Zmluvy 2020

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1187/2019/ORR Zabezpečenie propagačných predmetov  3.1.2020
5/2020/OŠaŠ  Memorandum o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Slovenským zväzom ľadového hokeja  9.1.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  9.1.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  9.1.2020 
677/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2019 - dohoda o skončení  10.1.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.1.2020 
7/2020/ORR  Zmluva o poskytovaní služieb  14.1.2020 
2/2020/OSMaI  Výkon autorského dozoru stavby : Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy budovy školy – I. a II. etapa  14.1.2020 
169/2019/RÚ  Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena  15.1.2020 
1178/2019/OD  Nájomná zmluva  16.1.2020 
1179/2019/OD  Nájomná zmluva    16.1.2020  
1180/2019/OD  Nájomná zmluva    16.1.2020  
1181/2019/OD  Nájomná zmluva    16.1.2020  
1182/2019/OD  Nájomná zmluva    16.1.2020  
1183/2019/OD  Nájomná zmluva    16.1.2020  
331/2019/OVOIaNM  Dodatok č. 2 k  Zmluve o dielo KNsP Čadca – stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení 16.1.2020 
4/2020/OD  Zmluva o výkone autorského dozoru  16.1.2020 
1066/2018/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov  č. SK/FMP/6c/01/014  - Z/D01  16.1.2020 
3/2020/RÚ  Zabezpečenie kontrolnej a servisnej činnosti EPS a EZS 17.1.2020 
6/2020/OD   Zmluva o poskytnutí dotácie č.6/2020/OD  17.1.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  20.1.2020 
407/2019/OD  Dodatok č. 1 k: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    21.1.2020 
10/2020/RU  Rámcová kúpna zmluva č. 2019315  21.1.2020 
1177/2019/OSMaI  Nájomná zmluva  21.1.2020 
1188/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M534-222-13 , dátum účinnosti zmluvy je 8.1.2020 23.1.2020 
1189/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M734-222-13 , dátum účinnosti zmluvy je 24.12.2019 23.1.2020 
1185/2019/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W804-221-35, dátum účinnosti zmluvy je 19.12.2019 23.1.2020 
948/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1_Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302011N469-122-15 23.1.2020, dátum účinnosti zmluvy je 9.1.2020 23.1.2020 
9/2020/RÚ  Kúpna zmluva  23.1.2020 
913/2015/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2016  23.1.2020 
939/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 3/2019  23.1.2020 
1/2020/OVS  Zmluva o poskytnutí dotácie   23.1.2020 
26/2020/ORR  Zmluva o dielo + 1 strana, Príloha č. 1, Príloha č. 2  24.1.2020 
20/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2019  24.1.2020 
29/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  24.1.2020 
1159/2019/OSMaI  HARMÓNIA - ZpS, DSS a útulok Žilina - stavebné úpravy budovy, projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby a EPS a elektroinštalácia – II. etapa  27.1.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  27.1.2020 
1163/2019/OK  DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na projekt č. 1215/2019  27.1.2020 
8/2020/OD   Zmluva o prevode akcií - účinná od 21.1.2020  29.1.2020 
73/2020/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   29.1.2020 
74/2020/OD  Zmluva č. 21403/2019/O220-464 o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií   29.1.2020 
1190/2019/OD  Akcionárska zmluva - účinná od 10. januára 2020   30.1.2020
1259/2017/OSMaI  Dodatok č.1 k zmluve o pripojení  1.2.2020 
77/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  3.2.2020 
666/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2019 + Protokol  3.2.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  5.2.2020 
84/2020/OSMaI  Dodatok č.1 k zmluve o pripojení  5.2.2020 
1160/2019/OSMaI  Krajské kultúrne stredisko v Žiline  -stavebné úpravy Makovického domu – úprava obvodového plášťa, výmena okien a dverí, kanalizácia – II. etapa  6.2.2020 
27/2020/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J138-222-13 , dátum účinnosti 9.1.2020  6.2.2020  
190/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021L032-211-17, dátum účinnosti 5.2.2020   6.2.2020  
948/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302011N469-122-15, dátum účinnosti 9.1.2020  6.2.2020  
179/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2019 Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach + Príloha 6.2.2020  
239/2019/OVOIaNM  Turčianska knižnica v Martine-stavebné úpravy a zvýšenie EHB, Jilemnického 10  7.2.2020 
142/2019/OVOIaNM  KNsP Čadca – rekonštrukcia JIS - interná + Príloha 1 + Príloha 2 7.2.2020 
103/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  10.2.2020 
664/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2019 13.2.2020 
586/2016/OZ  Dodatok č. 10  k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 6/2016 Dohoda o skončení nájmu  13.2.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.2.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  13.2.2020 
76/2020/RÚ  Zámenná zmluva  13.2.2020 
1051/2019/OD   Dodatok č. 1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej  13.2.2020 
112/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  14.2.2020 
113/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  14.2.2020  
114/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  14.2.2020  
115/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  14.2.2020  
105/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  14.2.2020  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  14.2.2020 
106/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  14.2.2020 
107/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  14.2.2020 
13/2020/OSMa SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň – časť 2 Spojená škola Tvrdošín – stavebné úpravy – laboratória a spojovacia chodba  14.2.2020 
116/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  17.2.2020 
118/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  17.2.2020 
147/2018/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 14/2018  17.2.2020 
12/2020/OSMaI  SŠ Tvrdošín - stavebné úpravy - rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením - telocvičňa, jedáleň - časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy stravovňa a telocvičňa 18.2.2020 
85/2016/OKaCR  Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve  18.2.2020 
120/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  19.2.2020 
121/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  20.2.2020 
55/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  21.2.2020 
34/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  21.2.2020  
65/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  21.2.2020  
39/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  21.2.2020   
40/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  21.2.2020   
41/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  21.2.2020   
42/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  21.2.2020   
67/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  21.2.2020   
46/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
44/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
122/2020/OSMaI  Nájomná zmluva  24.2.2020 
31/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
66/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
54/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
37/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
36/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
32/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
33/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.2.2020 
16/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
17/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
18/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
19/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
25/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  24.2.2020 
69/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020 
47/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
48/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
45/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
71/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
72/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
60/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
62/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
123/2020/OK  Príkazná zmluva  25.2.2020  
24/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
22/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020  
38/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
51/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
35/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
50/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
49/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
63/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
30/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
64/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
53/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
52/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020   
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  25.2.2020   
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  25.2.2020   
43/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020   
70/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.2.2020   
61/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  25.2.2020 
124/2020/ORR  Partnerská zmluva  25.2.2020 
126/2020/OK  Príkazná zmluva  26.2.2020 
56/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020  
57/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020  
58/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020  
59/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020  
129/2020/OK  Príkazná zmluva  26.2.2020 
130/2020/OK  Príkazná zmluva  26.2.2020 
20/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020 
21/2020/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.2.2020 
83/2020/OD Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  26.2.2020 
133/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3 + Protokol 26.2.2020 
1034/2018/ÚHK  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  26.2.2020 
108/2020/OSMaI ZoD: Obnova SPŠ stavebnej v Žiline – zateplenie a výmena okien, SO 03 – Odborné učebne a laboratóriá C,  SPŠ stavebná v Žiline – stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií + Príloha 1, Príloha 2  27.2.2020
135/2020/OŠaŠ Zmluva o prevode správy majetku ŽSK + Protokol 27.2.2020
1451/2009/RÚ Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 28.2.2020
104/2020/OD  Zmluva o dielo  2.3.2020 
14/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní FP na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 2.3.2020 
136/2020/OK  Príkazná zmluva  2.3.2020 
137/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3.3.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  4.3.2020 
109/2020/OD  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  4.3.2020 
374/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 7/2019  5.3.2020 
131/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : „Obnova SPŠ stavebnej v Žiline – zateplenie a výmena okien, SO 03 – Odborné učebne a laboratória C; SPŠ stavebná v Žiline - stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií“  5.3.2020 
132/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : „Spojená škola, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy pavilónu dielní a rekonštrukcia výťahov"  5.3.2020 
1092/2018/ORR  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nfp č. SK/FMP/11b/01/026-Z/D02  5.3.2020 
138/2020/OZ  Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového/potravinového automatu TT 1/2020  6.3.2020 
139/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  6.3.2020 
140/2020/OD  Zmluva č. 7438/2019/O220 o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a správy   6.3.2020 
836/2019/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD - Dolnooravská NsP Mudr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín, Rekonštrukcia podláh PVC  9.3.2020 
142/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  9.3.2020 
15/2020/OSV 

Zmluva o poskytovaní FP na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

10.3.2020 
143/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  10.3.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  10.3.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  10.3.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o Voice VPN  10.3.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  11.3.2020 
144/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  11.3.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  11.3.2020 
145/2009/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy  12.3.2020 
125/2020/OSMaI  Stavebné úpravy objektu Hotelovej akadémie v Žiline – Žilina, ul. Hlinská súp. č. 2422  13.3.2020
141/2020/OSMaI  Gymnázium Ružomberok - stavebné úpravy okenných výplní, zvýšenie EHB  13.3.2020 
134/2020/OD  Zmluva o dielo  16.3.2020 
117/2020/OD  Zmluva č. 117/2020/OD o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí realizovaného objektu vyvolaných investícií "SO 07 Prístupová komunikácia, Križovatka na ceste II/584" 17.3.2020 
127/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : "SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok – stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia učební a dielní"  17.3.2020 
110/2020/OD  Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície (SO 102-00 Cesta III/05927)  20.3.2020 
111/2020/OD  Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície (SO 103-02 Okružná križovatka - vetva  III/5209)  20.3.2020 
153/2020/OK  Zmluva o dielo a licenčná zmluva  20.3.2020 
152/2020/OD  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky   21.3.2020 
773/2019/ORR  Dodatok č. 1 k ZoD „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno, SO A.2.1: Cyklotrasa Budatínsky most - hydrouzol“  23.3.2020 
170/2019/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2019  24.3.2020 
16/2020/OSV Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku  26.3.2020 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.3.2020 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.3.2020 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.3.2020 
158/2020/OSMaI  Protokol č. 03731/2019-OV-0250036/19-00  27.3.2020 
155/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.3.2020 
157/2020/RÚ  Kúpna zmluva  30.3.2020 
162/2018/ORR  Dodatok č.1/DZ SKCZ304000J915-01 k Zmluve o poskytnutí NFP  31.3.2020 
161/2020/OD  Zmluva o úhrade príspevku na refundáciu nákladov na prístup spojov prímestskej autobusovej dopravy na autobusové stanice č. 65 / reg. 2020  31.3.2020 
128/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : ŠUV Ružomberok – stavebné úpravy, prístavba a modernizácia interiérov odborných učební; ŠUV Ružomberok – stavebné úpravy - Debarierizácia  31.3.2020 
25/2020/OSV  Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku  1.4.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  1.4.2020 
639/2017/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 10/2017  2.4.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  2.4.2020 
146/2020/OSV Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnech nákladov  6.4.2020 
96/2020/OSV  Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnech nákladov  6.4.2020 
159/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Príloha č. 1 7.4.2020 
160/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Príloha č. 1  7.4.2020 
164/2020/OSMaI  Dohoda č. 3/2020  7.4.2020 
983/2019/OSMaI Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia výťahov  7.4.2020 
156/2020/OD Zmluvy o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia a distribučného vedenia plynu v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  8.4.2020 

 178/2020/OK

Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku  - Príloha č. 1, Príloha č. 2 8.4.2020  
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  8.4.2020  
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  8.4.2020  
5/2019/ORR  Dodatku č1 k Licenčnej zmluve o poskytnutí súhlasu s požívaním vybraných údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR  9.4.2020 
177/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  14.4.2020 
194/2020/RÚ  Darovacia zmluva  15.4.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.4.2020 
163/2020/RÚ  Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  17.4.2020 
178/2020/OK   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 178/2020/OK o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 17.4.2020 
231/2020/ORR Zmluva o nárdnom spolufinancovaní PLSK.01.01.00-SK-0100/17-00  20.4.2020 
232/2020/ORR  Zmluva o nárdnom spolufinancovaní PLSK.01.01.00-SK-0004A/18-00  20.4.2020  
230/2020/KP  Memorandum o porozumení  20.4.2020  
85/2018/ORR  Zmluva o FP č. PLSK.02.01.00-SK_0092_17  20.4.2020  
234/2020/OSMaI  Dohoda č. 9/2020 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  21.4.2020 
154/2020/OD  Zmluva o dielo, Príloha  23.4.2020 
233/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  23.4.2020 
253/2020/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy  24.4.2020 
268/2020/RÚ  Kúpna zmluva  28.4.2020 
213/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 28.4.2020
1169/2019/ORR Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt 29.4.2020
274/2020/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy 29.4.2020
175/2020/OD Dohoda č. 2/2020 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, dátum účinnosti zmluvy je 28.4.2020 29.4.2020
275/2020/ORR Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov 29.4.2020
112/2014/OE Dodatok č. 123/CC/17 – D4 k Zmluve o úvere č. 123/CC/17 29.4.2020
1199/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N519-122-15, dátum účinnosti zmluvy je 21.3.2020 29.4.2020
147/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W746-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 13.3.2020 29.4.2020
266/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W322-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 6.3.2020 29.4.2020
267/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W743-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 4.4.2020 29.4.2020
272/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W975-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 17.3.2020 29.4.2020
271/2020/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W826-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 26.3.2020 29.4.2020
269/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M943-421-19, dátum účinnosti zmluvy je 26.3.2020 29.4.2020
270/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M833-421-19, dátum účinnosti zmluvy je 26.3.2020 29.4.2020
485/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021K467-222-13, dátum účinnosti zmluvy je 3.3.2020 29.4.2020
1143/2017/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021H281-221-10, dátum účinnosti zmluvy je 5.3.2020 29.4.2020
278/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X097-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 19.3.2020 29.4.2020
279/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W852-211-27, dátum účinnosti zmluvy je 13.3.2020 29.4.2020
276/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M861-421-19, dátum účinnosti zmluvy je 25.4.2020 29.4.2020
277/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M916-421-19, dátum účinnosti zmluvy je 21.4.2020 29.4.2020
330/2016/OZ/OZ Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2016 29.4.2020
642/2017/OZ Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2017/OZ 29.4.2020
148/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : „SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – výťah; SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku – debarierizácia"  4.5.2020 
149/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : „SOŠ technická, Čadca - Stavebné úpravy objektu dielní a školy, výstavba spojovacej chodby"  4.5.2020 
150/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : „Stavebné úpravy – Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01  Martin"  4.5.2020 
286/2020/OŠaŠ  Memorandum o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom, SOŠ lesnícka a drenárska Jozefa Dekréta Matejovie, LH a Mestom Liptovský Hrádok pri údržbe, prevádzkovaní a podpore objektu Hrádockého arboréta  4.5.2020 
119/2020/OD  Zmluva o dielo Rekonštrukcia telesa cesty II/584 Huty - Lipt. Matiašovce, vpravo, PD  4.5.2020 
280/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0183  5.5.2020 
1104/2019/OSMaI  Dodatok č. 1/2020 k zmluve o dodávke plynu č. 1104/2019/OSMaI  5.5.2020 
162/2020/OSMaI Kysucká galéria v Oščadnici -Kaštieľ Oščadnica -stavebné úpravy NKP  5.5.2020 
287/2020/OŠaŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2020 č. MK-5122/2019-423  5.5.2020 
288/2020/ORR  Zmluva o spracúvaní osobných údajov 5.5.2020 
289/2020/ORR  Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb  5.5.2020 
290/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0238, dátum účinnosti zmluvy je 22.4.2020 6.5.2020 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 6.5.2020 
82/2020/OD  Kúpna zmluva číslo 2020/OD/82 7.5.2020
174/2020/OD Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného vedenia  v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch  7.5.2020
1160/2019/OSMaI Dodatok č. 1 k ZoD: Krajské kultúrne stredisko v Žiline  -stavebné úpravy Makovického domu – úprava obvodového plášťa, výmena okien a dverí, kanalizácia – II. etapa 7.5.2020
836/2019/OSMaI Dodatok č. 2 k ZoD: Dolnooravská NsP Mudr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín, Rekonštrukcia podláh PVC 7.5.2020
291/2020/OK Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Protokol 7.5.2020
292/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy - Protokol 11.5.2020 
295/2020/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Protokol 12.5.2020 
298/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Protokol 12.5.2020 
296/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0191 12.5.2020
297/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0204 12.5.2020
59/2016/OZ Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 1/2016 12.5.2020
299/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0162  12.5.2020
302/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0200, dátum účinnosti zmluvy je 17.4.2020 12.5.2020
303/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0252, dátum účinnosti zmluvy je 21.4.2020 12.5.2020
304/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0253 12.5.2020
305/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0208, dátum účinnosti zmluvy je 20.4.2020 12.5.2020
306/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0235 12.5.2020
307/2020/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 1/2020 12.5.2020
300/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0169 13.5.2020
309/2020/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2020 13.5.2020
145/2018/OZ Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 15/2018 13.5.2020
1174/2019/OSMaI Dodatok č. 1 ku čiastkovej zmluve o dodávke elektriny č. 1174/2019/OSMaI  13.5.2020
1064/2020/ORR Dodatokč.2 k Zmluve o NFP SK/FMP/11b/01/017 - Z 14.5.2020
311/2020/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2020 14.5.2020
805/2016/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.KNM 10/2016 14.5.2020
138/2020/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení a prevádzkovaní nápojového/potravinového automatu č. TT 1/2020 14.5.2020
204/2019/OSMaI Dodatok č. 1 k ZoD: "CSS PARK, Čadca - stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu“ 14.5.2020
293/2020/RÚ Kúpna zmluva 14.5.2020
315/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí  finančného príspevku  15.5.2020 
945/2012/RÚ  Zmluva o dodávke vody, Dodatk č. 4 k zmluve  15.5.2020 
1177/2019/OSMaI  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ŽSK 1177/2019/OSMaI  15.5.2020 
328/2016/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 1/2020  15.5.2020 
318/2020/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi - KNsP Čadca  18.5.2020 
319/2020/OZ Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi - LNsP   18.5.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.5.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.5.2020 
320/2020/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi - HNsP Trstená  19.5.2020 
