Zmluvy 01. - 06. 2016

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
927/2015/OIaZV  Komisionárska zmluva 7.1.2016 
12/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  8.1.2016
26/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  8.1.2016 
27/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  8.1.2016    
8/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
9/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
33/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
25/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
35/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
23/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
31/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
32/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
13/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  11.1.2016 
14/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  11.1.2016 
15/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  11.1.2016 
10/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  12.1.2016 
1/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  12.1.2016 
2/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  12.1.2016 
3/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  12.1.2016 
5/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  12.1.2016 
928/2015/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  12.1.2016 
16/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
17/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
36/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
18/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
37/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
28/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
24/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
30/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
29/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
19/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
20/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
22/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  13.1.2016 
43/2016/OO  Licenčná zmluva o poskytnutí súhlasu s používaním vybraných údajov centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií SR  13.1.2016 
11/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  13.1.2016 
6/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  14.1.2016 
7/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  14.1.2016 
21/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  14.1.2016 
34/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  14.1.2016 
917/2015/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  14.1.2016 
44/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.1.2016 
45/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.1.2016 
46/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci  14.1.2016 
2/1998/OSM  Dodatok č.13 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.9.1998  15.1.2016
40/2016/OI  ZoD č.40/2016/OI „SPŠ Martin - rekonštrukcie hygienických zariadení - školský internát“ + Príloha č. 1 15.1.2016 
47/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci   15.1.2016 
48/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci   15.1.2016 
41/2016/OI  ZoD č.41/2016/OI„Stavebné úpravy priestorov internej ošetrovacej jednotky – ambulancií na oddelenia JIS HNsP, Trstená, hl. pavilón - 1. poschodie“ + Príloha č. 1 + Príloha č. 2  15.1.2016 
49/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 49/2016/SM  15.1.2016 
50/2016/OPaVO  Uznanie dlhu a dohoda o splátkach  18.1.2016 
39/2016/OSM  Rámcová kúpna zmluva  21.1.2016 
930/2015/OZ  Kúpna zmluva a Zmluva o poskytovaní pozáručného servisu a údržby magnetickej rezonancie 22.1.2016 
930/2015/OZ  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o poskytovaní pozáručného servisu a údržby magnetickej rezonancie  22.1.2016 
778/2015/OSM  Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 2/2015  22.1.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.1.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.1.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.1.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.1.2016 
53/2016/OI  ZoD č.53/2016/OI„Stavebné úpravy budovy, zateplenie a výmena okien a prístavba spojovacej chodby, Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina“ + Príloha č. 1 25.1.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.1.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.1.2016 
51/2016/OI  ZoD č.51/2016/OI„Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“  26.1.2016 
55/2016/OO  Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2016  29.1.2016 
56/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2016  29.1.2016 
54/2016/OI  ZoD č.54/2016/OI„Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina - Rekonštrukcia VZT v školskej kuchyni - vetranie“ + Príloha č. 1  1.2.2016 
302/2004/OO  Špecifikácia k zmluve o poskytovaní verejných služieb- doplnkové služby k službe Business CityNET  1.2.2016 
86/2014/OSM  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2014  2.2.2016 
36/2014/OSM  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 7/2014  2.2.2016  
88/2014/OSM  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 8/2014  2.2.2016  
85/2014/OSM  Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 6/2014  2.2.2016  
100/2014/OSM  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 4/2014  2.2.2016  
87/2014/OSM  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 3/2014  2.2.2016  
59/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2016  2.2.2016  
60/2016/OZ  Supervízna zmluva ST201530- podpora prevádzky IS  3.2.2016 
945/2012/OSM  Prihláška odberného miesta - Dodatok ku zmluve o dodávke vody a odvádz. odpad. vôd  3.2.2016 
58/2016/OI ZoD č.58/2016/OI„Kysucké múzeum, Čadca – Sprístupnenie archeologického náleziska Koscelisko v Radoli“  5.2.2016 
64/2016/OSM  Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 37 + Príloha č. 1  5.2.2016 
929/2015/OSM  Kúpna zmluva  8.2.2016 
67/2016/OIaZV  Príkazná zmluva  8.2.2016 
