Ďalšie údaje dodatok 1

Predmet zmluvy  Cena zmluvy  Doba trvania zmluvy    Dátum uzavretia zmluvy   Dátum účinnosti zmluvy 


Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

 


30.09.2012


12.12.2011