Zmluvy 01. - 06. 2016

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
927/2015/OIaZV  Komisionárska zmluva 7.1.2016 
12/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  8.1.2016
26/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  8.1.2016 
27/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  8.1.2016    
8/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
9/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
33/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
25/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
35/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
23/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
31/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
32/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
13/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
14/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  11.1.2016 
15/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  11.1.2016 
10/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  12.1.2016 
1/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  12.1.2016 
2/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  12.1.2016 
3/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  12.1.2016 
5/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  12.1.2016 
928/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  12.1.2016 
16/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
17/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
36/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
18/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
37/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
28/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
24/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
30/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
29/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
19/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
20/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
22/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
43/2016/OO  Licenčná zmluva o poskytnutí súhlasu s používaním vybraných údajov centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií SR  13.1.2016 
11/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  13.1.2016 
6/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  14.1.2016 
7/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  14.1.2016 
21/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  14.1.2016 
34/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  14.1.2016 
917/2015/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  14.1.2016 
44/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.1.2016 
45/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.1.2016 
46/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.1.2016 
2/1998/OSM  Dodatok č.13 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.9.1998  15.1.2016
40/2016/OI  ZoD č.40/2016/OI „SPŠ Martin - rekonštrukcie hygienických zariadení - školský internát“ + Príloha č. 1 15.1.2016 
47/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci   15.1.2016 
48/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci   15.1.2016 
41/2016/OI  ZoD č.41/2016/OI„Stavebné úpravy priestorov internej ošetrovacej jednotky – ambulancií na oddelenia JIS HNsP, Trstená, hl. pavilón - 1. poschodie“ + Príloha č. 1 + Príloha č. 2  15.1.2016 
49/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 49/2016/SM  15.1.2016 
50/2016/OPaVO  Uznanie dlhu a dohoda o splátkach  18.1.2016 
39/2016/OSM  Rámcová kúpna zmluva  21.1.2016 
930/2015/OZ  Kúpna zmluva a Zmluva o poskytovan