26.7.2017 
786/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/43  26.7.2017 
787/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/77  26.7.2017 
788/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/64  26.7.2017 
711/2017/OI ZoD: „KNsP Čadca – stavebné úpravy výplní otvorov na internistickom  pavilóne“ + Príloha 1.1, Príloha 1.2 + Príloha 2 26.7.2017 
724/2017/OI  ZOD: „Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne- Stavebné úpravy chodieb- rekonštrukcia schodísk, zábradlia“ + Príloha 1, Príloha 2 26.7.2017 
776/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/30  26.7.2017 
777/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/39  26.7.2017 
778/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/2  26.7.2017 
789/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/4  26.7.2017 
790/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/38  26.7.2017 
791/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/25  26.7.2017 
792/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/23  26.7.2017 
793/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017HP/6  26.7.2017 
705/2017/OI  ZOD: „Liptovské múzeum v Ružomberku- rekonštrukcia vodojemu v MLD Pribylina“ + Príloha 1 + Príloha 2 26.7.2017 
794/2017/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy majetku  26.7.2017 
108/2016/OI  DODATOK č.2 k Zod: Považská galéria umenia , Žilina - Ciachovňa - celková rekonštrukcia NKP + Príloha 27.7.2017 
803/2017/OSM  Rámcová zmluva pre skupinové cestovné poistenie  27.7.2017 
795/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/50  27.7.2017 
796/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/82  27.7.2017 
797/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/65  27.7.2017 
798/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/70  27.7.2017 
799/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/92  27.7.2017 
800/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/106  27.7.2017 
801/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/55  27.7.2017 
802/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/63  27.7.2017 
808/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  27.7.2017 
 809/2017/OSM Zmluva o zverení majetku do správy  28.7.2017 
805/2017/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  28.7.2017 
804/2017/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 28.7.2017 
 807/2017/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi - zhodnotenie majetku 28.7.2017
806/2017/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 28.7.2017
675/2017/ODaÚP  Zmluva o budúcej zmluve o prevode objektu vyvolanej investíci do vlastníctva a správy  28.7.2017 
810/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/3  28.7.2017 
811/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/5  28.7.2017  
812/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/33  28.7.2017  
813/2017/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/10  28.7.2017  
814/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/31  28.7.2017  
815/2017/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/36  28.7.2017  
816/2017/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/32  28.7.2017  
817/2017/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/67 28.7.2017  
818/2017/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/80 28.7.2017 
819/2017/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/89  28.7.2017 
820/2017/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/93  28.7.2017  
821/2017/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/71  28.7.2017 
725/2017/OI  SOŠ Dopravná Martin-Priekopa - Stavebné úpravy strechy na budove dielní i.etapa +Príloha č.1  +Príloha č.2 31.7.2017 
822/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/97  31.7.2017 
771/2017/OI  SPŠ Stavebná, Žilina – Komplexná výmena elektroinštalácie na 3.NP a 4.NP +Príloha č.1  + Príloha č.2  1.8.2017 
731/2017/OI  Liptovské múzeum v Ružomberku- podlaha vo výstavnej sále – 2. etapa + Príloha č.1 + Príloha č.2  1.8.2017 
824/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/102  1.8.2017 
826/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/113 1.8.2017 
827/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/114  1.8.2017 
828/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/59  1.8.2017 
761/2017/OI  Spojená škola, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy budovy školského internátu - zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena podláh +Príloha č.1  +Príloha č.2 1.8.2017
825/2017/OZ-1  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  2.8.2017 
829/2017/OZ-2  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  2.8.2017 
830/2017/OZ-3  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  2.8.2017 
831/2017/OZ-4  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  2.8.2017 
731/2007/OSM  Obchodná zmluva - Príloha č. 1 2.8.2017 
832/2017/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK - zhodnotenie majetku   2.8.2017 
715/2017/OI  Rekonštrukcia cesty III/2032 (Raková – Korcháň), zriadenie oporného múru v km + Príloha č. 1 + Príloha č. 2 2.8.2017 
833/2017/OEPaRR   Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/52  2.8.2017 
834/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/62  2.8.2017 
862/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/44  3.8.2017 
863/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/54  3.8.2017 
762/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  4.8.2017 
763/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  4.8.2017 
868/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/105  4.8.2017 
869/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/107  4.8.2017 
870/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/111  4.8.2017 
871/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/94  4.8.2017 
872/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/56  4.8.2017 
718/ODaÚP/2017  Dohoda akcionárov o zvýšení základného imania  4.8.2017 
865/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/13  4.8.2017 
866/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/11  4.8.2017 
867/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017HP/20  4.8.2017 
873/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/48  7.8.2017 
874/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/49  7.8.2017 
876/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/68  8.8.2017 
636/2014/OSM  Dodatok č.3 k zmluve o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. TT 9/2014  8.8.2017 
626/2015/OSM  Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2015  8.8.2017 
796/2016/OI  DODATOK č. 1 k ZOD: „CSS  STRANÍK – stavebné úpravy prevádzkovej budovy – zateplenie obvodového a strešného  plášťa,  výmena okien“ + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 8.8.2017 
840/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/1/2017  8.8.2017 
841/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/3/2017  8.8.2017 
842/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/5/2017  8.8.2017 
843/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/6/2017  8.8.2017 
844/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/7/2017  8.8.2017 
845/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/8/2017  8.8.2017 
846/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/9/2017  8.8.2017 
847/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/10/2017  8.8.2017 
848/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/11/2017  8.8.2017 
849/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/12/2017  8.8.2017 
850/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/14/2017  8.8.2017 
851/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/15/2017  8.8.2017 
852/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/17/2017  8.8.2017 
853/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/18/2017  8.8.2017 
854/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/19/2017  8.8.2017 
855/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/20/2017  8.8.2017 
856/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/21/2017  8.8.2017 
857/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/22/2017  8.8.2017 
858/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/23/2017  8.8.2017 
859/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/24/2017  8.8.2017 
860/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/25/2017  8.8.2017 
301/2017/OŠaŠ  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.31  9.8.2017 
878/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/12  9.8.2017 
879/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/HP/22  9.8.2017 
880/2017/OIaZV  Zmluva o budúcej nájomnej zmluve  9.8.2017 
881/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/86  9.8.2017 
628/2017/OI  DODATOK č. 1 k ZOD: „Považské múzeum v Žiline - hrad Strečno - sanácia kamenných murív“ + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 10.8.2017 
651/2017/OI  ZOD na prípravu PD: „Spojená škola, Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy a obvodového plášťa so zateplením“ + Príloha 1, Príloha 2  10.8.2017 
883/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/110  11.8.2017 
624/2017/OI  Dodatok č. 1 k ZOD: „SMZZ - bývala PLK Bytča – rekonštrukcia elektroinštalácie“ + Príloha 11.8.2017 
838/2017/OI  ZOD. „Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš –  stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa strechy budovy telocvične a šatní“ + Príloha 1, Príloha 2  14.8.2017 
884/2017/OEPaRR  Kúpna zmluva - Obstaranie propagačných predmetov  14.8.2017 
887/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/98  14.8.2017 
888/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH  22/2017 14.8.2017 
889/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/K/37  15.8.2017 
890/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve   15.8.2017 
892/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/53  16.8.2017 
893/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/60  17.8.2017 
875/2017/OI  ZoD č.875/2017/OI  „Zdravotníctvo- rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pre nemocnice- Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín“ + Príloha 17.8.2017 
839/2017/OI  ZoD č.839/2017/OI  „Šikmé schodiskové plošiny určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu“ + Príloha 1-2, Príloha 3  17.8.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.8.2017 
894/2017/OSM  Rámcová dohoda + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4 18.8.2017 
885/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena   18.8.2017 
253/2017/OŠaŠ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu ŽSK  č. 1/2017/OŠaŠ/K/1.4  18.8.2017 
823/2017/OI  ZoD č.823/2017/OI  „Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy budovy telocvične – výplňové konštrukcie, nútené vetranie objektu, zateplenie obvodového a strešného plášťa“ + Príloha 18.8.2017 
650/2017/OI  ZoD č.650/2017/OI  „Spojená škola, Žilina – Bytčica – stavebné úpravy budovy, pracovisko praktického vyučovania DÚHA, ul. Kálov“  18.8.2017 
895/2017/OSM  Kúpna zmluva  22.8.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.8.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  22.8.2017 
826/2017/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/T/113  22.8.2017 
836/2017/OI  ZOD: „Školstvo – rekonštrukcia chodníkov, ciest a spevnených plôch pri školách – Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Liptovský Hrádok“ + Príloha 22.8.2017 
835/2017/OI  ZOD: „Školstvo – rekonštrukcia chodníkov, ciest a spevnených plôch pri školách – Dopravná akadémia Žilina“ + Príloha 1, Príloha 2 22.8.2017 
837/2017/OI  ZOD: „Školstvo – rekonštrukcia chodníkov, ciest a spevnených plôch pri školách – Spojená škola Kysucké Nové Mesto“ + Príloha 1, Príloha 2 22.8.2017 
670/2017/OI  Dodatok č. 1 k ZOD: „Stavebné úpravy objektov v areáli SŠ, Na Drienok, Mošovce“   23.8.2017 
587/2016/OI  Dodatok č. 3 k ZOD: „Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu“ + Príloha 23.8.2017 
900/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  23.8.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  23.8.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  23.8.2017 
637/2017/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 8/2017  23.8.2017 
901/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 11/2017  23.8.2017 
902/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 12/2017  23.8.2017 
891/2017/OI  ZOD: „SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavené úpravy objektu dielní“ – časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa objektu dielní + Príloha 1, Príloha 2 23.8.2017 
882/2017/OI  ZOD: Vypracovanie „auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie“ + Príloha 1, Príloha 2 23.8.2017 
903/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení veného bremena  24.8.2017 
906/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 3/2017  25.8.2017 
907/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/O/84  25.8.2017
908/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí dotácie V3/2017/L/61  25.8.2017 
899/2017/OPaVO  Zámenná zmluva  28.8.2017 
864/2017/OI  ZOD: „Zdravotníctvo- rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pre nemocnice- Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca“ + Plná moc, Príloha 1, Príloha 2  28.8.2017 
170/2017/OI  Dodatok č. 1 k ZOD: „Gymnázium V. Paulinyho – Tótha, Martin – stavebné úpravy – rekonštrukcia podlahy v telocvični“ + Príloha 1, Príloha 2 28.8.2017 
167/2017/OI  Dodatok č. 1 k ZOD: „Gymnázium Rajec, zateplenie obvodového plášťa“ + Príloha  28.8.2017 
909/2017/OPaVO  Zámenná zmluva  30.8.2017 
905/2017/OI  ZOD: „Gymnázium, Štefánikova, Bytča – Riešenie havarijného stavu vykurovacieho systému“ + Príloha 1, Príloha 2  30.8.2017 
919/2017/OŠaŠ  Zmluva o nájme  30.8.2017 
95/2017/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 95/2017/OSV o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku (ďalej len "Dodatok č. 1")  31.8.2017 
360/2017/OŠaŠ  Dodatok 1/2017 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/HP/2.63  31.8.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - dodatok 4.9.2017
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - dodatok  4.9.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - dodatok  4.9.2017 
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - dodatok  4.9.2017 
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - dodatok  4.9.2017 
1451/2009   Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - dodatok  4.9.2017 
 1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby - dodatok  4.9.2017 
886/2017/OPaVO Zámenná zmluva  5.9.2017 
898/2017/OI  ZOD: „Krajské kultúrne stredisko v Žiline- stavebné úpravy budovy Makovického domu- úprava obvodového plášťa, výmena okien a dverí, kanalizácia – I. etapa“ + Príloha 1, Príloha 2 5.9.2017 
897/2017/OI  ZOD: „Zdravotníctvo- rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pre nemocnice- Oravská poliklinika Námestovo“ + Príloha 1, Príloha 2 5.9.2017 
904/2017/OI  ZOD: "Školstvo - rekonštrukcia chodníkov, ciest a spevnených plôch pri školách – SOŠ technická, Čadca“ + Príloha 1,  Príloha 2 6.9.2017 
915/2017/OIaZV  Zmluva o poskytnutí grantu  6.9.2017 
680/2017/OI  Vybudovanie a vybavenie intermodálneho bodu v Rajeckých Tepliciach + Príloha 1, Príloha 2 6.9.2017 
896/2017/OI  ZOD: „Spojená škola a Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora, Ružomberok – stavebné úpravy, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov“ + Príloha 1, Príloha 2 7.9.2017 
917/2017/OEPARR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  7.9.2017 
913/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  7.9.2017 
918/2017/OI  Rozšírenie MO 2073-002 (most cez rieku Varínka v obci Varín) Príloha1, Príloha2, Splnomocnenie 11.9.2017  
892/2016/ODaUP  Dodatok č. 1 - Zmluva o dielo 11.9.2017 
910/2017/OI  ZpS a DSS Karpatská, Žilina – stavebné úpravy  - prístavba lôžkového výťahu Príloha1, Príloha2, Príloha3  11.9.2017 
682/2017/OI Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy 010 01 Žilina – Budatín. III. etapa – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku + Príloha  12.9.2017 
911/2017/OI  Zdravotníctvo - rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pre nemocnice - Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, nerealizované práce v I. etape + II. etapa Príloha1, Príloha2 12.9.2017
920/2017/OPaVO  Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  12.9.2017
923/2017/OŠaŠ  Zmluva o nájme č. 29/2017  12.9.2017
Dodatok č. 1 k ZOD č. 902/2017/OI  Prestavba očného – krčného pavilónu – II. etapa Očné oddelenie vrátane jednodňovej chirurgie LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš Príloha 1, Príloha 2  13.9.2017 
259/2017/OŠaŠ  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.17  13.9.2017
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.9.2017
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.9.2017
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.9.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   14.9.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.9.2017 
724/2017/OI  Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne – Stavebné úpravy chodieb – rekonštrukcia schodísk, zábradlia +Príloha 1 14.9.2017
918/2017/OI  Rozšírenie MO 2073-002 (most cez rieku Varínka v obci Varín  14.9.2017
929/2017/OD a UP  Nájomná zmluva  14.9.2017
924/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  18.9.2017 
925/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  18.9.2017 
930/2017/OSM  Dohoda o skončení nájmu služobného bytu  18.9.2017 
912/2017/OI  ZOD: „Školstvo - rekonštrukcia chodníkov, ciest a spevnených plôch pri školách - Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš“ + Plná moc, Príloha 1, Príloha 2 21.9.2017 
916/2017/OI  ZOD: „Liptovské múzeum v Ružomberku – hrad Likava – sanácia hradného brala – II. etapa“ + Príloha 1, Príloha 2 22.9.2017 
938/2017/OSM  Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva  22.9.2017 
939/2017/OSM  Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva  22.9.2017 
940/2017/OSM  Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva  22.9.2017 
922/2017/OI  ZOD: „SOŠ stavebná, Žilina – Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy“ + Príloha 1, Príloha 2 22.9.2017 
239/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „KNsP Čadca – rekonštrukcia kuchyne vrátane oddelenia liečebnej výživy a stravovania“   22.9.2017 
926/2017/OI  ZOD: „CSS Straník, Žilina- stavebné úpravy plynovej kotolne- komplexná rekonštrukcia“ + Príloha 1, Príloha 2 25.9.2017 
928/2017/OI  ZOD: „DSS a ŠZ Liptovský Hrádok- Stavebné úpravy- rekonštrukcia strechy, pracovisko Smrečany“ + Príloha 1, Príloha 2 25.9.2017 
336/2017/OŠaŠ  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/2.22  25.9.2017 
877/2017/OI  ZOD: „SOŠ polytechnická, Dolný Kubín – stavebné úpravy objektu dielní.“ + Príloha 26.9.2017 
933/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  26.9.2017 
941/2017/OI  ZOD: „Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“ + Príloha 1-1, Príloha 1-2, Príloha 1-3, Príloha 1-4, Príloha 2, Príloha 3 26.9.2017 
946/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  26.9.2017 
947/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  26.9.2017 
616/2016/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-24-0004/16  26.9.2017 
617/2016/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-24-0003/16  26.9.2017 
921/2017/OI  ZOD: „SC ŽSK, závod Horné Považie, Stredisko Belá – rekonštrukcia strediska údržby – I. etapa“ + Príloha 1, Príloha 2 26.9.2017 
948/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
949/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
950/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
951/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
952/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
953/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
954/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
955/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017
956/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
957/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
958/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
959/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
960/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
961/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
962/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
963/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
964/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
965/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
966/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
967/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
968/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
969/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
970/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
971/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
972/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
973/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
974/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
975/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
976/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
977/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
978/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
979/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
980/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
981/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
982/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
983/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
984/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
985/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
986/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
987/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
988/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
989/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
990/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
991/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
992/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
993/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
994/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
995/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
996/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
997/2017/OO  Kúpna zmluva  27.9.2017 
1075/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/3/I/A/0091  27.9.2017 
934/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  28.9.2017 
1004/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP k projektu Technickej pomoci IROP kód projektu: 302061I504, názov: "Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v ŽSK na obdobie 01/2016-12/2017" - zmluva bola zverejnené 26.9.2017 v CRZ - účinné od 27.9.2017 28.9.2017 
998/2017/OI  ZOD: „Cestná komunikácia  II/520 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Lokca – Zákamenné – Oravská Lesná“ + Príloha 1, Príloha 2 28.9.2017 
999/2017/OI  ZOD: „Cestná komunikácia III/2270 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2270 Zákamenné – Novoť – štátna hranica“ + Príloha 1, Príloha 2 28.9.2017 
1000/2017/OI  ZOD: „Mostné objekty - Rekonštrukcia a modernizácia hornej a dolnej stavby mostného objektu ev.č. 520-023 v k.ú. Krušetnica, Rekonštrukcia a modernizácia hornej stavby mostného objektu ev.č. 520-030 v k.ú. Lokca“ + Príloha 1, Príloha 2 28.9.2017 
914/2017/OI  ZOD: „Liptovské múzeum v Ružomberku – Archeoskanzen HAVRÁNOK – sprístupnenie archeologického náleziska – II. etapa.“ + Príloha 29.9.2017 
1001/2017/OI  ZOD: stavebný dozor  (stavebno-technický dozor)  pre stavbu: Výkon stavebného dozoru na stavbu „Zlepšenie prepojenia ciest okresov Zywiec a Námestovo so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce“ + Príloha 1, Príloha 2 2.10.2017 
861/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 301/4/2017 - účinné od 22.9.2017 2.10.2017 
937/2017/OI  ZOD: „ZpS a DSS, Karpatská, Žilina – Stavebné úpravy – sanácia strešnej krytiny, ul. Karpatská 8“ + Príloha 1, Príloha 2  2.10.2017 
1003/2017/OPaVO  Zámenná zmluva  2.10.2017 
248/2017/OK  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/L/OK-2017  3.10.2017 
936/2017/OI  ZOD: „SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina- komplexná rekonštrukcia šatní“ + Príloha 1, Príloha 2 3.10.2017 
1009/2017/OF Zmluva o poskytnutí audítorských služieb  3.10.2017 
1011/2017/OŠaŠ Zmluva o prevode správy majetku ŽSK  4.10.2017 
142/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Rekonštrukcia mostného objektu MO 507 – 101 (most cez derivačný kanál Váhu v obci Kotešová)“ + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 5.10.2017 
1006/2017/OI  ZOD: Gymnázium Varšavská cesta Žilina - telocvičňa + Príloha 1, Príloha 2 6.10.2017
1013/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 13/2017  9.10.2017 
1014/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 14/2017  9.10.2017  
1015/2017/OSM  Zmluva o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby č. LH 1/2017  9.10.2017  
1003/2016/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 5/2017  9.10.2017  
896/2015/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2015  9.10.2017  
1025/2017/OSM  Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 1025/2017/OSM  9.10.2017 
1026/2017/OSM Zmluva o zverení majetku do správy  9.10.2017 
1016/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2018  9.10.2017 
1017/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 2/2018  9.10.2017 
1018/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2018  9.10.2017 
1019/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2018  9.10.2017 
1020/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 5/2018  9.10.2017 
1021/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 6/2018  9.10.2017 
1023/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 8/2018  9.10.2017 
1024/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 11/2018  9.10.2017 
1027/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 14/2018  9.10.2017 
1028/2017/OSM  ZMLUVA O DIELO č. TT 1/2017 + Príloha 1, Príloha 2 9.10.2017 
1031/2017/OEPaRR  ZMLUVA O POSTÚPENÍ NÁRODNÉHO SPOLUFINANCOVANIA PRE PROJEKTOVÉHO PARTNERA 2 V RÁMCI STREŠNÉHO PROJEKTU Spája nás príroda a kultúra  9.10.2017 
1032/2017/OEPaRR  ZMLUVA O POSTÚPENÍ NÁRODNÉHO SPOLUFINANCOVANIA PRE PROJEKTOVÉHO PARTNERA 2 V RÁMCI STREŠNÉHO PROJEKTU Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí 9.10.2017 
1008/2017/OI ZOD: „Jazyková škola v Žiline – stavebné úpravy – rekonštrukcia osvetlenia“ + Príloha 1, Príloha 2  10.10.2017 
1030/2017/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  10.10.2017 
1007/2017/OI  ZOD: „Liptovské múzeum v Ružomberku- školiace, ubytovacie, klubové a depozitárne zariadenie, ul. Kalvárska č.8 - stavebné úpravy“ + Príloha 1, Príloha 2 11.10.2017 
1012/2017/OI  ZOD: „Konzervatórium, Žilina- stavebné úpravy- rekonštrukcia strechy budovy „B“ + Príloha 1, Príloha 2  11.10.2017 
1010/2017/OI  ZOD: „Školský internát Ružomberok – Stavebné úpravy – Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien“ + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 11.10.2017 
1010/2017/OI  DODATOK č. 1 k ZOD: „Školský internát Ružomberok – Stavebné úpravy – Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien“  11.10.2017 
1002/2017/OI  ZOD: „SOŠ obchodu a služieb, Martin – stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične “ + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 11.10.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  12.10.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  12.10.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  12.10.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2017 
1035/2017/OSM Zmluva o dielo  13.10.2017 
942/2017/OI  ZOD: „Ochrana piliera MO 2278 – 001 (Rabča)“ + Príloha 1, Príloha 2 16.10.2017
731/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Liptovské múzeum v Ružomberku- podlaha vo výstavnej sále – 2. etapa“  + Príloha 16.10.2017 
1039/2017/OO  Kúpna zmluva  16.10.2017 
1040/2017/OO  Kúpna zmluva  16.10.2017 
235/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Kysucké múzeum, Čadca – Skanzen Vychylovka – rekonštrukcia HLÚŽ a sanácia svahov v km 0,0 -2,2, vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen“   16.10.2017 
669/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Liptovská knižnica G. Fejérpataky – Belopotockého, Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia strechy so zateplením“ + Príloha 17.10.2017 
1041/2017/OSM  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní údržby areálu KNM 1/2017  17.10.2017 
555/2016/OSM  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. TU 9/2016  17.10.2017 
1043/2017/OO  Zmluva o správe domény  18.10.2017 
1005/2017/OI  Dohoda: „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné“ + Príloha  18.10.2017 
683/2017/OI Dodatok č.1 k ZOD: „SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavené úpravy objektu dielní“ –  časť I. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia ÚK dielní a strojovne ÚK“ + Príloha  18.10.2017 
771/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD:  „SPŠ Stavebná, Žilina – Komplexná výmena elektroinštalácie na 3.NP a 4.NP“ + Príloha 1  19.10.2017 
888/2009/ODaUP  Dodatok č- 18 Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja 20.10.2017
1034/2017/OI  Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest  regiónu Podhale a okresu Tvrdošín  20.10.2017 
1038/2017/OI Zmluva o dielo  „Cestná komunikácia  III/2311 + Príloha 1, Príloha 2           20.10.2017      
1036/2017/OI Zmluva o dielo  „Cestná komunikácia  II/520 + Príloha 1, Príloha 2     20.10.2017
1045/2017/OIaZV  Príkazná zmluva  23.10.2017 
1033/2017/OI  ZOD: „SOŠ dopravná, Martin – Priekopa – stavebné úpravy okenných vyplní na budove školy“ + Príloha 1, Príloha 2  23.10.2017 
1280/2017/OŠaŠMemorandum o spoluráci 23.10.2017 
1029/2017/OI  ZOD: „KNsP Čadca – rekonštrukcia kuchyne vrátane oddelenia liečebnej výživy a stravovania – II. etapa“ + Príloha  24.10.2017 
1044/2017/OPaVO  Zámenná zmluva  25.10.2017 
129/2004  Dodatok č. 8 k Dohode o Voice VPN č. 0120040847  26.10.2017 
1022/2017/OI  ZOD: „Obchodná akadémia Žilina – Stavebné úpravy hygienických zariadení“ + Príloha 1, Príloha 2  26.10.2017 
1052/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK + Protokol 27.10.2017 
1053/2017/OIaZV  Zmluva o poskytnutí služieb  27.10.2017 
1054/2017/OIaZV  Zmluva o poskytnutí služieb  27.10.2017 
1055/2017/OIaZV  Zmluva o poskytnutí služieb  27.10.2017 
1056/2017/OIaZV  Zmluva o poskytnutí služieb  27.10.2017 
1050/2017/OI  ZOD: Cestná komunikácia II/584-Rekonštrukcia a modernizácia nosnej konštrukcie mostného objektu ev.č.584-010 + Príloha 1, Príloha 2  27.10.2017 
1049/2017/ODaÚP  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1049/2017/ODaÚP  27.10.2017 
1048/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  30.10.2017 
119/2013/OSM  Dodatok č.2 : Dohoda  o skončení nájmu nebytových priestorov č. BY 1/2013  30.10.2017 
1057/2017/OSM  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby č. BY 1/2017  31.10.2017 
698/2017/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 17/2017  31.10.2017 
698/2017/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 17/2017 - Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach  31.10.2017 
731/2017/OI  Dodatok č. 2 k ZOD č. 731/2017/OI- Liptovské múzeum v Ružomberku - podlaha vo výstavnej sále - 2. etapa  31.10.2017 
1060/2017/OPaVO  Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  31.10.2017 
1063/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1064/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1065/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1066/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1067/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017
1066/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1070/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1072/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1074/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1081/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1094/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1095/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1096/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1097/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1098/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1099/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1100/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1112/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1113/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1073/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK  31.10.2017 
1061/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  2.11.2017 
919/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Kysucká galéria v Oščadnici - vybudovanie depozitára - Kaštieľ Oščadnica“  2.11.2017 
1007/2012/OIaZV  Dodatok č.4 - Nájomná zmluva  3.11.2017 
1062/2017/OI  ZOD: „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová“  3.11.2017 
587/2016/OI  Dodatok č.4 k ZOD: „Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy a prístavba pre zariadenie urgentného príjmu“  3.11.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.11.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.11.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.11.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.11.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.11.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  6.11.2017 
1047/2017/OI  ZOD: „Prestavba očného - krčného pavilónu - II. etapa Očné oddelenie vrátane jednodňovej chirurgie LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš - stavebné a požiarne úpravy objektu“  7.11.2017 
1069/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  7.11.2017 
1071/2017/OIaZV  Nájomná zmluva  7.11.2017 
835/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Školstvo - rekonštrukcia chodníkov, ciest a spevnených plôch pri školách - Dopravná akadémia Žilina“  7.11.2017 
1037/2017/OI  ZOD: „Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18 “ (cyklodopravná trasa)  8.11.2017 
1078/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0086  9.11.2017 
1079/2017/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0048  9.11.2017 
1080/2017/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0078  9.11.2017 
44/2013/OSM Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov : dohoda o uznaní záväzku a o splátkach  9.11.2017 
1076/2017/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 15/2017  9.11.2017 
1077/2017/OSM Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. LH 22/2017  9.11.2017 
1082/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0064  10.11.2017 
1083/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0107  10.11.2017 
1084/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  10.11.2014 
1085/2017/ODaÚP  Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  10.11.2017 
1087/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/A/0103  10.11.2017 
142/2017/OI  Dodatok č. 2 k ZOD: Rekonštrukcia mostného objektu MO 507 - 101 (most cez derivačný kanál Váhu v obci Kotešová)  10.11.2017 
896/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Spojená škola a Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora, Ružomberok - stavebné úpravy, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov“  10.11.2017 
1086/2017/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/006810.11.2017 
1089/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/A/0087  13.11.2017 
1088/2017/OIaZV  Nájomná zmluva  13.11.2017
1091/2017/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  14.11.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.11.2017 
1093/2017/OI  „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica)“ -Časť 1 - Polohopisné a výškopisné zameranie stavby a geodet. zameranie + Príloha 1, Príloha 2 15.11.2017 
906/2017/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 3/2017  16.11.2017 
987/2010/OSM  Dodatok č. 6 k Zmluva o nájme hnuteľných vecí  č. 059/2010  16.11.2017 
1092/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2018  16.11.2017 
715/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Rekonštrukcia cesty III/2032 (Raková – Korcháň), zriadenie oporného múru v km 0,910 – 0,950“ + Príloha 20.11.2017 
197/2003/OIaZV   Dodatok č.1: Dohoda o spoluprác  20.11.2017 
1103/2017/OSM  Kúpna zmluva  21.11.2017 
1104/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  21.11.2017 
1105/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  21.11.2017 
1106/2017/OO  Kúpna zmluva  21.11.2017 
804/2016/OSM  Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 9/2016 - Dohoda o ukončení   21.11.2017 
1102/2017/OSM  Rámcová dohoda + Príloha č.2  22.11.2017 
1108/2017/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  22.11.2017 
912/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „ZpS a DSS Čadca, Žiarec – stavebné úpravy budovy – zateplenie obvodového a strešného plášťa – I. etapa“ + Príloha 22.11.2017 
985/2016/OSM  Dodatok č. 1: Zmluva o nájme nebytových priestorov  23.11.2017 
1090/2017/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  23.11.2017 
1116/2017/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 3/2017  23.11.2017 
992/2010/OSM  Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č. 057/2010  23.11.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  24.11.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  24.11.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  24.11.2017 
1132/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 13/2017  24.11.2017 
1131/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 12/2017  24.11.2017 
1130/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 9/2017  24.11.2017 
1128/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 10/2017  24.11.2017 
1127/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 7/2017  24.11.2017 
971/2016/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2017  24.11.2017 
1103/2017/OSM Dodatok č. 1/2017 ku Kúpnej zmluve  27.11.2017 
1103/2017/OSM  Dodatok č. 2/2017 ku Kúpnej zmluve  27.11.2017 
1133/2017/OO  Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalif. elektronických časových pečiatok  27.11.2017 
1134/2017/OO  Kúpna zmluva  27.11.2017 
1135/2017/OIaZV  Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie  27.11.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.11.2017 
823/2017/OI Dodatok č.1 k ZOD: „Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy budovy telocvične – výplňové konštrukcie, nútené vetranie objektu, zateplenie obvodového a strešného plášťa“ + Príloha 1-1, Príloha 1-2 28.11.2017 
802/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 7/2016  29.11.2017 
895/2015/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2016  29.11.2017 
586/2016/OSM  Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016  29.11.2017 
803/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016  29.11.2017 
699/2017/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 20/2017  29.11.2017 
915/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH  10/2017  29.11.2017 
977/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 7/2017  29.11.2017 
1004/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 6/2017  29.11.2017 
808/2015/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 6/2017  29.11.2017 
994/2016/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.TU 1/2017  29.11.2017 
1139/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejného vodovodu v cestnom telese /  cestných pomocných pozemkoch  29.11.2017 
1115/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1117/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1118/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1119/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1120/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1121/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1122/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1123/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1124/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1125/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1126/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 29.11.2017 
1163/2017/OSM  Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 1163/2017/OSM  29.11.2017 
1101/2017/OI  ZOD: PD - Vážska cyklodopravná trasa - úsek Žilina - Bytča - hranica ŽSK/TSK - ( Považská Bystrica) + Príloha 1, Príloha 2 29.11.2017 
1151/2017/OSM  Servisná zmluva + Príloha 1, Príloha 2 30.11.2017 
1168/2017/OSM  Kúpna zmluva  30.11.2017 
897/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „SOŠ technická, Čadca – výstavba telocvične“ + Príloha 1 30.11.2017 
995/2016/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci - Dohoda o skončení  30.11.2017 
1170/2017/OSM  Kúpna zmluva č. TU 1/2017 + Prílohy 30.11.2017 
1169/2017/OSM  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu  30.11.2017 
1171/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 30.11.2017 
1172/2017/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 30.11.2017 
1173/2017/OSM  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve   30.11.2017 
912/2017/OI Dodatok č.1 k ZOD: „Školstvo - rekonštrukcia chodníkov, ciest a spevnených plôch pri školách - Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš“ + Príloha 1Príloha 21.12.2017 
1136/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 1.12.2017 
1109/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  1.12.2017 
1110/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  1.12.2017 
1114/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  1.12.2017 
1138/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  1.12.2017 
1129/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  1.12.2017 
1158/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  1.12.2017 
902/2017/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 12/2017  1.12.2017 
1175/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi   1.12.2017 
1137/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  1.12.2017 
1178/2017/OŠaŠ  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 1.12.2017 
1176/2017/ODaÚP  Dohoda o spolufinancovaní    1.12.2017 
1177/2017/ODaÚP  Nájomná zmluva    1.12.2017 
32/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin – stavebné úpravy – rekonštrukcia plochej strechy so zateplením“ Príloha  4.12.2017 
898/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Krajské kultúrne stredisko v Žiline- stavebné úpravy budovy Makovického domu- úprava obvodového plášťa, výmena okien a dverí, kanalizácia – I. etapa“ + Príloha  4.12.2017 
902/2016/OI  Dodatok č.2k ZOD : „Prestavba očného – krčného pavilónu – II. etapa Očné oddelenie vrátane jednodňovej chirurgie LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš“ + Príloha  4.12.2017 
838/2017/OI  Dodatok č.1 2k ZOD: „Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy telocvične a šatní“ + Príloha 4.12.2017 
725/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD č. 725/2017/OI- SOŠ dopravná, Martin – Priekopa – Stavebné úpravy strechy na budove dielní – I. etapa +Príloha1  +Príloha2  5.12.2017 
1180/2017/OSM  Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 1180/2017/OSM  5.12.2017 
1181/2017/OK  Zmluva uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  5.12.2017 
1002/2017/OSM Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 8/2016  5.12.2017 
633/2017/OSM Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 19/2017  5.12.2017 
806/2016/OSM  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku č. KNM 11/2016  6.12.2017 
1140/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H948-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 14.11.2017 7.12.2017 
1141/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G752-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 7.11.2017 7.12.2017 
1142/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H531-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 21.11.2017 7.12.2017 
1143/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H281-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 23.11.2017 7.12.2017 
1144/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I062-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 17.11.2017 7.12.2017 
1146/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I129-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 16.11.2017 7.12.2017 
1147/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H269-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 9.11.2017 7.12.2017 
1148/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H870-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 15.11.2017 7.12.2017 
1149/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H720-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 9.11.2017 7.12.2017 
1150/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H415-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 17.11.2017 7.12.2017 
1152/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H412-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 10.11.2017 7.12.2017 
1153/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H622-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 11.11.2017 7.12.2017 
1154/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H678-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 15.11.2017 7.12.2017 
1155/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H947-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 11.11.2017 7.12.2017 
1156/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H361-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 15.11.2017 7.12.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 8.12.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 8.12.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 8.12.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 8.12.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 8.12.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 8.12.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 8.12.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 8.12.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 8.12.2017 
1184/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/II/A/0056 11.12.2017 
1185/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/A/0047  11.12.2017 
1186/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0093  11.12.2017 
994/2016/OSM  Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  č. TU1/2017  11.12.2017 
1174/2017/OI  ZOD: „Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica)“ + Príloha 1, Príloha 2 13.12.2017 
1190/2017/OO  Kúpna zmluva  15.12.2017 
1188/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  15.12.2017 
1191/2017/OSM  Kúpna zmluva  15.12.2017 
1187/2017/OPaVO  Kúpna zmluva  15.12.2017 
1157/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H653-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 16.11.2017 18.12.2017 
1159/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G802-221-10, , dátum účinnosti zmluvy je od 21.11.2017 18.12.2017 
1160/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H408-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 16.11.2017 18.12.2017 
1161/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H479-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 16.11.2017 18.12.2017 
1162/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H963-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 15.11.2017 18.12.2017 
1164/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H046-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 9.11.2017 18.12.2017 
1165/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H285-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 28.11.2017 18.12.2017 
1166/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H273-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 25.11.2017 18.12.2017 
1167/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I038-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 30.11.2017 18.12.2017 
1182/2017/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I080-221-10, dátum účinnosti zmluvy je od 7.12.2017 18.12.2017
1192/2017/OSM  Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 1192/2017/OSM   18.12.2017 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2017
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.12.2017 
129/2004 Dohoda o VoiceVPN  18.12.2017 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.12.2017 
1194/2017/OSV  Zmluva o prevode majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi, dátum účinnosti zmluvy je od 15.12.2017 19.12.2017 
1197/2017/OEPaRR  Kúpna zmluva - zabezpečenie kancelárskych potrieb IPC  20.12.2017 
1195/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. BY 16/2017  21.12.2017 
1014/2007/OSM  Dohoda o poskytovaní záloh na dodávku a odber tepla  21.12.2017 
76/2016/OSM  Dohoda o odbere tepelnej energie  21.12.2017 
1245/2017/OO  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2018  21.12.2017 
1237/2017/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 21.12.2017 
1196/2017/OPaVO Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 21.12.2017 
1256/2017/OEPaRR  Partnerská zmluva + PL verzia 22.12.2017 
1258/2017/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov  č. LH 23/2017  22.12.2017 
1198/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1255/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1199/2017/OO Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1254/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1253/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1203/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1200/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1201/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1252/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1202/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1251/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1250/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1249/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1204/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1205/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1248/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1247/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1206/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1246/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1207/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1208/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1209/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1244/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1210/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1211/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1243/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1242/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1212/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1241/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1213/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017
1240/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1214/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1215/2017/OO Zmluva o výpožičke 22.12.2017 
1216/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1239/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1217/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1218/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1219/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1238/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1236/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1220/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1221/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1222/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1223/2017/OO  Zmluva o výpožičke 22.12.2017 
1235/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1224/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1234/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1225/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1232/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1226/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1227/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1228/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1233/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1229/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1230/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1231/2017/OO  Zmluva o výpožičke  22.12.2017 
1257/2017/OO  Kúpna zmluva  22.12.2017 
942/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Ochrana piliera MO 2278 -001 (Rabča)“  28.12.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.12.2017 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  28.12.2017 
1260/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0092  28.12.2017 
1183/2017/OI ZOD: Liptovské múzeum v Ružomberku- MLD Pribylina - úprava trasy Považskej lesnej železnice + Príloha 1, Príloha 2 29.12.2017 
1261/2017/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejného vodovodu v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch  29.12.2017 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky