rok 2021

 

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
825/2020/OZ Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 528/2020 8.1.2021
161/2020/OD  Dodatok č. 1 ku Zmluve o úhrade príspevku na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice č. 65/reg. 2020  11.1.2021 
884/2020/OSMaI Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP"  12.1.2021 
902/2020/OZ  Zmluva o nájme obytného kontajnera č. 202012-007ZA - vrátane dopravy, umiestnenia, čistenia  12.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
873/2020/ORR  Zmluva o výpožičke - Čadca  14.1.2021 
9/2021/OZ  Zmluva nájme nebytových priestorov č. TU 1/2021  19.1.2021 
10/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí služieb na rok 2021 + Príloha 1 + Príloha 2 19.1.2021 
748/2020/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis 20.1.2021 
1025/2019/ORR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt INT/ET/TAT/3/II/B/0170  21.1.2021 
15/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  21.1.2021 
2/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  21.1.2021 
486/2020/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/04/024 - Z  21.1.2021 
18/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  25.1.2021 
19/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  25.1.2021
903/2020/OSMaI Protokol č. 00449/2020-OV-0250033/20-00  27.1.2021 
1/2021/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucké múzeum, Čadca – skanzen Vychylovka, rekonštrukcia HLUŽ a sanácia svahov v km 0,000 – 2,200, vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen"  1.2.2021 
22/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  1.2.2021 
23/2021/OZ Zmluva nájme nebytových priestorov č. LH 4/2021  2.2.2021 
1051/2019/OD  Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej na území dopravných regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec  - dodatok č. 3  2.2.2021 
33/2021/OZ  Zmluva na zabezpečenie testovania antigénvými testami  3.2.2021 
24/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  3.2.2021 
25/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  3.2.2021 
80/2021/OD  Nájomná zmluva č. 874604047-4-2020-NZP   3.2.2021 
13/2020/OD  ZoD „Mostný objekt ev. č. 487-063“ - stavebný dozor  3.2.2021 
5/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021  3.2.2021 
81/2021/OZ  Zmluva nájme nebytových priestorov č. LH 2/2021  5.2.2021 
21/2021/OD  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/2021/OD  5.2.2021 
303/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0252  5.2.2021 
280/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0183, dátum účinnosti 15.1.2021  7.2.2021 
835/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  8.2.2021 
8/2021/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis  9.2.2021 
7/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis  9.2.2021 
162/2020/OSMaI  Kysucká galéria v Oščadnici -Kaštieľ Oščadnica - stavebné úpravy NKP  10.2.2021 
16/2021/OZ  Rámcová dohoda   10.2.2021 
17/2021/OZ  Rámcová dohoda   10.2.2021 
89/2021/OZ  Zmluva na zabezpečenie testovania AG testami  12.2.2021 
91/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  12.2.2021 
90/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  12.2.2021 
492/2020/OSMaI LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu  12.2.2021 
85/2016/OKaCR  Nájomná zmluva  12.2.2021 
92/2021/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti  ŽSK do správy správcovi HNsP  15.2.2021 
93/2021/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti  ŽSK do správy správcovi DNsP  15.2.2021 
20/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  15.2.2021 
94/2021/OZ  Zmluva nájme nebytových priestorov č. LH 3/2021  15.2.2021  
51/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  17.2.2021 
52/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
59/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
40/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
28/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
29/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
95/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  17.2.2021 
3/2021/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  19.2.2021
31/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
35/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
36/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
38/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021
43/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021
44/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
26/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
27/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
39/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 19.2.2021 
41/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021
42/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
30/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
75/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
76/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
88/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní FP na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 19.2.2021 
64/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021 
58/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
57/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021 
63/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
49/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
45/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
60/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
48/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
47/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
37/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021 
32/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
65/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
67/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
68/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
69/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
70/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
71/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
72/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
73/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
74/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
103/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
104/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
102/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
105/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021 
106/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
101/2021/OD  Mandátna zmluva  21.2.2021 
62/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021 
46/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021 
56/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021 
55/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
53/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
50/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
54/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
6/2021/OSMaI  Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  22.2.2021  
96/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  22.2.2021  
97/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  22.2.2021 
34/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2021  
66/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2021  
129/2004/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.2.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.2.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.2.2021  
108/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/VI/A/0260  22.2.2021  
112/2021/OZ  Zmluva o spolupráci  23.2.2021 
111/2021/OZ  Zmluva o výpožičke  23.2.2021 
87/2021/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  23.2.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.2.2021  
118/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/VI/A/0259  23.2.2021  
116/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
115/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
114/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
113/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
84/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2021 
61/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2021  
85/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2021  
121/2021/OZ  Zmluva nájme pozemku č. LM 1/2020  24.2.2021 
96/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby + poverenie + geometrický plán 25.2.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  25.2.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  25.2.2021 
122/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/VI/A/0265  25.2.2021 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.02.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky