rok 2021

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
825/2020/OZ Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 528/2020 8.1.2021
161/2020/OD  Dodatok č. 1 ku Zmluve o úhrade príspevku na refundáciu nákladov za prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na Autobusové stanice č. 65/reg. 2020  11.1.2021 
884/2020/OSMaI Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP"  12.1.2021 
902/2020/OZ  Zmluva o nájme obytného kontajnera č. 202012-007ZA - vrátane dopravy, umiestnenia, čistenia  12.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  14.1.2021 
873/2020/ORR  Zmluva o výpožičke - Čadca  14.1.2021 
9/2021/OZ  Zmluva nájme nebytových priestorov č. TU 1/2021  19.1.2021 
10/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí služieb na rok 2021 + Príloha 1 + Príloha 2 19.1.2021 
748/2020/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis 20.1.2021 
1025/2019/ORR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt INT/ET/TAT/3/II/B/0170  21.1.2021 
15/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  21.1.2021 
2/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  21.1.2021 
486/2020/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/04/024 - Z  21.1.2021 
18/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  25.1.2021 
19/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  25.1.2021
903/2020/OSMaI Protokol č. 00449/2020-OV-0250033/20-00  27.1.2021 
1/2021/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucké múzeum, Čadca – skanzen Vychylovka, rekonštrukcia HLUŽ a sanácia svahov v km 0,000 – 2,200, vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen"  1.2.2021 
22/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  1.2.2021 
23/2021/OZ Zmluva nájme nebytových priestorov č. LH 4/2021  2.2.2021 
1051/2019/OD  Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej na území dopravných regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec  - dodatok č. 3  2.2.2021 
33/2021/OZ  Zmluva na zabezpečenie testovania antigénvými testami  3.2.2021 
24/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  3.2.2021 
25/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  3.2.2021 
80/2021/OD  Nájomná zmluva č. 874604047-4-2020-NZP   3.2.2021 
13/2020/OD  ZoD „Mostný objekt ev. č. 487-063“ - stavebný dozor  3.2.2021 
5/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021  3.2.2021 
81/2021/OZ  Zmluva nájme nebytových priestorov č. LH 2/2021  5.2.2021 
21/2021/OD  Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/2021/OD  5.2.2021 
303/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0252  5.2.2021 
280/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0183, dátum účinnosti 15.1.2021  7.2.2021 
835/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  8.2.2021 
8/2021/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis  9.2.2021 
7/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis  9.2.2021 
162/2020/OSMaI  Kysucká galéria v Oščadnici -Kaštieľ Oščadnica - stavebné úpravy NKP  10.2.2021 
16/2021/OZ  Rámcová dohoda   10.2.2021 
17/2021/OZ  Rámcová dohoda   10.2.2021 
89/2021/OZ  Zmluva na zabezpečenie testovania AG testami  12.2.2021 
91/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  12.2.2021 
90/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  12.2.2021 
492/2020/OSMaI LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu  12.2.2021 
85/2016/OKaCR  Nájomná zmluva  12.2.2021 
92/2021/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti  ŽSK do správy správcovi HNsP  15.2.2021 
93/2021/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti  ŽSK do správy správcovi DNsP  15.2.2021 
20/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  15.2.2021 
94/2021/OZ  Zmluva nájme nebytových priestorov č. LH 3/2021  15.2.2021  
51/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  17.2.2021 
52/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
59/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
40/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
28/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
29/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   17.2.2021 
95/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  17.2.2021 
3/2021/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  19.2.2021
31/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
35/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
36/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
38/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021
43/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021
44/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
26/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
27/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
39/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 19.2.2021 
41/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021
42/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
30/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
75/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021 
76/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  19.2.2021  
88/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní FP na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 19.2.2021 
64/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021 
58/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
57/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021 
63/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
49/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
45/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
60/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
48/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
47/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
37/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021 
32/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
65/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
67/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
68/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
69/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
70/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
71/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
72/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
73/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
74/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  19.2.2021  
103/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
104/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
102/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
105/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021 
106/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   19.2.2021  
101/2021/OD  Mandátna zmluva  21.2.2021 
62/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021 
46/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021 
56/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021 
55/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
53/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
50/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
54/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  22.2.2021  
6/2021/OSMaI  Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  22.2.2021  
97/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  22.2.2021 
34/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2021  
66/2021/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2021  
129/2004/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.2.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.2.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.2.2021  
108/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/VI/A/0260  22.2.2021  
112/2021/OZ  Zmluva o spolupráci  23.2.2021 
111/2021/OZ  Zmluva o výpožičke  23.2.2021 
87/2021/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  23.2.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.2.2021  
118/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/VI/A/0259  23.2.2021  
116/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
115/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
114/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
113/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   23.2.2021  
84/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2021 
61/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2021  
85/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2021  
121/2021/OZ  Zmluva nájme pozemku č. LM 1/2020  24.2.2021 
96/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby + poverenie + geometrický plán + výpis uznesenia 25.2.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  25.2.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  25.2.2021 
122/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/VI/A/0265  25.2.2021 
123/2021/OSMaI  Protokol č. 03927/2020-OV-0250121/20-00  o odovzdaní pozemkov z majetku SR do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja   26.2.2021 
124/2021/OZ  Rámcová dohoda 20212337_Z  1.3.2021 
125/2021/OZ  Rámcová dohoda 20212335_Z  1.3.2021 
905/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/026 -Z  1.3.2021 
380/2020/OSMaI  Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina  2.3.2021 
906/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/034 - Z  2.3.2021  
128/2021/OZ  Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)  2.3.2021  
131/2021/OZ  Zmluva o spolupráci - veľkokapacitné očkovacie centrum  2.3.2021  
130/2021/OZ Zmluva o spolupráci   2.3.2021  
129/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   2.3.2021  
127/2021/OZ Zmluva na zabezpečenie testovania AG testami  2.3.2021  
120/2021/OSMaI Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku 4.3.2021
82/2021/OSMaI ZoD: SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia, časť 1. Stavebné úpravy dielní odborného výcviku a sociálno – učebňového prístavku“  4.3.2021
1024/2019/ORR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/002- Z 4.3.2021 
134/2021/OZ Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) 4.3.2021
431/2020 ORR Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. SK/FMP/6c/04/015-Z/D01 5.3.2021 
139/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/3/V/A/0331  8.3.2021 
83/2021/OSMaI  SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia, časť 2. Výstavba nového výťahu pre imobilné osoby“   9.3.2021 
922/2015/OF  Dodatok č.1 k Rámcovej  úverovej zmluve zo dňa 16. decembra 2015  10.3.2021 
100/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  11.3.2021 
129/2004  Rámcová dohoda - dodatok preloženie/premiestnenie  11.3.2021  
129/2005  Rámcová dohoda - dodatok preloženie/premiestnenie  11.3.2021  
129/2006  Rámcová dohoda - dodatok preloženie/premiestnenie  11.3.2021  
129/2007  Rámcová dohoda - dohoda o zániku zmluvy  11.3.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  11.3.2021  
468/2020/OVO   Rámcová dohoda - dodatok  11.3.2021  
918/2019/ORR  Zmluva o postúpení pohľadávok č. 3 - MikroINTERREG-edu PL-SK  11.3.2021  
146/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   12.3.2021 
286/2019/OZ  Dodatok č.1 - Dohoda o skončení nájmu  nebytových priestorov č. LH 6/2019  15.3.2021 
150/2021/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2021  15.3.2021  
151/2021/OZ  Rámcová dohoda Z20214171_Z  15.3.2021  
147/2021/OZ  Rámcová dohoda Z20214065_Z  15.3.2021  
148/2021/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  15.3.2021  
109/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis z uznesenia 16.3.2021 
99/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis z uznesenia 16.3.2021  
77/2021/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektrického vedenia  v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch    16.3.2021  
133/2021/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  16.3.2021  
142/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  16.3.2021  
143/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  16.3.2021  
144/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  16.3.2021  
158/2021/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  17.3.2021 
884_1/2020/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD - Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP"  18.3.2021 
884_1/2020/OSMaI  ZoD - Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP"  18.3.2021 
884/2020/OSMaI  Dohoda o zrušení ZoD - Výkon stavebného dozoru stavby : "Kysucká galéria v Oščadnici – Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP"  18.3.2021 
1059/2020/OVO  Rámcová dohoda - Infúzne roztoky - časť 1  18.3.2021  
126/2021/OSMaI  ZoD - Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej Žilina + Príloha č. 1, Príloha č. 2 18.3.2021  
126/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 - Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej Žilina  18.3.2021  
160/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   18.3.2021  
161/2021/OZ  Zmluva o spolupráci   18.3.2021  
110/2021/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia  v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch    19.3.2021 
149/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  19.3.2021  
164/2021/OK  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 05/2021 OK ŽSK  19.3.2021  
165/2021/OK  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 01/2021 OK ŽSK  19.3.2021  
166/2021/OK  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 04/2021 OK ŽSK  19.3.2021  
167/2021/OK  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 03/2021 OK ŽSK  19.3.2021  
168/2021/OK  Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 02/2021 OK ŽSK  19.3.2021  
162/2021/OZ  Darovacia zmluva o zmluva o prevode práv a záväzkov  19.3.2021  
79/2021/OD  Zmluva o dielo č. ŽSK 79/2021/OD   22.3.2021 
875/2019/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/008 - Z  22.3.2021  
844/2019/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/012 - Z  22.3.2021  
841/2019/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/007 - Z  22.3.2021  
155/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis uznesenia 23.3.2021 
34/2021/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 34/2021/OSV  23.3.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.3.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.3.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  23.3.2021 
1169/2019/ORR  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt  23.3.2021 
137/2021/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.3.2021 
14/2021/OD  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy č.ŽSK 14/2021/OD  26.3.2021 
791/2020/OSMaI Dodatok č. 1 k ZoD - Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - športovo-rekreačný areál - revitalizácia  26.3.2021 
169/2021/OSMaI  Konzervatórium – prestavba a nadstavba Žilina  26.3.2021 
179/2021/OD  Zmluva o dielo  č. Objednávateľa: ŽSK 179/2021/OD, č. Zhotoviteľa:  ZOD/2021/003  29.3.2021 
181/2021/KP  Zmluva o poskytnutí služby distribúcie  29.3.2021 
119/2021/OD  ZoD „Modernizácia vybraných úsekov cesty II/487 Čadca - Makov“ - stavebný dozor  29.3.2021 
170/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  29.3.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  29.3.2021 
176/2021/OK  Zmluva 1/OK-KKZA o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.3.2021 
177/2021/OK  Zmluva 2/OK-KKZA o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.3.2021 
178/2021/OK  Zmluva 3/OK-TK o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.3.2021 
180/2021/OK  Zmluva 4/OK-TK o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 29.3.2021 
138/2021/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis uznesenia 30.3.2021 
145/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis uznesenia + OVS 30.3.2021  
1033/2016/ORR  Dodatok č. 3 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-12-0006/16  30.3.2021  
1033/2016/ORR  Dodatok č. 4 k Partnerskej zmluve v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-12-0006/16  30.3.2021  
183/2021/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy  31.3.2021 
174/2021/RÚ  Kúpna zmluva + OVS 31.3.2021 
842/2019/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/010 - Z  31.3.2021 
172/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  1.4.2021 
154/2021/OK  Zmluva č. 154/2021/OK o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 1.4.2021 
182/2021/RÚ Rámcová dohoda č. 20024225, 182/2021/RÚ 6.4.2021 
173/2021/RÚ Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 173/2021/RÚ 6.4.2021
833/2020/OZ Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 8/2020 6.4.2021
187/2021/OZ  Zmluva o spolupráci  6.4.2021
186/2021/OZ Zmluva o spolupráci  6.4.2021
188/2021/OZ Darovacia zmluva 6.4.2021
189/2021/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  7.4.2021 
135/2021/OSV  Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  7.4.2021  
381/2020/OSMaI  Dodatok č. 1 Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania  7.4.2021  
175/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena 7.4.2021  
136/2021/OSV  Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  8.4.2021 
78/2021/OD  ZoD„Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 v km 18,354 – 20,526 v k. ú. Nová Bystrica“  12.4.2021 
195/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálnymikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/VI/A/0262  12.4.2021 
196/2021/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálnymikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/VI/A/0263  12.4.2021 
152/2021/OK  Zmluva č. 152/2021/OK o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  13.4.2021 
153/2021/OK  Zmluva č. 153/2021/OK o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  13.4.2021 
4/2021/OSMaI  Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín - Kňažia  13.4.2021 
4/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD_Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín - Kňažia  13.4.2021 
1274/2017/ORR  Spojená škola, Hattalova 471, Nižná - stavebné úpravy, zvýšenie EHB, dátum účinnosti 22.12.2020  13.4.2021 
193/2021/RÚ  Kúpna zmluva  14.4.2021 
163/2021/OD  Nájomná zmluva o nájme pozemkov - účinná od 8.4.2021  14.4.2021 
425/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/020 - Z/D01  14.4.2021 
774/2020/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 4/2020  15.4.2021 
617/2016/ORR  Dodatok č. 4 k Partnerskej zmluve v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu strešného projektu č. PLSK.03.01.00-24-0003/16  15.4.2021 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  16.4.2021 
210/2021/OZ  Rámcová dohoda č. Z20216922_Z  19.4.2021 
212/2021/OZ  Darovacia zmluva o zmluva o prevode vlastníckeho práva  19.4.2021 
424/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/V/B/0167  20.4.2021 
/2021/OD Dodatok č.1  „Mostný objekt ev. č. 487-063“  + Príloha č. 1, Príloha č. 2 21.4.2021 
117/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Príloha č. 1 21.4.2021 
194/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Príloha č. 1 21.4.2021  
140/2021/OSMaI  Stavebné úpravy – Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01  Martin + Príloha č. 1, Príloha č. 2 21.4.2021  
140/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD Stavebné úpravy – Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01  Martin  21.4.2021  
141/2021/OSMaI  Stavebné úpravy – Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01  Martin - výťah  21.4.2021  
141/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD Stavebné úpravy – Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01  Martin - výťah  21.4.2021  
213/2021/KP  Rámcová dohoda č. Z20216535_Z, dátum účinnosti 14.4.2021  21.4.2021  
222/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy   22.4.2021 
221/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy  22.4.2021  
220/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy  22.4.2021  
219/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy   22.4.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.4.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.4.2021  
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  22.4.2021  
217/2021/OZ  Zmluva o spolupráci - veľkokapacitné očkovacie centrum  22.4.2021  
218/2021/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy  22.4.2021  
223/2021/OZ  Dodatok číslo 1 k zmluve 90/2021/OZ - testovanie antigén.testami  22.4.2021  
215/2021/OZ  Darovacia zmluva   22.4.2021  
1275/2017/ORR  Dodatok č. 2 k ZoNFP Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK  22.4.2021  
224/2021/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/III/A/0241  23.4.2021
185/2021/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 185/2021/OD 23.4.2021
190/2021/OD Nájomná zmluva číslo 190/2021/OD 23.4.2021
191/2021/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 191/2021/OD 23.4.2021
192/2021/OD Nájomná zmluva číslo 192/2021/OD 23.4.2021
207/2021/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.4.2021
225/2021/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2021 23.4.2021
280/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0183 - účinná od 16.4.2021 23.4.2021 
170/2019/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2019  26.4.2021 
204/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis uznesenia 26.4.2021  
1088/2017/ORR  Nájomná zmluva  - dodatok č. 1, dátum účinnosti 21.4.2021  26.4.2021 
129/2006  Rámcová dohoda - dohoda o zániku zmluvy  26.4.2021  
129/2007  Rámcová dohoda - dohoda o zániku zmluvy  26.4.2021  
199/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis uznesenia 27.4.2021 
206/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis uznesenia 27.4.2021 
211/2021/OSMaI  Výkon odborného autorského dohľadu stavby „SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia“  27.4.2021 
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda + Dohoda o Voice VPN + Prílohy 28.4.2021 
202/2021/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena + Výpis uznesenia 29.4.2021 
232/2021/RÚ  Zmluva o posytovaní služieb SMS direct  29.4.2021 
983/2019/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia výťahov 33 30.4.2021 
200/2021/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Prílohy + Protokol  30.4.2021 
132/2021/OD Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí odplatnej vyvolanej investície 3.5.2021 
234/2021/OZ Rámcová dohoda - Rôzne potraviny  3.5.2021
235/2021/OZ Rámcová dohoda - Chlieb a pečivo  3.5.2021 
236/2021/OZ Rámcová dohoda - Mäso čerstvé, kuchynsky spracované a mäsové výrobky  3.5.2021
237/2021/OZ  Rámcová dohoda - Mrazné mäso, hydina a mrazené ryby  3.5.2021
238/2021/OZ Rámcová dohoda - Mrazená zelenina a mrazené výrobky  3.5.2021
239/2021/OZ Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky  3.5.2021 
240/2021/OZ Rámcová dohoda - Vajcia  3.5.2021
245/2021/OZ  Zmluva o zverejnení majetku do správy   5.5.2021 
242/2021/OŠaŠ  Príkazná zmluva na online prednášku, webinár "Budovanie kultúry a klímy školy"  5.5.2021  
243/2021/OŠaŠ  Príkazná zmluva na online prednášku, webinár "Budovanie kultúry a klímy školy"  5.5.2021  
244/2021/OŠaŠ  Príkazná zmluva na online prednášku, webinár "Budovanie kultúry a klímy školy"  5.5.2021  
1024/2019/ORR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/002-Z  5.5.2021 
249/2021/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  5.5.2021 
251/ORR/2021  Zmluva o poskytovaní služieb  5.5.2021  
250/2021/ORR  Zmluva o dielo - PHSR ŽSK 2021+, Príloha č. 1,2, Príloha č. 3 5.5.2021  
216/2021/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  6.5.2021 
253/2021/OZ  Zmluva o spolupráci - veľkokapacitné očkovacie centrum  6.5.2021 
254/2021/OZ  Dodatok číslo 1 k zmluve o spolupráci č. 461/2021 - k zmluve 112/2021/2021  6.5.2021 
83/2021/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia, časť 2. Výstavba nového výťahu pre imobilné osoby“   7.5.2021 
1031/2017/OEPaRR  Dodatok č. 2 ku ZMLUVE O POSTÚPENÍ NÁRODNÉHO SPOLUFINANCOVANIA PRE PROJEKTOVÉHO PARTNERA 2 V RÁMCI STREŠNÉHO PROJEKTU Spája nás príroda a kultúra  7.5.2021 
1033/2017/OEPaRR  Dodatok č. 3 ku ZMLUVE O POSTÚPENÍ NÁRODNÉHO SPOLUFINANCOVANIA PRE PROJEKTOVÉHO PARTNERA 2 V RÁMCI STREŠNÉHO PROJEKTU Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko – slovenskom pohraničí  7.5.2021 
86/2021/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis z uznesenia 7.5.2021 
255/2021/OSMaI  Protokol č. 00030/2021-OV-0250003/21-00  o odovzdaní pozemkov z majetku SR do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja   7.5.2021 
129/2006/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  7.5.2021 
129/2007/RÚ  Rámcová dohoda - výpoveď zmluvy  7.5.2021 
198/2021/RÚ  Rámcová dohoda - dodatok k zmluve  7.5.2021 
171/2021/OD  Zmluva o dielo č. ŽSK 171/2021/OD (Modernizácia vybraných úsekov cesty II/487 Čadca - Makov)  7.5.2021 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.05.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky