Kontakt

odbor informácií a zahraničných vzťahov
Žilinský samosprávny kraj
J. Komenského 48
011 09 Žilina
tel.: 041-50 32 326
e-mail:

web: www.zilinskazupa.sk
3. poschodie, kancelária č. 313