Zmluvy 07. - 12. 2016

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
543/2016/OI ZoD č.543/2016/OI,„Rekonštrukcia kotolne v dielňach SOŠ drevárskej, Liptovský Hrádok“ + Príloha 1.7.2016
539/2016/OI  ZoD č.539/2016/OI,„Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L.N.Jégeho Dolný Kubín – urgentný príjem“ + Príloha 1.7.2016 
551/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 5/2016  1.7.2016 
552/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 6/2016  1.7.2016 
553/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 7/2016  1.7.2016 
554/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 8/2016  1.7.2016
555/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 9/2016  1.7.2016 
556/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 10/2016  1.7.2016 
558/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 11/2016  1.7.2016 
559/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 12/2016  1.7.2016 
561/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 13/2016  1.7.2016 
562/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 14/2016  1.7.2016 
563/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. TU 15/2016  1.7.2016 
564/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2016  1.7.2016 
565/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. BY 2/2016  1.7.2016
566/2016/OSM  Zmuva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2016  1.7.2016 
1092/2013/OSM  Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 21/2014  1.7.2016 
549/2016/OI  ZoD č.549/2016/OI,„SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – úprava vonkajšieho ihriska“ +