Zmluvy 01. - 06. 2018

<
podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  3.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  3.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  3.1.2018 
921/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „SC ŽSK, závod Horné Považie, Stredisko Belá – rekonštrukcia strediska údržby – I. etapa“   3.1.2018 
1262/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/II/B/0108  4.1.2018 
1263/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0105  4.1.2018 
993/2016/OSM  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. TU 2/2017 - dodatok č.2 k zmluve o nájme  4.1.2018 
916/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Liptovské múzeum v Ružomberku – hrad Likava – sanácia hradného brala – II. etapa“ + Príloha 5.1.2018 
761/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Spojená škola, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy budovy školského internátu - zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena podláh“   5.1.2018 
666/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Rekonštrukcia mostného objektu MO 537 – 001 (most ponad rieku Belá v Liptovskom Hrádku)“ + Príloha 1, Príloha 2 8.1.2018 
1264/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0066, dátum účinnosti zmluvy je 21.9.2017 8.1.2018 
1265/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011K560-121-12  10.1.2018 
2/2018/OPaVO  Kúpna zmluva  10.1.2018 
892/2018/OŠaŠ  Memorandum o spolupráci  10.1.2018 
19/2018/ODaÚP  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  12.1.2018 
1266/20117/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 23/2018  15.1.2018 
26/2018/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 15.1.2018 
27/2018/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 15.1.2018 
33/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytovaní služieb