68/2016/OIaZV  Zmluva o spolupráci   8.2.2016 
779/2014/OSM  Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 28/2014  9.2.2016 
76/2016/OSM  Zmluva o dodávke a odbere tepla č. ŽSK/PK2/2016  9.2.2016 
84/2014/OSM Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 26/2014 11.2.2016
81/2016/OPaVO  Kúpna zmluva  15.2.2016 
82/2016/OPaVO  Kúpna zmluva  16.2.2016 
2/1998/OSM  Dodatok č.14 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.9.1998  17.2.2016 
75/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2016 
15/2016/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15/2016/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2016 
62/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2016 
26/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2016 
27/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2016 
63/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  17.2.2016 
83/2016/OPaVO Kúpna zmluva  17.2.2016 
73/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  17.2.2016 
74/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  17.2.2016 
36/2016/OSV  Dodatok č. 1 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  17.2.2016 
66/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  17.2.2016 
35/2016/OSV    Dodatok č. 1 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 18.2.2016
65/2016/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  18.2.2016
70/2016/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 18.2.2016
71/2016/OSV Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 18.2.2016 
84/2016/OSOIROP Zmluva o vykonávaní časti úloh RO sprostredkovateľským orgánom - Nadobudla účinnosť 10.2.2016 zverejnením v CRZ + Príloha 18.2.2016
69/2016/OI Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina - stavebné úpravy, zvýšenie EHB - výmena sekundárnych rozvodov ÚK a TV s cirkuláciou 18.2.2016
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2016
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 19.2.2016
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 19.2.2016
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2016
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 19.2.2016 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 19.2.2016 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 19.2.2016
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 19.2.2016
134/2012/OSM Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2012 19.2.2016
807/2013/OSM Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 05/2013  19.2.2016
52/2013/OSM Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013  19.2.2016 
85/2016/OKaCR Nájomná zmluva 19.2.2016 
72/2016/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 19.2.2016 
37/2016/OSV Dodatok č. 1 k Zmluve č. 37/2016/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 19.2.2016
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 19.2.2016 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  19.2.2016 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 19.2.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 19.2.2016
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 19.2.2016
86/2016/OIaZV Zmluva o poskytnutí služieb          19.2.2016
79/2016/OI  ZoD č.79/2016/OI„Rekonštrukcia a adaptácia pavilónu HTO a ORL v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. I. Stodolu v Liptovskom Mikuláši“ + Príloha 19.2.2016 
87/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  22.2.2016 
88/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  22.2.2016 
480/2015/OI  Dodatok č. 1k  ZoD č. 480/2015/OI "Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, 010 01 Žilina - Budatín, I. etapa - Obnova objektu Hospodárskej budovy, časť Kaplnka" v rámci projektu "Bez kaplnky nie je hrad" + Splnomocnenie 23.2.2016 
538/2015/OSM  Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2015  23.2.2016 
61/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  25.2.2016 
77/2016/OI  ZoD č.77/2016/OI„Gymnázium P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín - stavebné úpravy – strecha, zateplenie, interiér - úpravy elektroinštalácie a podhľadov“ + Príloha 29.2.2016 
80/2016/OI  ZoD č.80/2016/OI„Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, Žilina - Budatín“III. etapa – Obnova objektov – stavebné úpravy 2. NP, terasa, omietky  29.2.2016 
93/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy Považskej galérie umenia v ZA 2.3.2016 
94/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy Krajského kult. strediska ZA 2.3.2016 
92/2016/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  3.3.2016 
96/2016/OSM Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 5/2016  8.3.2016 
225/2013/OSM  Dodatok č.5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 04/2013  8.3.2016 
97/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy - Slovenské komorné divadlo Martin 8.3.2016  
98/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy - Kysucká knižnica v Čadci 8.3.2016  
878/2015/OI   Dodatok č. 1k  ZoD č. 878/2015/OI "Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín - stavebné úpravy - výmena okenných výplní"  9.3.2016 
99/2016/OSM  RÁMCOVÁ DOHODA č. SMZZ 1/2016  10.3.2016 
100/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese-cestných pomocných pozemkov  10.3.2016 
95/2016/OPaVO  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  10.3.2016
78/2016/OI  ZoD č.78/2016/OI„Turčianska knižnica, Martin – Sever, Jilemnického 10, Martin – stavebné úpravy, zvýšenie EHB,“  10.3.2016 
89/2016/OI  ZoD č.89/2016/OI„Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, Žilina - Budatín“ II. etapa – Obnova objektu Hospodárskej budovy  10.3.2016 
91/2016/OI  ZoD č.91/2016/OI„Rekonštrukcia cesty III/2032 (Raková – Korcháň) - zvýšenie únosnosti cesty v km 1,800-3,960 a 4,623-6,197 a zriadenie oporného múru v km 0,910-0,950“  10.3.2016 
222/2006/OVS  Dodatok č. 4 k zmluve o posk.bezp. Služby č. 031/2006  11.3.2016 
222/2006/OVS  Dohoda o ukončení zmluvy  11.3.2016 
101/2016/OIaZV Zmluva o spolupráci                15.3.2016
102/2016/OSM Zmluva o zverení majetku do správy 15.3.2016
103/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy 15.3.2016
104/2016/OSM Zmluva o zverení majetku do správy 15.3.2016
90/2016/OI  ZoD č.90/2016/OI„Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP“  16.3.2016 
109/2016/OKaCR  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  16.3.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2016 
111/2016/OKaCR  Zmluva o dielo  17.3.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2016 
112/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  17.3.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  17.3.2016 
114/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  17.3.2016 
107/2016/OI  ZoD č.107/2016/OI„ZpS a DSS Čadca – Žiarec – stavebné úpravy budovy – zateplenie obvodového a strešného plášťa – I. etapa“  17.3.2016 
108/2016/OI ZoD č.108/2016/OI„Považská galéria umenia, Žilina – Ciachovňa – celková rekonštrukcia NKP“  18.3.2016 
115/2016/OI  ZoD č.115/2016/OI„Kysucká galéria v Oščadnici, Kaštieľ Oščadnica – vybudovanie depozitára“  18.3.2016 
116/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.3.2016 
117/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.3.2016 
118/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.3.2016 
120/2016/OSM  Zmluva o zverení do správy  22.3.2016 
122/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  22.3.2016 
734/2015/OPaVO  Dodatok č.  1 k  zmluve o zriadení vecného bremena    22.3.2016 
119/2016/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  23.3.2016 
121/2016/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  23.3.2016 
123/2016/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  23.3.2016 
124/2016/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  23.3.2016 
125/2016/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  23.3.2016 
126/2016/OKaCR  Zmluva o poskytnutí služieb - spracovanie a interpretácia power-pointovej prezentácie na konferencii  23.3.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  23.3.2016 
128/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  23.3.2016 
129/2016/OPaVO Zmluva o zverení majetku do správy  23.3.2016 
130/2016/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  23.3.2016  
110/2016/OPaVO  Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom  29.3.2016 
127/2016/OPaVO  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   29.3.2016 
137/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.3.2016 
138/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.3.2016 
139/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.3.2016 
141/2016/OKaCR  Zmluva o dielo  30.3.2016 
106/2016/OI ZoD č.106/2016/OI„Rekonštrukcia cesty III/2026 (Staškov – Klokočov) – zvýšenie únosnosti cesty a rekonštrukcia vybraných úsekov cestnej komunikácie v ckm 7,150 – 9,300 “  30.3.2016 
145/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  30.3.2016 
146/2016/OO  Zmluva o dielo č. 160318-1 o údržbe a nových verziách programového vybavenia, o technickej podpore a o udelení licencie  31.3.2016 
151/2016/ODaÚP  Zmluva o výpožičke podperných bodov  (stĺpov) elektrických vedení  č. Z-D-2016-000262-00 SSE – Distribúcia, a.s. Žilina  31.3.2016 
140/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.3.2016 
147/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.3.2016 
148/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.3.2016 
150/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.3.2016 
149/2016/OPaVO  Kúpna zmluva  31.3.2016 
152/2016/OKaCR  Zmluva o dielo  31.3.2016 
153/2016/OSM  Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva majetku  31.3.2016 
154/2016/OF  Zmluva o poskytnutí poradenských služieb  1.4.2016 
767/2015/OEPaRR  ZoNFP - Dodatokč. 1 1.4.2016 
767/2015/OEPaRR  ZoNFP - Dodatok č. 2 1.4.2016 
767/2015/OEPaRR  ZoNFP - Dodatok č. 3 1.4.2016 
105/2016/OI  ZoD č.105/2016/OI„SOŠ obchodu a služieb, Čadca – stavebné úpravy budovy pre umiestnenie odborov kaderník a cukrár bez technického vybavenia“  1.4.2016 
785/2015/OEPaRR  ZoNFP - Dodatok č. 1  4.4.2016 
155/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.4.2016 
156/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.4.2016 
157/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.4.2016 
158/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.4.2016 
159/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.4.2016 
160/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.4.2016 
161/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.4.2016 
164/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.4.2016 
169/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  4.4.2016 
134/2016/OI  ZoD č.134/2016/OI„Považské múzeum, Žilina – Hospodárska budova pod Hradom Strečno“  4.4.2016 
135/2016/OI  ZoD č.135/2016/OI„SPŠ Martin – stavebné úpravy školskej kuchyne“  4.4.2016 
136/2016/OI  ZoD č.136/2016/OI„Gymnázium, Ružomberok – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“  4.4.2016 
142/2016/OI  ZoD č.142/2016/OI„CSS Straník,  Žilina – stavebné úpravy prevádzkovej budovy – zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien“  4.4.2016 
143/2016/OI  ZoD č.143/2016/OI„Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši – stavebné úpravy budovy, rekonštrukcia strechy so zateplením“  5.4.2016 
162/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.4.2016 
170/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.4.2016 
171/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie  5.4.2016 
172/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.4.2016 
173/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.4.2016 
174/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  5.4.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  8.4.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  8.4.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  8.4.2016 
181/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
182/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
183/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
184/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
185/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
186/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
187/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
188/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
189/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
190/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
191/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
192/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
193/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
194/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
195/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
196/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
197/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
198/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016  
199/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016 
200/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016 
201/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016 
202/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  8.4.2016 
131/2016/ODaÚP  Zmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií  8.4.2016 
203/2016/OPaVO  Zámenná zmluva  8.4.2016  
1163/2013/OSM  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. KNM 1/2014  11.4.2016 
204/2016/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  11.4.2016 
163/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy optického kábla umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch a mostnom objekte   11.4.2016 
165/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy optického kábla umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch a mostnom objekte   11.4.2016 
166/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy optického kábla umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch a mostnom objekte   11.4.2016 
167/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy optického kábla umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch a mostnom objekte   11.4.2016 
168/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy optického kábla umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch a mostnom objekte   11.4.2016 
205/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.4.2016 
206/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.4.2016 
207/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.4.2016 
208/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.4.2016 
134/2016/OI  Dodatok č.1k ZoD 134/2016/OI:„Považské múzeum, Žilina – Hospodárska budova pod Hradom Strečno“  12.4.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.4.2016 
209/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  14.4.2016 
228/2016/OO  Zmluva o dielo č. SPIN2-2-2016-001  14.4.2016 
210/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016 
211/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016 
212/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
213/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
214/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
215/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
216/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
217/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
218/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
219/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
220/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
222/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
223/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
224/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
225/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
226/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
227/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016  
41/2016/OI  Dodatok č. 1 k  ZoD č. 41/2016/OI "Stavebné úpravy priestorov internej ošetrovacej jednotky - ambulancií na odd. JIS HNsP, Trstená, hl. pavilón - 1. poschodie"  15.4.2016 
229/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016 
230/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016 
231/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016 
232/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016 
233/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016 
234/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  15.4.2016 
178/2016/OI  ZoD č.178/2016/OI„Krajská hvezdáreň v Žiline – vybudovanie hvezdárne a planetária“  18.4.2016 
179/2016/OI  ZoD č.179/2016/OI„DSS Synnómia, Žilina – stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa, nadstavba, bezbariérové vstupy, ul. Sv. Gorazda“  18.4.2016 
769/2015/OI   Dodatok č. 1k  ZoD č. 769/2015/OI "SOŠ lesnícka, Tvrdošín - stavebné úpravy - rekonštrukcia strechy"  18.4.2016  
235/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  18.4.2016 
144/2016/OI  ZoD č.144/2016/OI„Sanácia zosuvov na ceste III/2262 (Dolný Kubín – Záskalie) – oprava úseku cesty v km 0,280 – 0,310 a 0,380 – 0,410“  18.4.2016 
236/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
237/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
238/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
239/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
240/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
241/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
242/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
243/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
244/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
245/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
246/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
247/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  19.4.2016 
259/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  20.4.2016 
248/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
249/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
250/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
251/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
252/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
253/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
254/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
255/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
256/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
257/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
258/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.4.2016 
260/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2016 
261/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2016  
262/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2016  
263/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2016  
264/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2016  
265/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2016  
266/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  21.4.2016  
267/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  22.4.2016 
268/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  22.4.2016 
269/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
270/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
271/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
272/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
273/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
274/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
275/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
276/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
277/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
278/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
279/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.4.2016 
280/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
281/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
282/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
283/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
284/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
285/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
286/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
287/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
288/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
289/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
290/2016OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
291/2016OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
292/2016OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.4.2016 
293/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  25.4.2016 
221/2016/ODaÚP Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejného vodovodu v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   25.4.2016 
294/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   26.4.2016 
295/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   26.4.2016 
296/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   26.4.2016  
297/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   26.4.2016  
298/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   26.4.2016  
299/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie   26.4.2016  
300/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.4.2016  
301/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.4.2016  
302/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.4.2016  
303/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.4.2016  
304/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.4.2016  
306/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2016 
307/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2016 
308/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2016 
309/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2016 
310/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2016 
311/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2016 
312/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  28.4.2016 
305/2016/OKaCR  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosrávneho kraja do správy správcovi  28.4.2016 
313/2016/OIaZV  Rámcová dohoda 28.4.2016 
314/2016/OPaVO  Zmluva o uzavretí budúcej zámennej zmluvy 29.4.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 29.4.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 29.4.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 29.4.2016 
315/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 29.4.2016 
316/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 29.4.2016 
317/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 29.4.2016 
318/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 29.4.2016 
321/2016/OI SOŠ technická, Námestovo - rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni 29.4.2016 
329/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 4/2016  2.5.2016 
328/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2016  2.5.2016 
327/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 3/2016  2.5.2016  
330/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2016  2.5.2016  
326/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 5/2016  2.5.2016  
325/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2016  2.5.2016  
324/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 2/2016  2.5.2016  
323/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 5/2016  2.5.2016  
1/2006/OSM  Dodatok č. 3 k SERVISNEJ ZMLUVE Typ B, ev. č. 460/2006 3.5.2016  
337/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 3.5.2016 
338/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 3.5.2016 
339/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 3.5.2016 
340/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 3.5.2016 
341/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 3.5.2016 
342/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 3.5.2016 
343/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 3.5.2016 
344/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 3.5.2016 
345/2016/OEPaRR  Zmluva o partnerstve 3.5.2016 
108/2016/OI  Dodatokč.1 k ZoD 108/2016/OI,„Považská galéria umenia, Žilina – Ciachovňa – celková rekonštrukcia NKP“  3.5.2016 
331/2016/OI  ZoD č.331/2016/OI„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v km 81,000 – 81,800 Trstená - Hladovka“  4.5.2016 
346/2016/OI  ZoD č.346/2016/OI„Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu evč. 2311 - 003“  4.5.2016 
352/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 5.5.2016 
353/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 5.5.2016 
349/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 5.5.2016 
350/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 5.5.2016 
351/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 5.5.2016 
358/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 5.5.2016 
361/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 5.5.2016 
372/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie 5.5.2016
175/2016/OI Cesta II/520 - Zákamenné, Krušetnica - inžinierskogeologický prieskum 5.5.2016 
322/2016/OI Rekonštrukcia a modernizácia hornej stavby mostného objektu evč. 520-30 v k.ú. Lokca, Príloha č. 1 5.5.2016
320/2016/OI Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2270 Zákamenné - Novoť - štátna hranica 5.5.2016
176/2016/OI Cesta III/2311 - Vitanová - stabilizácia cestného telesa v súbehu s vodným tokom 5.5.2016
177/2016/OI Cesta II/584, Zuberec - Huty - stabilizácia cestného telesa 5.5.2016
319/2016/OI Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Lokca - Zákamenné - Oravská Lesná 5.5.2016
347/2016/OI Rekonštrukcia a modernizácia hornej a dolnej stavby mostného objektu evč. 520-23 v k.ú. Krušetnica, Príloha č. 1 5.5.2016
332/2016/OI Rekonštrukcia cesty II/541 (Turzovka - Semeteš) - mostný objekt 541-009 6.5.2016
334/2016/OI  ZoD č.334/2016/OI„Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu evč. 520 - 060 cez rieku Oravica“  6.5.2016 
336/2016/OI  ZoD č.336/2016/OI„Rekonštrukcia a modernizácia vrchnej stavby mostného objektu evč. 520 - 062 cez potok  Sviňák“  6.5.2016 
375/2016/OI  ZoD č.375/2016/OI „Rekonštrukcia cesty III/2087 v obci Strečno v dĺžke 1,790 km“  6.5.2016 
378/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov  9.5.2016 
373/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
374/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  9.5.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  9.5.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  9.5.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  9.5.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  9.5.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  9.5.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  9.5.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  9.5.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  9.5.2016 
377/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
379/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
380/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
383/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
384/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
385/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
386/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
387/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
388/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
389/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
390/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
391/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
392/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
393/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
394/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  9.5.2016 
396/2016/OI  ZoD č.396/2016/OI„Rekonštrukcia a modernizácia nosnej konštrukcie mostného objektu evč. 584-010“  9.5.2016 
398/2016/OI  ZoD č.398/2016/OI„Rekonštrukcia a modernizácia nosnej konštrukcie a oporného múru mostného objektu evč. 2311- 004“  9.5.2016 
397/2016/OI  ZoD č.397/2016/OI„Rekonštrukcia a modernizácia vrchnej a spodnej časti  mostného objektu evč. 2311-002“  9.5.2016 
401/2016/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 86/2016  11.5.2016 
402/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2016 
403/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2016 
404/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2016 
405/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2016 
406/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2016 
407/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  11.5.2016 
408/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
409/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
410/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
411/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
412/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
413/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
414/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
415/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
416/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
417/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
418/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  12.5.2016 
419/2016/OSM  Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla  16.5.2016 
427/2016/OPaVO  Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzednie užívania nehnuteľnosti  16.5.2016 
422/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.5.2016 
424/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.5.2016 
425/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.5.2016 
426/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.5.2016 
429/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.5.2016 
430/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.5.2016 
431/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.5.2016 
65/2016/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 65/2016/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  16.5.2016 
35/2016/OSV  Dodatok č. 2 k Zmluve č. 35/2016/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  16.5.2016 
835/2015/OI  Dodatok č.2 k ZoD č.835/2015/OI„Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa  - SOŠ OaS Dolný Kubín“   16.5.2016 
41/2016/OI  Dodatok č.2 k ZoD 41/2016/OI-„Stavebné úpravy priestorov internej ošetrovacej jednotky – ambulancií na oddelenia JIS HNsP Trstená, hl. pavilón – 1. poschodie “  16.5.2016 
90/2016/OI  Dodatokč.1 k zmluve č.90/2016/OI: „Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP“  17.5.2016 
420/2016/OSM  Kúpna zmluva  17.5.2016 
421/2016/OSM  Kúpna zmluva  17.5.2016 
423/2016/OSM  Kúpna zmluva  17.5.2016 
178/2016/OI  Dodatok č. 1 k ZoD č.178/2016/OI „Krajská hvezdáreň v Žiline – vybudovanie hvezdárne a planetária“  19.5.2016 
433/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.5.2016 
434/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.5.2016 
435/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.5.2016 
436/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.5.2016 
437/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  20.5.2016 
333/2016/OI  ZoD č.333/2016/OI„Rekonštrukcia cesty II/583 – projektový zámer“  23.5.2016 
335/2016/OI  ZoD č.335/2016/OI„Ochrana piliera MO 2278-001 (Rabča)“  23.5.2016 
438/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2016 
443/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2016 
444/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.5.2016 
446/2016/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  24.5.2016 
451/2016/ODaÚP  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy verejnej splaškovej kanalizácie a jej súvisiacich zariadení v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch a mostnom objekte  24.5.2016 
447/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.5.2016 
448/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.5.2016 
449/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.5.2016 
453/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  24.5.2016 
450/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  24.5.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.5.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.5.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.5.2016 
376/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.5.2016 
439/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  25.5.2016 
440/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  25.5.2016 
441/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  25.5.2016 
442/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  25.5.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.5.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  25.5.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  25.5.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  25.5.2016 
455/2016/OSM  Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku + Príloha č. 1  26.5.2016 
454/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.5.2016 
456/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.5.2016 
457/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.5.2016 
432/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  26.5.2016 
381/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  26.5.2016 
382/2016/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  26.5.2016 
458/2016/OIaZV  Zmluva o dielo  27.5.2016 
480/2015/OI  Dodatok č.2“ k ZoD č.480/2015/OI „Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, 010 01  Žilina – Budatín, I. etapa – Obnova objektu Hospodárskej budovy, časť Kaplnka“   27.5.2016 
480/2015/OI  Dohoda o čerpaní rozpočtovej rezervy“ k ZoD č.480/2015/OI „Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, 010 01  Žilina – Budatín, I. etapa – Obnova objektu Hospodárskej budovy, časť Kaplnka“  27.5.2016 
459/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2016 
460/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2016 
461/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2016 
462/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2016 
464/2016/OPaVO  Zámenná zmluva  30.5.2016 
467/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2016 
468/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2016 
469/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2016 
470/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2016 
471/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2016 
472/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  30.5.2016 
466/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  30.5.2016 
473/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  30.5.2016 
885/2015/OSM  Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. LH 1/2015  31.5.2016 
475/2016/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2016  31.5.2016 
476/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
477/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
478/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
479/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
480/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
481/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
482/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
483/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
484/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
485/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
486/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
487/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
488/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
489/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  31.5.2016 
490/2016/OPaVO  Zámenná zmluva  2.6.2016 
491/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  2.6.2016 
492/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  2.6.2016 
494/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  2.6.2016 
399/2016/OI  ZoD č.399/2016/OI„Rekonštrukcia cesty III/2018 v dĺžke 1,548 km vrátane rekonštrukcie dvoch mostných objektov“  2.6.2016 
496/2016/OKaCR  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín zo štátneho rozpočtu  poskytnutej Žilinskému samosprávnemu kraju Úradom vlády SR  číslo: ŽSK - OKS/86/2016  2.6.2016 
493/2016/OI  ZoD č.493/2016/OI „Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, 010 01 Žilina - Budatín, I. etapa – Obnova objektu Hospodárskej budovy, časť Zákristia“ + Prílohy 2.6.2016 
495/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  6.6.2016 
497/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  6.6.2016 
498/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.6.2016 
499/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.6.2016 
500/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.6.2016 
501/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.6.2016 
502/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.6.2016 
503/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.6.2016 
504/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.6.2016 
506/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  6.6.2016 
463/2016/OI  ZoD č.463/2016/OI„III. Etapa – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku – časť Technické zázemie  “ + Príloha 6.6.2016 
465/2016/OI  ZoD č.465/2016/OI„III.ETAPA – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, časť Obnova omietok I. etapa“ + Príloha 6.6.2016 
505/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  6.6.2016 
400/2016/OI   ZoD č.400/2016/OI „Gymnázium, Rajec – stavebné úpravy budovy, zateplenie obvodového plášťa“  7.6.2016 
507/2016/OIaZV  Rámcová dohoda    7.6.2016 
508/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.6.2016 
509/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.6.2016 
510/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.6.2016 
511/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.6.2016 
512/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.6.2016 
513/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.6.2016 
514/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  7.6.2016 
452/2016/OI  ZoD č.452/2016/OI „Rekonštrukcia cesty II/584 – projektový zámer“  7.6.2016 
525/2016/OSM  Zmluva o nájme + Príloha č. 1a, b, c + Prílohy k zmluve 1-4 9.6.2016 
474/2016/OI  ZoD č.474/2016/OI „Stabilizácia telesa cesty III/2211 Nová Hrboltová (ckm 1,345 – 1,393) a (ckm 1,396 – 1,620)“  10.6.2016 
524/2014/ODaRR  Dodatok č. 1 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  10.6.2016 
528/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.6.2016 
529/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.6.2016 
530/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  10.6.2016 
533/2016/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy majetku ŽSK  13.6.2016 
493/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD 493/2016/OI:,,Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, 010 01 Žilina - Budatín, I.etapa - Obnova objektu Hospodárskej budovy, časť Zákristia.,,  13.6.2016 
540/2016/OPaVO  Kúpna zmluva  14.6.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.6.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.6.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.6.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.6.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.6.2016 
542/2016/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  15.6.2016 
445/2016/OI  ZoD č.445/2016/OI„Zosilnenie a odvodnenie cesty III/2358 Liptovský Hrádok – Dovalovo (ckm 0,330 – 1,140) a (ckm 1,915 – 2,277)“ + Príloha 15.6.2016 
538/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  16.6.2016 
354/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  17.6.2016 
355/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  17.6.2016 
356/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  17.6.2016 
357/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  17.6.2016 
362/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  17.6.2016 
363/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  17.6.2016 
365/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  17.6.2016 
368/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  17.6.2016 
546/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  17.6.2016 
547/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  17.6.2016 
548/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  17.6.2016 
568/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  22.6.2016 
359/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.6.2016 
360/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.6.2016 
364/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.6.2016 
366/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.6.2016 
367/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.6.2016 
369/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.6.2016 
370/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.6.2016 
371/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.6.2016 
531/2016/OI   ZoD č.531/2016/OI „Rekonštrukcia oporného múru a bezpečnostných zariadení cesty II/519 (Jasenovo)“  22.6.2016 
570/2016/OPaVO  Kúpna zmluva  23.6.2016 
571/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.6.2016 
572/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  23.6.2016 
23/2016/OSV  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku  23.6.2016 
515/2016/OI  ZoD č.515/2016/OI-„Internát Spojenej školy, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy - komplexná obnova obalových konštrukcií, odstránenie statických porúch, návrh úprav častí vybraných konštrukcií“  27.6.2016 
445/2016/OI  Dodatok č.1 k ZoD na prípravu PD č.445/2016/OI: „Zosilnenie a odvodnenie cesty III/2358 Liptovský Hrádok – Dovalovo (ckm 0,330 – 1,140) a (ckm 1,915 – 2,277)“  27.8.2016 
534/2016/OI  ZoD č.534/2016/OI „KNsP Čadca - urgentný príjem“ + Príloha 28.6.2016 
532/2016/OI   ZoD č.532/2016/OI „Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená – urgentný príjem“ + Príloha č.1 + Príloha č.2 28.6.2016 
575/2016/OO  Kúpna zmluva č. Z201613239_Z  28.6.2016 
302/2004/OO  Zmluva o pripojení č. 0120041133 na Zabezpečenie dátovej komunikácie organiz. zložiek ŽSK - VUCNET  28.6.2016 
573/2016/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku   28.6.2016 
428/2016/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  29.6.2016 
578/2016/OF  Zmluva o poskytnutí dotácie  29.6.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN 30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  30.6.2016 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  30.6.2016 
536/2016/OI  ZoD na prípravu PD č.536 :„Školský internát Ružomberok - stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien“  30.6.2016  

Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky