Ďalšie údaje 983-2011-ockj

Predmet zmluvy   Cena danej zmluvy  Doba trvania zmluvy    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy 
Budovanie kapacít regionálnej samosprávy
 pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a prostriedkov financovaných EÚ


 1 672 866,78 €


do 31.12.2018


19.12.2011

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky