Zmluvy 01. - 06. 2018

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  3.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  3.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  3.1.2018 
921/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „SC ŽSK, závod Horné Považie, Stredisko Belá – rekonštrukcia strediska údržby – I. etapa“   3.1.2018 
1262/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/II/B/0108  4.1.2018 
1263/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0105  4.1.2018 
993/2016/OSM  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. TU 2/2017 - dodatok č.2 k zmluve o nájme  4.1.2018 
916/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Liptovské múzeum v Ružomberku – hrad Likava – sanácia hradného brala – II. etapa“ + Príloha 5.1.2018 
761/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Spojená škola, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy budovy školského internátu - zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena podláh“   5.1.2018 
666/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Rekonštrukcia mostného objektu MO 537 – 001 (most ponad rieku Belá v Liptovskom Hrádku)“ + Príloha 1, Príloha 2 8.1.2018 
1264/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0066, dátum účinnosti zmluvy je 21.9.2017 8.1.2018 
1265/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011K560-121-12  10.1.2018 
2/2018/OPaVO  Kúpna zmluva  10.1.2018 
892/2018/OŠaŠ  Memorandum o spolupráci  10.1.2018 
19/2018/ODaÚP  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  12.1.2018 
1266/20117/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 23/2018  15.1.2018 
26/2018/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 15.1.2018 
27/2018/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 15.1.2018 
33/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytovaní služieb  15.1.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.1.2018 
42/2018/OEPaRR Dodatok č.1 k Zmluve o NFP  16.1.2018 
43/2018/OEPaRR  Partnerská zmluva  16.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.1.2018 
85/2016/OKaCR  Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.2.2016   18.1.2018 
723/2017/OO  Dohoda o zrušení Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní   19.1.2018 
1267/2017/OO  Zmluva o výpožičke  19.1.2018 
37/2018/OPaVO  Kúpna zmluva  19.1.2018 
1010/2017/OI  Dodatok č.2 k ZOD: „Školský internát Ružomberok – Stavebné úpravy – Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien“  22.1.2018 
1259/2017/OI  ZoD: Zmluva o pripojení do distribučnej siete + Príloha 1, Príloha 2 22.1.2018 
51/2018/OSM  Rámcová kúpna zmluva  23.1.2018 
52/2018/OSM  Zmluva o nájme garáže č. BY 2/2018  23.1.2018 
53/2018/OSM  Zmluva o nájme garáže č. BY3/2018  23.1.2018 
54/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2018  23.1.2018 
55/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 6/2018  23.1.2018 
1268/2017/OSM  Rámcová dohoda  23.1.2018 
58/2018/OIaZV  Zmluva o spolupráci  23.1.2018 
911/2017/OI  Dodatok č. 1 k ZOD: „Zdravotníctvo - rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pre nemocnice - Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, nerealizované práce v I. etape + II. etapa“  24.1.2018 
32/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
45/2018/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
44/2018/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
18/2018/OSV  Zmluva č. 18/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku  25.1.2018 
13/2018/OSV  Zmluva č. 13/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku  25.1.2018 
17/2018/OSV  Zmluva č. 17/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku  25.1.2018 
3/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
4/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
49/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
5/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
6/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
7/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
8/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
24/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.1.2018 
22/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.1.2018 
23/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.1.2018 
31/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
30/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
29/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
28/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
36/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
34/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
38/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
35/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
41/2018/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
62/2018/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  25.1.2018 
10/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.1.2018 
9/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.1.2018 
20/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.1.2018 
21/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.1.2018 
25/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.1.2018 
11/2018/OSV  Zmluva č. 11/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku  26.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  26.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  26.1.2018 
14/2018/OSV  Zmluva č. 14/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.1.2018
16/2018/OSV  Zmluva č. 16/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.1.2018 
15/2018/OSV  Zmluva č. 15/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.1.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.1.2018 
2/1998/OSM  Dodatok č.16 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.9.1998  26.1.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.1.2018 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.1.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.1.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.1.2018 
63/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení  vecného bremena  29.1.2018 
12/2018/OSV  Zmluva č. 12/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  29.1.2018 
40/2018/OSV  Zmluva č. 40/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  29.1.2018 
891/2017/OI  Dodatok č. 1 k ZOD: „SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy objektu dielní – časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa objektu dielní“   29.1.2018 
71/2018/OSM  Zmluva o nájme garáží č. BY 1/2018 29.1.2018 
64/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.1.2018 
65/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.1.2018 
66/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.1.2018 
67/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.1.2018 
75/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
76/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
77/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
78/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018
79/2018/OK Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
80/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
81/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
60/2018/OI  ZoD : „SM ŽSK, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy výplní otvorov- výmena okien a dverí“ + Príloha č. 1-časť 1Príloha č. 1-časť 2Príloha č. 2  31.1.2018 
82/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  31.1.2018 
1269/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0051  1.2.2018 
1270/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0091  1.2.2018 
1271/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0101  1.2.2018 
1272/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0097  1.2.2018 
1273/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0094  1.2.2018
46/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   1.2.2018 
83/2018/OPaVO  Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  1.2.2018 
85/2018/OEPaRR  Zmluva o FP  2.2.2018 
41/2017/OEPaRR  Dodatok Zmluvy o FP  2.2.2018 
941/2018/OI  Dodatok č. 1 k ZoD: „Spojená škola, Rosinská, Žilina – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“   2.2.2018 
48/2018/OI  ZoD: „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Lokca – Zákamenné – Oravská Lesná – II. etapa“ + Príloha 1, Príloha 2  2.2.2018 
47/2018/OI  ZoD: „Stabilizácia telesa cesty II/520 v katastri obce Štefanov nad Oravou (ck 66,900 – 67,000)“ + Príloha 1, Príloha 2  2.2.2018 
57/2018/OI  ZoD: „SC ŽSK závod Turiec – oprava a rekonštrukcia strediska údržby – stredisko Martin - stavebné úpravy prevádzkovej budovy - zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení“ + Príloha 1, Príloha 2 2.2.2018 
889/2009/ODaÚP  Dodatok č. 20: Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  2.2.2018 
50/2018/OI ZoD: „Cesta II/584, Zuberec – Huty- stabilizácia cestného telesa“ + Príloha 1, Príloha 2 5.2.2018
59/2018/OI ZoD: „Úrad ŽSK – komplexná rekonštrukcia “blok C“ – I. etapa“ + Príloha č. 1-časť 1, Príloha č. 1-časť 2, Príloha č. 2 6.2.2018 
1047/2017/OI Dodatok č. 1 k ZOD : „Prestavba očného – krčného pavilónu – II. etapa Očné oddelenie vrátane jednodňovej chirurgie LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš – stavebné a požiarne úpravy objektu“
+ Príloha 1, Príloha 2 
6.2.2018
61/2018/OI ZoD: ,,Rekonštrukcia budovy dielní - SOŠ polytechnická, Ružomberok - stavebné úpravy objektu." + Príloha č. 1-časť 1Príloha č. 1-časť 2, Príloha č. 2 7.2.2018
1179/2017/OSM Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 1179/2017/OSM  8.2.2018
39/2018/OSM Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 39/2018/OSM 8.2.2018
56/2018/OI ZoD: „SZŠ, Žilina – stavebné úpravy strechy so zateplením – budova školy“ + Príloha 1, Príloha 2 8.2.2018
105/2018/OŠaŠ  Kúpna zmluva - Lukáš Kmeč + Protokol 8.2.2018 
918/2017/OI Dodatok č. 2  k ZOD: „Rozšírenie MO 2073-002 (most cez rieku Varínka v obci Varín)“   9.2.2018
641/2017/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 18/2017 9.2.2018 
129/2017/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2017 9.2.2018
330/2016/OSM Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2016 9.2.2018
642/2017/OSM  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2017 9.2.2018 
87/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí služieb + Príloha 1, Príloha 2 14.2.2018
84/2018/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremena 14.2.2018
910/2017/OI Dodatok č. 1  k ZOD: „ZpS a DSS Karpatská, Žilina – stavebné úpravy – prístavba lôžkového výťahu“  14.2.2018 
90/2018/OI ZoD: „Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa - Obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade“ + Príloha č. 1-časť 1, Príloha č. 1-časť 2, Príloha č. 1-časť 3, Príloha č. 1-časť 4, Príloha č. 1-časť 5, Príloha č. 2  14.2.2018
73/2018/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 14.2.2018 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.2.2018 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.2.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
74/2018/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 15.2.2018
70/2018/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 15.2.2018
69/2018/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  15.2.2018 
888/2009/ODaÚP Dodatok č. 19 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  15.2.2018
72/2018/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 15.2.2018
106/2018/OŠaŠ  Kúpna zmluva - Tibor Fenik + Protokol  15.2.2018 
96/2018/OSM Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach č. TU 2/2017 16.2.2018
698/2017/OSM Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 17/2017-Dohoda o skončení   16.2.2018
95/2018/OSM Zmluva o nájme garáží č. BY 5/2018 16.2.2018
435/2014/OSM Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 4/2014  16.2.2018
68/2018/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  19.2.2018 
75/2018/OK  Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 19.2.2018 
88/2018/OI  ZoD: „Obchodná akadémia, Ružomberok – Rekonštrukcia – stavebné úpravy a zateplenie telocvične“ + Príloha 1, Príloha 2  19.2.2018 
91/2018/OI  ZoD: „Prestavba mostného objektu ev. č. MO 2051 – 002 v obci Kysucký Lieskovec“ + Príloha 1, Príloha 2, Plná moc  19.2.2018 
14/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 14/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.2018 
15/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.20018 
16/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 16/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.2018 
794/2015/OSM  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2015  21.2.2018 
985/2016/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve i nájme nebytových priestorov  22.2.2018 
5/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 22.1.2018 
12/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 12/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
40/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 40/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
92/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  22.2.2018 
97/2018/OI  ZOD: „CSS Slniečko, Oščadnica - stavebné úpravy - rekonštrukcia budovy“ + Príloha 1-1, Príloha 1-2, Príloha 2 22.2.2018 
44/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 44/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   22.2.2018 
45/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 45/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   22.2.2018 
18/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 18/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
13/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
31/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 31/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
30/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 30/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
29/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 29/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
32/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 32/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
35/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 35/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
20/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2018 
21/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2018 
22/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 22/2018/OSV  o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2018 
23/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 23/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2018 
24/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 24/2018/OSV  o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2018 
4/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve    č. 4/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
49/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve    č. 49/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
6/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve    č. 6/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
8/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve    č. 8/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
38/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 38/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
34/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 34/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
36/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 36/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
7/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve    č. 7/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
17/2018/OSV   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 17/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
28/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 28/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
11/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.2.2018 
3/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 3/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.2.2018 
94/2018/ODaÚP  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.2.2018 
41/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 41/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   26.2.2018 
9/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.2.2018 
1008/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Jazyková škola v Žiline – stavebné úpravy – rekonštrukcia osvetlenia“ + Príloha 27.2.2018 
143/2017/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  27.2.2018 
143/2017/OEPaRR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  27.2.2018 
101/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.2.2018 
103/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.2.2018 
725/2016/OIaZV  Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o poskytovaní reklamných služieb  27.2.2018 
89/2018/OI  ZoD: „Bábkové divadlo Žilina – Revitalizácia záhrady pri Bábkovom divadle“ + Príloha 1, Príloha 2  27.2.2018 
25/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 25/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku  27.2.2018 
100/2018/ODaÚP  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 25/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku  28.2.2018 
1116/2017/OSM  Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 3/2017 - Dohoda o skončení nájmu  28.2.2018 
102/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2018  28.2.2018 
923/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo – prístavba telocvične“ + Príloha 1.3.2018 
108/2018/OSM Poistná zmluva -cestovné poistenie a asis.služby - RNDr. Dobeš P.  2.3.2018 
109/2018/OSM  Poistná zmluva -cestovné poistenie a asis.služby - Ing. Weber P.  2.3.2018 
110/2018/OSM Poistná zmluva -cestovné poistenie a asis.služby - Ing. Jurinová E.  2.3.2018 
111/2018/OSM Poistná zmluva-cestovné poistenie a asis.služby-Ing. Gabčo L.CSc.  2.3.2018 
902/2016/OI  Dodatok č.3 k ZOD: „Prestavba očného – krčného pavilónu – II. etapa Očné oddelenie vrátane jednodňovej chirurgie LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš“  2.3.2018
112/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5.3.2018
114/2018/ODaÚP  Rámcová zmluva o spolupráci pri rozvoji Letiska Žilina  - memorandum  5.3.2018 
116/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0071  8.3.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  8.3.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  8.3.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  8.3.2018 
117/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0079  8.3.2018 
107/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  8.3.2018 
115/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  8.3.2018 
118/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041K268-431-16 - dátum účinnosti zmluvy je 9.3.2018 9.3.2018 
113/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  12.3.2018 
104/2018/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  12.3.2018 
686/2017/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/I/B/0055  13.3.2018 
120/2018/OSM  Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva nehnuteľného majetku  14.3.2018 
1140/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H948-221-10 zo dňa 09.11.2017 - dátum účinnosti dodatku je od 13.03.2018 16.3.2018 
10/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  19.3.2018 
119/2018/OSV Zmluva č. 60/OVOSOD/2018 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku  19.3.2018 
122/2018/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 20.3.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  21.3.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  21.3.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  21.3.2018 
123/2018/OEPaRR  Zmluva o FP + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4  21.3.2018 
1274/2017/OEPaRR  Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. ŽP-PO4-SC431-2015-6/093  22.3.2018 
1274/2017/OEPaRR  Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP č. ŽP-PO4-SC431-2015-6/093  22.3.2018 
1159/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021G802-221-10 zo dňa 15.11.2017 - dátum účinnosti dodatku je od 20.03.2018  22.3.2018 
124/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   22.3.2018 
125/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   22.3.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2018 
127/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   26.3.2018 
1004/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 235/2017-990/MPRV SR zo dňa 19.09.2017 k projektu Technickej pomoci IROP, kód projektu: 302061I504, názov: "Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 01/2016-12/2017" - dátum účinnosti dodatku je od 17.03.2018 27.3.2018 
128/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  28.3.2018 
1153/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H622-221-10 - dátum účinnosti dodatku je od 19.01.2018  28.3.2018 
Zmluva o združenej dodávke elektriny  28.3.2018 
131/2018/ODaÚP  Kúpna zmluva  29.3.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.3.2018 
132/2018/OI  ZoD: Dovoz, montáž, prenájom, demontáž a odvoz dvoch kusov dočasných mostných objektov pri existujúcich mostných objektoch ev.č .2311-002 a ev. č. 2311-003 + Príloha 1, Príloha 2  4.4.2018 
133/2018/OSM  Dodatok č. 3/2018 k Delimitačnému protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku  5.4.2018 
129/2018/OI  ZoD: Krajská knižnica v Žiline – Stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB + Špecifikácia + Cenová ponuka 5.4.2018 
1037/2017/OI  Dodatok č. 1 k ZoD č. 1037/2017/OI „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno – Lipovec, Vrútky  – Martin, mimo cestného telesa I/18“ (cyklodopravná trasa)“  5.4.2018 
135/2018/OEPaRR  Zmluva o NFP  5.4.2018 
138/2018/OZ  Kúpna zmluva - Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Lipt.Mikuláš, IČO 17336163, Dolnooravská nemocnia s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jegého Dolný kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín  9.4.2018 
137/2018/OZ  Kúpna zmluva - Hornooravská nemocnica s poliklinikou, Mieru 549/16, 028 13  Trstená  9.4.2018 
139/2018/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  11.4.2018 
140/2018/OO  Kúpna zmluva  11.4.2018 
141/2018/OZ  Kúpna zmluva  11.4.2018 
142/2018/OZ  Kúpna zmluva  11.4.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.4.2018 
148/2018/OSM  Kúpna zmluva č. Z201814274 na nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb na palivové karty  13.4.2018 
145/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 15/2018  13.4.2018 
146/2018/OSM  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. BY 3/2016  13.4.2018 
147/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2018  13.4.2018 
891/2017/OI  Dodatok č. 2 - SOŠ strojnícka, KNM - stavebné úpravy objektu dielní  časť II. SOŠ strojnícka, KNM - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa objektu dielní + Príloha 1, Príloha 1-1  13.4.2018 
136/2018/OSV   Zmluva    č. 136/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  16.4.2018 
143/2018/OPaVO  Kúpna zmluva  16.4.2018 
144/2018/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremena  16.4.2018 
150/2018/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  16.4.2018 
149/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  16.4.2018 
151/2018/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese/ cestných pomocných pozemkoch a mostnom objekte  17.4.2018 
154/2018/OZ  Kúpna zmluva   17.4.2018 
134/2018/OI  ZoD: Gymnázium,Varšavská cesta, Žilina - stavebné úpravy - rekonštrukcia hygienických zariadení - škola, telocvičňa - I. etapa + Príloha 1a, Príloha 1b 17.4.2018 
155/2018/OSM  ZOD č. LH 1/2018  18.4.2018 
156/2018/OK  Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte  18.4.2018 
158/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K037-223-14 19.4.2018
157/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  20.4.2018 
121/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  20.4.2018 
159/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena + Príloha 20.4.2018
160/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 7/2018  20.4.2018 
162/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Z SKCZ304000J915  25.4.2018 
126/2018/OSM  Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 126/2018 /OSM  26.4.2018 
163/2018/OSM  Kúpna zmluva  na dodávku a odber tepelnej energie pre vykurovanie,  prípravu a odber TÚV  26.4.2018 
152/2018/ODaÚP  Zmluva č. 21403/2018/0220-265 o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  27.4.2018 
153/2018/ODaÚP  Zmluva č. 21403/2018/0220-272 o uzatvorení budúcej Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  27.4.2018
164/2018/OPaVO  Zápisnica o notárskej úschove peňazí  30.4.2018 
161/2018/OSM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 2.5.2018
165/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 2.5.2018 
587/2016/OI Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo - Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu 2.5.2018
166/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0094 3.5.2018
170/2018/ODaÚP Dohoda o splatení záväzku ( k zmluve 889/20109/OD o výkone vo verejnom záujme ) 4.5.2018 
177/2018/OSM Kúpna zmluva  na dodávku a odber tepelnej energie pre vykurovanie,  prípravu a odber TÚV 4.5.2018
172/2018/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 8/2018 7.5.2018
173/2018/OSM NÁJOMNÁ ZMLUVA ev. č. 038/2018 7.5.2018 
174/2018/OSM Zmluva o poskytnutí servisných služieb EZS ev.č. 460/EZS/2018/B 7.5.2018 
175/2018/OSM Zmluva o poskytovaní  služieb BOZP a OPP č. PK 2018/OSM 7.5.2018
176/2018/OSM ZMLUVA O DIELO č. LH 2/2018/OSM ( servis výťahv) 7.5.2018
168/2018/OPaVO Kúpna zmluva 9.5.2018
179/2018/OO Sprava domény "martinskadeklaracia.sk" 9.5.2018
178/2018/OSM Kúpna zmluva 10.5.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.5.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  11.5.2018 
182/2018/ODaÚP Dohoda o urovnaní uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obch. zákonníka s použitím § 585 a nasl. Obč. zákonníka 14.5.2018 
183/2018/OEPaRR Obstaranie propagačných predmetov 14.5.2018 
180/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011K724-121-12 - zmluva je účinná od 26.4.2018  15.5.2018
181/2018/OSOIROP Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011J370-122-15 - zmluva je účinná od 26.4.2018 15.5.2018
191/2018/OEPaRR Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č.Z SKCZ304000J915/ŠR 17.5.2018
190/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021L032-211-17 - zmluva je účinná od 17.5.2018   17.5.2018 
169/2018/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 17.5.2018
192/2018/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  17.5.2018
193/2018/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 17.5.2018
194/2018/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 17.5.2018
189/2018/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi - zhodnotenie majetku  17.5.2018
188/2018/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 17.5.2018
186/2018/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 17.5.2018
187/2018/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 17.5.2018
197/2018/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 17.5.2018
195/2018/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi 17.5.2018
196/2018/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi  17.5.2018 
171/2018/ODaÚP Zmluva č. 21403/2018/0220-273 o uzatvorení budúcej Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií 18.5.2018
994/2016/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2017 -Dohoda o skončení nájmu  23.5.2018 
205/2018/OEPaRR  Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR č.Z SKCZ304031C867/ŠR + Príloha  23.5.2018
201/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0162 23.5.2018
202/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/II/A/0106  23.5.2018 
203/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0118 23.5.2018
204/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160  23.5.2018 
212/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 24.5.2018 
211/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  24.5.2018
210/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  24.5.2018
209/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  24.5.2018
208/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 24.5.2018
207/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 24.5.2018
206/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 24.5.2018 
213/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 24.5.2018
185/2018/OI Dopravná akadémia Žilina - Nadstavba a stavebné úpravy internátu - I. etapa + Príloha 1, Príloha 2 24.5.2018
214/2018/OK ZMLUVA  24.5.2018
215/2018/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2018 24.5.2018
216/2018/OSM ZMLUVA NA DODANIE TOVARU A REALIZÁCIU DIELA č. TT 1/2018/OSM ( zdvíhacia plošina) 24.5.2018 
167/2018/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremen 28.5.2018
217/2018/OIaZV Kúpna zmluva 28.5.2018 
945/2017/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/I/A/0025 28.5.2018
219/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/II/B/0131 30.5.2018
220/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/II/A/0152 30.5.2018 
221/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0144 30.5.2018
222/2018/OK ZMLUVA 31.5.2018 
228/2018/OK  Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov  31.5.2018 
224/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 31.5.2018 
225/2018/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 31.5.2018  
226/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 31.5.2018 
998/2017/OI Dodatok č. 1 k ZoD: Cestná komunikácia  II/520 -  Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Lokca – Zákamenné – Oravská Lesná + Príloha + Zdôvodnenie  31.5.2018
230/2018/OSM Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení č. P8094 1.6.2018
223/2018/OPaVO Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 4.6.2018
232/2018/OSM Cestovné poistenie a asistenčné služby  4.6.2018 
218/2018/OI ZoD: Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2018 Čadca - Milošová + Príloha  4.6.2018
238/2018/OI ZoD: „Liptovské múzeum v Ružomberku – MLD Pribylina – úprava trasy Považskej lesnej železnice - výkon stavebného dozoru“  4.6.2018
239/2018/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2018 4.6.2018
166/2018/OEPaRR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0094 5.6.2018
54/2007/OSM Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 54/2007/OSM 5.6.2018
1162/2017/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302021H963-221-10 - dátum účinnosti je od 31.5.2018 6.6.2018
198/2018/OI ZoD: Polohopisné a výškopisné zameranie určených lokalít pre Vážsku cyklodopravnú trasu 6.6.2018
199/2018/OI ZoD: Spojená škola, Hlavná 2, Žilina - Bytčica - stavebné a technologické úpravy plynovej kotolne 6.6.2018
184/2018/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 6.6.2018 
229/2018/OSM Nájomná zmluva + Príloha 7.6.2018
241/2018/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 16/2018  7.6.2018
721/2017/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/I/B/0032  7.6.2018 
170/2018/ODaÚP Dodatok č. 1 k Dohode o splatení záväzku (súvisí so zmluvou 889/2009/OD )  11.6.2018
263/2018/OO Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201823582_Z  11.6.2018 
261/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  11.6.2018 
265/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/II/B/0107 12.6.2018 
264/2018/OPaVO Kúpna zmluva 12.6.2018
267/2018/OPaVO Zámenná zmluva 13.6.2018 
268/2018/OIaZV Príkazná zmluva 14.6.2018 
269/2018/OSM  Zmluva o dielo na servis zdvíhacieho zariadenia (výťahu).  14.6.2018
131/2018/ODaÚP   Dodatok č. 1 Kúpna zmluva  15.6.2018
271/2018/OSM Zmluva o zverení majetku do správy  18.6.2018 
272/2018/OK  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy  18.6.2018
227/2018/ODaÚP  Dohoda o splatení záväzku   18.6.2018 
266/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  19.6.2018 
274/2018/OSM Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam  19.6.2018
273/2018/OIaZV  Dohoda 19.6.2018
275/2018/OIaZV Dohoda  19.6.2018 
276/2018/OIaZV  Dohoda  19.6.2018
278/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 20.6.2018 
279/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 20.6.2018
280/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol    20.6.2018
282/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 20.6.2018 
270/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol    20.6.2018 
283/2018/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 20.6.2018 
284/2018/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  20.6.2018 
286/2018/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  20.6.2018
285/2018/OSM  Rámcová zmluva o poskytovaní služby KomTeS sledovanie č. 5-8/2018  20.6.2018 
288/2018/OSOIROP  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K865-221-10 - dátum účinnosti je od 19.6.2018 20.6.2018 
243/2018/OSV  Nadačná listina  20.6.2018 
202/2018/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/II/A/0106  20.6.2018 
287/2018/OK  Zmluva o vytvorení a použití diela + Protokol 21.6.2018
244/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 22.6.2018
251/2018/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 22.6.2018
247/2018/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 22.6.2018
253/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 22.6.2018
607/2016/ODaÚP  Dodatok č. 1 k Zmluve na údržbu ciest I. triedy  22.6.2018 
289/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 22.6.2018 
291/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 22.6.2018 
293/2018/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 22.6.2018 
290/2018/OSOIROP  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021K291-221-10 - dátum účinnosti je od 22.6.2018 22.6.2018 
292/2018/OSOIROP  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021L072-221-10 - dátum účinnosti je od 22.6.2018 22.6.2018 
294/2018/OSOIROP  Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021L055-221-10 - dátum účinnosti je od 22.6.2018 22.6.2018
296/2018/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 22.6.2018
911/2017/OI  Dodatok č. 2 k ZoD - Zdravotníctvo - rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pre nemocnice - Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, nerealizované práce v I. etape + II. etapa + Príloha č. 1 25.6.2018 
249/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 25.6.2018
246/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  25.6.2018 
256/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 25.6.2018 
252/2018/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  25.6.2018 
257/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  25.6.2018 
255/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  25.6.2018 
258/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 25.6.2018 
254/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  25.6.2018 
250/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  25.6.2018 
259/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  25.6.2018 
248/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  25.6.2018 
245/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  26.6.2018 
1279/2017/OŠaŠ  Poistná zmluva  26.6.2018 
zmluva  Zmluva o bežnom účte  26.6.2018
277/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  27.6.2018 
297/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol  27.6.2018 
298/2018/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 27.6.2018 
699/2017/OSM Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 20/2017  27.6.2018 
1016/2017/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 1/2018  27.6.2018
1002/2016/OSM  Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 8/2017  27.6.2018 
301/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH18/2018  27.6.2018 
300/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.LH17/2018  27.6.2018 
295/2018/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 28.6.2018 
1245/2017/OO  Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Úradu ŽSK na rok 2018  29.6.2018 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky