Zmluvy 2020

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1187/2019/ORR Zabezpečenie propagačných predmetov  3.1.2020
5/2020/OŠaŠ  Memorandum o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Slovenským zväzom ľadového hokeja  9.1.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  9.1.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  9.1.2020 
677/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2019 - dohoda o skončení  10.1.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.1.2020 
7/2020/ORR  Zmluva o poskytovaní služieb  14.1.2020 
2/2020/OSMaI  Výkon autorského dozoru stavby : Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy budovy školy – I. a II. etapa  14.1.2020 
169/2019/RÚ  Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena  15.1.2020 
1178/2019/OD  Nájomná zmluva  16.1.2020 
1179/2019/OD  Nájomná zmluva    16.1.2020  
1180/2019/OD  Nájomná zmluva    16.1.2020  
1181/2019/OD  Nájomná zmluva    16.1.2020  
1182/2019/OD  Nájomná zmluva    16.1.2020  
1183/2019/OD  Nájomná zmluva    16.1.2020  
331/2019/OVOIaNM  Dodatok č. 2 k  Zmluve o dielo KNsP Čadca – stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení 16.1.2020 
4/2020/OD  Zmluva o výkone autorského dozoru  16.1.2020 
1066/2018/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov  č. SK/FMP/6c/01/014  - Z/D01  16.1.2020 
3/2020/RÚ  Zabezpečenie kontrolnej a servisnej činnosti EPS a EZS 17.1.2020 
6/2020/OD   Zmluva o poskytnutí dotácie č.6/2020/OD  17.1.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.1.2020 
407/2019/OD  Dodatok č. 1 k: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    21.1.2020 
10/2020/RU  Rámcová kúpna zmluva č. 2019315  21.1.2020 
1177/2019/OSMaI  Nájomná zmluva  21.1.2020 
1188/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M534-222-13 , dátum účinnosti zmluvy je 8.1.2020 23.1.2020 
1189/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M734-222-13 , dátum účinnosti zmluvy je 24.12.2019 23.1.2020 
1185/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W804-221-35, dátum účinnosti zmluvy je 19.12.2019 23.1.2020 
948/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1_Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302011N469-122-15 23.1.2020, dátum účinnosti zmluvy je 9.1.2020 23.1.2020 
9/2020/RÚ  Kúpna zmluva  23.1.2020 
913/2015/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2016  23.1.2020 
939/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 3/2019  23.1.2020 
1/2020/OVS  Zmluva o poskytnutí dotácie   23.1.2020 
26/2020/ORR  Zmluva o dielo + 1 strana, Príloha č. 1, Príloha č. 2  24.1.2020 
20/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2019  24.1.2020 
29/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  24.1.2020 
1159/2019/OSMaI  HARMÓNIA - ZpS, DSS a útulok Žilina - stavebné úpravy budovy, projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby a EPS a elektroinštalácia – II. etapa  27.1.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  27.1.2020 
1163/2019/OK  DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na projekt č. 1215/2019  27.1.2020 
8/2020/OD   Zmluva o prevode akcií - účinná od 21.1.2020  29.1.2020 
73/2020/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   29.1.2020 
74/2020/OD  Zmluva č. 21403/2019/O220-464 o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií   29.1.2020 
1190/2019/OD  Akcionárska zmluva - účinná od 10. januára 2020   30.1.2020
1259/2017/OSMaI  Dodatok č.1 k zmluve o pripojení  1.2.2020 
77/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  3.2.2020 
666/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2019 + Protokol  3.2.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  5.2.2020 
84/2020/OSMaI  Dodatok č.1 k zmluve o pripojení  5.2.2020 
1160/2019/OSMaI  Krajské kultúrne stredisko v Žiline  -stavebné úpravy Makovického domu – úprava obvodového plášťa, výmena okien a dverí, kanalizácia – II. etapa  6.2.2020 
27/2020/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J138-222-13 , dátum účinnosti 9.1.2020  6.2.2020  
190/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021L032-211-17, dátum účinnosti 5.2.2020   6.2.2020  
948/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302011N469-122-15, dátum účinnosti 9.1.2020  6.2.2020  
179/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2019 Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach + Príloha 6.2.2020  
239/2019/OVOIaNM  Turčianska knižnica v Martine-stavebné úpravy a zvýšenie EHB, Jilemnického 10  7.2.2020 
142/2019/OVOIaNM  KNsP Čadca – rekonštrukcia JIS - interná + Príloha 1 + Príloha 2 7.2.2020 
103/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  10.2.2020 
664/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2019 13.2.2020 
586/2016/OZ  Dodatok č. 10  k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016 Dohoda o skončení nájmu  13.2.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.2.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.2.2020 
76/2020/RÚ  Zámenná zmluva  13.2.2020 
1051/2019/OD   Dodatok č. 1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej  13.2.2020 
112/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  14.2.2020 
113/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  14.2.2020  
114/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  14.2.2020  
115/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  14.2.2020  
105/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  14.2.2020  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.2.2020 
106/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  14.2.2020 
107/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  14.2.2020 
13/2020/OSMa SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň – časť 2 Spojená škola Tvrdošín – stavebné úpravy – laboratória a spojovacia chodba  14.2.2020 
116/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  17.2.2020 
118/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  17.2.2020 
147/2018/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 14/2018  17.2.2020 
12/2020/OSMaI  SŠ Tvrdošín - stavebné úpravy - rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením - telocvičňa, jedáleň - časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy stravovňa a telocvičňa 18.2.2020 
85/2016/OKaCR  Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve  18.2.2020 
120/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  19.2.2020 
121/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  20.2.2020 
55/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  21.2.2020 
34/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  21.2.2020  
65/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  21.2.2020  
39/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  21.2.2020   
40/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  21.2.2020   
41/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  21.2.2020   
42/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  21.2.2020   
67/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  21.2.2020   
46/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
44/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
122/2020/OSMaI  Nájomná zmluva  24.2.2020 
31/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
66/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
54/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
37/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
36/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
32/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
33/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
16/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
17/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
18/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
19/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
25/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
69/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020 
47/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
48/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
45/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
71/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
72/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
60/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
62/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
123/2020/OK  Príkazná zmluva  25.2.2020  
24/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
22/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
38/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
51/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
35/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
50/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
49/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
63/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
30/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
64/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
53/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
52/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  25.2.2020   
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.2.2020   
43/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020   
70/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020   
61/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020 
124/2020/ORR  Partnerská zmluva  25.2.2020 
126/2020/OK  Príkazná zmluva  26.2.2020 
56/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020  
57/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020  
58/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020  
59/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020  
129/2020/OK  Príkazná zmluva  26.2.2020 
130/2020/OK  Príkazná zmluva  26.2.2020 
20/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020 
21/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020 
83/2020/OD Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  26.2.2020 
133/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 + Protokol 26.2.2020 
1034/2018/ÚHK  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  26.2.2020 
108/2020/OSMaI ZoD: Obnova SPŠ stavebnej v Žiline – zateplenie a výmena okien, SO 03 – Odborné učebne a laboratóriá C,  SPŠ stavebná v Žiline – stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií + Príloha 1, Príloha 2  27.2.2020
135/2020/OŠaŠ Zmluva o prevode správy majetku ŽSK + Protokol 27.2.2020
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 28.2.2020
104/2020/OD  Zmluva o dielo  2.3.2020 
14/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní FP na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 2.3.2020 
136/2020/OK  Príkazná zmluva  2.3.2020 
137/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3.3.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  4.3.2020 
109/2020/OD  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  4.3.2020 
374/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 7/2019  5.3.2020 
131/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : „Obnova SPŠ stavebnej v Žiline – zateplenie a výmena okien, SO 03 – Odborné učebne a laboratória C; SPŠ stavebná v Žiline - stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií“  5.3.2020 
132/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : „Spojená škola, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy pavilónu dielní a rekonštrukcia výťahov"  5.3.2020 
1092/2018/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nfp č. SK/FMP/11b/01/026-Z/D02  5.3.2020 
138/2020/OZ  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového/potravinového automatu TT 1/2020  6.3.2020 
139/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  6.3.2020 
140/2020/OD  Zmluva č. 7438/2019/O220 o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a správy   6.3.2020 
836/2019/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD - Dolnooravská NsP Mudr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín, Rekonštrukcia podláh PVC  9.3.2020 
142/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  9.3.2020 
15/2020/OSV 

Zmluva o poskytovaní FP na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

10.3.2020 
143/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  10.3.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  10.3.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  10.3.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o Voice VPN  10.3.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  11.3.2020 
144/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  11.3.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  11.3.2020 
145/2009/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy  12.3.2020 
125/2020/OSMaI  Stavebné úpravy objektu Hotelovej akadémie v Žiline – Žilina, ul. Hlinská súp. č. 2422  13.3.2020
141/2020/OSMaI  Gymnázium Ružomberok - stavebné úpravy okenných výplní, zvýšenie EHB  13.3.2020 
134/2020/OD  Zmluva o dielo  16.3.2020 
117/2020/OD  Zmluva č. 117/2020/OD o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí realizovaného objektu vyvolaných investícií "SO 07 Prístupová komunikácia, Križovatka na ceste II/584" 17.3.2020 
127/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : "SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok – stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia učební a dielní"  17.3.2020 
110/2020/OD  Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície (SO 102-00 Cesta III/05927)  20.3.2020 
111/2020/OD  Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície (SO 103-02 Okružná križovatka - vetva  III/5209)  20.3.2020 
153/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  20.3.2020 
152/2020/OD  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky   21.3.2020 
773/2019/ORR  Dodatok č. 1 k ZoD „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno, SO A.2.1: Cyklotrasa Budatínsky most - hydrouzol“  23.3.2020 
170/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2019  24.3.2020 
16/2020/OSV Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku  26.3.2020 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.3.2020 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.3.2020 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.3.2020 
158/2020/OSMaI  Protokol č. 03731/2019-OV-0250036/19-00  27.3.2020 
155/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.3.2020 
157/2020/RÚ  Kúpna zmluva  30.3.2020 
162/2018/ORR  Dodatok č.1/DZ SKCZ304000J915-01 k Zmluve o poskytnutí NFP  31.3.2020 
161/2020/OD  Zmluva o úhrade príspevku na refundáciu nákladov na prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na autobusové stanice č. 65 / reg. 2020  31.3.2020 
128/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : ŠUV Ružomberok – stavebné úpravy, prístavba a modernizácia interiérov odborných učební; ŠUV Ružomberok – stavebné úpravy - Debarierizácia  31.3.2020 
25/2020/OSV  Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku  1.4.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.4.2020 
639/2017/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 10/2017  2.4.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  2.4.2020 
146/2020/OSV Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnech nákladov  6.4.2020 
96/2020/OSV  Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnech nákladov  6.4.2020 
159/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Príloha č. 1 7.4.2020 
160/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Príloha č. 1  7.4.2020 
164/2020/OSMaI  Dohoda č. 3/2020  7.4.2020 
983/2019/OSMaI Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia výťahov  7.4.2020 
156/2020/OD Zmluvy o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia a distribučného vedenia plynu v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  8.4.2020 

 178/2020/OK

Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku  - Príloha č. 1, Príloha č. 2 8.4.2020  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  8.4.2020  
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  8.4.2020  
5/2019/ORR  Dodatku č1 k Licenčnej zmluve o poskytnutí súhlasu s požívaním vybraných údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR  9.4.2020 
177/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  14.4.2020 
194/2020/RÚ  Darovacia zmluva  15.4.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.4.2020 
163/2020/RÚ  Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  17.4.2020 
178/2020/OK   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 178/2020/OK o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 17.4.2020 
231/2020/ORR Zmluva o nárdnom spolufinancovaní PLSK.01.01.00-SK-0100/17-00  20.4.2020 
232/2020/ORR  Zmluva o nárdnom spolufinancovaní PLSK.01.01.00-SK-0004A/18-00  20.4.2020  
230/2020/KP  Memorandum o porozumení  20.4.2020  
85/2018/ORR  Zmluva o FP č. PLSK.02.01.00-SK_0092_17  20.4.2020  
234/2020/OSMaI  Dohoda č. 9/2020 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  21.4.2020 
154/2020/OD  Zmluva o dielo, Príloha  23.4.2020 
233/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  23.4.2020 
253/2020/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy  24.4.2020 
268/2020/RÚ  Kúpna zmluva  28.4.2020 
213/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 28.4.2020
1169/2019/ORR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt 29.4.2020
274/2020/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy 29.4.2020
175/2020/OD Dohoda č. 2/2020 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, dátum účinnosti zmluvy je 28.4.2020 29.4.2020
275/2020/ORR Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov 29.4.2020
112/2014/OE Dodatok č. 123/CC/17 – D4 k Zmluve o úvere č. 123/CC/17 29.4.2020
1199/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N519-122-15, dátum účinnosti zmluvy je 21.3.2020 29.4.2020
147/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W746-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 13.3.2020 29.4.2020
266/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W322-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 6.3.2020 29.4.2020
267/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W743-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 4.4.2020 29.4.2020
272/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W975-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 17.3.2020 29.4.2020
271/2020/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W826-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 26.3.2020 29.4.2020
269/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M943-421-19, dátum účinnosti zmluvy je 26.3.2020 29.4.2020
270/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M833-421-19, dátum účinnosti zmluvy je 26.3.2020 29.4.2020
485/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021K467-222-13, dátum účinnosti zmluvy je 3.3.2020 29.4.2020
1143/2017/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021H281-221-10, dátum účinnosti zmluvy je 5.3.2020 29.4.2020
278/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X097-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 19.3.2020 29.4.2020
279/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W852-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 13.3.2020 29.4.2020
276/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M861-421-19, dátum účinnosti zmluvy je 25.4.2020 29.4.2020
277/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M916-421-19, dátum účinnosti zmluvy je 21.4.2020 29.4.2020
330/2016/OZ/OZ Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2016 29.4.2020
642/2017/OZ Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2017/OZ 29.4.2020
148/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : „SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – výťah; SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia"  4.5.2020 
149/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : „SOŠ technická, Čadca - Stavebné úpravy objektu dielní a školy, výstavba spojovacej chodby"  4.5.2020 
150/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : „Stavebné úpravy – Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01  Martin"  4.5.2020 
286/2020/OŠaŠ  Memorandum o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom, SOŠ lesnícka a drenárska Jozefa Dekréta Matejovie, LH a Mestom Liptovský Hrádok pri údržbe, prevádzkovaní a podpore objektu Hrádockého arboréta  4.5.2020 
119/2020/OD  Zmluva o dielo Rekonštrukcia telesa cesty II/584 Huty - Lipt. Matiašovce, vpravo, PD  4.5.2020 
280/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0183  5.5.2020 
1104/2019/OSMaI  Dodatok č. 1/2020 k zmluve o dodávke plynu č. 1104/2019/OSMaI  5.5.2020 
162/2020/OSMaI Kysucká galéria v Oščadnici -Kaštieľ Oščadnica -stavebné úpravy NKP  5.5.2020 
287/2020/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2020 č. MK-5122/2019-423  5.5.2020 
288/2020/ORR  Zmluva o spracúvaní osobných údajov 5.5.2020 
289/2020/ORR  Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb  5.5.2020 
290/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0238, dátum účinnosti zmluvy je 22.4.2020 6.5.2020 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 6.5.2020 
82/2020/OD  Kúpna zmluva číslo 2020/OD/82 7.5.2020
174/2020/OD Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného vedenia  v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  7.5.2020
1160/2019/OSMaI Dodatok č. 1 k ZoD: Krajské kultúrne stredisko v Žiline  -stavebné úpravy Makovického domu – úprava obvodového plášťa, výmena okien a dverí, kanalizácia – II. etapa 7.5.2020
836/2019/OSMaI Dodatok č. 2 k ZoD: Dolnooravská NsP Mudr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín, Rekonštrukcia podláh PVC 7.5.2020
291/2020/OK Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Protokol 7.5.2020
292/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy - Protokol 11.5.2020 
295/2020/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Protokol 12.5.2020 
298/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Protokol 12.5.2020