rok 2021

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
825/2020/OZ Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 528/2020 8.1.2021
161/2020/OD  Dodatok č. 1 ku Zmluve o úhrade príspevku na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice č. 65/reg. 2020  11.1.2021 
884/2020/OSMaI Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP"  12.1.2021 
902/2020/OZ  Zmluva o nájme obytného kontajnera č. 202012-007ZA - vrátane dopravy, umiestnenia, čistenia  12.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
873/2020/ORR  Zmluva o výpožičke - Čadca  14.1.2021 
9/2021/OZ  Zmluva nájme nebytových priestorov č. TU 1/2021  19.1.2021 
10/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí služieb na rok 2021 + Príloha 1 + Príloha 2 19.1.2021 
748/2020/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis 20.1.2021 
1025/2019/ORR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt INT/ET/TAT/3/II/B/0170  21.1.2021 
15/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  21.1.2021 
2/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  21.1.2021 
486/2020/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/04/024 - Z  21.1.2021 
18/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  25.1.2021 
19/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  25.1.2021
903/2020/OSMaI Protokol č. 00449/2020-OV-0250033/20-00  27.1.2021 
1/2021/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucké múzeum, Čadca – skanzen Vychylovka, rekonštrukcia HLUŽ a sanácia svahov v km 0,000 – 2,200, vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen"  1.2.2021 
22/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  1.2.2021 
23/2021/OZ Zmluva nájme nebytových priestorov č. LH 4/2021  2.2.2021 
1051/2019/OD  Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej na území dopravných regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec  - dodatok č. 3  2.2.2021 
33/2021/OZ  Zmluva na zabezpečenie testovania antigénvými testami  3.2.2021 
24/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  3.2.2021 
25/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  3.2.2021 
80/2021/OD  Nájomná zmluva č. 874604047-4-2020-NZP   3.2.2021 
13/2020/OD  ZoD „Mostný objekt ev. č. 487-063“ - stavebný dozor  3.2.2021 
5/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021  3.2.2021 
81/2021/OZ  Zmluva nájme nebytových priestorov č. LH 2/2021  5.2.2021 
21/2021/OD  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/2021/OD  5.2.2021 
303/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0252  5.2.2021 
280/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0183, dátum účinnosti 15.1.2021  7.2.2021 
835/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  8.2.2021 
8/2021/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis  9.2.2021 
7/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis  9.2.2021 
162/2020/OSMaI  Kysucká galéria v Oščadnici -Kaštieľ Oščadnica - stavebné úpravy NKP  10.2.2021 
16/2021/OZ  Rámcová dohoda   10.2.2021 
17/2021/OZ  Rámcová dohoda   10.2.2021 
89/2021/OZ  Zmluva na zabezpečenie testovania AG testami  12.2.2021 
91/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  12.2.2021 
90/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  12.2.2021 
492/2020/OSMaI LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu  12.2.2021 
85/2016/OKaCR  Nájomná zmluva  12.2.2021 
92/2021/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti  ŽSK do správy správcovi HNsP  15.2.2021 
93/2021/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti  ŽSK do správy správcovi DNsP  15.2.2021 
20/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  15.2.2021 
94/2021/OZ  Zmluva nájme nebytových priestorov č. LH 3/2021  15.2.2021  
51/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  17.2.2021 
52/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
59/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
40/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
28/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
29/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
95/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  17.2.2021 
3/2021/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  19.2.2021
31/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
35/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
36/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
38/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021
43/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021
44/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
26/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
27/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
39/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 19.2.2021 
41/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021
42/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
30/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
75/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
76/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
88/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní FP na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 19.2.2021 
64/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021 
58/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
57/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021 
63/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
49/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
45/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
60/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
48/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
47/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
37/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021 
32/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
65/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
67/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
68/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
69/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
70/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
71/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
72/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
73/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
74/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
103/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
104/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
102/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
105/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021 
106/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
101/2021/OD  Mandátna zmluva  21.2.2021 
62/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021 
46/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021 
56/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021 
55/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
53/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
50/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
54/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
6/2021/OSMaI  Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  22.2.2021  
97/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  22.2.2021 
34/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2021  
66/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2021  
129/2004/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.2.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.2.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.2.2021  
108/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/VI/A/0260  22.2.2021  
112/2021/OZ  Zmluva o spolupráci  23.2.2021 
111/2021/OZ  Zmluva o výpožičke  23.2.2021 
87/2021/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  23.2.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.2.2021  
118/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/VI/A/0259  23.2.2021  
116/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
115/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
114/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
113/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
84/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2021 
61/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2021  
85/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2021  
121/2021/OZ  Zmluva nájme pozemku č. LM 1/2020  24.2.2021 
96/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby + poverenie + geometrický plán + výpis uznesenia 25.2.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  25.2.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  25.2.2021 
122/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/VI/A/0265  25.2.2021 
123/2021/OSMaI  Protokol č. 03927/2020-OV-0250121/20-00  o odovzdaní pozemkov z majetku SR do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja   26.2.2021 
124/2021/OZ  Rámcová dohoda 20212337_Z  1.3.2021 
125/2021/OZ  Rámcová dohoda 20212335_Z  1.3.2021 
905/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/026 -Z  1.3.2021 
380/2020/OSMaI  Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina  2.3.2021 
906/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/034 - Z  2.3.2021  
128/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  2.3.2021  
131/2021/OZ  Zmluva o spolupráci - veľkokapacitné očkovacie centrum  2.3.2021  
130/2021/OZ Zmluva o spolupráci   2.3.2021  
129/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   2.3.2021  
127/2021/OZ Zmluva na zabezpečenie testovania AG testami  2.3.2021  
120/2021/OSMaI Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku 4.3.2021
82/2021/OSMaI ZoD: SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia, časť 1. Stavebné úpravy dielní odborného výcviku a sociálno – učebňového prístavku“  4.3.2021
1024/2019/ORR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/002- Z 4.3.2021 
134/2021/OZ Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) 4.3.2021
431/2020 ORR Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. SK/FMP/6c/04/015-Z/D01 5.3.2021 
139/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/3/V/A/0331  8.3.2021 
83/2021/OSMaI  SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia, časť 2. Výstavba nového výťahu pre imobilné osoby“   9.3.2021 
922/2015/OF  Dodatok č.1 k Rámcovej  úverovej zmluve zo dňa 16. decembra 2015  10.3.2021 
100/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  11.3.2021 
129/2004  Rámcová dohoda - dodatok preloženie/premiestnenie  11.3.2021  
129/2005  Rámcová dohoda - dodatok preloženie/premiestnenie  11.3.2021  
129/2006  Rámcová dohoda - dodatok preloženie/premiestnenie  11.3.2021  
129/2007  Rámcová dohoda - dohoda o zániku zmluvy  11.3.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  11.3.2021  
468/2020/OVO   Rámcová dohoda - dodatok  11.3.2021  
918/2019/ORR  Zmluva o postúpení pohľadávok č. 3 - MikroINTERREG-edu PL-SK  11.3.2021  
146/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   12.3.2021 
286/2019/OZ  Dodatok č.1 - Dohoda o skončení nájmu  nebytových priestorov č. LH 6/2019  15.3.2021 
150/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2021  15.3.2021  
151/2021/OZ  Rámcová dohoda Z20214171_Z  15.3.2021  
147/2021/OZ  Rámcová dohoda Z20214065_Z  15.3.2021  
148/2021/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  15.3.2021  
109/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis z uznesenia 16.3.2021 
99/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis z uznesenia 16.3.2021  
77/2021/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektrického vedenia  v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch    16.3.2021  
133/2021/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  16.3.2021  
142/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  16.3.2021  
143/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  16.3.2021  
144/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  16.3.2021  
158/2021/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  17.3.2021 
884_1/2020/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD - Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP"  18.3.2021 
884_1/2020/OSMaI  ZoD - Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP"  18.3.2021 
884/2020/OSMaI  Dohoda o zrušení ZoD - Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP"  18.3.2021 
1059/2020/OVO  Rámcová dohoda - Infúzne roztoky - časť 1  18.3.2021  
126/2021/OSMaI  ZoD - Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej Žilina + Príloha č. 1, Príloha č. 2 18.3.2021  
126/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 - Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej Žilina  18.3.2021  
160/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   18.3.2021  
161/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   18.3.2021  
110/2021/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia  v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch    19.3.2021 
149/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  19.3.2021  
164/2021/OK  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 05/2021 OK ŽSK  19.3.2021  
165/2021/OK  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 01/2021 OK ŽSK  19.3.2021  
166/2021/OK  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 04/2021 OK ŽSK  19.3.2021  
167/2021/OK  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 03/2021 OK ŽSK  19.3.2021  
168/2021/OK  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 02/2021 OK ŽSK  19.3.2021  
162/2021/OZ  Darovacia zmluva o zmluva o prevode práv a záväzkov  19.3.2021  
79/2021/OD  Zmluva o dielo č. ŽSK 79/2021/OD   22.3.2021 
875/2019/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/008 - Z  22.3.2021  
844/2019/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/012 - Z  22.3.2021  
841/2019/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/007 - Z  22.3.2021  
155/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis uznesenia 23.3.2021 
34/2021/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 34/2021/OSV  23.3.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.3.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.3.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.3.2021 
1169/2019/ORR  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt  23.3.2021 
137/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.3.2021 
14/2021/OD  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy č.ŽSK 14/2021/OD  26.3.2021 
791/2020/OSMaI Dodatok č. 1 k ZoD - Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - športovo-rekreačný areál - revitalizácia  26.3.2021 
169/2021/OSMaI  Konzervatórium – prestavba a nadstavba Žilina  26.3.2021 
179/2021/OD  Zmluva o dielo  č. Objednávateľa: ŽSK 179/2021/OD, č. Zhotoviteľa:  ZOD/2021/003  29.3.2021 
181/2021/KP  Zmluva o poskytnutí služby distribúcie  29.3.2021 
119/2021/OD  ZoD „Modernizácia vybraných úsekov cesty II/487 Čadca - Makov“ - stavebný dozor  29.3.2021 
170/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  29.3.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  29.3.2021 
176/2021/OK  Zmluva 1/OK-KKZA o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.3.2021 
177/2021/OK  Zmluva 2/OK-KKZA o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.3.2021 
178/2021/OK  Zmluva 3/OK-TK o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.3.2021 
180/2021/OK  Zmluva 4/OK-TK o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 29.3.2021 
138/2021/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis uznesenia 30.3.2021 
145/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis uznesenia + OVS 30.3.2021  
1033/2016/ORR  Dodatok č. 3 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-12-0006/16  30.3.2021  
1033/2016/ORR  Dodatok č. 4 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-12-0006/16  30.3.2021  
183/2021/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy  31.3.2021 
174/2021/RÚ  Kúpna zmluva + OVS 31.3.2021 
842/2019/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/010 - Z  31.3.2021 
172/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  1.4.2021 
154/2021/OK  Zmluva č. 154/2021/OK o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 1.4.2021 
182/2021/RÚ Rámcová dohoda č. 20024225, 182/2021/RÚ 6.4.2021 
173/2021/RÚ Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 173/2021/RÚ 6.4.2021
833/2020/OZ Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 8/2020 6.4.2021
187/2021/OZ  Zmluva o spolupráci  6.4.2021
186/2021/OZ Zmluva o spolupráci  6.4.2021
188/2021/OZ Darovacia zmluva 6.4.2021
189/2021/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  7.4.2021 
135/2021/OSV  Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  7.4.2021  
381/2020/OSMaI  Dodatok č. 1 Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania  7.4.2021  
175/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena 7.4.2021  
136/2021/OSV  Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  8.4.2021 
78/2021/OD  ZoD„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v km 18,354 – 20,526 v k. ú. Nová Bystrica“  12.4.2021 
195/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálnymikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/VI/A/0262  12.4.2021 
196/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálnymikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/VI/A/0263  12.4.2021 
152/2021/OK  Zmluva č. 152/2021/OK o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  13.4.2021 
153/2021/OK  Zmluva č. 153/2021/OK o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  13.4.2021 
4/2021/OSMaI  Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín - Kňažia  13.4.2021 
4/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD_Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín - Kňažia  13.4.2021 
1274/2017/ORR  Spojená škola, Hattalova 471, Nižná - stavebné úpravy, zvýšenie EHB, dátum účinnosti 22.12.2020  13.4.2021 
193/2021/RÚ  Kúpna zmluva  14.4.2021 
163/2021/OD  Nájomná zmluva o nájme pozemkov - účinná od 8.4.2021  14.4.2021 
425/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/020 - Z/D01  14.4.2021 
774/2020/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 4/2020  15.4.2021 
617/2016/ORR  Dodatok č. 4 k Partnerskej zmluve v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-24-0003/16  15.4.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  16.4.2021 
210/2021/OZ  Rámcová dohoda č. Z20216922_Z  19.4.2021 
212/2021/OZ  Darovacia zmluva o zmluva o prevode vlastníckeho práva  19.4.2021 
424/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/V/B/0167  20.4.2021 
/2021/OD Dodatok č.1  „Mostný objekt ev. č. 487-063“  + Príloha č. 1, Príloha č. 2 21.4.2021 
117/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Príloha č. 1 21.4.2021 
194/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Príloha č. 1 21.4.2021  
140/2021/OSMaI  Stavebné úpravy – Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01  Martin + Príloha č. 1, Príloha č. 2 21.4.2021  
140/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD Stavebné úpravy – Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01  Martin  21.4.2021  
141/2021/OSMaI  Stavebné úpravy – Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01  Martin - výťah  21.4.2021  
141/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD Stavebné úpravy – Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01  Martin - výťah  21.4.2021  
213/2021/KP  Rámcová dohoda č. Z20216535_Z, dátum účinnosti 14.4.2021  21.4.2021  
222/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy   22.4.2021 
221/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy  22.4.2021  
220/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy  22.4.2021  
219/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy   22.4.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.4.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.4.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.4.2021  
217/2021/OZ  Zmluva o spolupráci - veľkokapacitné očkovacie centrum  22.4.2021  
218/2021/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy  22.4.2021  
223/2021/OZ  Dodatok číslo 1 k zmluve 90/2021/OZ - testovanie antigén.testami  22.4.2021  
215/2021/OZ  Darovacia zmluva   22.4.2021  
1275/2017/ORR  Dodatok č. 2 k ZoNFP Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK  22.4.2021  
224/2021/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/III/A/0241  23.4.2021
185/2021/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 185/2021/OD 23.4.2021
190/2021/OD Nájomná zmluva číslo 190/2021/OD 23.4.2021
191/2021/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 191/2021/OD 23.4.2021
192/2021/OD Nájomná zmluva číslo 192/2021/OD 23.4.2021
207/2021/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.4.2021
225/2021/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2021 23.4.2021
280/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0183 - účinná od 16.4.2021 23.4.2021 
170/2019/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2019  26.4.2021 
204/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis uznesenia 26.4.2021  
1088/2017/ORR  Nájomná zmluva  - dodatok č. 1, dátum účinnosti 21.4.2021  26.4.2021 
129/2006  Rámcová dohoda - dohoda o zániku zmluvy  26.4.2021  
129/2007  Rámcová dohoda - dohoda o zániku zmluvy  26.4.2021  
199/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis uznesenia 27.4.2021 
206/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis uznesenia 27.4.2021 
211/2021/OSMaI  Výkon odborného autorského dohľadu stavby „SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia“  27.4.2021 
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda + Dohoda o Voice VPN + Prílohy 28.4.2021 
202/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis uznesenia 29.4.2021 
232/2021/RÚ  Zmluva o posytovaní služieb SMS direct  29.4.2021 
983/2019/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia výťahov 33 30.4.2021 
200/2021/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Prílohy + Protokol  30.4.2021 
132/2021/OD Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí odplatnej vyvolanej investície 3.5.2021 
234/2021/OZ Rámcová dohoda - Rôzne potraviny  3.5.2021
235/2021/OZ Rámcová dohoda - Chlieb a pečivo  3.5.2021 
236/2021/OZ Rámcová dohoda - Mäso čerstvé, kuchynsky spracované a mäsové výrobky  3.5.2021
237/2021/OZ  Rámcová dohoda - Mrazné mäso, hydina a mrazené ryby  3.5.2021
238/2021/OZ Rámcová dohoda - Mrazená zelenina a mrazené výrobky  3.5.2021
239/2021/OZ Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky  3.5.2021 
240/2021/OZ Rámcová dohoda - Vajcia  3.5.2021
245/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy   5.5.2021 
242/2021/OŠaŠ  Príkazná zmluva na online prednášku, webinár "Budovanie kultúry a klímy školy"  5.5.2021  
243/2021/OŠaŠ  Príkazná zmluva na online prednášku, webinár "Budovanie kultúry a klímy školy"  5.5.2021  
244/2021/OŠaŠ  Príkazná zmluva na online prednášku, webinár "Budovanie kultúry a klímy školy"  5.5.2021  
1024/2019/ORR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/002-Z  5.5.2021 
249/2021/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  5.5.2021 
251/ORR/2021  Zmluva o poskytovaní služieb  5.5.2021  
250/2021/ORR  Zmluva o dielo - PHSR ŽSK 2021+, Príloha č. 1,2, Príloha č. 3 5.5.2021  
216/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  6.5.2021 
253/2021/OZ  Zmluva o spolupráci - veľkokapacitné očkovacie centrum  6.5.2021 
254/2021/OZ  Dodatok číslo 1 k zmluve o spolupráci č. 461/2021 - k zmluve 112/2021/2021  6.5.2021 
83/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia, časť 2. Výstavba nového výťahu pre imobilné osoby“   7.5.2021 
1031/2017/OEPaRR  Dodatok č. 2 ku ZMLUVE O POSTÚPENÍ NÁRODNÉHO SPOLUFINANCOVANIA PRE PROJEKTOVÉHO PARTNERA 2 V RÁMCI STREŠNÉHO PROJEKTU Spája nás príroda a kultúra  7.5.2021 
1033/2017/OEPaRR  Dodatok č. 3 ku ZMLUVE O POSTÚPENÍ NÁRODNÉHO SPOLUFINANCOVANIA PRE PROJEKTOVÉHO PARTNERA 2 V RÁMCI STREŠNÉHO PROJEKTU Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí  7.5.2021 
86/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis z uznesenia 7.5.2021 
255/2021/OSMaI  Protokol č. 00030/2021-OV-0250003/21-00  o odovzdaní pozemkov z majetku SR do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja   7.5.2021 
129/2006/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  7.5.2021 
129/2007/RÚ  Rámcová dohoda - výpoveď zmluvy  7.5.2021 
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  7.5.2021 
171/2021/OD  Zmluva o dielo č. ŽSK 171/2021/OD (Modernizácia vybraných úsekov cesty II/487 Čadca - Makov)  7.5.2021 
1058/2019/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD SOŠ technická Čadca – stavebné úpravy objektu dielní a školy, výstavba spojovacej chodby  10.5.2021 
203/2021/OSMaI ZoD Horizont – domov na polceste – novostavba + Príloha 11.5.2021 
203/2021/OSMaI  Dodatok k ZoD Horizont – domov na polceste – novostavba 11.5.2021 
921/2018/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 11/2018  11.5.2021  
266/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 5/2021  11.5.2021  
267/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 3/2021  11.5.2021  
269/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 5/2021  11.5.2021  
205/2021/OSMaI  ZoD Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín - stavebné úpravy vnútorných priestorov školy – II. etapa  12.5.2021 
273/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2021  12.5.2021  
274/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2021  12.5.2021 
271/2021/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  12.5.2021  
258/2021/OSMaI  Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka_Výmena plynových kotlov v SOŠ Podnikania súp. č.  419“  Žilina, ul. Sasinkova    12.5.2021 
263/2021/OSMaI  Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka_DSS Méta Martin - Sever, Palkovičova 1, č. parc. 502/22, 23, 24 – prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy 12.5.2021 
264/2021/OSMaI  Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka_Centrum sociálnych služieb Horelica, súp. č. 107  12.5.2021 
208/2021/OD  Zmluva na dielo a licenčná zmluva č. 208/2021/OD  13.5.2021 
209/2021/OD  Zmluva na dielo a licenčná zmluva č. 209/2021/OD  13.5.2021  
275/2021/OZ  Zmluva o spolupráci - veľkokapacitné očkovacie centrum  13.5.2021  
278/2021/OZ  Darovacia zmluva 803/2021  13.5.2021  
277/2021/OZ  Darovacia zmluva 803/2021  13.5.2021  
276/2021/OZ  Darovacia zmluva   13.5.2021  
226/2021/RÚ  Zámenná zmluva + Výpis z uznesenia 13.5.2021  
259/2021/OSMaI  DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA Výmena existujúcich kotlov v kotolni Obchodnej akadémie so súp. č. 1073“ Žilina, ul. Veľká okružná   13.5.2021  
260/2021/OSMaI  DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA Zateplenie podlahy podstrešného priestoru - zvýšenie EHB na budove Pedagogickej a sociálnej akadémie, IČO : 162817, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice   13.5.2021  
265/2021/OSMaI  DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA Výmena  kotlov s nevyhnutnou rekonštrukciou kotolne  13.5.2021  
256/2021/RÚ  Kúpna zmluva  13.5.2021  
279/2021/OŠaŠ Memorandum o spolupráci medzi ŽSK a CPPPaP  13.5.2021  
233/2021/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 13.5.2021 
466/2020/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 2/2020  14.5.2021 
284/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 13/2021  14.5.2021  
283/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 12/2021  14.5.2021  
282/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 11/2021  14.5.2021 
281/2021/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 10/2021 14.5.2021 
280/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 9/2021  14.5.2021  
287/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 8/2021  14.5.2021  
286/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 7/2021  14.5.2021  
285/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 6/2021  17.5.2021  
289/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 4/2021  14.5.2021  
156/2021/OD  Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva, správy a prevádzky ZM/2021/0147 (D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec) - účinná od 11.5.2021  14.5.2021  
157/2021/OD  Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva, správy a trvalej prevádzky ZM/2021/0150 - účinná od 14.5.2021  14.5.2021  
241/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  14.5.2021  
290/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/III/A/0180  14.5.2021  
295/2021/OZ Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - účinná od 1.5.2021 18.5.2021
296/2021/OZ Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - účinná od 1.5.2021 18.5.2021
197/2021/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena + Príloha č.1 + Príloha č.2 20.5.2021
1023/2019/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021I902-222-13 - účinná od 31.12.2020  20.5.2021
336/2018/OSOIROP Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J051-222-13 - účinná od 31.12.2020 20.5.2021
532/2018/OSOIROP Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021I906-222-13 - účinná od 31.12.2020 20.5.2021
556/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302041M634-431-16 - účinná od 19.1.2021 20.5.2021
1070/2019/OSOIROP Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021I903-222-13 - účinná od 20.2.2021 20.5.2021
1073/2019/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021J967-222-13 - účinná od 23.2.2021 20.5.2021
937/2019/OSOIROP   Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021J047-222-13 - účinná od 23.2.2021 20.5.2021
1092/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021K304-222-13 - účinná od 23.2.2021 20.5.2021
231/2021/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X889-221-35 - účinná od 29.4.2021 20.5.2021
301/2021/OZ Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - účinná od 1.5.2021 20.5.2021 
303/2021/OZ Zmluva o zverení majetku do správy - účinná od 13.5.2021 20.5.2021
252/2021/OSMaI Výkon odborného autorského dohľadu stavby „Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová súp. č. 2, Žilina - prístavba objektu odborného vzdelávania; SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina – stavebné úpravy strešnej konštrukcie haly, Bánovská cesta, Žilina“ 21.5.2021
540/2020/OD Dodatok č. 1  k ZMLUVE O DIELO č. ŽSK  540/2020/OD (Rekonštrukcia cesty II/487 - Mostné objekty ev. č. 487-038, 039, 042)  24.5.2021
159/2021/OD ZMLUVA O ZVERENÍ MAJETKU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - zhodnotenie cesty  III/2311  Vitanová - Oravice  do správy správcu 24.5.2021
291/2021/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  24.5.2021
751/2006/OD Dodatok č. 4 k Delimitačnému protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - pozemky pod cestami II. A III. triedy zapísané na liste vlastníctva 25.5.2021
417/2020/ORR Dodatok č.1  k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/014-Z/D01 25.5.2021
305/2021/OD Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii 26.5.2021
145/2021/RÚ Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve ŽSK č. 145/2021/RÚ 27.5.2021
812/2020/OSMaI Dodatok č. 1 k ZoD: Liptovské múzeum v Ružomberku - stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy  28.5.2021
288/2021/OSMaI ZoD: Kysucké múzeum, Čadca – skanzen Vychylovka, rekonštrukcia HLUŽ a sanácia svahov v km 0,000 – 2,200, vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen 28.5.2021
272/2021/OSMaI ZoD: Výkon odborného autorského dohľadu stavby „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín – Kňažia" 28.5.2021
1051/2019/OD Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej na území dopravných regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec  - dodatok č. 4 31.5.2021
492/2020/OSMaI Dodatok č. 2 k ZoD: LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu 31.5.2021
309/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   1.6.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  1.6.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  1.6.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok 1.6.2021 1.6.2021
298/2021/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová súp. č. 2, Žilina - prístavba objektu odborného vzdelávania,; SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina - stavebné úpravy strešnej konštrukcie haly, Bánovská cesta, Žilina  2.6.2021 
299/2021/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : SOŠ polytechnická, Dolný Kubín-stavebné úpravy objektu dielní; SOŠ polytechnická, Dolný Kubín – Kňažia – rekonštrukcia vykurovania objektu dielní  2.6.2021 
317/2021/OSMaI  Protokol č. 00432/2020-OV-0250030/20-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC, dátum účinnosti 16.5.2021  2.6.2021 
318/2021/KP  Zmluva o poskytnutí informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov.   2.6.2021 
323/2021/OŠaŠ  Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu medzi ŽSK, AMAVET, Institute 4 Academy  3.6.2021 
328/2021/OZ  Memorandum o spolupráci   4.6.2021 
327/2021/OZ  Memorandum o spolupráci   4.6.2021 
228/2021/OŠaŠ  Kúpna Zmluva  4.6.2021  
229/2021/OŠaŠ  Kúpna Zmluva  4.6.2021  
230/2021/OŠaš  Kúpna Zmluva  4.6.2021  
246/2021/OŠaŠ  Kúpna Zmluva  4.6.2021  
247/2021/OŠaŠ  Kúpna Zmluva  4.6.2021  
293/2021/OŠaŠ  Kúpna Zmluva  4.6.2021  
294/2021/OŠaŠ  Kúpna Zmluva  4.6.2021  
227/2021/OŠaŠ  Kúpna Zmluva  4.6.2021  
331/2021/ORR  ZoNFP - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v regióne Orava, dátum účinnosti 4.6.2021  7.6.2021 
1053/2018/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. E- 3/2021-AH  8.6.2021 
329/2021/OZ  KÚPNA ZMLUVA č. E-2/2021-AH  8.6.2021  
308/2021/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektrického vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   8.6.2021  
214/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  8.6.2021  
311/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   8.6.2021  
326/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   8.6.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  8.6.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  8.6.2021  
339/2021/OZ  Rámcová dohoda Kontrastné látky č. 7  8.6.2021  
337/2021/OZ  Rámcová dohoda Kontrastné látky č. 5  8.6.2021  
335/2021/OZ  Rámcová dohoda Kontrastné látky č. 4  8.6.2021  
334/2021/OZ  Rámcová dohoda Kontrastné látky č. 2  8.6.2021  
280/2020/ORR  Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0183, dátum účinnosti 15.5.2021  8.6.2021  
304/2020/ORR  Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0253, dátum účinnosti 1.6.2021  8.6.2021  
343/2021/OZ  Rámcová dohoda Kontrastné látky č. 1  9.6.2021 
344/2021/OZ  Rámcová dohoda Kontrastné látky č. 3  9.6.2021 
192/2019/ORR  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku  10.6.2021 
897/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku  10.6.2021  
1170/2019/ORR  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt INT/ET/ZA/3/III/A/0225  10.6.2021  
310/2021/OSMaI  PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - LIPTOVSKÉ MÚZEUM V RUŽOMBERKU - OBNOVA OBJEKTU - HRAD LIKAVA  10.6.2021  
302/2021/OSMaI  Zmluva o dielo - Gymnázium Bytča - Stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične - II. etapa + Príloha 11.6.2021 
351/2021/RÚ  Kúpna zmluva č. Z202111611_Z  11.6.2021 
300/2021/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina - nadstavba, prístavba a stavebné úpravy budovy školy 14.6.2021 
982/2019/OSMaI  Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy pavilónu dielní, debarierizácia  14.6.2021 
353/2021/OZ Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti  14.6.2021 
336/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve   15.6.2021 
338/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   15.6.2021 
333/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   15.6.2021 
385/2020/RÚ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme služobného bytu  15.6.2021 
355/2021/RÚ  Dohoda o pristúpení  15.6.2021 
346/2021/OSMaI  Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku + Príloha 1, Príloha 2_stavby, Príloha 2_pozemky 16.6.2021 
297/2020/OEPaRR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0204  16.6.2021 
834/2020/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2010  16.6.2021 
356/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 5/2021  16.6.2021  
357/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2021  16.6.2021  
358/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2021  16.6.2021  
145/2018/OZ  Dodatok č. 3 Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 15/2018  16.6.2021  
359/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 2/2021  16.6.2021 
311/2020/OZ  Dodatok č. 1k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.TU 1/2020- Dohoda o skončení nájmu  16.6.2021 
360/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   17.6.2021 
616/2016/OEPaRR  Dodatok č. 3 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.01.01.00-24-0004/16  17.6.2021 
320/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  18.6.2021 
362/2021/KP  Dohoda podľa z.č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi  18.6.2021 
332/2021/RÚ  Kúpna zmluva  18.6.2021 
201/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  21.6.2021 
306/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  21.6.2021  
345/2021/RÚ  Zámenná zmluva  21.6.2021  
248/2021/OŠaŠ  Kúpna zmluva  21.6.2021  
321/2021/OŠaŠ  Kúpna zmluva  21.6.2021 
322/2021/OŠaŠ  Kúpna zmluva  21.6.2021 
325/2021/OŠaŠ  Kúpna zmluva  21.6.2021 
365/2021/KP  Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca  21.6.2021  
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  21.6.2021  
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  21.6.2021  
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  21.6.2021  
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  21.6.2021  
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  21.6.2021  
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  21.6.2021  
366/2021/OZ  Darovacia zmluva   21.6.2021  
363/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy Dýchacie prístroje Chirana Aura 90,96  21.6.2021  
364/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy Dýchacie prístroje Chirana Aura 91,92  21.6.2021  
368/2021/ORR  Kúpna zmluva  21.6.2021 
354/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   21.6.2021 
370/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ŽSK OZ CZS 1/2021  22.6.2021 
371/2021/OZ  Zmluva o nájme hnuteľného majetku č. ŽSK OZ CZS 2/2021  22.6.2021  
257/2021/OD  ZMLUVA O ZVERENÍ MAJETKU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - zhodnotenie cesty  II/520 Lokca – Zákamenné – Oravská Lesná, Štefanov nad Oravou  do správy správcu + Príloha 1, Príloha 2 22.6.2021  
330/2021/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodárenského zariadenia, vodovodného vedenia a elektrického vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch (cesta III/2096 v k.ú. Divinka)    22.6.2021  
179/2021/OD  Zmluva o dielo  č. Objednávateľa: ŽSK 179/2021/OD, č. Zhotoviteľa:  ZOD/2021/003 - dodatok č. 1   22.6.2021  
372/2021/OZ  Zmluva o spolupráci č. 1066/2021  22.6.2021  
373/2021/OZ  Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci   22.6.2021 
374/2021/OZ  Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci   22.6.2021 
375/2021/OZ  Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci  22.6.2021 
376/2021/OZ  Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci   22.6.2021 
377/2021/OZ  Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci   22.6.2021 
378/2021/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci  č. 461/2021  22.6.2021 
909/2020/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci  č. 490/2020  22.6.2021 
1007/2012/OKaCR  Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve č. 2012/1200/2109 (č. ŽSK 1007/2012/OKaCR)  23.6.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.6.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.6.2021 
162/2020/OSMaI  Kysucká galéria v Oščadnici -Kaštieľ Oščadnica -stavebné úpravy NKP  23.6.2021 
342/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  24.6.2021 
165/2020/OSMaI  SZŠ Žilina, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu  24.6.2021 
367/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   24.6.2021 
324/2021/OŠaŠ  Kúpna zmluva  25.6.2021 
348/2021/RÚ  Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno  25.6.2021 
429/2020/ORR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/011 - Z  28.6.2021 
349/2021/RÚ  Kúpna zmluva  29.6.2021 
307/2021/OD  Zmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií  29.6.2021 
300/2018/OZ  Dodatok č. 3 k Zmluve o  nájme nebytových priestorov č. LH 17/2018  29.6.2021 
361/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  30.6.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  30.6.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  30.6.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  30.6.2021  
485/2020/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/04/008 - Z  30.6.2021  
486/2020/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/04/024 - Z  30.6.2021  
1029/2019/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/013 - Z  30.6.2021  
386/2021/OŠaŠ Zmluva o prevode správy majetku ŽSK + protokol  1.7.2021
340/2021/OSMaI ZoD: Výkon odborného autorského dohľadu stavby „Kysucké múzeum, Čadca – skanzen Vychylovka, rekonštrukcia HLUŽ a sanácia svahov v km 0,000 – 2,200, vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen" 1.7.2021
369/2021/OŠaŠ Kúpna zmluva 1.7.2021 
388/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
389/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
390/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021 
391/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
393/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
394/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021 
395/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
396/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
397/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
398/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
399/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
400/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021 
401/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
402/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
403/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021 
404/2021/OZ Darovacia zmluva 2.7.2021
405/2021/OZ  Darovacia zmluva 2.7.2021
406/2021/OK Príkazná zmluva 3-OK/2021 2.7.2021
407/2021/OK Príkazná zmluva 1-OK/2021 2.7.2021
408/2021/OK Príkazná zmluva 4-OK/2021 2.7.2021
409/2021/OK Príkazná zmluva 5-OK/2021 2.7.2021
410/2021/OK Príkazná zmluva 8-OK/2021 2.7.2021
411/2021/OK Príkazná zmluva 9-OK/2021  2.7.2021
412/2021/OK Príkazná zmluva 6-OK/2021 2.7.2021
413/2021/OK Príkazná zmluva 2-OK/2021 2.7.2021
414/2021/OK Príkazná zmluva 7-OK/2021 2.7.2021
1180/2018/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ŽSK OZ CZS 1/2021 - dohoda o skončení nájmu 2.7.2021
468/2020/OVO Dodatok k zmluve 468/2020/OVO 2.7.2021
304/2021/OSMaI  Výkon občasného autorského dohľadu stavby : Horizont – domov na polceste - novostavba  6.7.2021 
419/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/3/VI/A/0339  6.7.2021  
421/2021/OZ  Darovacia zmluva  6.7.2021  
422/2021/OZ  Darovacia zmluva  6.7.2021  
423/2021/OZ  Darovacia zmluva  6.7.2021  
1180/2018/OZ  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov  7.7.2021 
352/2021/OSV  Zmluva č. 352/2021/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  7.7.2021 
137/2021/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 137/2021/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  7.7.2021 
425/2021/RÚ  Zmluva o nájme nebytových priestorov  8.7.2021 
161/2020/OD  Zmluva o úhrade príspevku na refundáciu  nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice - Dodatok č. 2  8.7.2021 
424/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   8.7.2021 
384/2021/RÚ  Zámenná zmluva  8.7.2021
415/2021/OSV  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mlieko a mliečne výrobky"  8.7.2021 
416/2021/OSV  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mrazená zelenina a mrazené výrobky"  8.7.2021 
417/2021/OSV  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Ovocie a zelenina"  8.7.2021 
418/2021/OSV  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Rôzne potraviny"  8.7.2021 
82/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD_SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia, časť 1. Stavebné úpravy dielní odborného výcviku a sociálno – učebňového prístavku“  + Príloha  12.7.2021 
440/2021/ORR  ZoNFP_Rek. a modern. cesty II/519_AVP7_IROP  12.7.2021  
455/2021/ORR  ZoNFP_Na bicykloch vôkol Váhu_AGP4_IROP  12.7.2021  
438/2021/ORR  ZoNFP_Rek. a modern. cesty II/520 v regióne Kysuce_AQF9_IROP  12.7.2021  
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  12.7.2021  
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  12.7.2021  
347/2021/OSMaI ZoD_Vypracovanie projektovej dokumentácie „Prestavba bývalej slobodárne v LM na Nájomný bytový dom s nájomnými  bytmi – kompletná rekonštrukcia“ 12.7.2021  
444/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  13.7.2021
461/2021/OK  Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov + Príloha 1 13.7.2021 
201/2019/ORR Dodatok č. 1 k partnerskej zmluve č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 "Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie" 15.7.2021
468/2020/OVO Dodatok k zmluve 468/2020/OVO 15.7.2021
468/2020/OVO Dodatok k zmluve 468/2020/OVO 15.7.2021
468/2020/OVO Dodatok k zmluve 468/2020/OVO 15.7.2021
432/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
433/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
434/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
435/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
436/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
437/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
439/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
441/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
442/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
443/2021/OZ  Darovacia zmluva 15.7.2021
445/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
446/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
447/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
448/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
449/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
450/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
451/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
452/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021 
453/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
454/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
456/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
457/2021/OZ Darovacia zmluva  15.7.2021
458/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
459/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
460/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
463/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
464/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021 
468/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
469/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
472/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
492/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
494/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
498/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
499/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
501/2021/OZ Darovacia zmluva 15.7.2021
30/2021/OSV Dodatok č. 1 k Zmluve č. 30/2021/OSV 19.7.2021
504/2021/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75SSAS000421 19.7.2021
533/2020/ORR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/V/B/0213 - dátum účinnosti 1.5.2021 20.7.2021
392/2021/RÚ  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  21.7.2021 
428/2021/OŠaŠ  Kúpna zmluva  21.7.2021  
515/2021/OK  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy + Príloha  21.7.2021  
516/2021/OK  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy + Príloha  21.7.2021  
517/2021/OK  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy + Príloha  21.7.2021  
519/2021/OK  Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy + Príloha  21.7.2021  
368/2021/ORR  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202111901_Z  21.7.2021  
530/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/010 - Z  21.7.2021  
520/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy + protokol  21.7.2021  
420/2021/RÚ  Kúpna zmluva  22.7.2021 
535/2021/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75SSAS000421  22.7.2021 
536/2021/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6001SSAS048821  22.7.2021 
429/2021/OŠaŠ  Kúpna zmluva  23.7.2021