Faktúry 2012

Číslo faktúry   Fakturované plnenie             Dodávateľ      Dátum zverejnenia  Ďalšie informácie

 
78-2012


Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí

Stanislav Cáfal 
CAL-GAS 
Nerudova 12
036 08 Martin
IČO: 34700927


03.01.2012


Ďalšie informácie

 
79-2012


Vysielanie Žup. rozhovorov a Žup. správ

FRONTINUS s.r.o.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
IČO: 30227194

 
03.01.2012

 
Ďalšie informácie

 
112-2012

Výkony za poskytnutie starostlivosti poistencom
 E - medical s.r.o.
B.S. Timravy 948/6
010 08 Žilina
IČO: 44069421

04.01.2012

 
Ďalšie informácie


113-2012


Pramenitá voda 24 nesýtená 18,9L
Galón 18,9l - vratný obal

DOXX MINERÁL s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO: 36395668
 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie


114-2012

Záloha za predplatné publikácií edície 
"Čo ma vedeiť mzdová účtovníčka"
AJFA+AVIS s.r.o.
Klemensová 34
010 01 Žilina
IČO: 31602436
 
04.01.2012


Ďalšie informácie


115-2012


Poskytovanie služby ochrany objektu

SPOMA s.r.o.
Kukučínová 1
036 01 Martin
IČO: 36398659

 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie


117-2012


Poplatok za poskytovanie dopnkovej služby ocharny majetku 

RIMI s.r.o.
Skalická cesta 17
831 02 Bratislava
IČO: 35763329
 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie

 
118-2012


Predplatné EXTRA PLUS
Predplatné SLOV. NÁRODNÉ NOVINY
 

Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Žilina
IČO: 36631124

 
04.01.2012


Ďalšie informácie
 

 
120-2012