Ďalšie údaje 962-2011-osm

Predmet zmluvy     Cena zmluvy   Doba trvania zmluvy     Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy  


Dohoda o skončení Zmluvy o obstaraní veci

 


31.12.2011


29.12.2011