313/2020/RÚ Kúpna zmluva 20.5.2020
314/2020/RÚ Kúpna zmluva 20.5.2020
331/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/V/A/0154, dátum účinnosti zmluvy je 1.12.2019 20.5.2020
332/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0157, dátum účinnosti zmluvy je 1.1.2020 20.5.2020
166/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/166  21.5.2020
167/2020/OD Nájomná zmluva číslo 2020/OD/167  21.5.2020
168/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/168   21.5.2020 
169/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/169   21.5.2020
333/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/V/A/0186 21.5.2020
887/2019/ORR Dodatok č.1 k Zmluve od dielo č. ŽSK  na spracovanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja 21.5.2020
334/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálnymikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0216 21.5.2020
335/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0247, dátum účinnosti zmluvy je 14.5.2020 22.5.2020
214/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/214  22.5.2020
215/2020/OD Zmluva  o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/215     22.5.2020
216/2020/OD Zmluva  o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/216    22.5.2020
217/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/217    22.5.2020
218/2020/OD  Nájomná zmluva 2020/OD/218  22.5.2020
219/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/219   22.5.2020
220/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/220   22.5.2020
221/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/221 22.5.2020
222/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/222 25.5.2020
223/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/223 25.5.2020
224/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/224   25.5.2020
225/2020/OD Nájomná zmluva 2020/OD/225  25.5.2020
226/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/226   25.5.2020
227/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/227   25.5.2020
228/2020/OD Nájomná zmluva číslo 2020/OD/228  25.5.2020
229/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/229   25.5.2020
338/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0168, dátum účinnosti zmluvy je 1.4.2020 25.5.2020
974/2019/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021I904-222-13, dátum účinnosti zmluvy je 16.5.2020 25.5.2020
187/2019/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J040-222-13, dátum účinnosti zmluvy je 16.5.2020 25.5.2020 
285/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M829-421-19, dátum účinnosti zmluvy je 24.4.2020  25.5.2020
281/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W386-211-34, dátum účinnosti zmluvy je 22.2.2020 25.5.2020
282/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W552-211-34, dátum účinnosti zmluvy je 21.2.2020 25.5.2020
283/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W326-211-34, dátum účinnosti zmluvy je 21.2.2020 25.5.2020
284/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W590-211-34, dátum účinnosti zmluvy je 3.3.2020 25.5.2020
301/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Y222-121-48, dátum účinnosti zmluvy je 12.5.2020  25.5.2020
212/2020/OSMaI ZoD: SOŠ podnikania, Žilina - Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy 25.5.2020
251/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/251   26.5.2020 
252/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/252 26.5.2020
254/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/254  26.5.2020
255/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/255   26.5.2020
256/2020/OD Nájomná zmluva číslo 2020/OD/256  26.5.2020
257/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/257   
258/2020/OD Nájomná zmluva číslo 2020/OD/258  26.5.2020
259/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/259  26.5.2020
260/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/260  26.5.2020
261/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/261   26.5.2020
262/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/262  26.5.2020 
263/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/263  26.5.2020
264/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/264   26.5.2020 
265/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/265   26.5.2020
1016/2018/OK DODATOK Č. 1 k Zmluve o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 26.5.2020
337/2020/OD Dohoda o zálohovej platbe 26.5.2020
342/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálnymikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0209  27.5.2020 
235/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/235    27.5.2020  
236/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/236   27.5.2020  
237/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/237   27.5.2020  
238/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/238   27.5.2020 
239/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/239   27.5.2020 
240/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/240  27.5.2020  
241/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/241   27.5.2020  
242/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/242    27.5.2020  
344/2020/OZ  Zmluva o spracovaní podkladov   27.5.2020 
345/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  + Protokol 28.5.2020 
327/2020/OSV  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha 1  + Príloha 2 + Protokol  28.5.2020 
328/2020/OSV  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha 1 + Príloha 2 + Protokol  28.5.2020 
329/2020/OSV  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha 1 + Príloha 2Príloha 3 + Príloha 4 Protokol  28.5.2020 
330/2020/OSV  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha 1 + Príloha 2 + Protokol  28.5.2020 
12/2012/OSMaI  Dodatok č. 1 - Atletický a futbalový štadión, Ul. Československej armády, Martin  28.5.2020 
300/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0169  28.5.2020  
296/2020/ORR   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0191  28.5.2020 
810/2019/OK Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.5.2020 
243/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/243   29.5.2020  
244/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/244   29.5.2020  
245/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/245  29.5.2020  
246/2020OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/246   29.5.2020  
247/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/247   29.5.2020  
248/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/248    29.5.2020  
249/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/249   29.5.2020  
250/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/250   29.5.2020  
297/2020/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0204  29.5.2020  
1101/2019/ORR   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb + Príloha č. 1 + Príloha č. 2 29.5.2020  
308/2020/OSMaI Zmluva o realizácii národného športového projektu  1.6.2020 
294/2020/OD  Zmluvy o úhrade nákladov na vyvolané úpravy  elektrického vedenia  v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch   1.6.2020  
339/2020/OD  Dohoda o splatení záväzku   1.6.2020  
348/2020/OD  Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy potrubných rozvodov a elektrického vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch      1.6.2020  
170/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/170    2.6.2020 
171/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/171    2.6.2020  
172/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/172   2.6.2020  
173/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/173    2.6.2020  
176/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/176     2.6.2020  
179/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/179  2.6.2020  
180/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/180   2.6.2020  
181/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/181    2.6.2020  
349/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 2.6.2020  
352/2020/KP  Zmluva o poskytnutí služby distribúcie  3.6.2020 
351/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0208 3.6.2020 
350/2020/ORR Zmluva o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku  3.6.2020 
367/2020/ORR  Partnerská dohoda č. 47/2020/3.4   5.6.2020 
312/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5.6.2020 
182/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/182     8.6.2020 
183/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/183     8.6.2020  
184/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/184    8.6.2020  
185/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/185  8.6.2020  
186/2020/OD  Nájomná zmluva č. 2020/OD/186  8.6.2020  
187/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/187    8.6.2020  
365/2020/RÚ  Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  9.6.2020 
1031/2019/RÚ  Dodatok č. 1 k ZoZVB  9.6.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  9.6.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  9.6.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o Voice VPN  9.6.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o Voice VPN  9.6.2020 
370/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0190  9.6.2020 
985/2019/OVOIaNM  Atletický štadión, Ul. československej armády, Martin  10.6.2020 
1027/2019/OSMaI  Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB - I. etapa - 2. časť  10.6.2020 
372/2020/OZ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi LNsP   10.6.2020 
1058/2019/OSMaI  SOŠ technická Čadca - stavebné úpravy objektu dielní a školy, výstavba spojovacej chodby  + Príloha č. 1 + Príloha č. 2 11.6.2020 
379/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0189 11.6.2020 
188/2020/OD  Nájomná zmluva č. 2020/OD/188  15.6.2020 
189/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/189    15.6.2020 
190/2020/OD  Nájomná zmluva 2020/OD/190  15.6.2020 
191/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/191    15.6.2020 
192/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/192    15.6.2020 
193/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/193     15.6.2020 
371/2020/RÚ  Kúpna zmluva  15.6.2020 
857/2019/OSMaI  Dodatok č. 2 k ZoD Oravská poliklinika Námestovo - vybudovanie nových parkovacích miest  15.6.2020 
343/2020/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena  16.6.2020 
377/2020/RÚ  Kúpna zmluva  16.6.2020 
85/2018/ORR  Dodatok č. 4 - Tatry spájajú  16.6.2020 
85/2018/ORR  Dodatok č. 3 - Tatry spájajú  16.6.2020 
388/2020/RÚ  Kúpna zmluva  17.6.2020 
347/2020/OSMaI  Výkon stavebného dozoru stavby : Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy budovy praktického vyučovania; Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy - debarierizácia  17.6.2020 
375/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  18.6.2020 
376/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  18.6.2020 
386/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  18.6.2020 
1451/2009/RÚ  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  18.6.2020 
391/2020/KP ZMLUVA  O POSKYTOVANÍ  A  VYUŽÍVANÍ  INFORMÁCIÍ  18.6.2020 
392/2020/OSMaI  Zmluva o odplate za zriadené vecné bremeno č. 30201/ZoOzVB-246/2020/Považský Chlmec/1513/667-00, 668-00/Geodet-Rea  19.6.2020 
393/2020/OSMaI  Dohoda č. 17/2020 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku v k.ú. Závodie  22.6.2020 
300/2018/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 17/2018  22.6.2020 
783/2018/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 10/2018  22.6.2020 
373/2020/RÚ  Zámenná zmluva  22.6.2020 
195/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/195   22.6.2020 
196/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/196    22.6.2020 
197/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/197    22.6.2020 
198/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/198   22.6.2020 
199/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/199   22.6.2020 
200/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/200    22.6.2020 
201/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/201   22.6.2020 
202/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/202   22.6.2020 
378/2020/RÚ  Kúpna zmluva  23.6.2020 
532/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021I906-222-13, dátum účinnosti 21.3.2020   23.6.2020  
1148/2017/OSOIROP  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D3-302021H870-221-10, dátum účinnosti 13.6.2020   23.6.2020  
1155/2017/OSOIROP  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D3-302021H947-221-10, dátum účinnosti 11.6.2020  23.6.2020  
1141/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021G752-221-1, dátum účinnosti 12.6.2020 23.6.2020  
341/2020/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021V764-211-27, dátum účinnosti 21.1.2020   23.6.2020  
340/2020/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M840-421-19, dátum účinnosti 2.4.2020  23.6.2020  
374/2020/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M939-421-19, dátum účinnosti 9.6.2020  23.6.2020  
396/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 3/2020  23.6.2020  
390/2020/RÚ  Kúpna zmluva  24.6.2020 
366/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  24.6.2020 
891/2019/OE  Dodatok č.730/CC/19 -D1 k Zmluve o úvere č.730/CC/19  24.6.2020 
892/2019/OE  Dodatok č.731/CC/19 -D1 k Zmluve o úvere č.731/CC/19  24.6.2020 
112/2014/OE  Dodatok č.123/CC/17 -D5 k Zmluve o úvere č.123/CC/17  24.6.2020 
1034/2018/ÚHK  Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov  24.6.2020 
384/2020/OD  Dohoda o urovnaní     25.6.2020 
351/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0208 25.6.2020 
394/2020/RÚ  Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov  25.6.2020 
395/2020/OD  Zmluva  č. 251/2020  o  vzájomných právach a povinnostiach pri konečnej úprave ciest III/2014, III/2017, III/2013, III/2015, III/2035, III/2037, III/2038, III/2039 a II/520 dotknutých stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“   26.6.2020 
379/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/A/0189 26.6.2020 
380/2020/OSMaI  Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina  26.6.2020 
397/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  29.6.2020 
385/2020/RÚ  Zmluva o nájme služobného bytu  29.6.2020 
357/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  29.6.2020 
810/2019/OK Dohoda o zrušení dodatku č. 1 k Zmluve č. 810/2019/OK o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majektu Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 30.6.2020
85/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
86/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
87/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
88/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
89/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
90/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
91/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
92/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
93/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
94/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
95/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
97/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
98/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
99/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
100/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
101/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
321/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
322/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
323/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
324/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
325/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020
406/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
402/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
408/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
409/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
399/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
403/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
402/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol  30.6.2020 
398/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
412/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol  30.6.2020 
411/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol 30.6.2020 
410/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol  30.6.2020 
401/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol  30.6.2020 
407/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Príloha + Protokol  30.6.2020 
607/2016/ODaÚP  Zmluva na údržbu ciest I. triedy, dátum účinnosti 27.6.2020  1.7.2020 
405/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  1.7.2020 
404/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  1.7.2020 
1169/2019/ORR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/ZA/3/III/A/0239 1.7.2020 
421/2020/OK  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  1.7.2020 
203/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  2.7.2020 
204/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  2.7.2020  
205/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  2.7.2020  
206/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  2.7.2020  
207/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  2.7.2020  
208/2020/OD  Nájomná zmluva  2.7.2020  
209/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  2.7.2020  
210/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  2.7.2020  
211/2020/OD  Nájomná zmluva  2.7.2020  
368/2020/OD  Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii (s obcou Ivachnová - cesta III/2210), dátum účinnosti 27.6.2020  2.7.2020 
414/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/007  - Z  2.7.2020 
415/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/026  - Z  2.7.2020 
417/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/014 - Z  2.7.2020 
828/2019/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/003  - Z  2.7.2020 
381/2020/OSMaI  Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania  2.7.2020 
905/2019/OSMaI  Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš - Stavebné úpravy školy – I. a II. Etapa  2.7.2020 
382/2020/OSMaI  Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy debarierizácia  2.7.2020 
418/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3.7.2020 
419/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3.7.2020 
420/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3.7.2020 
358/2020/OD  Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24252/2020/O220-048, dátum účinnosti 1.7.2020  3.7.2020 
704/2019/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD č. Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2311 v km 2,140 – 7,900  6.7.2020 
1170/2019/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt INT/ET/ZA/3/III/A/0225  7.7.2020 
424/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt INT/EB/BES/1/V/B/0167  7.7.2020 
425/2020/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/020 - Z  7.7.2020 
383/2020/RÚ  Darovacia zmluva  7.7.2020 
422/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  7.7.2020 
1025/2019/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt INT/ET/TAT/3/II/B/0170  8.7.2020 
423/2020/RÚ  Zmluva o zriadení vecného bremena  8.7.2020 
387/2020/OD  Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii (cesta III/2307 v dĺžke 0,383 km)  8.7.2020 
369/2020/OD  Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii (cesta č. III/2354 v dĺžke 0,066), dátum účinnosti od 30.6.2020  8.7.2020 
427/2020/ORR  Zmluva o združení  9.7.2020 
428/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/021 -Z  9.7.2020 
430/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/023 -Z  9.7.2020 
431/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/015 -Z  9.7.2020 
429/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/011 - Z  9.7.2020 
696/2019/OD  Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve   10.7.2020 
1034/2019/OD  Zmluva o dielo a licenčná zmluva -Dodatok č. 1  10.7.2020 
389/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  10.7.2020 
433/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  10.7.2020 
434/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  10.7.2020 
975/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021I973-222-13, dátum účinnosti 03.07.2020 13.7.2020 
977/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021I772-222-13, dátum účinnosti 26.06.2020 13.7.2020 
921/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J905-222-13, dátum účinnosti 09.07.2020 13.7.2020 
997/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021K131-222-13, dátum účinnosti 04.07.2020 13.7.2020 
1071/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021I774-222-13, dátum účinnosti 03.07.2020 13.7.2020 
1162/2019/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021K430-222-13, dátum účinnosti 03.07.2020 13.7.2020 
1164/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J611-222-13, dátum účinnosti 01.07.2020  13.7.2020 
328/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021K095-222-13, dátum účinnosti 03.07.2020 13.7.2020 
341/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021K129-222-13, dátum účinnosti 20.06.2020  13.7.2020 
337/2018/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021I980-222-13, dátum účinnosti 26.06.2020 13.7.2020 
333/2018/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J764-222-13, dátum účinnosti 03.07.2020 13.7.2020 
348/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J558-222-13, dátum účinnosti 07.07.2020 13.7.2020 
336/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J051-222-13, dátum účinnosti 07.07.2020  13.7.2020 
290/2018/OSOIROP  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D3-302021K291-221-10, dátum účinnosti 01.07.2020 13.7.2020 
310/2018/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021L051-221-10, dátum účinnosti 11.07.2020 13.7.2020 
703/2019/OSMaI  Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 2311-001 most cez Oravicu,  13.7.2020 

450/2020/ORR 

 

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/B/0155  15.7.2020 
179/2019/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU1/2019 - Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 16.7.2020 
460/2020/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy 16.7.2020
463/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/B/0195 20.7.2020
464/2020/RÚ Zmluva o zverení majetku do správy 20.7.2020
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 20.7.2020
465/2020/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 2/2020 20.7:2020
461/2020/RÚ Kúpna zmluva  21.7.2020
462/2020/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena 21.7.2020
466/2020/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 2/2020 21.7.2020
449/2020/RÚ Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 21.7.2020
413/2020/OD Zmluva  o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektrického vedenia a verejného osvetlenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch ( cesta II/583 a II/583B)  22.7.2020
416/2020/OSMaI ZoD: Dolnooravská NsP MUDr. L.N. Jégeho, Dolný Kubín – komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia 22.7.2020
468/2020/OVO Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní služieb O2 22.7.2020
469/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.7.2020
467/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.7.2020
470/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.7.2020
471/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.7.2020
536/2018/OVOIaNM Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti  verejného obstarávania č. ŽSK : 53682018/OVOIaNM 23.7.2020
474/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 111/2020/MPRVSR-904, dátum účinnosti 18.07.2020 24.7.2020
475/2020/OZ Zmluva oumiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu č. LH 1/2020 24.7.2020
476/2020/ORR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č.  INT/EB/ZA/1/V/B/0207 24.7.2020
435/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/435    27.7.2020 
436/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/436    27.7.2020  
437/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/437   27.7.2020  
438/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/438  27.7.2020  
439/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/439    27.7.2020  
440/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/440  27.7.2020  
477/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.7.2020  
478/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.7.2020  
479/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.7.2020  
441/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/441   28.7.2020 
442/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/442  28.7.2020 
443/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/443  28.7.2020 
445/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/445  28.7.2020 
446/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/446  28.7.2020 
447/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/447  28.7.2020 
448/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/448  28.7.2020 
1188/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021M534-222-13, dátum účinnosti 28.7.2020 28.7.2020  
1167/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J621-222-13, dátum účinnosti 14.7.2020 28.7.2020  
1100/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021W042-221-35, dátum účinnosti 24.6.2020 28.7.2020  
1185/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021W804-221-35, dátum účinnosti 20.6.2020  28.7.2020  
224/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302011P326-122-15, dátum účinnosti 18.6.2020 28.7.2020  
165/2020/OSMaI  SZŠ Žilina, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu + Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3 28.7.2020  
484/2020/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti  ŽSK do správy správcovi KNsP    28.7.2020  
483/2020/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti  ŽSK do správy správcovi KNsP    28.7.2020  
485/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/04/008 - Z  29.7.2020 
486/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/04/024 - Z  29.7.2020 
487/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/04/027 - Z  29.7.2020 
489/2020/OZ Memorandum o spolupráci   31.7.2020
432/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/432    31.7.2020
444/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/444 31.7.2020
451/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/451 31.7.2020
452/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/452 31.7.2020
453/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/453 31.7.2020
454/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/454 31.7.2020
455/2020/OD Nájomná zmluva číslo 2020/OD/455 31.7.2020
456/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/456 31.7.2020
457/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/457 31.7.2020
458/2020/OD Nájomná zmluva číslo 2020/OD/458 31.7.2020
459/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/459 31.7.2020
481/2020/RÚ Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a hnuteľných vecí  31.7.2020
482/2020/RÚ Poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 31.7.2020
472/2020/OD Zmluva č. 24252/2020/O220-ŽSK-1 o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, dátum účinnosti zmluvy je 25.7.2020 4.8.2020
982/2019/OSMaI Dodatok č. 1 k ZoD: Spojená škola, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy pavilónu dielní, debarierizácia 4.8.2020
473/2020/OSMaI ZoD: Stavebné úpravy objektu „Dúha“ – dom čs. 652 KÚ Žilina, Hollého Žilina 5.8.2020 
505/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 6.8.2020
507/2020/OSMaI Zmluva o zrušení a zániku predkupného práva č. 00816/2020-PKZ K40185/20.00 6.8.2020
480/2020/OVO Zmluva o poskytnutí služieb a Licenčná zmluva 7.8.2020
491/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 280/2020 7.8.2020
527/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/V/B/0177  10.8.2020 
528/2020/OŠaŠ  Memorandum o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Katolíckou univerzitou v Ružomberku  11.8.2020 
530/2020/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/010 - Z  13.8.2020 
904/2019/OSMaI  Stavebné úpravy objektu Hotelovej akadémie v Žiline – Žilina, ul. Hlinská  súp. č. 2422  13.8.2020 
526/2020/OSMaI  Kúpna zmluva  14.8.2020 
531/2020/OSMaI  Predmetom protokolu je odovzdánie pozemkov parc. KN - E č. 92 a 94 o celkovej výmere 6800 m2 v kat. území Valentová, ktoré odovzdáva SPF do výlučného vlastníctva ŽSK  14.8.2020 
532/2020/OSMaI  Predmetom protokolu je odovzdánie pozemku parc. KN - E č. 1440/2 o výmere 2933 m2 v kat. území Rakša, ktorý odovzdáva SPF do výlučného vlastníctva ŽSK  14.8.2020 
426/2020/OD   Zmluva o poskytnutí dotácie č.426/2020/OD  14.8.2020 
762/2019/OSMaI  Dodatok č. 2_Rekonštrukcia cesty II/541  17.8.2020 
553/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/V/B/0151  17.8.2020 
554/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/V/B/0213  17.8.2020 
396/2020/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 3/2020  17.8.2020 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda, dátum účinnosti 6.8.2020  18.8.2020 
937/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J047-222-13, dátum účinnosti 4.7.2020 18.8.2020 
1070/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021I903-222-13, dátum účinnosti 8.7.2020  18.8.2020 
1085/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021K135-222-13, dátum účinnosti 17.7.2020 18.8.2020 
205/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J102-222-13, dátum účinnosti 12.6.2020 18.8.2020 
345/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J145-222-13, dátum účinnosti 20.6.2020 18.8.2020 
1166/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021H273-221-10, dátum účinnosti 13.6.2020 18.8.2020 
492/2020/OSMaI  LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu + Príloha č. 1, 2 20.8.2020 
536/2020/RÚ  Zmluva o poskytovaní služieb  21.8.2020 
108/2020/OSMaI  Dodatok č. 1 Obnova SPŠ stavebnej v Žiline – zateplenie a výmena okien, SO 03 – Odborné učebne a laboratóriá C,  SPŠ stavebná v Žiline – stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií + Príloha č. 1 21.8.2020 
5/2019/ORR DODATOK č. 2 k Licenčnej zmluve o poskytnutí súhlasu s používaním vybraných údajov centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií SR  25.8.2020
494/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/494  26.8.2020 
495/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/495  26.8.2020 
496/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/496  26.8.2020 
497/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/497  26.8.2020 
498/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/498  26.8.2020 
499/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/499  26.8.2020 
500/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/500  26.8.2020 
501/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/501  26.8.2020 
502/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/502  26.8.2020 
503/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/503  26.8.2020 
504/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/504  26.8.2020 
537/2020/OD  Dohoda o splatení záväzku   26.8.2020 
508/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/508  28.8.2020 
509/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/509  28.8.2020 
510/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/510  28.8.2020 
511/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/511  28.8.2020 
512/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/512  28.8.2020 
513/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/513  28.8.2020 
514/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/514  28.8.2020 
515/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/515  28.8.2020 
914/2019/OVOIaNM  Dodatok č. 1 SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy historickej budovy školy blok E za účelom vytvorenia učební a dielní + Príloha č. 1, Príloha č. 2,Príloha č 3, Príloha č 4, Príloha č. 5 28.8.2020 
762//2019/OSMaI  Dodatok č.3 k ZoD 762/2019/OSMaI (oôvodne 762/2019/OVOIaNM) Rekonštrukcia cesta II/541  28.8.2020 
541/2020/OD  ZMLUVA O DIELO č. ŽSK  541/2020/OD (Rekonštrukcia cesty II/487 - Mostné objekty ev. č. 487-044, 048, 061, 064“)  31.8.2020 
490/2020/OŠaŠ  Zmluva o dielo č. 490/2020/OŠaŠ  31.8.2020 
539/2020/OD  ZMLUVA O DIELO č. ŽSK 539/2020/OD („Rekonštrukcia cesty II/487 - Cestná komunikácia“)   31.8.2020 
540/2020/OD  ZMLUVA O DIELO č. ŽSK  540/2020/OD (Rekonštrukcia cesty II/487 - Mostné objekty ev. č. 487-038, 039, 042)  31.8.2020 
516/2020/OD Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/516  3.9.2020 
517/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/517  3.9.2020 
518/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/518  3.9.2020 
519/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/519  3.9.2020 
520/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/520  3.9.2020 
521/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/521  3.9.2020 
522/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/522  3.9.2020 
523/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/523  3.9.2020 
524/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/524  3.9.2020 
525/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/525  3.9.2020 
827/2019/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP/11b/03/019-Z/D01  4.9.2020 
954/2016/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 6/2013/OZ  8.9.2020 
546/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2020  8.9.2020 
545/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 2/2020  8.9.2020 
544/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2020  8.9.2020 
1177/2019/OSMaI  Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve  8.9.2020 
493/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  8.9.2020 
506/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8.9.2020 
1097/2018/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. SK/FMP/11b/01/023-Z/D01  8.9.2020 
542/2020/OSMaI  Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení zmluvného predkupného práva  8.9.2020 
535/2020/OSMaI  Zmluva o dielo - CSS Letokruhy, Žilina – stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa, ul. Karpatská 8 – I. etapa  9.9.2020 
427/2020/ORR  Realizácia DÚR (súvisí so zmluvou 427/2020/ORR)  9.9.2020 
488/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   10.9.2020 
547/2020/OSMaI Zmluva o zriadení vecného bremena 11.9.2020
551/2020/RÚ Kúpna zmluva 11.9.2020
302/2020/ORR Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0200 11.9.2020
305/2020/ORR Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0208 11.9.2020
842/2019/ORR Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/010 - Z 11.9.2020
841/2019/ORR Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/007 - Z 11.9.2020 
1076/2018/ORR Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/6c/01/007 - Z 11.9.2020
831/2019/ORR Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP/11b/03/022-Z/D01 11.9.2020
1258/2017/OZ  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 23/2017  14.9.2020 
1258/2017/OZ Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.LH 23/2017- 2. Dohoda o uznaní záväzku a splátkach č. LH 23/2017  14.9.2020 
310/2020/OSMaI  Zmluva o dielo SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina – stavebné úpravy kotolne, Bánovská cesta  16.9.2020
538/2020/OSMaI  Zmluva o výpožičke  16.9.2020 
554/2020/OSMaI  Dohoda č. 31/2020 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  17.9.2020 
553/2020/KP  Memorandum o spolupráci  17.9.2020 
1063/2018/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/01/016 - Z/D01  21.9.2020 
867/2019/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. SK/FMP/6c/02/009-Z/D01  22.9.2020 
550/2020/OSMaI  Zámenná zmluva  22.9.2020 
555/2020/ORR  Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 555/2020/OD (Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín - Nezbudská Lúčka - PD)  22.9.2020 
563/2020/OSMaI  Dohoda č. 20/2020  23.9.2020 
141/2020/OSMaI  Gymnázium Ružomberok - stavebné úpravy okenných výplní, zvýšenie EHB  23.9.2020 
989/2019/OSMaI  Dodatok č. 1 Gymnázium V. P. Tótha, Martin – rekonštrukcia ZTI v objekte školy  23.9.2020 
858/2019/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP/6c/02/002-Z/D01  24.9.2020 
548/2020/OSMaI  Výkon občasného autorského dohľadu stavby : Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu  25.9.2020 
336/2020/OSMaI  Zmluva o poskytovaní služieb elektronickej evidencie, správy a údržby majetku 25.9.2020 
1164/2019/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021J611-222-13, dátum účinnosti 23.9.2020 28.9.2020 
339/2018/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021J954-222-13, dátum účinnosti  24.9.2020 28.9.2020 
1077/2019/OSOIROP  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021V250-221-35, dátum účinnosti  20.8.2020   28.9.2020 
651/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 5/2020  29.9.2020
1051/2019/OD          Dodatok č. 2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej na území dopravných regiónov Kysuce, Horné Považie a Turiec    29.9.2020 
336/2020/OSMaI  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb elektronickej evidencie, správy a údržby majetku  30.9.2020 
839/2019/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/02/011 - Z/D01  30.9.2020 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  1.10.2020 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  1.10.2020 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  1.10.2020 
02725/2020/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. SK/FMP/11b/03/005-Z/D01  1.10.2020 
473/2020/OSMaI  Stavebné úpravy objektu „Dúha“ – dom čs. 652 KÚ Žilina, Hollého Žilina  1.10.2020 
655/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 3/2020  1.10.2020 
1149/2017/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302021H720-221-10 - účinná od 16.6.2020 2.10.2020 
607/2016/ODaÚP  Dodatok č. 3 k: Zmluva na údržbu ciest I. triedy (č. objednávateľa Z-558/6470/2016) - účinná od 30.9.2020  2.10.2020 
333/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/V/A/0186  2.10.2020 
564/2020/RU  Dohoda o pristupení.  2.10.2020 
565/2020/RU  Dohoda o pristupení.  2.10.2020 
566/2020/RU  Dohoda o pristupení.  2.10.2020 
567/2020/RU  Dohoda o pristupení.   2.10.2020 
568/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020 
569/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
570/2020/RU Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
571/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
572/2020/RU  Dohoda o pristupení. 5.10.2020  
573/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
574/2020/RU Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
575/2020/RU Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
576/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020 
577/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
578/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
579/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
580/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
581/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
582/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
583/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
584/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
585/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
586/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
587/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
588/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
589/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
590/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
591/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
592/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
593/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
594/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
595/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
596/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
597/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
598/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
599/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
600/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
601/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
602/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
603/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
604/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
605/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
606/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
607/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
608/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
609/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
610/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
611/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020 
612/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
613/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
614/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
615/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
616/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
617/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
618/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
619/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
620/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
621/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
622/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
623/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
624/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
625/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
626/2020/RU  Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
627/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
628/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
629/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
630/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
631/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
632/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
633/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
634/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
635/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
636/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
637/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
638/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020 
639/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
640/2020/RU    Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
641/2020/RU    Dohoda o pristupení.  5.10.2020   
642/2020/RU    Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
643/2020/RU    Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
644/2020/RU   Dohoda o pristupení.  5.10.2020  
646/2020/OSMaI   Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5.10.2020  
863/2019/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP/11b/03/001-Z/D01  6.10.2020 
875/2019/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/008 - Z  6.10.2020 
844/2019/ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/03/012 - Z  6.10.2020 
450/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/V/B/0155  6.10.2020 
906/2017/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 3/2017  7.10.2020 
562/2020/OD  Zmluva o dielo "Rekonštrukcia cesty II/487, mostné objekty"  7.10.2020 
335/2020/ORR Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0247  9.10.2020 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  9.10.2020 
557/2020/OD  Zmluva o  prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii (cesta III/2307 v dĺžke 0,383 km) - účinná od 10.10.2020  12.10.2020 
666/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2020  13.10.2020 
667/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.BY 4/2020  13.10.2020 
1005/2016/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 9/2017  13.10.2020 
655/2020/OZ  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2020  13.10.2020 
668/2020/OZ  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby BY č. 1/2020  13.10.2020 
556/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  13.10.2020 
543/2020/OSMaI  SOŠ obchodu a služieb Čadca - modernizácia elektroinštalácie hlavnej budovy školy  14.10.2020 
884/2019/OSMaI  Dodatok č. 1 k ZoD ŠUV Ružomberok – stavebné úpravy - debarierizácia  14.10.2020 
653/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  14.10.2020 
677/2020/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy majetku + Protokol 14.10.2020 
678/2020/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy majetku + Protokol 14.10.2020 
679/2020/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy majetku + Protokol  14.10.2020 
680/2020/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy majetku + Protokol 14.10.2020 
681/2020/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy majetku + Protokol 14.102020 
682/2020/OŠaŠ Zmluva o prevode správy majetku + Protokol 14.10.2020 
683/2020/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy majetku + Protokol 14.10.2020 
684/2020/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy majetku + Protokol 14.10.2020 
685/2020/OŠaŠ  Zmluva o prevode správy majetku + Protokol 14.10.2020 
1004/2016/OZ  Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 6/2017  16.10.2020 
997/2016/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 11/2017  16.10.2020 
673/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  16.10.2020 
674/2020/OSMaI  Zmluva o zriadení vecného bremena  16.10.2020 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  16.10.2020 
468/2020/OVO   Rámcová dohoda - dodatok 16.10.2020 
468/2020/OVO   Rámcová dohoda - dodatok  16.10.2020 
468/2020/OVO   Rámcová dohoda - dodatok  16.10.2020 
688/2020/OSV  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Lahôdkové šaláty a výrobky"  16.10.2020 
689/2020/OSV  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Rôzne potraviny"  16.10.2020 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  19.10.2020 
690/2020/OSV  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mrazená hydina a mrazené ryby"  19.10.2020 
1144/2017/OSOIROP   Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D3-302021I062-221-10, dátum účinnosti 28.8.2020 20.10.2020 
224/2019/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D2-302011P326-122-15, dátum účinnosti 29.9.2020  20.10.2020 
703/2020/RÚ  Kúpna zmluva  + Príloha č. 1, Osobitné obchodné podmienky, Výpis z uznesení zastupiteľstva 9.11.2020 
691/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  21.10.2020 
692/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  21.10.2020
52/2018/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme garáže č. BY 2/2018  22.10.2020 
661/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Faktúra - Protokol 22.10.2020  
662/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Faktúra - Protokol 22.10.2020  
648/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Faktúra - Protokol 22.10.2020  
649/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Faktúra - Protokol 22.10.2020  
657/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Faktúra - Protokol 22.10.2020  
654/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Faktúra - Protokol 22.10.2020  
663/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Faktúra - Protokol 22.10.2020  
659/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Faktúra - Protokol 22.10.2020  
660/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Faktúra - Protokol 22.10.2020  
658/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi - Faktúra - Protokol 22.10.2020  
696/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/014-Z 22.10.2020 
669/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/669  23.10.2020 
670/2020/OD  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo 2020/OD/670  23.10.2020 
671/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/671    23.10.2020 
672/2020/OD  Nájomná zmluva číslo 2020/OD/672  23.10.2020 
1036/2017/OSMaI  Dodatok č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. ŽSK 1036/2017/OSMaI   23.10.2020 
102/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  23.10.2020 
326/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  23.10.2020 
353/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  23.10.2020 
355/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  23.10.2020 
356/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  23.10.2020 
558/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  23.10.2020 
559/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  23.10.2020 
560/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  23.10.2020 
561/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  23.10.2020 
562/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Príloha + Protokol  23.10.2020 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  26.10.2020 
699/2020/KP  Kúpna zmluva č. Z202025932_Z, dátum účinnosti 24.10.2020  26.10.2020 
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  26.10.2020 
129/2004/RÚ   Dohoda o VoiceVPN  27.10.2020 
129/2004/RÚ   Dohoda o VoiceVPN  27.10.2020 
468/2020/OVO Rámcová dohoda - dodatok  27.10.2020 
700/2020/ORR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/005  - Z  27.10.2020 
701/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/024-Z 27.10.2020 
706/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11B/05/017 -Z  27.10.2020 
1098/2019/OZ  Dohoda o ukončení zmluvy č. 1098/2019/OZ  28.10.2020 
549/2020/OSMaI  Výkon občasného autorského dohľadu stavby : SZŠ Žilina – stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu  28.10.2020 
709/2020/OE  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci  28.10.2020 
708/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/010 - Z  28.10.2020 
710/2020/ORR  Zabezpečenie propagačných predmetov 2  29.10.2020 
711/2020/ORR  Zmluva o výpožičke - Liptovský Mikuláš  29.10.2020 
712/2020/ORR  Zmluva o výpožičke - Martin  29.10.2020 
686/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Faktúry + Protokol 30.10.2020 
730/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11B/05/004-Z  30.10.2020 
676/2020/RÚ Rámcová dohoda  2.11.2020 
732/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  2.11.2020 
656/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4.11.2020 
694/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4.11.2020  
695/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4.11.2020  
697/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4.11.2020  
707/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4.11.2020  
702/2020/RÚ  Zmluva o nájme nebytových priestorov ŽSK  4.11.2020  
737/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  4.11.2020  
735/2020/OSV  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mrazená zelenina a mrazené výrobky"  4.11.2020  
736/2020/OSV  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Vajcia"  4.11.2020  
740/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov  č. SK/FMP/11b/05/015-Z  4.11.2020  
743/2020/OZ   ZMLUVA O DIELO č. 743/2020/OZ  5.11.2020 
913/2015/OZ Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2016  5.11.2020 
744/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. KNM 3/2020  5.11.2020 
752/2020/OZ  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby č. LH 1/2020  5.11.2020 
741/2020/OZ  Memorandum o spolupráci   5.11.2020 
698/2020/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku  6.11.2020 
873/2019/ ORR  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. SK/FMP/6c/02/007-Z/D01  6.11.2020 
755/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11B/05/031 -Z  6.11.2020 
703/2020/RÚ  Kúpna zmluva  + Príloha č. 1, Osobitné obchodné podmienky, Výpis z uznesení zastupiteľstva  9.11.2020 
693/2020/OSMaI  Kúpna zmluva  9.11.2020 
745/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  9.11.2020  
757/2020/RÚ Kúpna zmluva  9.11.2020  
856/2019/ ORR   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/02/012  - Z/D01  9.11.2020  
756/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/030  - Z  9.11.2020  
675/2020/RÚ  Kúpna zmluva  10.11.2020 
306/2020/ORR  Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/III/B/0235  10.11.2020 
801/2016/OZ  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 12/2016  11.11.2020 
762/2020/OZ Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu 12.11.2020 
763/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  12.11.2020  
764/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/028  - Z  12.11.2020  
761/2020/ORR  Zmluva o NFP  12.11.2020  
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  12.11.2020  
129/2004/RÚ  Dohoda o VoiceVPN  12.11.2020  
765/2020/ORR  Zmluva o výpožičke - Dolný Kubín  13.11.2020 
905/2019/OSMaI  Dodatok č. 2 k ZoD Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš - Stavebné úpravy školy – I. a II. Etapa + Príloha  16.11.2020 
769/2020/ORR  Zmluva o postúpení pohľadávky  18.11.2020 
129/2004/RÚ  Zmluva o poskytovaní verejných služieb  18.11.2020 
129/2004/RÚ  Zmluva o poskytovaní verejných služieb  18.11.2020 
766/2020/RÚ Dohoda o pristúpení  18.11.2020 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  18.11.2020 
650/2020/OD  Zmluva  o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodného vedenia v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch ( cesta III/2132 a III/2153)  19.11.2020 
777/2020/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti  ŽSK do správy správcovi Oravská poliklinika Námestovo  20.11.2020 
775/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/019 - Z  20.11.2020  
776/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/05/002 - Z  20.11.2020  
527/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/V/B/0177  20.11.2020  
778/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/3/V/B/0182  20.11.2020  
779/2020/RÚ  Rámcová zmluva o poskytovaní nesporových právnych služieb  20.11.2020 
754/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 20.11.2020 
705/2020/OD  Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2020/O220-ŽSK-2   23.11.2020 
786/2020/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 23.11.2020 
785/2020/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi  23.11.2020 
784/2020/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 23.11.2020 
783/2020/OZ  Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 23.11.2020 
787/2020/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľností  ŽSK do správy správcovi DNsP 24.11.2020 
782/2020/OZ  Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľností ŽSK do správy správcovi HNsP  24.11.2020 
773/2020/ORR  Dodatok č. 2 k Zmluve o postúpení národného spolufinancovania k strešnému projektu č. PLSK.03.01.00-12-0006/16  24.11.2020 
687/2020/OSMaI  Dohoda č. 32/2020 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku  25.11.2020 
768/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  25.11.2020 
770/2020/OSMaI  Zmluva o zriadení vecného bremena  25.11.2020 
772/2020/OSMaI  Kúpna zmluva  25.11.2020 
781/2020/OSMaI  Kúpna zmluva  25.11.2020 
788/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  25.11.2020 
758/2020/RÚ  Kúpna zmluva, Výpis z uznesenia 25.11.2020 
739/2020/OŠaŠ Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Faktúra 26.11.2020 
738/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Faktúra 26.11.2020 
759/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Faktúra  26.11.2020 
742/2020/OŠaŠ  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Faktúra 26.11.2020 
746/2020/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis z uznesenia 26.11.2020 
751/2020/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis z uznesenia 26.11.2020 
753/2020/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis z uznesenia 26.11.2020 
664/2020/OD  ZMLUVA O ZVERENÍ MAJETKU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - zhodnotenie ciest  II. a III. triedy a mostných objektov do správy správcu  26.11.2020 
1053/2019/OD  Dodatok č. 1 k Zmluve o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Liptov   26.11.2020 
1054/2019/OD  Dodatok č. 1 k Zmluve o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Orava  26.11.2020 
468/2020/OVO  Rámcová dohoda - dodatok  26.11.2020 
468/2020/OVO   Rámcová dohoda - dodatok  26.11.2020 
697/2019/OD  Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. ŽSK 697/2019/OD zo dňa 17.9.2019  26.11.2020 
793/2020/OSMaI  Protokol č. 02175/2019-OVOP-U00099/19-00  o odovzdaní pozemkov z majetku SR do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja   27.11.2020 
794/2020/OSV  Zmluva č. 889/2020 o poskytnutí dotácie na projekt, dátum účinnosti 19.11.2020  27.11.2020 
799/2020/OZ  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mäso čerstvé, kuchynsky opracované a mäsové výrobky" 27.11.2020 
797/2020/OZ  Rámcová dohoda na dodanie potravín mrazené mäso a mrazené ryby  27.11.2020 
798/2020/OZ  Rámcová dohoda na dodanie potravín - "Rôzne potraviny"   27.11.2020 
792/2020/OZ  Zmluva o spolupráci 27.11.2020 
132/2017/ORR  Dodatok č. 2 k Zmluve o národnom spolufinancovaní v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  27.11.2020 
1021/2019/RÚ Dodatok č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu  30.11.2020 
1022/2019/RÚ  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme služobného bytu  30.11.2020 
800/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  30.11.2020 
354/2020/OSV  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + Prílohy + Protokol  30.11.2020 
802/2020/OSV  Rámcová dohoda na dodanie potravín "Chlieb a pečivo"  30.11.2020 
734/2020/OSMaI  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy  1.12.2020 
803/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy  1.12.2020 
146/2020/OSV  DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 146/2020/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov  1.12.2020 
807/2020/ORR  Kúpna zmluva č. Z202030392_Z  1.12.2020 
808/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 5/2020  2.12.2020 
790/2020/OD  ZMLUVA O ZVERENÍ MAJETKU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - zhodnotenie cesty  II/584 Zuberec - Huty  do správy správcu  2.12.2020 
809/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  2.12.2020 
476/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č.  INT/EB/ZA/1/V/B/0207  2.12.2020 
810/2020/RÚ  Kúpna zmluva  3.12.2020 
805/2020/OSMaI  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3.12.2020 
840/2019/ORR  Dodatok č.1 k  Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/009  -Z/D01  3.12.2020 
811/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol  3.12.2020 
813/2020/OZ  Zmluva o výpožičke.  3.12.2020 
1025/2018/ORR  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku  4.12.2020 
818/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku  4.12.2020 
760/2020/OD  Zmluva č. 24252/2020/O220-ŽSK-3  o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií - účinná od 5.12.2020  7.12.2020 
771/2020/OSMaI  Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy  + Prílohy 7.12.2020 
819/2020/OSV Kúpna zmluva č. Z202031174_Z 7.12.2020  
814/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/05/020 - Z  7.12.2020  
815/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/05/012 - Z  7.12.2020  
816/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/05/018 - Z  7.12.2020  
817/2020/ORR  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku SK/FMP/11b/05/032 - Z  7.12.2020  
821/2020/OZ  Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby areálu KNM 1/2020  8.12.2020 
747/2020/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis uznesenia 8.12.2020 
704/2020/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis uznesenia 8.12.2020 
750/2020/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis uznesenia 8.12.2020 
822/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  9.12.2020 
789/2020/OD   Zmluva  o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodnej siete  v cestnom telese a jeho ochrannom pásme  9.12.2020 
1174/2019/OSMaI  Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku  9.12.2020 
823/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  10.12.2020 
780/2020/KP  Zmluva o Budúcej Zmluve o využití výsledkov riešenia projektu, dátum účinnosti 20.11.2020  10.12.2020 
825/2020/OZ  Zmluva o spolupráci  10.12.2020 
826/2020/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011V971-122-15, dátum účinnosti 24.9.2020  10.12.2020  
533/2018/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K391-222-13, dátum účinnosti 30.09.2020  10.12.2020  
1063/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J568-222-13, dátum účinnosti 03.12.2020  10.12.2020  
1167/2019/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J621-222-13, dátum účinnosti 13.11.2020  10.12.2020  
933/2019/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J428-222-13, dátum účinnosti 30.09.2020  10.12.2020  
997/2019/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K131-222-13, dátum účinnosti 14.11.2020  10.12.2020  
1162/2019/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K430-222-13, dátum účinnosti 17.11.2020  10.12.2020  
828/2020/OSMaI  Zmluva o dielo  10.12.2020  
805/2019/OSOIROP  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K435-222-13, dátum 07.11.2020  10.12.2020 
976/2018/OSOIROP  Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N333-122-15, dátum účinnosti 30.09.2020  10.12.2020 
806/2020/OSOIROP   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W253-211-34, dátum účinnosti 01.12.2020  10.12.2020 
316/2018/OSOIROP  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K880-221-10, dátum účinnosti 02.12.2020   10.12.2020 
790/2019/OSOIROP   Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K435-222-13, dátum účinnosti 19.11.2020   10.12.2020 
1019/2017/OZ  Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 4/2018- Dohoda o ukončení  11.12.2020 
834/2020/OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č . TT 2/2020  11.12.2020  
833/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č . LH 8/2020  11.12.2020 
832/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č . LH 72020  11.12.2020  
831/2020/OZ  Zmluva o nájme nebytových priestorov č . LH 6/2020  11.12.2020  
829/2020/OD  Kúpna zmluva na výrobu dodanie cyklodresov s potlačou  11.12.2020  
749/2020/RÚ  Kúpna zmluva + Výpis uznesenia 11.12.2020  
1165/2017/OSOIROP  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H285-221-10, dátum účinnosti 17.6.2020  11.12.2020  
474/2018/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K495-222-13, dátum účinnosti 20.6.2020  11.12.2020  
459/2018/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011M399-122-15, dátum účinnosti 24.9.2020  11.12.2020  
345/2018/OSOIROP  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J145-222-13, dátum účinnosti 13.11.2020  11.12.2020  
1142/2017/OSOIROP  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H531-221-10, dátum účinnosti 16.6.2020  11.12.2020  
1066/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J590-222-13, dátum účinnosti 19.11.2020  11.12.2020  
972/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K345-222-13, dátum účinnosti 7.11.2020  11.12.2020  
276/2020/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M861-421-19, dátum účinnosti 29.9.2020  11.12.2020  
827/2020/OSOIROP  Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Q672-122-15, dátum účinnosti 24.9.2020  11.12.2020  
189/2019/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Q579-122-15, dátum účinnosti 29.8.2020  11.12.2020  
343/2018/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J716-222-13, dátum účinnosti 6.11.2020  11.12.2020  
429/2020/ORR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/011 - Z  11.12.2020  
869/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Faktúry 14.12.2020 
543/2020/OSMaI  SOŠ obchodu a služieb Čadca - modernizácia elektroinštalácie hlavnej budovy školy  14.12.2020 
791/2020/OSMaI  Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - športovo-rekreačný areál - revitalizácia  14.12.2020 
801/2020/OK  Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  14.12.2020 
868/2020/OZ  Zmluva o spolupráci  14.12.2020 
867/2020/RÚ  Zmluva o zverení majetku do správy  14.12.2020 
1170/2019/ORR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt INT/ET/ZA/3/III/A/0225, dátum účinnosti 5.12.2020  14.12.2020 
870/2020/KP  Zmluva o dielo   15.12.2020 
824/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011S228-122-15,dátum účinnosti 14.11.202015.12.2020 
837/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W777-221-35, dátum účinnosti 23.9.2020 15.12.2020 
839/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W114-221-35,  dátum účinnosti 14.11.2020 15.12.2020 
840/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021V943-221-35, dátum účinnosti 14.11.2020 15.12.2020 
838/2020/OSOIROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W712-211-34, dátum účinnosti 13.11.2020 15.12.2020 
877/2019/OSOIROP Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I901-222-13, dátum účinnosti 7.7.2020 15.12.2020 
871/2020/OZ Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mäso čerstvé, kuchynsky opracované a mäsové výrobky" 15.12.2020 
872/2020/OZ Rámcová dohoda na dodanie potravín "Rôzne potraviny" 15.12.2020 
874/2020/OZ Rámcová dohoda na dodanie potravín "Chlieb a pečivo" 15.12.2020 
877/2020/OZ Rámcová dohoda na dodanie potravín "ovocie a zelenina " 15.12.2020  
876/2020/OZ Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mlieko a mliečne výrobky " 15.12.2020  
875/2020/OZ Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mrazená hydina a ryby" 15.12.2020  
879/2020/OZ Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mrazená zelenina" 15.12.2020  
880/2020/OZ Rámcová dohoda na dodanie potravín "Vajcia" 15.12.2020  
830/2020/OE Zmluva o dodaní služby úpravy v ekonomickom informačnom systéme SPIN/iSPIN 15.12.2020  
1084/2019/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021K092-222-13, dátum účinnosti 14.11.2020 15.12.2020  
1080/2019/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021K454-222-13, dátum účinnosti 27.11.2020 15.12.2020  
184/2019/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302011N549-121-12, dátum účinnosti 25.11.202015.12.2020  
1157/2017/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021H653-221-10, dátum účinnosti 25.8.2020  15.12.2020  
351/2018/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J691-222-13, dátum účinnosti 7.7.2020  15.12.2020  
183/2019/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302011Q802-122-15, dátum účinnosti 29.8.2020  15.12.2020  
959/2019/OSOIROP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021J038-222-13, dátum účinnosti 21.8.2020  15.12.2020  
212/2020/OSMaI SOŠ podnikania, Žilina - Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy 16.12.2020 
767/2020/OD Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy vodovodných a kanalizačných rozvodov v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch 16.12.2020  
743/2020/OZ Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 743/2020/OZ 16.12.2020  
882/2020/OZ Dodatok č. 1 k Zmluve o spoluprácii č. 528/2020 16.12.2020  
881/2020/OZ Zmluva o spolupráci 16.12.2020  
804/2020/OSMaI Zmluva o zriadení vecného bremena 16.12.2020  
820/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 16.12.2020  
836/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 16.12.2020  
883/2020/OSMaI Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 16.12.2020  
885/2020/OSMaI Protokol č. 00114/2020-OV-0250012/20-0021.12.2020
1177/2019/OSMaIDodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. ŽSK 1177/2019/OSMaI22.12.2020
796/2020/ODZmluvy o zriadení vecného bremena č. 2020/O220 – ŽSK - 4, dátum účinnosti 22.12.202022.12.2020
552/2020/OSMaI ZoD: CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia rozvodov ÚK - II. etapa22.12.2020
886/2020/OKZmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 22.12.2020
887/2020/OK Zmluva o zverení zhodnotenia majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi22.12.2020
717/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/4/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
716/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/1/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
724/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/19/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
722/2020/OSV Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/12/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
715/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/20/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
723/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/15/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
718/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/6/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.2020  22.12.2020
726/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/23/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
729/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/24/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
727/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/25/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
720/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/10/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020 
719/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/7/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
714/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/13/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
713/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/9/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
728/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/16/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
721/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/11/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
725/2020/OSVZmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 243/22/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, dátum účinnosti 11.12.202022.12.2020
812/2020/OSMaIZoD: Liptovské múzeum v Ružomberku - stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy 22.12.2020
888/2020/ORRZmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/V/B/0196 22.12.2020
841/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020 
842/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
843/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
844/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
845/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
846/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
847/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
848/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
849/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
850/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
851/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
852/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
853/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
854/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
855/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
856/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
857/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
858/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol23.12.2020  
859/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
860/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
861/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
862/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
863/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
864/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
865/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
866/2020/OSV Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja správy správcovi + 2x Príloha + Protokol 23.12.2020  
890/2020/OEZmluva o poskytnutí dotácie č. 890/2020/OE 28.12.2020 
891/2020/OE Zmluva o postúpení pohľadávok č. 891/2020/OE 28.12.2020 
1159/2019/OSMaIDodatok č. 1 ZoD: HARMÓNIA - ZpS, DSS a útulok Žilina - stavebné úpravy budovy, projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby a EPS a elektroinštalácia – II. etapa29.12.2020 
889/2020/ODZmluva o dielo a licenčná zmluva č. 889/2020/OD30.12.2020
898/2020/OZZmluva o poskytovaní upratovacích služieb30.12.2020
899/2020/OZZmluva o poskytovaní údržbárskych služieb30.12.2020
900/2020/RÚZmluva o zverení majetku do správy30.12.2020
901/2020/OZZmluva nájme nebytových priestorov č. BY 6/202030.12.2020
468/2020/OVO Rámcová dohoda - dodatok 31.12.2020 
468/2020/OVO Rámcová dohoda - dodatok 31.12.2020  
468/2020/OVO Rámcová dohoda - dodatok 31.12.2020  
468/2020/OVO Rámcová dohoda - dodatok 31.12.2020  
468/2020/OVO Rámcová dohoda - dodatok 31.12.2020  
468/2020/OVO Rámcová dohoda - dodatok 31.12.2020  
468/2020/OVO Rámcová dohoda - dodatok 31.12.2020  
468/2020/OVO Rámcová dohoda - dodatok 31.12.2020  
468/2020/OVO Rámcová dohoda - dodatok  31.12.2020 
   
   
   
   
   
   

Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.02.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky