Ďalšie údaje 961-2011-osm

Predmet zmluvy     Cena danej zmluvy  Doba trvania zmluvy      Dátum uzavretia zmluvy     Dátum účinnosti zmluvy 

Dohoda o skoneční Zmluvy o obstaraní veci 

 


31.12.2011


29.12.2011