Zmluvy 01. - 07. 2019

 

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1184/2018/RÚ Kúpna zmluva                                             2.1.2019
1158/2018/OVOIaNM   ZoD č.1158/2018/OVOIaNM  „Gymnázium Bytča -stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične“  7.1.2019 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  7.1.2019 
1185/2018/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH 1/2019  7.1.2019 
1/2019/OK  Zmluva o dielo 7.1.2019 
2/2019/OK  Zmluva o dielo  7.1.2019 
5/2019/ORR Licenčná zmluva  10.1.2019 
1181/2018/OVOIaNM  Krajské kultúrne stredisko v Žiline – Stavebné úpravy budovy Makovického domu  10.1.2019 
4/2019/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie  11.1.2019 
3/2019/OD   Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2019/OD  11.1.2019 
243/2018/OSV  Zmluva o bežnom účte   11.1.2019 
1186/2018/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 11.1.2019 
6/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
7/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
8/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019 
9/2019/OK  Zmluva o dielo  11.1.2019