Zmluvy 07. - 12. 2015

 

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
716/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR   číslo: ŽSK-KHZA-1/2015/8.2  7.7.2015 
714/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR   číslo: ŽSK-PGUZA-1/2015/8.2  7.7.2015 
715/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR   číslo: ŽSK-KKSCA-1/2015/8.2  7.7.2015 
717/2015/OKaCR  Memorandum o spolupráci  7.7.2015 
498/2015/OSM  Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku + Príloha 1 7.7.2015 
499/2015/OSM  Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku + Príloha 1 7.7.2015 
497/2015/OI   ZoD č. 497/2015/OI "ZpS a DSS Čadca  - Žiarec - rekonštrukcia vykurovacieho systému" + Príloha 1 - Rozpočet 7.7.2015 
927/2010/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 59/2010-dodatok č.2 - zmluva nadobudne účinnosť 15.7.2015 7.7.2015  
225/2013/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013-dodatok č.3 - zmluva nadobudne účinnosť 15.7.2015 7.7.2015  
356/2014/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 27/2014-dodatok č.2 - zmluva nadobudne účinnosť 15.7.2015 7.7.2015  
502/2015/ODaÚP  Dohoda o spolupráci č. 16/2015-SeM  8.7.2015 
506/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR  číslo: ŽSK-KGOŠČ-1/2015/8.2  8.7.2015 
509/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  9.7.2015 
508/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/7.1  9.7.2015 
510/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/7.4  9.7.2015 
511/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/7.3  9.7.2015 
1007/2012/OKaCR  Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2012/1200/2109 zo dňa 12.10.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.06.2013  10.7.2015 
522/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
523/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
524/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
525/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
526/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
527/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
528/2015/OO  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov   13.7.2015 
518/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: ŽSK-SKD/2015/5.1  13.7.2015 
519/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.5.6  13.7.2015 
520/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.3.1  13.7.2015 
521/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/6.4  13.7.2015 
529/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry SR  číslo: ŽSK-KKSCA-1/2015/8.2  14.7.2015 
530/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-BD/2015/4.1.3  14.7.2015 
531/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-TKS/2015/7.3  14.7.2015 
533/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-TKS/2015/6.4  14.7.2015 
534/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-TKS/2015/7.1  14.7.2015 
535/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: MK-ZI/2015/4.3.2  15.7.2015 
536/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: MK-ZI/2015/6.1  15.7.2015 
537/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015   číslo: MK-ZI/2015/2.5  15.7.2015 
540/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 2/2015 - zmluva nadobudne účinnosť 1.8.2015 15.7.2015 
538/2015/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 3/2015  - zmluva nadobudne účinnosť 1.9.2015 15.7.2015 
818/2013/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 09/2013-dodatok č.1 : Ukončenie nájmu  15.7.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.7.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.7.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.7.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.7.2015 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.7.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.7.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.7.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.7.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.7.2015 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.7.2015 
541/2015/OO  Zmluva o správe domény inovacnykraj.sk  16.7.2015 
503/2015/OI   ZoD č. 503/2015/OI "Racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice"  16.7.2015 
532/2015/OPaVO  Kúpna zmluva  17.7.2015 
496/2015/OI  ZoD - Dopravná akadémia, Žilina - stavebné úpravy a zateplenie internátu"  17.7.2015 
552/2015/OSM  DOHODA + SÚHLAS  20.7.2015 
545/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KKS ČA/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
546/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-LM/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
547/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-OKS/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
548/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
550/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-LKS/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
551/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KM/2015/7.2 + Príloha č.3 20.7.2015 
553/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-LKS/2015/7.5 + Príloha č.3 20.7.2015 
554/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-OKS/2015/7.5 + Príloha č.3 20.7.2015 
555/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/7.5 + Príloha č.3 20.7.2015 
556/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KKS ČA/2015/7.5 + Príloha č.3 20.7.2015 
557/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. zmluvy: 2015/0215 - zmluva nadobudla účinnosť 4.6.2015 20.7.2015 
558/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KM/2015/7.1 + Príloha č.3 21.7.2015 
559/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KKS ČA/2015/7.1 + Príloha č.3 21.7.2015 
560/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-LM/2015/7.1 + Príloha č.3 21.7.2015 
496/2015/OPaVO  Kúpna zmluva  21.7.2015 
561/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OK/2015/4.5.6  21.7.2015 
562/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KM/2015/7.4  21.7.2015 
563/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015   číslo: ŽSK-KKS ČA/2015/7.3  21.7.2015 
549/2015/OPaVO  Rámcová dohoda o poskytovaní služieb stravovania + Príloha 1Príloha 2, Príloha 3Príloha 4 23.7.2015 
566/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TKS/2015/7.2  23.7.2015 
567/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TKS/2015/7.5  23.7.2015
568/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TKS/2015/6.1 24.7.2015 
569/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OKS/2015/7.1 24.7.2015 
570/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/7.3 24.7.2015  
571/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-LKS/2015/7.3 24.7.2015 
572/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OKS/2015/7.3 24.7.2015 
573/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.3.3  24.7.2015 
574/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.1.5  24.7.2015 
575/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.1.1  24.7.2015 
576/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015  číslo: MK-ZI/2015/4.4.1  24.7.2015 
544/2015/OI ZOD 544/2015/OI - Gymnázium Varšavská, Žilina - odstránenie havarijného stavu + Príloha 1 27.7.2015
577/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-PGU/2015/4.3.1 27.7.2015
578/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-LK/2015/4.5.6  27.7.2015
579/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-TK/2015/4.5.6  27.7.2015 
580/2015/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-PM/2015/7.1  27.7.2015
581/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OKS/2015/7.4 27.7.2015
582/2015/OKaCR Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy 27.7.2015
597/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-OKS/2015/6.1 28.7.2015
598/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KK ČA/2015/4.5.6 28.7.2015
599/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KK ŽA/2015/2.5 28.7.2015
600/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-LK/2015/2.5 28.7.2015
601/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/7.1 28.7.2015
602/2015/OKaCR Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015  číslo: ŽSK-KKS ŽA/2015/7.4 28.7.2015
583/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015
584/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  28.7.2015
585/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie  28.7.2015 
586/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015 
587/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015 
588/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotácie 28.7.2015
589/2015/OF Zmluva o poskytnutí dotáci