Faktúry 2012

Číslo faktúry   Fakturované plnenie             Dodávateľ      Dátum zverejnenia  Ďalšie informácie

 
78-2012


Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí

Stanislav Cáfal 
CAL-GAS 
Nerudova 12
036 08 Martin
IČO: 34700927


03.01.2012


Ďalšie informácie

 
79-2012


Vysielanie Žup. rozhovorov a Žup. správ

FRONTINUS s.r.o.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
IČO: 30227194

 
03.01.2012

 
Ďalšie informácie

 
112-2012

Výkony za poskytnutie starostlivosti poistencom
 E - medical s.r.o.
B.S. Timravy 948/6
010 08 Žilina
IČO: 44069421

04.01.2012

 
Ďalšie informácie


113-2012


Pramenitá voda 24 nesýtená 18,9L
Galón 18,9l - vratný obal

DOXX MINERÁL s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO: 36395668
 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie


114-2012

Záloha za predplatné publikácií edície 
"Čo ma vedeiť mzdová účtovníčka"
AJFA+AVIS s.r.o.
Klemensová 34
010 01 Žilina
IČO: 31602436
 
04.01.2012


Ďalšie informácie


115-2012


Poskytovanie služby ochrany objektu

SPOMA s.r.o.
Kukučínová 1
036 01 Martin
IČO: 36398659

 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie


117-2012


Poplatok za poskytovanie dopnkovej služby ocharny majetku 

RIMI s.r.o.
Skalická cesta 17
831 02 Bratislava
IČO: 35763329
 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie

 
118-2012


Predplatné EXTRA PLUS
Predplatné SLOV. NÁRODNÉ NOVINY
 

Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Žilina
IČO: 36631124

 
04.01.2012


Ďalšie informácie
 

 
120-2012


Predplatné Nový čas
Predplatné PRAVDA FP

Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Žilina
IČO: 36631124


04.01.2012

 
Ďalšie informácie

 
121-2012

Predplatné KULTÚRA
Predplatné KYSUCE
Predplatné LITERÁRANY TÝŽDENNÍK
Predplatné PLUS JEDEN DEŃ
Predplatné ŽILINSKÝ VEČERNÍK

 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Žilina
IČO: 36631124


04.01.2012

 
Ďalšie informácie


124-2012

 
Poskytovanie zdravotných výkonov

 Bablová a Pekelská s.r.o.
Mudroňová 16
036 01 Martin
IČO: 36439215

 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie


125-2012


Fakturácia zdravotných výkonov na 
účel peň. príspevkov na kompenzáciu ťažkého
zdr. postihnutia

Mudr. Viera Borščová, s.r.o.
Zvolenské 10169
036 01 Martin
IČO: 3660019

 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie

 
126-2012

 
Zmena softwéru + skúška + dop. náklady

 TELESYSTÉM, s.r.o.
Nám.S.H. Vajanského 1
036 01 Martin
IČO: 36423106


04.01.2012

 
Ďalšie informácie

 
127-2012

 
Zabezpečenie strážnej služby

Ing. Daroslav Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618
010 01 Žilina
IČO: 37809474

 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie


128-2012


Fakturácia zdravotných výkonov

 Vladár, s.r.o.
R. Viesta 4714/71
036 01 Martin
IČO: 36862029


 04.01.2012

 
Ďalšie informácie

 
130-2012


Čistiace a upratovacie práce
úrad ŽSK

ALA BAMA, spol. s.r.o.
P.O.BOX 100
Vysokoškolákov 4
010 01 Žilina
IČO: 36376612

 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie

 
132-2012

Čistiace a upratovacie práce
 
poliklinika KNM

ALA BAMA, spol. s.r.o.
P.O.BOX 100
Vysokoškolákov 4
010 01 Žilina
IČO: 36376612


04.01.2012


Ďalšie informácie
 


134-2012


Čistiace a upratovacie práce 
poliklinika Lipt. Hrádok

ALA BAMA, spol. s.r.o.
P.O.BOX 100
Vysokoškolákov 4
010 01 Žilina
IČO: 36376612


04.01.2012
 
Ďalšie informácie 


135-2012


Čistiace a upratovacie práce 
poliklinika I. Škultétyho

ALA BAMA, spol. s.r.o.
P.O.BOX 100
Vysokoškolákov 4
010 01 Žilina
IČO: 36376612


04.01.2012


Ďalšie informácie
 


136-2012


Čistiace a upratovacie práce
 
poliklinika II. Mudroňová

 ALA BAMA, spol. s.r.o.
P.O.BOX 100
Vysokoškolákov 4
010 01 Žilina
IČO: 36376612


04.01.2012

 
Ďalšie informácie 


137-2012


Čistiace a upratovacie práce
 
poliklinika Bytča

ALA BAMA, spol. s.r.o.
P.O.BOX 100
Vysokoškolákov 4
010 01 Žilina
IČO: 36376612


04.01.2012

 
Ďalšie informácie 

 
139-2012


Čistiace a upratovacie práce

poliklinika MT Hodžová

ALA BAMA, spol. s.r.o.
P.O.BOX 100
Vysokoškolákov 4
010 01 Žilina
IČO: 36376612

 
04.01.2012

 
Ďalšie informácie 

 
245-2012


Fakturácia zdravotných výkonov za rok 2011

MEDCENTER, s.r.o.
9. mája 15
039 01 Turčianské Teplice
IČO: 36798541


05.01.2012

 
Ďalšie informácie 


250-2012


Vypracovanie lekárskeho posudku

ANKO MEDICA, s.r.o.
Rieka 1327
022 01 Čadca 1
IČO: 36439380 


05.01.2012


Ďalšie informácie
 


265-2012
 
Pracovná cesta - ubytovanie, raňajky
Pori Seudun Matkailu Oy MAISA
Promenadikeskus 
Yrjonkatu 17
281 00 Pori
 
05.01.2012

Ďalšie informácie 

266-2012

Fakturácia vykonaných služieb v rámci projektu "Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie v stredných odborných školách "
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Komenského 48
010 01 Žilina
IČO: 37905783
 
05.01.2012

 
Ďalšie informácie 


267-2012


Tovar a služby v sieti CSS v SR

CSS-Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182


05.01.2012


Ďalšie informácie 


268-2012


Tovar a služby v sieti CSS v SR

CSS-Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182


05.01.2012


Ďalšie informácie
 


270-2012


Vypísanie lekárských nálezov pre soc. účely

ERADIA. s.r.o.
Uzlovská 2
Martin-Priekopa
036 01 Martin
IČO: 36654515


05.01.2012


Ďalšie informácie
 


271-2012


Fakturácia výkonov lekára pre účely soc. 
pomoci za 11/2011 

Mudr. Zajacová Jana
Aurela Slobodu 28
036 01 Martin
IČO: 1021809030


05.01.2012


Ďalšie informácie

 


272-2012


Vysielanie župných správ 12/2011

Rádio ZET, s.r.o.
Závodská cesta 2964/2
010 01 Žilina
IČO: 46010319


05.01.2012


Ďalšie informácie


273-2012


Fakturácia služieb v mesiacoch 10-12/2011

LONMED spol. s.r.o. 
SNP 1200/15
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36863599


05.01.2012


Ďalšie informácie


274-2012


Predplatné na Zbierku Zákonov SR
ročník 2012

EuroPrint spol. s.r.o.
Kutuzovova 3
831 03 Bratislava 
IČO: 31339760


05.01.2012


Ďalšie informácie


275-2012


Odber stravných lístkov

Doxx stravné lístky, spol. s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO: 36391000


05.01.2012


Ďalšie informácie


355-2012


Tovar a služby v sieti CSS v SR za december - 1. polrok

CSS-Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182


09.01.2012


Ďalšie informácie


356-2012


Tovar a služby v sieti CSS v SR za december - 2.polrok

CSS-Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182


09.01.2012


Ďalšie informácie


357-2012


Tovar a služby v sieti CSS v SR za december - 2.polrok

CSS-Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182


09.01.2012


Ďalšie informácie


358-2012


Tovar a služby v sieti CSS v SR za december - 2.polrok

CSS-Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182


09.01.2012


Ďalšie informácie


359-2012


Uverejnenie inzercie v mesiaci december

M CREO, s.r.o.
Kuzmányho 8
010 01 Žilina
IČO: 43979033


09.01.2012


Ďalšie informácie


360-2012


Realizovaná plošná inzercia

M CREO, s.r.o.
Kuzmányho 8
010 01 Žilina
IČO: 43979033


09.01.2012


Ďalšie informácie


361-2012


Vypracovanie znaleckého posudku

Ing. Vlasta Kolenová
ul. Na Podstráni 2669
024 01 Kysucké N. Mesto
IČDPH: 32252897


09.01.2012


Ďalšie informácie


366-2012


Predplatné 12 čísel Kocúrkova + 4 magazínu

Redakcia KOCÚRKOVO
Martinská 48
821 05 Bratislava
IČO: 11679841


09.01.2012


Ďalšie informácie


367-2012


Zmluvný servis výťahov za obdobie od 12/2011

OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2
830 00 Bratislava 3
IČO: 35683929


09.01.2012


Ďalšie informácie


368-2012


Zmluvný servis výťahov za obdobie od 12/2011

OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2
830 00 Bratislava 3
IČO: 35683929


09.01.2012


Ďalšie informácie


369-2012


Fakturácia právnej pomoci za december 2011

Advokátska kancelária JUDr. Ján Mrázovský & JUDr. Michaela Kojtalová, s.r.o.
Marianské nám. č. 2
010 01 Žilina
IČO: 36855278


09.01.2012


Ďaľšie informácie


370-2012


Vyučtovanie nákladov za poskytnuté služby - Dodávka tepla a TÚV za december 2011

Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu
Palúčanská 25
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17336163


09.01.2012


Ďaľšie informácie


371-2012


Príprava údajov 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava II
IČO: 17316219


09.01.2012


Ďaľšie informácie


372-2012


Dodávka zemného plynu za obdobie 
01.01.2012 - 18.02.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256


09.01.2012


Ďaľšie informácie


373-2012


Dodávka zemného plynu za obdobie
01.01.2012 - 18.02.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256


09.01.2012


Ďaľšie informácie


374-2012


Dodávka zemného plynu za obdobie
01.01.2012 - 18.02.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256


09.01.2012


Ďaľšie informácie


375-2012


Dodávka zemného plynu za obdobie
01.01.2012 - 31.01.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256


09.01.2012


Ďaľšie informácie


376-2012


Dodávka zemného plynu za obdobie
01.01.2012 - 31.01.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256


09.01.2012


Ďaľšie informácie


377-2012


Dodávka zemného plynu za obdobie
01.01.2012 - 31.01.2012

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256


09.01.2012


Ďaľšie informácie


492-2012


Náklady na výpis zo zdravotnej
dokumentácie 

MUDr. Mária Ševčovičová
Jilemnického 22
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36436003


11.01.2012


Ďaľšie informácie

 
555-2012


Fakturácia za dodávku a distribúciu
 elektriny 12/2011

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008


11.01.2012


Ďaľšie informácie


496-2012

 
Fakturácia vykonanej práce zimnej 
údržby za mesiac 12/2011 (Poliklinika BY)

Technické služby mesta Bytča
Hlinická 403/16
014 01 Bytča
IČO: 00185655


11.01.2012


Ďaľšie informácie


498-2012


Fakturácia preddavku na 
nastavenie výplatného stroja

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124


11.01.2012


Ďaľšie informácie


563-2012


Mesačný poplatok - súhrnná faktúra

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270


11.01.2012


Ďaľšie informácie


557-2012


Fakturácia za dodávku a distribúciu
 elektriny 12/2011

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008


11.01.2012


Ďaľšie informácie


560-2012


Fakturácia za dodávku a distribúciu
 elektriny 12/2011

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008


11.01.2012


Ďaľšie informácie


564-2012


Tovar a služby v sieti CCS v SR (1.12. - 15.12. 2011)

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182


11.01.2012


Ďaľšie informácie


570-2012


Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 12/2011
(Poliklinika KNM)

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469


11.01.2012


Ďaľšie informácie


574-2012


Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 12/2011
(Poliklinika L. Hrádok)

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469


11.01.2012


Ďaľšie informácie


577-2012


Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 12/2011
(Poliklinika Turzovka)

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469


11.01.2012


Ďaľšie informácie


579-2012


Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 12/2011
(Žilinský samosprávny kraj)

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469


11.01.2012


Ďaľšie informácie


581-2012


Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 12/2011
(Poliklinika Bytča)

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469


11.01.2012


Ďaľšie informácie


583-2012


Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 12/2011
(ŽSK detašované pracovisko SZZ)

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469


11.01.2012


Ďaľšie informácie


535-2012


Mesačný poplatok - súhrnná faktúra

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270


11.01.2012


Ďaľšie informácie


536-2012


Mesačné vyúčtovanie

Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11
011 87 Žilina
IČO: 36403032


11.01.2012


Ďaľšie informácie


543-2012


Faktúra za poskytovanie zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (4.kvartál 2011)

Michna Medical, s.r.o.
J. Goliana 38
036 01 Martin
IČO: 36436712


11.01.2012


Ďaľšie informácie


545-2012


Paušál za mesiac január 2012

Výťahy Renovalift, s.r.o.
Hlavná 448
010 09 Žilina - Bytčica
IČO: 36426661


11.01.2012


Ďaľšie informácie


546-2012


Vodné a stočné

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
IČO: 36672441


11.01.2012


Ďaľšie informácie


547-2012


Čistiace a upratovacie práce za mesiac december 2011

ALA BAMA, spol. s.r.o.
P.O.BOX 100
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina
IČO: 36376612


11.01.2012


Ďaľšie informácie


722-2012


Fakturácia nákladov za výpis zo zdravotnej dokumentácie

MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36436003


11.01.2012


Ďaľšie informácie


723-2012


Fakturácia výkonov za 4. kvartál 2011

Zdravie Martin, s.r.o.
Mudroňova 11
036 01 Martin
IČO: 36402753


11.01.2012


Ďaľšie informácie


724-2012


Fakturácia dodávky tepelnej energie za mesiac december 2011

Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 12
036 80 Martin
IČO: 36403016


11.01.2012

 
Ďaľšie informácie


725-2012


Zabezpečenie úloh technika PO a bezpečnostného technika za 12/2011 pre pracovisko Bytča

PHDr. Kubica Marian - BEZPOX
1343
023 01 Oščadnica
IČO: 40463036


11.01.2012


Ďaľšie informácie


726-2012


Fakturácia dodávky tepelnej energie za mesiac december 2011

Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 12
036 80 Martin
IČO: 36403016


11.01.2012

 
Ďaľšie informácie


730-2012 


Zabezpečenie úloh technika PO a bezpečnostného technika za 12/2011 pre pracovisko Turzovka

PHDr. Kubica Marian - BEZPOX
1343
023 01 Oščadnica
IČO: 40463036 


11.01.2012 


Ďaľšie informácie
 


731-2012 


Faktúra za služby pevnej siete 
12/2011
(Nákladové stredisko)

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469 


11.01.2012  


Ďaľšie informácie
  


732-2012 


Zabezpečenie úloh technika PO a bezpečnostného technika za 12/2011 pre pracovisko Martin

PHDr. Kubica Marian - BEZPOX
1343
023 01 Oščadnica
IČO: 40463036  


11.01.2012   


Ďaľšie informácie
  


734-2012 


Zabezpečenie úloh technika PO a bezpečnostného technika za 12/2011 pre pracovisko Liptovský Hrádok

PHDr. Kubica Marian - BEZPOX
1343
023 01 Oščadnica
IČO: 40463036  


11.01.2012  


Ďaľšie informácie
  


735-2012  


Faktúra za služby pevnej siete 
12/2011
(Poliklinika T. Teplice) 

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469  


11.01.2012   


Ďaľšie informácie
 


737-2012


Zabezpečenie úloh technika PO a bezpečnostného technika za 12/2011 pre pracovisko Kysucké Nové Mesto

PHDr. Kubica Marian - BEZPOX
1343
023 01 Oščadnica
IČO: 40463036   


11.01.2012   


Ďaľšie informácie
 


739-2012


Zabezpečenie úloh technika PO a bezpečnostného technika za 12/2011 pre pracovisko Liptovský Mikuláš

PHDr. Kubica Marian - BEZPOX
1343
023 01 Oščadnica
IČO: 40463036    


11.01.2012    


Ďaľšie informácie
  


740-2012 


Zabezpečenie úloh technika PO a bezpečnostného technika za 12/2011 pre pracovisko Turčianske Teplice

PHDr. Kubica Marian - BEZPOX
1343
023 01 Oščadnica
IČO: 40463036     


11.01.2012    


Ďaľšie informácie
 


743-2012 


Spravodajský servis za mesiac december 2011

Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
IČO: 31320414 


11.01.2012    


Ďaľšie informácie
 


746-2012 


Výroba spravodajských príspevkov pre Tv vysielanie za mesiac 01/2012 

Futura videostudio
Pavol Stolárik
U Hluška - Okružná 688/3
022 04 Čadca
IČO: 37808427


11.01.2012    


Ďaľšie informácie
 

 
821-2012


Mesačný poplatok - SFK 

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270 


12.01.2012 


Ďaľšie informácie
  


827-2012 


Mesačný poplatok 

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270  


12.01.2012 

 


Ďaľšie informácie
  

 
829-2012 


Mesačný poplatok  

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270   


12.01.2012  


Ďaľšie informácie
 


832-2012 


Fakturácia dodávky zásuviek 

KP, s.r.o.
Kamenná cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 36402516 


12.01.2012   


Ďaľšie informácie
  


841-2012 


Mesačný poplatok   

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270    


12.01.2012  


Ďaľšie informácie
 


845-2012  


Mesačný poplatok   

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270   


12.01.2012 


Ďaľšie informácie
  


847-2012 


Mesačný poplatok    

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270 


12.01.2012  


Ďaľšie informácie
  


849-2012 


Mesačný poplatok    

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270 


12.01.2012  


Ďaľšie informácie
 


850-2012 


Mesačný poplatok    

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270 


12.01.2012  


Ďaľšie informácie
 


851-2012 


Mesačný poplatok  

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270  


12.01.2012   


Ďaľšie informácie
 


855-2012 

 

Mesačný poplatok   

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270  


12.01.2012   


Ďaľšie informácie
 

 


856-2012 


Mesačný poplatok   

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270  


12.01.2012   


Ďaľšie informácie
 

 


857-2012 


Mesačný poplatok    

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270 


12.01.2012 


Ďaľšie informácie
 

 
946-2012


Tovar a služby v sieti CCS v SR (16.12. - 31.12. 2011) 

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182 


13.01.2012  


Ďaľšie informácie
 


949-2012 


Tovar a služby v sieti CCS v SR (16.12. - 31.12. 2011)  

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182 


13.01.2012  


Ďaľšie informácie
  

 
951-2012


Tovar a služby v sieti CCS v SR (16.12. - 31.12. 2011)  

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182  


13.01.2012   


Ďaľšie informácie
 


956-2012 


Tovar a služby v sieti CCS v SR (1.12. - 15.12. 2011)  

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182  


13.01.2012   


Ďaľšie informácie
 

 
969-2012


Tovar a služby v sieti CCS v SR (1.12. - 15.12. 2011)   

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty, s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
IČO: 35708182   


13.01.2012   


Ďaľšie informácie
 


971-2012 


Výkony na účely posúdenia odkázania na sociálnu službu 

Podháj Zdravie, s.r.o.
J. Goliána 38
036 01 Martin
IČO: 36436755 


13.01.2012   


Ďaľšie informácie
  


973-2012 


Fakturácia dodávky tepla do ÚK 

BYP, s.r.o.
Hviezdoslavova 141
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 36437263 


13.01.2012    


Ďaľšie informácie
 


974-2012 


Fakturácia odvysielaných materiálov 

Televízia Turiec, s.r.o.
Moskovská 1
036 01 Martin
IČO: 31647308 


13.01.2012   


Ďaľšie informácie
  


976-2012 


Interaktívny program Oravský hrad - pre 15 touroperátorov 

Oravské múzeum
P.O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 7
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36145106


13.01.2012  


Ďaľšie informácie
  


977-2012 


Fakturácia odvysielaných programov

Tv Oravia, s.r.o.
Miestneho priemyslu 1028
029 01 Námestovo
IČO: 44380887 


13.01.2012   


Ďaľšie informácie
 

 
981-2012


Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008 


13.01.2012   


Ďaľšie informácie
 


984-2012 


Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008  


13.01.2012    


Ďaľšie informácie
 


987-2012 


Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008  


13.01.2012    


Ďaľšie informácie
 

 


990-2012 

 

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008  


13.01.2012    


Ďaľšie informácie
 

 

 
993-2012


Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008   


13.01.2012 


Ďaľšie informácie
 

 
997-2012


Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008   


13.01.2012 


Ďaľšie informácie
 


1001-2012 


Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008   


13.01.2012 


Ďaľšie informácie
 


1005-2012 


Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008   


13.01.2012  


Ďaľšie informácie
 

 
1011-2012


Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008   


13.01.2012  


Ďaľšie informácie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.12.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky