Zmluvy 07. - 12. 2015

 

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
716/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR   číslo: ŽSK-KHZA-1/2015/8.2  7.7.2015 
714/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR   číslo: ŽSK-PGUZA-1/2015/8.2  7.7.2015 
715/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR   číslo: ŽSK-KKSCA-1/2015/8.2  7.7.2015 
717/2015/OKaCR  Memorandum o spolupráci  7.7.2015 
498/2015/OSM  Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku + Príloha 1 7.7.2015 
499/2015/OSM  Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku + Príloha 1 7.7.2015 
497/2015/OI   ZoD č. 497/2015/OI "ZpS a DSS Čadca  - Žiarec - rekonštrukcia vykurovacieho systému" + Príloha 1 - Rozpočet 7.7.2015 
927/2010/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 59/2010-dodatok č.2 - zmluva nadobudne účinnosť 15.7.2015 7.7.2015  
225/2013/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013-dodatok č.3 - zmluva nadobudne účinnosť 15.7.2015 7.7.2015  
356/2014/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 27/2014-dodatok č.2 - zmluva nadobudne účinnosť 15.7.2015 7.7.2015  
502/2015/ODaÚP  Dohoda o spolupráci č. 16/2015-SeM  8.7.2015 
506/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR  číslo: ŽSK-KGOŠČ-1/2015/8.2  8.7.2015 
509/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  9.7.2015 
508/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/7.1  9.7.2015 
510/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/7.4  9.7.2015 
511/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/7.3  9.7.2015 
1007/2012/OKaCR  Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2012/1200/2109 zo dňa 12.10.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.06.2013  10.7.2015 
522/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
523/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
524/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
525/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
526/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
527/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
528/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
518/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: ŽSK-SKD/2015/5.1  13.7.2015 
519/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.5.6  13.7.2015 
520/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.3.1  13.7.2015 
521/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/6.4  13.7.2015 
529/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR  číslo: ŽSK-KKSCA-1/2015/8.2  14.7.2015 
530/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-BD/2015/4.1.3  14.7.2015 
531/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-TKS/2015/7.3  14.7.2015 
533/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-TKS/2015/6.4  14.7.2015 
534/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-TKS/2015/7.1  14.7.2015 
535/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: MK-ZI/2015/4.3.2  15.7.2015 
536/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: MK-ZI/2015/6.1  15.7.2015 
537/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: MK-ZI/2015/2.5  15.7.2015 
540/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 2/2015 - zmluva nadobudne účinnosť 1.8.2015 15.7.2015 
538/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 3/2015  - zmluva nadobudne účinnosť 1.9.2015 15.7.2015 
818/2013/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 09/2013-dodatok č.1 : Ukončenie nájmu  15.7.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.7.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.7.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.7.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.7.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.7.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.7.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.7.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.7.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.7.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.7.2015 
541/2015/OO  Zmluva o správe domény inovacnykraj.sk  16.7.2015 
503/2015/OI   ZoD č. 503/2015/OI "Racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice"  16.7.2015 
532/2015/OPaVO  Kúpna zmluva  17.7.2015 
496/2015/OI  ZoD - Dopravná akadémia, Žilina - stavebné úpravy a zateplenie internátu"  17.7.2015 
552/2015/OSM  DOHODA + SÚHLAS  20.7.2015 
545/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KKS ČA/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
546/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-LM/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
547/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-OKS/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
548/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
550/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-LKS/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
551/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KM/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
553/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-LKS/2015/7.5 + Príloha č.3 20.7.2015 
554/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-OKS/2015/7.5 + Príloha č.3 20.7.2015 
555/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/7.5 + Príloha č.3 20.7.2015 
556/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KKS ČA/2015/7.5 + Príloha č.3 20.7.2015 
557/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. zmluvy: 2015/0215 - zmluva nadobudla účinnosť 4.6.2015 20.7.2015 
558/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KM/2015/7.1 + Príloha č.3 21.7.2015 
559/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KKS ČA/2015/7.1 + Príloha č.3 21.7.2015 
560/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-LM/2015/7.1 + Príloha č.3 21.7.2015 
496/2015/OPaVO  Kúpna zmluva  21.7.2015 
561/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OK/2015/4.5.6  21.7.2015 
562/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KM/2015/7.4  21.7.2015 
563/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KKS ČA/2015/7.3  21.7.2015 
549/2015/OPaVO  Rámcová dohoda o poskytovaní služieb stravovania + Príloha 1Príloha 2, Príloha 3Príloha 4 23.7.2015 
566/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TKS/2015/7.2  23.7.2015 
567/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TKS/2015/7.5  23.7.2015
568/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TKS/2015/6.1 24.7.2015 
569/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OKS/2015/7.1 24.7.2015 
570/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/7.3 24.7.2015  
571/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-LKS/2015/7.3 24.7.2015 
572/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OKS/2015/7.3 24.7.2015 
573/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.3.3  24.7.2015 
574/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.1.5  24.7.2015 
575/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.1.1  24.7.2015 
576/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.4.1  24.7.2015 
544/2015/OI ZOD 544/2015/OI - Gymnázium Varšavská, Žilina - odstránenie havarijného stavu + Príloha 1 27.7.2015
577/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-PGU/2015/4.3.1 27.7.2015
578/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-LK/2015/4.5.6  27.7.2015
579/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TK/2015/4.5.6  27.7.2015 
580/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-PM/2015/7.1  27.7.2015
581/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OKS/2015/7.4 27.7.2015
582/2015/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy 27.7.2015
597/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OKS/2015/6.1 28.7.2015
598/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KK ČA/2015/4.5.6 28.7.2015
599/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KK ŽA/2015/2.5 28.7.2015
600/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-LK/2015/2.5 28.7.2015
601/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/7.1 28.7.2015
602/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/7.4 28.7.2015
583/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015
584/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  28.7.2015
585/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  28.7.2015 
586/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015 
587/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015 
588/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015
589/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015
590/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  28.7.2015
591/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  28.7.2015 
592/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015
593/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015
594/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015
595/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015
596/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015
505/2015/OI  ZOD 505/2015/OI - Centrum sociálnych služieb STRANÍK + Príloha 1 28.7.2015
507/2015/OI  ZOD 507/2015/OI - Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice + Príloha 1 28.7.2015
542/2015/OI  ZOD 542/2015/OI - Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava + Príloha 1 29.7.2015
603/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 29.7.2015
604/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.7.2015
605/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 29.7.2015
606/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 29.7.2015
607/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 29.7.2015
608/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 29.7.2015
609/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 29.7.2015
610/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 29.7.2015
611/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 29.7.2015
616/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 29.7.2015
612/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OG/2015/4.3.2 30.7.2015 
613/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OK/2015/2.5  30.7.2015
614/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KK ČA/2015/2.5  30.7.2015 
615/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KKS ČA/2015/6.1 30.7.2015 
617/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KK ČA/2015/6.1  30.7.2015  
Dodatok č. 1 k ZOD č. 213_2015_OI Dod.č. 1 k ZOD 213_2015_OI - Liptovská knižnica G. Fejérpataky - Belopotockého + Príloha 1 30.7.2015
618/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 30.7.2015  
621/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 30.7.2015  
620/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TG/2015/4.3.2 30.7.2015   
622/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KG/2015/4.3.2 30.7.2015  
623/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-PGU/2015/4.3.2  30.7.2015  
624/2015/OKaCR Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb 30.7.2015
625/2015/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2015  30.7.2015
626/2015/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č.KNM 1/2015 30.7.2015 
629/2015/OO Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   3.8.2015 
630/2015/ODaÚP Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej kanalizácie v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch 3.8.2015 
631/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-SKD/2015/4.1.3  3.8.2015 
632/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-SKD/2015/4.1.1 3.8.2015
633/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KK ČA/2015/4.4.1  3.8.2015
634/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TK/2015/2.5 3.8.2015 
635/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-BD/2015/4.1.1  3.8.2015
636/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TG/2015/4.3.3 3.8.2015 
619/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  4.8.2015 
627/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 4.8.2015 
628/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 4.8.2015 
543/2015/OI  ZoD č. 543/2015/OI "SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy okenných výplní  fasády - SO  01 Pavilón "A"  - učebne" + Príloha 1 4.8.2015
448/2015/OKaCR Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015 č. MK-ZI/2015/2.2  4.8.2015 
638/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-BD/2015/4.1.5  4.8.2015
639/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KK ŽA/2015/4.5.6  4.8.2015
640/2015/OŠaŠ Zmluva o výpožičke + Príloha 5.8.2015
641/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 7.8.2015 
646/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  7.8.2015 
647/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  7.8.2015
539/2015/OI   ZoD č. SÚ-04/2015-539/2015/OI - Rekonštrukcia podkrovia Thurzovho paláca na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku + Príloha č.1Príloha č.2 + Príloha č.3 10.8.2015 
1310/2010/OEPaRR  dodatok č.4 ZoNFP - zmluva nadobudla účinnosť 3.7.2015 11.8.2015 
649/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.8.2015 
650/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.8.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.8.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.8.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.8.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.8.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  11.8.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  11.8.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  11.8.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby   11.8.2015 
564/2015/OI   ZoD č. 564/2015/OI "Gymnázium P. O. Hviezdoslav, Dolný Kubín stavebné úpravy okenných výplní" + Príloha č.1 11.8.2015 
637/2015/OI  ZOD 637/2015/OI - Rekonštrukcia podkrovia Thurzovho paláca  12.8.2015 
653/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.8.2015 
654/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.8.2015 
655/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  13.5.2015 
658/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/1/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
657/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/11/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
656/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/12/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
659/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/16/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
660/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/22/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
661/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/23/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
662/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/25/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
663/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/26/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
664/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/28/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
665/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/29/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
666/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/31/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 4.8.2015 14.8.2015 
565/2015/OI   ZoD č. 565/2015/OI "Obchodná akadémia, Dolný Kubín - stavebné úpravy a zateplenie" + Príloha 1.časť, 2.časť, 3.časť 14.8.2015 
643/2015/OI  ZoD č. 643/2015/OI "SKD v Martine - stavebné úpravy - rekonštrukcia technickej budovy dielní" + Príloha č.1 14.8.2015 
645/2015/OI  ZoD č. 645/2015/OI "Spojená škola, Tvrdošín - stavebné úpravy výplní otvorov - III. etapa" + Príloha č.1 14.8.2015 
Kúpna zmluva č. Z201519674_Zzmluva nadobudla účinnosť 14.8.2015 18.8.2015 
668/2015/OKaCR  Zmluva o spolupráci  18.8.2015 
667/2015/OSM  Protokol č. 02034/2015-UVOP-U00047/15.00 o odovzdaní pozemkov  18.8.2015 
669/2015/OSM  Protokol č. 02033/2015-UVOP-U00046/15.00 o odovzdaní pozemkov  18.8.2015 
670/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.8.2015 
671/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.8.2015 
672/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.8.2015 
673/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.8.2015 
674/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.8.2015 
678/2015/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektrického vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  19.8.2015 
677/2015/OIaZV  Zmluva o spolupráci    20.8.2015
690/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.8.2015 
640/2015/OŠaŠ  Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 1/2015/OŠaŠ + Príloha č1, Príloha č.2 21.8.2015 
495/2015/OI  Zmluva o dielo č. 495/2015/OI - Oravská poliklinika Námestovo - Stavebné úpravy - dobudovanie II. poschodia rozostavanej budovy Oravskej polikliniky v Námestove 24.8.2015 
700/2015/OIaZV  Rámcová dohoda  24.8.2015 
500/ODaÚP/2015  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  25.8.2015 
701/2015/OPaVO  Kúpna zmluva  25.8.2015 
702/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/19/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 19.8.2015  26.8.2015 
703/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/17/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 19.8.2015  26.8.2015 
704/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/15/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 19.8.2015 26.8.2015  
705/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/10/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 19.8.2015 26.8.2015  
706/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/7/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 19.8.2015 26.8.2015  
707/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/6/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 19.8.2015 26.8.2015  
708/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/4/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 19.8.2015 26.8.2015  
709/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/3/2015 - zmluva nadobudla účinnosť 19.8.2015 26.8.2015  
803/2014/OVS  Dodatok č. 1 k ZoD č. 803/2014/OVS - ZpS a DSS Karpatská + Príloha č.1 26.8.2015 
710/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.8.2015 
711/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.8.2015 
712/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.8.2015 
696/2015/OI ZoD č. 696/2015/OI "HNsP Trstená, Urgentný príjem s presunom CT - dokumentácia pre územné rozhodnutie"  26.8.2015 
698/2015/OI  ZoD č. 698/2015/OI "HNsP Trstená, Urgentný príjem s presunom CT - projekt na stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu"  26.8.2015 
699/2015/OI  ZoD č. 699/2015/OI "SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia, Optimalizácia tepelného hospodárstva"  26.8.2015 
697/2015/OI  ZoD č. 697/2015/OI "SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Rekonštrukcia plynovej kotolne"  26.8.2015 
693/2015/OI  ZoD č. 693/2015/OI "SOŠ technická, Čadca, Školská športová hala"  26.8.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  27.8.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  27.8.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  27.8.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  27.8.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  27.8.2015 
695/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.8.2015 
694/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.8.2015 
642/2015/OI  ZoD č. 642/2015/OI "Gymnázium J. Lettricha, Martin - stavebné úpravy výplní otvorov" + Príloha časť 1, časť 2 31.8.2015 
720/2015/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektrického vedenia (prípojky k ČS PHM) v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  31.8.2015 
652/2015/ODaRR  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  31.8.2015 
721/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.9.2015 
722/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.9.2015 
729/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/1.1  2.9.2015 
723/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.9.2015 
724/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.9.2015 
725/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.9.2015 
726/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.9.2015 
727/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.9.2015 
728/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  2.9.2015 
732/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/18/2015  3.9.2015 
731/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/20/2015  3.9.2015 
730/2015/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 281/24/2015  3.9.2015 
736/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.9.2015 
738/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.9.2015 
648/2015/OI   ZoD č. 648/2015/OI "CSS Orava, Tvrdošín - rekonštrukcia elektroinštalácie a kanalizácie" + Príloha 8.9.2015 
740/2015/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8.9.2015 
719/2015/ODaRR  Zmluva  o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8.9.2015 
744/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.9.2015 
745/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 9.9.2015 
743/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: ŽSK-LM/2015/1.1  9.9.2015 
746/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/1.1 9.9.2015 
739/2015/OI  ZoD č. 739/2015/OI "DSS a ZpS, Zákamenné - stavebné úpravy budovy - rekonštrukcia hygienických zariadení" + Príloha1 9.9.2015
681/2015/OKaCR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR č. ŽSK-TG/2015/2.2  10.9.2015 
644/2015/OI  ZoD č. 644/2015/OI "SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín - stavebné úpravy budovy školy a internátu - zateplenie a výmena okien - I. etapa - stavebné úpravy okenných výplní internátu" + Príloha 10.9.2015 
750/2015/OI  ZoD č. 750/2015/OI "LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš - rekonštrukcia a adaptácia pavilónu HTO a URL" + Príloha  10.9.2015 
749/2015/OI  ZoD č. 749/2015/OI"Prestavba očného - krčného pavilónu - II. etapa - očné oddelenie vrátane jednodňovej chirurgie" LNsP L. Mikuláš  10.9.2015 
752/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.9.2015 
753/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.9.2015 
754/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.9.2015 
755/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.9.2015 
756/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.9.2015 
757/2015/OO  Zmluva o správe domény zupatour.sk - zmluva nadobudla účinnosť 13.8.2015 10.9.2015 
842/2015/OEPaRR  Zmluva o výpožičke  11.9.2015 
742/2015/OI   ZoD č. 742/2015/OI "TKS v Martine - stavebné úpravy spevnených a nespevnených plôch" + Príloha 11.9.2015 
751/2015/OSM  Kúpna zmluva + Príloha č.1 11.9.2015 
759/2015/OSM  Kúpna zmluva + Príloha č.1 11.9.2015 
718/2015/OI   ZoD č. 718/2015/OI "KNsP Čadca, Urgentný príjem"  16.9.2015 
761/2015/ODaRR  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej kanalizácie  v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   16.9.2015 
764/2015/ODaRR  Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí majetku  + Prílohy 1,2 16.9.2015 
762/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.9.2015 
763/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.9.2015 
767/2015/OEPaRR  ZoNFP - zmluva nadobudla účinnosť 17.7.2015 17.9.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.9.2015 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.9.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.9.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.9.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.9.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.9.2015 
747/2015/OI   ZoD č. 747/2015/OI "Gymnázium, Námestovo, Prístavba telocvične"  18.9.2015 
768/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.9.2015 
770/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.9.2015  
758/2015/OI  ZoD č. 758/2015/OI "Liptovská galéria P. M. Bohúňa v L. Mikuláši - rekonštrukcia strechy, ÚK a VZT" + Príloha č.1 21.9.2015 
748/2015/OI  ZoD č. 748/2015/OI "Stavebné úpravy a prístavba LNsP, Liptovský Mikuláš pre zriadenie urgentného príjmu"   21.9.2015 
651/2015/OI   ZoD č. 651/2015/OI"Dolnooravská NsP MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín - urgentný príjem"   21.9.2015 
734/2015/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  21.9.2015 
735/2015/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena   21.9.2015 
775/2015/OEPaRR  Zmluva o dielo  22.9.2015 
773/2015/OZ  Rámcová dohoda  22.9.2015 
741/2015/OI  ZoD č. 741/2015/OI "SPŠ Martin - rekonštrukcia hygienických zariadení" + Príloha č.1 -  časť I., časť II., časť III. 22.9.2015 
625/2015/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2015  23.9.2015 
807/2013/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 05/2013  23.9.2015  
906/2013/OSM  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. LH 9/2014  23.9.2015  
44/2013/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 01/2013  23.9.2015  
85/2014/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 6/2014  23.9.2015  
769/2015/OI  ZoD č. 769/2015/OI "SOŠ lesnícka, Tvrdošín - stavebné úpravy - rekonštrukcia strechy" + Príloha č.1 23.9.2015 
777/2015/OSM  Zmluva o zrušení časti vecného bremena  23.9.2015 
779/2014/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 28/2014-Dohoda o skončení  24.9.2015 
778/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 2/2015  24.9.2015 
923/2011/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2012  24.9.2015 
779/2015/ODaÚP  Zmluva o ochrane obchodného tajomstva a dôverných informácií  24.9.2015 
772/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.9.2015 
782/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.9.2015 
771/2015/OI   ZoD č. 771/2015/OI „Liptovské múzeum v Ružomberku, výmena kanalizácie – skanzen Pribylina“ + Príloha č.1 24.9.2015 
784/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie č. LP/2015/130  25.9.2015 
765/2015/OPaVO Kúpna zmluva  29.9.2015
774/2015/OI  ZoD č. 774/2015/OI „SPŠ stavebná v Žiline – búracie práce - garáže“ + Príloha č.1 30.9.2015 
760/2015/OSM  Rámcová dohoda  30.9.2015 
785/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2015  30.9.2015 
1031/2012/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 07/2012  30.9.2015 
636/2014/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. TT 9/2014  30.9.2015 
900/2013/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2014  30.9.2015 
899/2013/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2014  30.9.2015 
786/2015/OF  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb  30.9.2015 
787/2015/OIaZV  Zmluva o spolupráci     30.9.2015 
788/2015/OIaZV  Zmluva o spolupráci     30.9.2015 
642/2015/OI  Dodatok  č. 1 k  ZoD č. 642/2015/OI "Gymnázium J. Lettricha, Martin - stavebné úpravy výplní otvorov"  1.10.2015 
780/2015/OI   ZoD č. 780/2015/OI „SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa školy a strechy“ + Príloha č.1 1.10.2015 
856/2011/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.TT 06/2011  1.10.2015 
793/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2015  1.10.2015 
794/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2015  1.10.2015 
796/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 6/2015  1.10.2015 
797/2015/OSM  Zmluva o dodávke plynu + Príloha č.1 - o ukončení zmluvy 5.10.2015 
1286/2012/OSM  Dodatok č. 9/2015 k zmluve o dodávke plynu   5.10.2015 
926/2013/OSM  Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu č. 9103288771  5.10.2015 
632/2011/OSM  Dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu č. 9104326795  5.10.2015 
781/2015/OI   ZoD č. 781/2015/OI "KNsP v Čadci - stavebné úpravy chirurgického oddelenia, chirurgia - operačné sály" + Príloha č.1 5.10.2015 
798/2015/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku + Prevod správy 5.10.2015 
917/2011/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 09/2011  5.10.2015 
1011/2013/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 09/2013  5.10.2015 
912/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 16/2014  5.10.2015 
823/2013/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 2/2014  5.10.2015 
902/2013/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2014  5.10.2015 
126/2013/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 03/2013  5.10.2015 
905/2013/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 8/2014  5.10.2015 
911/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 15/2014  5.10.2015 
903/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2014  5.10.2015 
909/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 12/2014  5.10.2015 
913/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 17/2014  5.10.2015 
805/2015/OKaCR  Zmluva o dielo   5.10.2015 
792/2015/OKaCR  Kúpna zmluva  5.10.2015 
791/2015/OKaCR  Kúpna zmluva + Príloha č.1 5.10.2015 
783/2015/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  5.10.2015 
789/2015/OI  ZoD č. 789/2015/OI "Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín - stavebné úpravy okenných výplní - nepredvídateľné práce" + Príloha č.1 6.10.2015 
799/2015/OSM  Kúpna zmluva  6.10.2015 
800/2015/OSM  Kúpna zmluva  6.10.2015  
801/2015/OSM  Kúpna zmluva  6.10.2015  
802/2015/OSM  Kúpna zmluva  6.10.2015  
803/2015/OSM  Kúpna zmluva  6.10.2015  
804/2015/OSM  Kúpna zmluva  6.10.2015  
812/2015/OSM  Kúpna zmluva  6.10.2015  
806/2015/OI  ZoD č. 806/2015/OI „Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina - stavebné úpravy – I. etapa - výmena okien a zateplenie internátu“ + Príloha č.1 6.10.2015 
950/2012/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 011/2012  7.10.2015 
958/2011/OSM  Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 10/2011  7.10.2015 
807/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 5/2015  7.10.2015 
808/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových prietorov č. LH 7/2015  7.10.2015 
809/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových prietorov č. BY 5/2015  7.10.2015 
904/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových prietorov č. LH 5/2014  7.10.2015 
825/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových prietorov č. LH 6/2014  7.10.2015 
826/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových prietorov č. LH 7/2014  7.10.2015 
907/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových prietorov č. LH 10/2014  7.10.2015 
908/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových prietorov č. LH 11/2014  7.10.2015 
910/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových prietorov č. LH 13/2014  7.10.2015 
914/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových prietorov č. LH 19/2014  7.10.2015 
1091/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových prietorov č. LH 22/2014  7.10.2015 
1165/2013/OSM  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 23/2014  7.10.2015 
791/2015/OKaCR  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. ŽSK 791/2015/OKaCR  7.10.2015 
792/2015/OKaCR  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. ŽSK 792/2015/OKaCR  7.10.2015 
814/2015/OIaZV  Memorandum o spolupráci  8.10.2015 
795/2015/OI  ZoD č. 795/2015/OI „Stavebné úpravy výplní otvorov na učebniach – SOŠ obchodu a služieb Martin“ + Príloha č.1, Príloha č.2 9.10.2015 
1269/2012/OSM  Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 09/2012  12.10.2015 
816/2015/OSM  Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami  12.10.2015 
817/2015/OF  Zmluva o úvere  12.10.2015  
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  12.10.2015 
210/2015/OI   Dodatok č. 1 k ZoD č. 210/2015/OI "Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku""  12.10.2015 
539/2015/OI  Dodatok č. 1 k ZoD č. SÚ-04/2015-539/2015/OI  12.10.2015 
790/2015/OI  ZoD č. 790/2015/OI „SOŠ dopravná, Martin – stavebné úpravy - rekonštrukcia strechy budovy internátu“ + Príloha č.1 12.10.2015 
810/2015/OI  ZoD č. 810/2015/OI „HARMÓNIA - ZpS a DSS, ul. Republiky, Žilina - Sanácia plochej strechy - časť B“ + Príloha č.1 13.10.2015 
813/2015/OI  ZoD č. 813/2015/OI „SPŠ stavebná v Žiline – stavebné úpravy auly a telocvične – rekonštrukcia preskleného vstupu vestibulu“ + Príloha č.1 13.10.2015 
418/2015/OPaVO  Dodatok č. 1 k KZ č. 418/2015/OPaVO "II. Etapa: Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, SO 01 Zámok Budatín - dodávka IKT" 13.10.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  14.10.2015 
413/2015/OPaVO  Dodatok č. 1 k KZ č. 413/2015/OPaVO "II. Etapa: Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, SO 01 Zámok Budatín - Vybavenie nábytkom"  14.10.2015 
819/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí SR na rok 2015 č. ŽSK-TKS/LP/2015/130  15.10.2015 
820/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 16.10.2015 
499/2015/OSM Dodatok č. 1 k Dohode č. 499/2015/OSM 16.10.2015 
1451/2009 Dodatok k zmluve 1451/2009 - Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.10.2015
889/2009/ODaRR Dodatok č. 15 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja 19.10.2015
888/2009/ODaRR Dodatok č. 14 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja 19.10.2015
776/2015/OPaVO Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  19.10.2015
821/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  19.10.2015
931/2013/OSM Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 18/2014 19.10.2015
822/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   20.10.2015 
818/2015/OI   ZoD č. 818/2015/OI „Rekonštrukcia kotolne v dielňach SOŠ drevárskej, Liptovský Hrádok“ + Príloha č.1 20.10.2015 
815/2015/OI  ZoD č. 815/2015/OI „Likava CSS - rekonštrukcia kanalizácie + Príloha č. 1  21.10.2015 
817/2014/OSM  Dohoda o zabezpečovaní a vykonávaní údržby areálu 1/2015 - zmluva nadobudne účinnosť 1.11.2015 22.10.2015 
925/2011/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 8/2012  22.10.2015 
225/2013/OSM  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013  22.10.2015 
824/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 9/2015  22.10.2015 
827/2015/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného potrubia umiestneného v cestnom telese/ cestných pomocných pozemkoch  26.10.2015 
829/2015/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy rozšírenia vodovodu Na Kopenci - Veličná  v cestnom telese/ cestných pomocných pozemkoch  26.10.2015 
833/2015/OSM  Zmluva o nájme pozemku LH 8/2015  26.10.2015 
825/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  26.10.2015 
826/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  26.10.2015 
828/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  26.10.2015 
830/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  26.10.2015 
831/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  26.10.2015 
832/2015/OKaCR  Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb  26.10.2015 
836/2015/OKaCR  Licenčná zmluva  26.10.2015 
837/2015/OKaCR  Licenčná zmluva  26.10.2015 
838/2015/OKaCR  Licenčná zmluva  26.10.2015 
844/2015/OKaCR  Komisionárska zmluva  27.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  27.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  27.10.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  27.10.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  27.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  27.10.2015 
845/2015/OZ  Kúpna zmluva  28.10.2015 
847/ODaÚP/2015  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia , vodovodného potrubia, elekrických prípojok umiestnených v cetnom telese/cestných pomocných pozemkov  28.10.2015 
53/2012/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2012 - dodatok č. 2  28.10.2015 
187/2012/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 14/2012 - dodatok č. 4  28.10.2015 
846/2015/OSM  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby BY č. 1/2015  28.10.2015 
835/2015/OI   ZoD č. 835/2015/OI „Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa  - SOŠ OaS Dolný Kubín“ + Príloha č. 1 28.10.2015 
848/2015/OO  Kúpna zmluva - počítače, príslušenstvo, monitory, software  28.10.2015 
849/2015/OKaCR  Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201531012_Z  28.10.2015 
834/2015/OI  ZoD č. 834/2015/OI „II. etapa: Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku – nepredvídateľné práce“ + Príloha č. 1 28.10.2015 
853/2015/OKaCR  Zmluva o umeleckom výkone výkonného umelca  29.10.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.10.2015 
823/2015/OI  ZoD č. 823/2015/OI „ZpS a DSS Karpatská, Žilina - rekonštrukcia hygienických zariadení, blok A - 3NP, ul. Karpatská č.6“ + Príloha č. 1 29.10.2015  
868/2015/OI  ZoD č. 868/2015/OI „II.Etapa - Obnova objektov - stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku" v rámci projektu "Návrat múzea do Budatínskeho hradu“  30.10.2015 
785/2015/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2015 - dodatok č.1 30.10.2015
854/2015/OO Zmluva o poskytovaní služieb podpory, prevádzky a rozvoja  30.10.2015
850/2015/OI   Gymnázium Bytča – rekonštrukcia strechy so zateplením – objekty špeciálne učebne a spojovací krčok + Príloha 30.10.2015 
852/2015/OI  Rekonštrukcia hygienických zariadení – SOŠ lesnícka J.D. Matejovie Liptovský Hrádok + Príloha 30.10.2015
851/2015/OI   Kysucké múzeum v Čadci - Vychylovka - zastrešenie pódia a prístrešku + Príloha  30.10.2015
843/2015/OI  Atletický a futbalový štadión, ul. Červenej armády, Martin 30.10.2015
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 2.11.2015
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 2.11.2015
856/2015/OSM Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva majetku 2.11.2015
858/2015/OIaZV Zmluva o spolupráci                                           2.11.2015
862/2015/OKaCR  Zmluva o dielo  3.11.2015 
863/2015/OKaCR  Zmluva o dielo  3.11.2015 
459/2015/OI   Dodatok č.1 k ZoD č. 459/2015/OI „Rekonštrukcia budovy dielní - SOŠ polytechnická Ružomberok“ Objekt: D1  4.11.2015 
865/2015/OSM  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby č. 2/2015  4.11.2015 
819/2011/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 03/2011 - Dodatok č. 2  4.11.2015 
910/2011/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 10/2011 - Dodatok č. 2  4.11.2015 
874/2014/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2015- Dodatok č. 1  4.11.2015 
948/2010/OSM  Dohoda o skončení nájmu hnuteľných vecí č. 054/2010 -dodatok č.3 k zmluve  4.11.2015 
855/2015/OPaVO  Kúpna zmluva  4.11.2015 
866/2015/OO Zmluva o využívaní a poskytovaní kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC) a služieb CA DISIG č.201509334  6.11.2015 
867/2015/OO Zmluva o využívaní a poskytovaní kvalifikovaného systémového certifikátu (KSC) a služieb CA DISIG č.201509335 6.11.2015 
860/2015/OI   ZoD č. 860/2015/OI „Multifunkčné ihrisko pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline“ + Príloha 9.11.2015
857/2015/OI ZoD č. 857/2015/OI „SOŠ elektrotechnická, Žilina - Stavebné úpravy okenných výplní“ + Príloha 9.11.2015 
869/2015/OŠaŠ Kúpno - predajná zmluva č. 1/2015/OŠaŠ + Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č.3 9.11.2015
870/2015/OKaCR  Licenčná zmluva  12.11.2015 
871/2015/OKaCR  Licenčná zmluva  12.11.2015 
872/2015/OKaCR  Licenčná zmluva  12.11.2015 
873/2015/OKaCR  Licenčná zmluva  12.11.2015 
874/2015/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR  12.11.2015 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 13.11.2015
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 13.11.2015
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 13.11.2015 
129/2004 Dohoda o VoiceVPN  13.11.2015
Kúpna zmluva č. Z201533770_Z  13.11.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.11.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.11.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.11.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.11.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.11.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  18.11.2015 
877/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt  1056/D170/2015  19.11.2015 
861/2015/OI  ZoD č. 861/2015/OI „Obchodná akadémia Martin – prestrešenie vstupu do školy“ + Príloha č. 1 19.11.2015 
875/2015/OPaVO  Dohoda o náhrade za užívanie nebytových priestorov  24.11.2015 
859/2015/OI   ZoD č. 859/2015/OI „Krajské kultúrne stredisko Žilina – odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie a slaboprúdu v budove Makovického domu“ + Príloha č. 1 24.11.2015 
879/ODaÚP/2015  Nájomná zmluva 535/2015 medzi ŽSK a Mestom Žilina v súvislosti s prestavbou križovatky ciest III/01889 a III/01890  24.11.2015 
880/ODaÚP/2015  Dohoda  medzi ŽSK a Mestom Žilina o budúcej realizácii stavby "Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890".  24.11.2015 
882/2015/OIaZV  Príkazná zmluva    25.11.2015 
539/2015/OCKJ  Dodatok č.2 ZoD "Rekonštrukcia Thirzovho podkrovia" + Príloha č.1 26.11.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.11.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.11.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.11.2015 
883/2015/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  30.11.2015 
885/2015/OSM  Zmluva o výpožičke č. LH 1/2015  30.11.2015 
199/2013/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 03/2013- Dodatok č. 2  30.11.2015 
886/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  30.11.2015 
887/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  30.11.2015 
878/2015/OI  ZoD č. 878/2015/OI „Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín – Stavebné úpravy – výmena okenných výplní“ + Príloha č.1 1.12.2015 
889/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  1.12.2015 
890/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  2.12.2015 
891/2015/OIaZV  Zmluva o spolupráci  2.12.2015 
892/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 10/2015  2.12.2015 
881/2015/OI  ZoD č. 881/2015/OI „Gymnázium Hlinská, Žilina – stavebné úpravy - rekonštrukcia šatní, vstupu a jeho nadkrytie“ + Príloha č.1 2.12.2015 
893/2015/OKaCR  Zmluva o spolupráci  2.12.2015 
894/2015/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  3.12.2015 
895/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2015  3.12.2015 
896/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2016  3.12.2015 
876/2015/OI   ZoD č. 876/2015/OI „SOŠ elektrotechnická Liptovský Hrádok – výmena okien“ + Príloha č.1 3.12.2015 
Kúpna zmluva č. Z201538626_Z - zmluva nadobudla účinnosť 2.12.2015 3.12.2015 
901/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  7.12.2015 
905/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  8.12.2015 
726/2010/OPaVO  Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí užívaích práv EPI   9.12.2015 
884/2015/OSM  Rámcová dohoda  9.12.2015 
906/2015/ODaRR  Zmluva o zverení majetku - zhodnotenia ciest do správy správcu  9.12.2015 
907/2015/OSORO  Dodatok č. 4 k zmluve o financovaní výkonu činností SORO pre ROP, č. zmluvy: 582/2010/OSORO - zmluva nadobudla účinnosť 9.12.2015 10.12.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  10.12.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  10.12.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  10.12.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  10.12.2015 
900/2015/OI   ZoD č. 900/2015/OI „Spojená škola, Nižná – stavebné úpravy, zvýšenie EHB - vykurovanie“  10.12.2015 
899/2015/OI  ZoD č. 899/2015/OI „SOŠ technická, Námestovo – stavebné úpravy, zvýšenie EHB - vykurovanie“  10.12.2015 
898/2015/OI   ZoD č. 898/2015/OI „Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“  10.12.2015 
897/2015/OI   ZoD č. 897/2015/OI „Gymnázium Varšavská cesta, Žilina – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“  10.12.2015 
835/2015/OI  Dodatok č. 1 k ZoD č.835/2015/OI „Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa  - SOŠ OaS Dolný Kubín“  11.12.2015 
902/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  11.12.2015 
780/2015/OI   Dodatok č. 1 k ZoD č.780/2015/OI „SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa školy a strechy“   14.12.2015 
920/2015/OI  ZoD č.920/2015/OI „CSS STRANÍK – stavebné úpravy prevádzkovej budovy – nepredvídateľné práce“  14.12.2015 
912/2015/OIaZV  Zmluva o vytvorení,použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca        14.12.2015 
785/2015/OEPaRR  Dodatok č. 2 ZoNFP  15.12.2015 
992/2010/OSM  Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí  057/2010  15.12.2015 
987/2010/OSM  Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí  059/2010  15.12.2015 
1342/2012/OSM  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2013  15.12.2015 
923/2011/OSM  Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2012  15.12.2015 
913/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2016  15.12.2015 
217/2007/OO  Dohoda o ukončení Servisnej zmluvy č. OZ2007002  15.12.2015 
245/2007/OO  Dohoda o ukončení Zmluvy o aktualizačnom poplatku č.OZ2007001  15.12.2015 
914/2015/OZ  Rámcová dohoda  15.12.2015 
817/2015/OF  Dodatok č. 1 k zmluve o úvere  15.12.2015 
915/2015/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  15.12.2015 
916/2015/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  17.12.2015 
911/2015/OI   ZoD č. 911/2015/OI „SOŠ technická, Námestovo – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“  17.12.2015 
918/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  18.12.2015 
919/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  18.12.2015  
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.12.2015 
922/2015/OF  Rámcová úverová zmluva + Príloha č. 1 + Príloha č. 2 + Príloha č. 3 18.12.2015  
925/2015/OI  ZoD č.925/2015/OI„KNsP v Čadci – Stavebné úpravy chirurgického oddelenia, Chirurgia – operačné sály – nepredvídateľné práce“ + Príloha č. 1 21.12.2015 
910/2015/OI   ZoD č.910/2015/OI „Spojená škola, Hattalova 471, Nižná – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“  22.12.2015 
924/2015/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí služieb + Príloha č.1 + Príloha č.2 22.12.2015 
889/2009/ODaRR Dodatok č. 16 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  28.12.2015
888/2009/ODaRR Dodatok č. 15 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja 28.12.2015
923/2015/OI  „Dopravná akadémia Žilina – stavebné úpravy a zateplenie internátu“ + Príloha č.1 28.12.2015
926/2015/OSORO  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2216012005001 - zmluva nadobudla účinnosť 24.12.2015 29.12.2015 
1092/2013/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.lh 1/2014 - DODATOK č. 4  30.12.2015 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.07.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky