Ďalšie údaje 971-2011-osm

Predmet zmluvy    Cena zmluvy Doba trvania zmluvy      Dátum uzavretia zmluvy      Dátum účinnosti zmluvy   


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

 


31.12.2011


29.12.2011