Zmluvy 01. - 06. 2016

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
927/2015/OIaZV  Komisionárska zmluva 7.1.2016 
12/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  8.1.2016
26/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  8.1.2016 
27/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  8.1.2016    
8/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
9/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
33/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
25/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
35/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
23/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
31/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
32/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
13/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
14/2016/OSV